ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Cena ČSS

Cena České silniční společnosti o nejlepší dizertační práci


České silniční společnosti vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší disertační práci v silničním stavitelství v roce 2018. Cílem soutěže je prezentovat a propagovat nejlepší doktorské práce z oborů silničních staveb a technologií. Záměrem soutěže je podpora mladých vědců a studentů doktorského studia s možností prezentace výsledků svého studia před širokou odbornou veřejností. V přiložených dokumentech je propozice a přihláška.

stáhnout dokument Propozice (formát DOCX; 296.3 kB);

stáhnout dokument Cena ČSS přihláška (formát DOCX; 295.6 kB);


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství