ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Všechny silnice vedou k ... Visegrádu

Všechny silnice vedou k ... Visegrádu

Překlad článku z polského webu kongresdrogowy.pl s informací o setkání zástupců Národních komitétů.


Dne 3. prosince ve Varšavě podepsali zástupci České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska dopis o záměru, který prohlásil úzkou spolupráci národních výborů PIARC zemí Visegrádské skupiny.

Dlouhodobým cílem signatářů tohoto dopisu bude vytvoření Visegrádské silniční asociace - regionální dohody národních asociací a výborů podle vzoru integračních iniciativ, jako je Nordic Road Association (Dánsko, Norsko a Švédsko) a Baltské silniční asociace (v pobaltských státech). Při zachování své identity si budou národní výbory Světové silniční asociace vyměňovat zkušenosti a společně se budou snažit rozvíjet technické znalosti a šířit osvědčené postupy při výstavbě silnic celé skupiny. Bude to fórum pro spolupráci odborníků z Polska, Slovenska, České republiky a Maďarska.
Modelem navázání spolupráce v této dimenzi je úzká spolupráce vlád zemí Visegrádské skupiny zaměřená na rozvoj silnic a dopravy v regionu. Asociace bude podporovat aktivity, jako je výstavba trasy Via Carpatia a další projekty spojující země V4.
Signatáři dopisu se zavázali podporovat a prohlubovat vzájemné vztahy v oblasti výměny zkušeností a znalostí. Bude probíhat formou výměny vědeckých a technických informací, dokumentace a zpráv o vědeckém a technickém výzkumu; organizace výměny technických návštěv, konferencí a tematických setkání a dokonce provádění společných výzkumných projektů v odvětví silniční dopravy.
Tato spolupráce již existuje. Již se uskutečnily čtyři ročníky akce Rodeo V4 - jízda zručnosti řidičů sněhových pluhů ze zemí Visegrádské skupiny (poslední v Krakově 28. října). Zástupci zemí V4 se také účastní kongresů a větších konferencí konaných u sousedů - například v září na 25. sympoziu MAUT v Budapešti nebo v listopadu v Terchově na Slovensku během konference o přeshraniční spolupráci „Silnice spojují přátele“. Podpisem záměru oznamuje zvýšení počtu takových společných podniků a zvýšení jejich kvality.
Za účasti předsedy PIARC Claude Van Rootena podepsali dopis (memorandum) předseda Českého národního výboru Václav Neuvirt, předseda Slovenského národního výboru a současně předseda Slovenskej cestnej spoločnosti Ján Šedivý a předseda polského národního výboru, předseda PKD Zbigniew Kotlarek. Dopis také podepsal József Attila Szilvai - generální ředitel veřejných silnic v Maďarsku - pod vedením maďarského národního výboru.
Podpis dopisu byl jedním z bodů programu zasedání evropských národních výborů PIARC, které se konalo 3. prosince ve Varšavě. Setkání se zúčastnili kromě 4 zemí Visegrádské skupiny zástupci výborů z Rakouska, Francie, Irska, Německa, Slovinska, Velké Británie a Itálie a také Baltské silniční asociace.
Setkání organizoval polský silniční kongres a jeho organizaci podpořili následující společnosti: Strabag, PORR, ProWerk a Transprojekt Gdański.

obrázek
Z podpisu memoranda...>
   

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství