ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 11/2017

Silniční obzor 11/2017

Listopadové číslo Silničního obzoru přináší tyto články a informace:


Články

 

Významné vltavské silniční mosty v Praze

Informace o jejich stavebním stavu a připravovaných opravách

A. Semecký

 

Předmětem článku je informace o stavebním stavu významných silničních mostů přes Vltavu na území Prahy včetně klasifikace dle posledních hlavních prohlídek podle ČSN. Součástí této informace jsou i základní údaje o jednotlivých objektech a zjištěných hlavních závadách ovlivňujících jejich stavební stav a životnost. Je uveden klasifikační stupeň stavebního stavu a návrh potřebných úkonů k obnovení jejich plnohodnotné funkce.

The subject of this article is an information on the constructional condition of notable bridges crossing the Vltava River bed in Prague also icluding the classification as derived from the last main inspections executed in accordance with the Czech Standard (ČSN). The basic data concerning particular objects and main defects with impacts on constructional condition of objects and their sevice lives form a part of this information. The constructional condition classification degree and the necessary steps for their full-value function renovation are also shown.

Sanace Nuselského mostu úspěšně dokončena

T. Martinek, V. Stržínek

 

Na podzim tohoto roku byla úspěšně dokončena sanace Nuselského mostu v Praze, která probíhala za nepřerušeného silničního provozu na mostě v letech 2013–2017. Sanace se netýkala konstrukčních částí mostu, pouze povrchových závad betonu nosné konstrukce, pilířů a opěr. Jako samostatná akce proběhla i oprava stanice metra Vyšehrad.

In November 2017 the rehabilitation of the Nuselský Bridge in Prague was successfully completed. With the uninterrupted traffic at the bridge the rehabilitation was realized in the years 2013 up to 2017. It was focused on the superstructure concrete surface defects with no regard to bridge construction elements. At the same time the repair of the Vyšehrad metro station was carried out as a separate action.

 

Točky na silnici I/25 Jáchymov – Boží Dar

J. Procházka, M. Zoufálek, L. Oberhofner, J. Oboznenko

Článek popisuje rekonstrukci dvou nejkritičtějších toček silnice I/25. Lokalita se nachází na svazích údolí Jáchymovského potoka. Původní stav byl takový, že autobus při průjezdu točkou musel najet do protisměru a tím ohrožoval protijedoucí vozidla. Požadavkem bylo rozšíření obou toček tak, aby se co nejvíce přiblížily normovým ustanovením a vyhovovaly pro průjezd dálkového a linkového autobusu délky 15 m. Článek popisuje náročné podmínky pro výstavbu v geologicky obtížném terénu, umocněné účinky historických důlních děl. Hlavními stavebními objekty jsou komunikace, stavebně náročné zárubní zdi a opěrná zeď s konzolou.

The article describes the reconstruction of two most critical hairpin bends of the first-class Nr.25 road. The construction site is situated on slopes of the Jáchymovský creek valley. At the initial condition of the road section any bend passing bus was forced to use the opposite lane and thus endanger the against coming vehicles. The requirements concerning the hairpin bends reconstruction were to widen them and meet the standard provisions as close as possible so they could correspond to a transport link 15m long bus passage. The article deals with the in geologically cumbersome terrain challenging construction conditions raised by the effects of medieval mine works. The main construction elements are the roads, constructionally demanding retaining walls and a retaing wall with a cantilever slab desk.

Rubriky

 

Zprávy ČSS

  • 25. silniční konference - Brno 2017

Zprávy AIPCR/PIARC

  • Vyšlo 373. číslo časopisu Routes/Roads - 2. část

Zprávy ŘSD

  • Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo další dva modernizované úseky a dálniční most u Ostrovačic

Informace

  • Návštěva expertů FIDIc v PrazeHLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství