ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 12/2017

Silniční obzor 12/2017

Prosincové číslo Silničního obzoru přináší tyto články a informace:


Články

Diagnostika objektů dopravní infrastruktury nedestruktivními metodami
J. Stryk, M. Janků, J. Grošek, I. Březina

Článek popisuje základní aplikace nedestruktivních diagnostických metod (NDT), které mají univerzální uplatnění a dají se použít při hodnocení stavu vozovek, mostů či tunelů. Konkrétně jde o 3 metody - georadar, laserové skenování a termografie. Jsou zde uvedeny vzorové příklady uplatnění, které jsou přístupné na webových stránkách projektu CESTI, normy, technické předpisy a metodiky, které popisují použití těchto metod a které byly vydány nebo aktualizovány v průběhu posledních 3 let.

The article describes the basic applications of non-destructive diagnostic methods (NDTs), which are universally applicable and can be used in assessing the state of roads, bridges or tunnels. Specifically, there are three methods - ground penetrating radar, laser scanning and infrared thermography. Examples of their applications are accessible on the website of project CESTI. Standards, technical regulations and methodologies that describe the use of these methods and which have been published or updated over the last 3 years are summarized for each NDT method.

 

Možnosti širšího využití dynamického smykového reometru (DSR) pro hodnocení vlastností silničních asfaltů
P. Coufalík, T. Koudelka, I. Coufalíková, O. Dašek

V článku jsou popsány nejběžnější metody pro určení fyzikálních vlastností asfaltových pojiv, které jsou v posledních letech postupně doplňovány funkčními zkouškami, jež výstižněji popisují složité chování v průběhu životnosti asfaltové vozovky. Pro zatřiďování silničních asfaltů se stále používají tradiční empirické zkoušky stanovení penetrace jehlou a stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička. Článek ukazuje, že výsledky těchto empirických zkoušek lze odvodit pomocí dynamického smykového reometru (DSR). Zároveň jsou uvedeny příklady, které ukazují, že je možné pomocí DSR popsat vlastnosti asfaltových pojiv v celém teplotním spektru.


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství