ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Anketa

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
s ohledem na změny ve struktuře odběratelů a v zájmu zkvalitnění obsahu časopisu v příštích letech Vás chceme požádat o pomoc při naplňování stávajících tematických okruhů včetně námětů na další zaměření.

Tematické okruhy

 • významné a zajímavé stavby
 • dálnice
 • vozovky
 • dopravní inženýrství
 • dopravní bezpečnost
 • životní prostředí
 • projektování
 • výpočetní technika, informatika, telematika
 • zemní práce
 • správa a údržba, zimní služba
 • zkoušení, měření, kontrola, kvalita
 • mosty
 • tunely
 • městská hromadná doprava
 • vývoj, výzkum, vzdělání
 • ekonomika
 • historie

1. Silniční obzor čtu pravidelně

2. Uveřejněné články jsou

3. Grafická úprava včetně obálky je

4. Navrhuji doplnit tematické okruhy o tato témata:

5. Mohu nabídnout články z tematického okruhu:

6. Které číslo roku 2011 pokládám za nejlepší a proč:

7. Jaké máte další připomínky nebo náměty k časopisu Silniční obzor?:

V případě zájmu vyplňte své kontaktní údaje:

Děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci.


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství