ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářstvíNovinky na webu

Aktuality z činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
01.11.2017 - Zápis z 29. zasedání sekce SAMDI, téma "Revize ČSN 73 6101" »

Aktuality z činnosti sekce Povrchové vlastnosti vozovek
19.10.2017 - informace o konferenci SURF 2018 »

Aktuality z činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
03.10.2017 - 29. zasedání sekce SAMDI »

Aktuality časopisu Silniční obzor
31.05.2017 - Silniční obzor 5/2017 »

Aktuality z činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
18.05.2017 - Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI, hlavní téma Výsledky CSD 2016 »

Aktuality časopisu Silniční obzor
30.04.2017 - Silniční obzor 4/2017 »

Aktuality
27.04.2017 - XVIII. dopravně-inženýrské dny »


Anketa

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
s ohledem na změny ve struktuře odběratelů a v zájmu zkvalitnění obsahu časopisu v příštích letech Vás chceme požádat o pomoc při naplňování stávajících tematických okruhů včetně námětů na další zaměření.

Tematické okruhy

 • významné a zajímavé stavby
 • dálnice
 • vozovky
 • dopravní inženýrství
 • dopravní bezpečnost
 • životní prostředí
 • projektování
 • výpočetní technika, informatika, telematika
 • zemní práce
 • správa a údržba, zimní služba
 • zkoušení, měření, kontrola, kvalita
 • mosty
 • tunely
 • městská hromadná doprava
 • vývoj, výzkum, vzdělání
 • ekonomika
 • historie

1. Silniční obzor čtu pravidelně

2. Uveřejněné články jsou

3. Grafická úprava včetně obálky je

4. Navrhuji doplnit tematické okruhy o tato témata:

5. Mohu nabídnout články z tematického okruhu:

6. Které číslo roku 2011 pokládám za nejlepší a proč:

7. Jaké máte další připomínky nebo náměty k časopisu Silniční obzor?:

V případě zájmu vyplňte své kontaktní údaje:

Děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci.


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství