ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Odborné sekce

V odborných sekcích jsou sdruženi odborníci z různých pracovišť z celé republiky. Jejich činnost spočívá především v pořádání odborných akcí jako jsou konference, semináře nebo firemní prezentace. Sekce využívají a podporují šíření nejnovějších poznatků daného oboru a čerpají z domácích i zahraničních odborných zdrojů. V jejich řadách jsou naši přední odborníci, kteří buď jako členové nebo jako korespondenti pracují také ve výborech světové silniční organizace AIPCR/PIARC. V současnosti pracuje v rámci ČSS 9 odborných sekcí zaměřených na následující profesní obory.

Správa a údržba komunikací

Předseda: Tomáš Voráček

Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Předseda: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Cementobetonové vozovky

Předseda: Ing. Stanislav Bedřich

Asfaltové vozovky

Předseda: Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Povrchové vlastnosti vozovek

Předseda: Ing. Josef Stryk, Ph.D.

Silniční tunely

Předseda: Ing. Vlastimil Horák

Zemní práce, odvodnění a spodní stavba

Předseda: Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.

Bezpečnost silničního provozu

Předseda: Ing. Josef Mikulík, CSc.

Silniční mosty

Předseda: Ing. Jan Volek


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství