ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Cementobetonové vozovky

Ing. Stanislav Bedřich
předseda odborné sekce Cementobetonové vozovky
e-mail: stanislav.bedrich@dsp.cz

Program činnosti »

Program činnosti pro období 2009 – 2013

  • Prioritou je výměna zkušeností (zavedení ČSN EN a nových, resp. revidovaných ČSN, kamenivo do CB krytů, protismykové vlastnosti, opravy, problematika tunelů)
  • Příprava a organizace konference Betonové vozovky
  • Aktivní účast
    • při shromažďování pětiletých zkušeností s evropskými normami (revize po pěti letech od uvedení do praxe)
    • při revizích TKP týkajících se cemento betonových krytů (jejich opravy a rekonstrukce, katalogové listy poruch, ošetřování, alkalicko-křemičitá reakce v betonu)
  • realizace zasedání spojeného s exkurzí na betonáž CB krytu
  • sledování vývoje betonových vozovek ve světě a aplikace těchto poznatků v našich podmínkách v technických předpisech a při vlastní realizaci
  • publikování odborných článků týkajících se zkušeností a nových poznatků z výstavby a oprav CB krytů

Aktuality sekce

Dokumenty sekce

12.01.2018 - Pozvánka na jednání odborné sekce CB vozovek_17.1.2018

Program jednání sekce Cementobetonové vozovky, které se koná 17.1.2018 od 10:00 hodin na Novotného lávce 5, Praha v místnosti č. 220.


1) Informace z jednání 9. sjezdu a 1. zasedání Rady ČSS - Stanislav Bedřich. TPA ČR

2) Pohled na životnost CBK - Vít Šmilauer, ČVUT

3) Aktuální stav Cementobetonových krytů na dálniční síti v ČR - Jiří Klepáč, ŘSD

4) Analýza vzorků CBK a použitých cementů - Josef Stryk, CDV

5) - Informace z CEN/TC227/WG5 - Leoš Nekula, Měření PVV
- měření povrchových vlastností nových povrchů CBK před uvedením do provozu
- experiment přesnosti podle TP 207 pro měření protismykových vlastností, makrotextury a podélných nerovností IRI.

6) Diskuze
Zobrazit více »

17.05.2017 - Záznam z jednání odborné sekce

Záznam
ze schůzky sekce Cementobetonových vozovek ČSS, Zobrazit více »

19.07.2016 - Záznam z jednání sekce z 18.5.2016

Záznam z jednání odborné sekce cementobetonové vozovky z 18.5.2016 Zobrazit více »

19.11.2015 - Záznam z jednání sekce z 12.11.2015

Záznam z jednání odborné sekce cementobetonové vozovky z 12.11.2015 Zobrazit více »

15.03.2013 - Záznam z jednání sekce z 12.12.2012

Záznam z jednání odborné sekce Cementobetonové vozovky ze dne 12.12.2012 Zobrazit více »

24.01.2012 - Záznam z jednání sekce z 14.12.2011

Záznam z jednání odborné sekce cementobetonové vozovky z 14.12.2011 Zobrazit více »


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství