ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


22. zasedání sekce SAMDI (4.3.2014)

22. zasedání sekce SAMDI se konalo 4. března 2014 od 13:30 hod v Praze.


Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI, informace o 7. sjezdu České silniční společnosti 3) Informace o odborných akcích, XV. dopravně – inženýrské dny v Mikulově 4) Příprava Silničního obzoru č. 5/2014 – články s dopravně inženýrskou tematikou 5) Odborné téma: Doprava a životní prostředí - Migrační studie a optimalizace opatření k omezení střetu živočichů a vozidel - úvod: Ing. Horníček, ŘSD, dopravně-inženýrské hledisko: Ing. Jan Martolos, EDIP 6) Různé 7) Stanovení termínu dalšího zasedání 8) Závěr (plánováno v 15:30 hod) Kontakt: Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. tajemník sekce SAMDI

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství