ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


23. zasedání sekce SAMDI (30.9.2014)

23. zasedání sekce SAMDI se konalo v úterý 30.9.2014 od 14:30 v Praze, budova ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 220.


Na základě informací z Ministerstva dopravy předseda České silniční společnosti požádal zástupce sekce SAMDI o vypracování stanoviska ČSS, které by podpořilo a zdůvodnilo potřebu konání Celostátního sčítání dopravy v roce 2015. Uvedená problematika byla prodiskutována a stanovisko vypracováno.

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství