ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Pozvánka na 25. zasedání sekce SAMDI 20.4.2015

25. zasedání sekce SAMDI se konalo v pondělí 20. dubna 2015 od 14:00 hod v Praze, budova ČSVTS Novotného lávka 5,Praha 1, místnost 414.


Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI 3) Zpráva o 8. mimořádném sjezdu České silniční společnosti 4) Seznam členů sekce SAMDI – kontrola kontaktních údajů 5) Informace o odborných akcích: a. XVI. dopravně – inženýrské dny v Mikulově, b. příprava Silniční konference c. ostatní 6) Odborné téma: Dopravní zklidnění v Praze – Karlíně a. Představení záměru projektantem – Ing. arch. Tomáš Cach, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy b. Pohled TSK – Ing. Jan Adámek, TSK hl. m. Prahy – Úsek dopravního inženýrství c. Diskuse 7) Různé 8) Stanovení termínu dalšího zasedání 9) Závěr

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství