ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu na Silniční konferenci v Ostravě.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční v rámci prvního dne Silniční konference v Ostravě dne 17. 10. 2018, hlavním tématem bude "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda je optimální?".


 Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 31. zasedání sekce SAMDI a 15. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, které se bude konat ve středu 17. října 2018 od 15:30 hod v Ostravě v hotelu Clarion Congress v sále Silver.

Navrhovaný program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti sekce SAMDI
3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu
4) Informace o odborných akcích
5) Odborné téma: "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda
je optimální? "
a) prezentace: Ing. Veronika Valentová, Ph.D., CDV
(podrobnější informace bude k dispozici na Programu Silniční konference na https://www.silnicnikonference.cz/2018/delegati/program.php po rozkliknutí "více" u naší odborné sekce)
b) diskuse
6) Různé
7) Stanovení termínu dalšího zasedání
8) Závěr (plánováno v 18:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D. Ing. Josef Mikulík, CSc.
předseda sekce SAMDI předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu

V Praze 2. 10. 2018 V Brně 2. 10. 2018

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství