ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu na Silniční konferenci v Českých Budějovicích

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční ve středu 23. 10. 2019 od 15:30 hod na Silniční konferenci v Českých Budějovicích.


Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 33. zasedání sekce SAMDI a 16. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, z.s., které se bude konat ve středu
23. října 2019 od 15:30 hod v Českých Budějovicích na Výstavišti v pavilonu Z – Beta galerii v prvním patře.

Navrhovaný program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti sekce SAMDI
3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu
4) Informace o odborných akcích
5) Odborné téma: „Využitelnost a věrohodnost dat v dopravě“
     a. prezentace: Ing. Jaroslav Heinrich, HBH
     b. diskuse
6) Různé
7) Stanovení termínu dalšího zasedání
8) Závěr (plánováno v 18:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.                     Ing. Josef Mikulík, CSc.
předseda sekce SAMDI                                 předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu

V Praze 1. 10. 2019                                       V Brně 2. 10. 2019
 

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství