ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


O společnosti

Historie

Profesní společnost silničářů byla založena v roce 1934 pod názvem "Silniční společnost". Po 2. světové válce byla společnost začleněna do ČSVTS, její právní subjektivita byla obnovena schválením stanov v roce 1990. Tyto stanovy byly upraveny do současné podoby v souvislosti se změnou názvu na Česká silniční společnost (ve zkratce ČSS) v roce 1999. Poslední změna nastala v roce 2015, kdy společnost přijala nové stanovy, v souvislosti s platností nového občanského zákona, podle kterého bylo nutno upravit oficiální název na Česká silniční společnost z.s.

Poslání

Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Jejím posláním je především v oblasti silničního hospodářství vytvářet prostor pro diskuzi, uplatňovat v praxi poznatky vědy a sledovat moderní trendy doma i v zahraničí.

Mezinárodní spolupráce

Česká silniční společnost z.s. spolupracuje s odbornými organizacemi v zahraničí, především na Slovensku a v blízkých evropských zemích. Je dlouholetým členem Světové silniční asociace (World Road Association - AIPCR/PIARC) se sídlem v Paříži.

Organizace

Vrcholným orgánem ČSS je sjezd, v období mezi sjezdy řídí činnost společnosti Rada České silniční společnosti a její předsednictvo. V čele Rady ČSS je předseda ČSS. Sekretariát ČSS řídí tajemník společnosti.

Předsednictvo ČSS

Předseda

Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - ČVUT Praha, Fakulta stavební

Místopředsedové

Ing. Jan Švarc - Pragoprojekt a.s.
Ing. Alois Vybíral

Vědecký tajemník

Ing. Luděk Bartoš - EDIP, s.r.o.

Tajemník

Ing. Tomáš Vacek

Členové

Ing. Petr Čížek - Swietelsky stavební, s.r.o.
Ing. Zdeněk Komůrka - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Ing. Petr Laušman - Swietelsky stavební, s.r.o.
Ing. Radek Mátl - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Václav Neuvirt, CSc. - VIAKONTROL, spol. s r.o.
doc. Dr. Ing. Michal Varaus - VUT Brno, Fakulta stavební
Ing. Michal Vojtíšek


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství