2020 03 03

2020 03 03

mosty

did

 

24. odborný geotechnický seminář

GEOTECHNICKÝ DOZOR

NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


3. 3. 2020

Clarion Congress Hotel, Praha

konferenční sál Zenit

 

SG Geotechnika a.s.
a
Česká silniční společnost z.s.
odborná sekce č. 12 pro zemní práce, odvodnění a spodní stavbu

pořádají již 24. ročník odborného geotechnického semináře

Seminář je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací, pracovníky zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.


Součástí semináře bude doprovodná výstava odborných firem. 

 

Přihláška ON-LINE

 

Přihláška firemní presentace ON-LINE

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

8:00-9:00
Registrace účastníků

9:00-9:10
Úvodní slovo
doc. Ing. Petr Mondchein, Ph.O., předseda české silniční společnosti z.s.
Ing. Petr Kučera, ředitel společnosti SG Geotechnika a.s.

9:10-9:30
Aktuální stav přípravy norem v oblasti zemních prací a geotechniky
Ing. Vítězslav Herle

9:30-10:00
Role geotechnika v týmu technického dozoru investora
doc. RNDr. František Kresta, Ph.O.

10:00-10:30
Kontrola kvality na stavbách a propojení s geotechnickou problematikou
Ing. Helena Vosmanská, Ph.O.

10:30-11:00 Přestávka, doprovodná výstava

11:00-11:30
Stavební dozor při realizaci PPP projektu výstavby R1 na Slovensku
Ing. Nora Badíková

11:30-12:30
Geotechnical issues related to design and construction of harbour structures in Latvia
Geotechnická hlediska pří navrhování a výstavbě přístavních konstrukcí v Lotyšsku
Romans Arhipenko

12:30-13:30 Oběd, doprovodná výstava

13:30-14:00
Geotechnik při výstavbě tunelů - geotechnicl<ý dozor a monitoring
Ing. Václav Veselý, Ph.O.

14:00-14:30
Technické aspekty geotechnického dozoru na stavbách D3, D11 a D35
Ing. Jiří Záruba, MBA
Ing. Klára Malotová


14:30-15:00
Zkušenosti z geotechnického dozoru na stavbě 1/44 Červenohorské sedlo
doc. RNDr. František Kresta, Ph.O.
Ing. Helena Vosmanská, Ph.O.


15:00-15:30 Závěr semináře, dotazy, diskuse


Podporujeme

stavba