logo dopravni inzenyrstvi

 

Dopravní inženýrství

Recenzovaný časopis určený především odborníkům, ale i širší veřejnosti. Časopis se zabývá především bezpečností dopravy a další související dopravně inženýrskou problematikou. Například pěší a cyklistickou dopravou, otázkami zklidňování dopravy, problematikou evidence dopravních nehod, dopravními průzkumy, vlivem dopravy na životní prostředí a dalšími otázkami. Publikují zde odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Časopis splňuje všechna potřebná kritéria a je zapsán na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Tento Seznam byl schválen Radou pro výzkum a vývoj dne 20. června 2008. Znamená to, že oborné články zde uveřejňované jsou z hlediska prezentace vědeckých a výzkumných projektů lépe hodnoceny.

Logo časopisu Dopravní inženýrství
Časopis vychází dvakrát ročně. První číslo vyšlo 15.5.2006. Vydavatelem je od roku 2009 firma EDIP s.r.o..

Aktuality, archiv, rejstřík, články a další podrobné informace najdete na www stránkách časopisu.

Redakční rada
Ing. Luděk Bartoš - předseda,
Ing. Jan Adámek,
Ing. Jindřich Frič,
Ing. Jaroslav Heinrich,
Ing. Martin Krejčí,
prof. Ing. František Lehovec, CSc.,
Ing. Jan Martolos,
Dipl.-Ing. Tomáš Rücker,
Ing. Antonín Seidl,
prof. Ing. Stan Teply, Ph.D.


Kalendář akcí

Podporujeme

stavba