Přehled článků


Hledej:         

Autor:          

Rubrika:       


měsíc rok název autor
5 2019 Metody pro zjištění současné intenzity dopravy na pozemních komunikacích
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
4 2019 Jak závažné je zvýšení nehodovosti v roce 2018?
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
4 2019 Jak ovlivňuje Zákon o zadávání veřejných zakázek bezpečnost silničního provozu?
Dopravní bezpečnost
Leoš Nekula 
4 2019 Poznatky řešitelů z provedených bezpečnostních inspekcí na železničních přejezdech ve Středočeském kraji
Dopravní bezpečnost
Ing. Jaroslav Kácovský 
Ing. Bc. Karel Kocián 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
4 2019 Modernizace průtahu silnice I/26 obcí Chotěšov podle zásad TP 145
Dopravní inženýrství
Ing. Adriána Ondovčáková 
4 2019 Několik poznámek k novelizované ČSN 73 6101
Dopravní bezpečnost
por. Ing. Michael Vafek 
3 2019 Řešení optických clon pro zamezení vjezdu nadměrných vozidel do tunelu
Tunely
Ing. Jiří Svoboda 
3 2019 Rekonstrukce tunelu Valík na D5
Tunely
Ing. Miroslav Novák 
3 2019 Budoucnost dopravního stavitelství je ve spolupráci a digitalizaci - jak ale vybereme toho nejlepšího zhotovitele dopravních staveb?
Ekonomika, financování
Ing. Zbyněk Hořelica 
Mgr. Petr Jelínek 
JUDr. Lukáš Klee Ph.D. LL.M. MBA
Ing. Olga Mertlová Ph.D.
Mgr. Roman Novotný 
Mgr. Jana Plachetská 
Ing. Ivo Vykydal 
3 2019 PPP projekt D4R7 - súčasť nultého obchvatu mesta Bratislava
Ekonomika, financování
Ing. José Vicente Candel 
Ing. Viktória Chomová 
Prof.Ing. Ľudvít Naď CSc.
3 2019 Zimní údržba pozemních komunikací
Správa, údržba
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík PhD.
3 2019 Zajištění zimní služby silnic a dálnic ČR - obecná fakta
Správa, údržba
Ing. Karel Melcher 
2 2019 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu pomocí semi-automatických metod
Technologie
Ing. Václav Nežerka Ph.D.
Ing. Jan Trejbal 
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Tereza Valentová 
2 2019 Chování asfaltových směsí typu VMT z hlediska deformačních charakterstik (tuhosti)
Asfaltové vozovky
Ing. Adriana Kotoušová 
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2019 Vplyv textúry povrchu vozovky na jej bezpečnosť
Asfaltové vozovky
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Ing. Kristína Chovancová 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
2 2019 Rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni
Mosty
Ing. Martin Havlík 
Ing. Tomáš Vodička 
Ing. Ondřej Vohradský 
2 2019 Neoprávněné vstupy osob do prostoru dráhy jako důsledek nerespektování zákona nebo nerespektování přirozených pěších vazeb?
Obecné otázky
Mgr  Ivo Dostál 
Mgr. Pavlína Skládaná 
Ing. Pavel Skládaný 
Ing. Pavel Tučka 
1 2019 Zemní konstrukce vyztužené geosyntetiky
Zemní práce
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2019 Revízia Eurokódu 7 - prehľad najdôležitejších zmien
Zemní práce
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D.
1 2019 Komentář k novým evropským normám v geotechnice vydaným v roce 2018
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
1 2019 Srovnání vlastností vybraných asfaltových pojiv
Technologie
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Zdeněk Hegr 
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. Tomáš Koudelka 
Ing. Jan Suda 
Ing. Petr Špaček Ph.D.
Ing. Josef Žák Ph.D.
1 2019 Porovnanie klasifikácie pozdĺžnej nerovnosti podľa IRI v Slovenskej a Českej republike
Výzkum, analýzy
Ing. Peter Múčka CSc.
12 2018 Reologické vlastnosti asfaltových pojiv
Technologie
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
12 2018 Ověření validačních kritérií pro mostní zábradelní svodidlo s použitím numerické simulace
Výzkum, analýzy
Ing. Jiří Drozda Ph.D.
12 2018 Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení
Výzkum, analýzy
Ing. Jiří Hanzl Ph.D.
12 2018 Možnosti zpřesnění naměřených dat plynoucí ze současného měření součinitele tření a podélných nerovností povrchu vozovky
Výzkum, analýzy
Ing. Ilja Březina 
Leoš Nekula 
Ing. Pavla Nekulová 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2018 Obrusné asfaltové vrstvy se sníženou hlučností - přístup k hodnocení akustické charakteristiky
Technologie
Ing. Petr Bureš 
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
11 2018 Příčiny poruch mostních konstrukcí na pozemních komunikacích
Mosty
Ing. Milan Komínek 
11 2018 Nosník T93 - 25 let existence
Obecné otázky
Ing. Petr Klimeš 
Ing. Jan Komanec 
Ing. František Kozel 
Ing. Jiří Peřina 
11 2018 Dálniční nadjezd na silnici E6.02 Flädie-Lund (SWE)
Silnice
Ing. Jiří Jachan 
Jindřich Mareček 
Ing. Martin Pekár 
Ing. Martin Sedmík 
11 2018 Z laboratoře do reality - ověření návrhu dávkování oživovacích přísad při výstavbě pozemních komunikací
Technologie
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Iva Coufalíková 
Blanka Holá 
Ing. Kamil Hrbek 
Ing. Tomáš Koudelka 
Ing. Zuzana Loderová 
Radek Pazyna 
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
11 2018 Funkce přežití jako metoda určování kapacity pozemních komunikací
Dopravní inženýrství
Ing. Igor Mikolášek 
10 2018 Analýza pěší dopravy u náhradního uzlu Brno - Dolní nádraží
Dopravní inženýrství
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc.Ing. Petra Okřinová 
10 2018 Směrový dopravní průzkum v Praze 6 - Dejvicích
Dopravní inženýrství
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
Ing. Michal Uhlík PhD.
10 2018 Dálnice D3 ve Středočeském kraji v úseku Praha (Pražský okruh) - Mezno (Nová Hospoda)
Dálnice
Ing. Petr Hradil 
10 2018 D55 5505 Otrokovice obchvat, jihovýchod
Dálnice
Ing. Jan Ježek 
Ing. Olga Lusková 
Ing. Jakub Vyhnálek 
10 2018 Dynamická regulace veřejného osvětlení na pozemní komunikaci
Obecné otázky
Ing. Miloš Neruda 
Ing. Radek Pixa 
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
9 2018 Výstavba silnic a dálnic v Moravskoslezském kraji za posledních deset let a výhled ŘSD ČR Správy Ostrava na další desetiletí
Správa, údržba
Ing. Lubomír Hýbl 
Ing. Tomáš Opěla 
9 2018 Využití celostátního dopravního modelu při aktualizaci prognózy intenzit automobilové dopravy do roku 2055
Obecné otázky
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Aleš Richter 
Ing. Jan Šťastný 
9 2018 Vybrané zkušenosti z tříletého zkušebního provozu Brusnického, Dejvického a Bubenečského tunelu na Městském okruhu v Praze
Tunely
Ing. Alexandr Butovič PhD.
9 2018 Změny smykového napětí asfaltových směsí a asfaltových pojiv při zkoušce opakovaného namáhání MSCR
Technologie
Ing. Martin Jasso Ph.D.
Ing. Gabriel Skronka 
doc. Ing. Otakar Vacín,ml. Ph.D.
9 2018 Nové možnosti pro testování prostředků sekundární ochrany cementobetonových krytů vozovek a ploch se zámkovou dlažbou
Betonové vozovky
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Zdeněk Nevosád CSc.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
7-8 2018 Využití vysokopecní strusky jako náhrady kameniva při výrobě asfaltových směsí
Výzkum, analýzy
Ing. Adriana Kotoušová 
Ing. Pavla Vacková 
Ing. Jan Valentin PhD.
7-8 2018 Recyklace asfaltových směsí s polymerem modifikovanými asfalty
Výzkum, analýzy
Ing. Iva Coufalíková 
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Tomáš Koudelka 
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
7-8 2018 Vplyv zloženia asfaltových zmesí na obrusovanie krytu vozovky
Výzkum, analýzy
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Mgr. Jitka Hegrová Ph.D.
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.
Ing. Daša Kovalová Ph.D.
7-8 2018 Tendencie vo vývoji konštrukcií vozoviek
Výzkum, analýzy
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
7-8 2018 Sledování pohybu vozidel zimní údržby
Správa, údržba
Ing. Julius Janeba 
Mgr. David Konečný 
Ing. Miroslav Šůstek 
7-8 2018 Webové aplikace Jihočeského kraje při prohlídkách mostů v terénu
Mosty
Mgr. Václav Škopek 
7-8 2018 Hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
7-8 2018 Vliv nedodržování bezpečného odstupu od předchozího vozidla na nehodovost v ČR
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Jan Novák 
Ing. Radim Striegler 
Ing. Lucie Vyskočilová 
6 2018 Kamenivo pro cementobetonové kryty vozovek
Betonové vozovky
RNDr. Václav Blížkovský 
Ing. Jaroslava Škarková 
6 2018 Dosavadní zkušenosti s použitím cementobetonového krytu s obnaženým kamenivem na modernizaci a opravách dálnic D1 a D2 z hlediska protismykových vlastností
Betonové vozovky
Leoš Nekula 
6 2018 Návrh cementobetonového krytu v různých fázích projektové přípravy, aplikace zkušeností z přípravy projektu modernizace dálnice D1
Betonové vozovky
Ing. Jiří Hruška 
6 2018 Stav silničních mostů v České republice
Mosty
Doc.Ing. Tomáš Rotter CSc.
Ing. Jan Volek 
6 2018 Analýza výsledkov hodnotenia mikrotextúry získaných prostredníctvom experimentálnych laboratórnych meraní
Výzkum, analýzy
Ing. Lukáš Ďuriš 
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
Ing. Lenka Mičechová 
Ing. Štefan Šedivý Ph.D.
5 2018 Kategorizace vozidel při realizaci dopravních průzkumů
Dopravní inženýrství
Ing.Bc. Petr Kumpošt Ph.D.
Ing. Radka Matuszková 
Ing. Michal Radimský Ph.D.
5 2018 Nedostatky a chyby při realizaci zpomalovacích prahů
Dopravní inženýrství
Ing. Zuzana Čarská Ph.D.
5 2018 Revize TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích - 3. vydání
Křižovatky
Ing. Miroslav Patočka 
Ing. Martin Smělý Ph.D.
5 2018 Vliv vypnutí některých SSZ v Praze na nehodovost
Křižovatky
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
5 2018 Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Dopravní inženýrství
Ing. Kristýna Cikhardtová 
Ing. Jiří Růžička 
Ing. Jan Šilar 
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
4 2018 Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
RNDr. Jan Tecl 
4 2018 Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Dopravní bezpečnost
Ing. Bc. Karel Kocián 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Michal Koubek 
Ing. Luboš Nouzovský 
4 2018 Najvážnejšie bezpečnostné závady na cestách I. triedy v SR
Dopravní bezpečnost
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
4 2018 Porovnání míry respektování proměnného a stálého dopravního značení řidiči nákladních vozidel
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Perůtka 
Mgr. Pavlína Skládaná 
Ing. Pavel Skládaný 
Ing. Pavel Tučka 
4 2018 Postoje českých účastníků silničního provozu k problematice rychlosti v mezinárodním kontextu
Dopravní bezpečnost
Mgr. Pavlína Skládaná 
Ing. Pavel Skládaný 
Ing. Pavel Tučka 
4 2018 Výstavba rychlostní komunikace S7 v deltě Żuław Wiślanych
Ze světa
Ing. Jiří Krtek 
Ing. Otakar Lojkásek 
Ing. Igor Sedláček 
3 2018 Systémové modelování přínosů tunelu Blanka
Tunely
Ing. Vladimír Faltus Ph.D.
Ing. Lukáš Hrdina 
3 2018 Zkušební provoz tunelů Prackovice a Radejčín na dálnici D8
Tunely
Ing. Aleš Lebl 
Mgr. František Rainer 
3 2018 Tunel Považský Chlmec na dálnici D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) uveden do provozu
Tunely
Ing. Libor Mařík 
3 2018 Agresivní prostředí v důsledku silniční dopravy (nejen v silničních tunelech)
Tunely
Ing. Vlastimil Horák 
2 2018 Porovnání stárnutí u polymerem modifikovaných asfaltových pojiv
Výzkum, analýzy
Ing. Gabriel Skronka 
doc. Ing. Otakar Vacín,ml. Ph.D.
2 2018 Funkčné vlastnosti obrusnej vrstvy asfaltovej vozovky z pohľadu hlukových imisií
Asfaltové vozovky
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
2 2018 Životnost obrusných vrstev z hlediska protismykových vlastností
Technologie
Leoš Nekula 
2 2018 Modifikácia asfaltových zmesí pomocou gumoasfaltového granulátu
Technologie
Ing. Silvia Cápayová Ph.D.
Ing. Alexandra Jevínová 
2 2018 Geosyntetika a iné materiály v zemných konštrukciách
Zemní práce
Ing. Radovan Baslík CSc.
Ing. Eduard Vašík 
1 2018 Popílky po denitrifikaci metodou SNCR a jejich použití v zemních pracích
Zemní práce
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2018 Evropská norma prEN 16907 na zemní práce před vydáním
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
1 2018 Zemní konstrukce s výztužnými prvky a jejich obraz ve stavebnictví
Zemní práce
Ing. Jiří Záruba MBA
1 2018 Systém 3D mobilného mapovania a jeho využitie v cestnom inžinierstve
Technologie
Ing. Lukáš Ďuriš 
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
Ing. Michal Veselovský 
12 2017 Diagnostika objektů dopravní infrastruktury nedestruktivními metodami
Výzkum, analýzy
Ing. Ilja Březina 
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Michal Janků 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2017 Možnosti širšího využití dynamického smykového reometru pro hodnocení vlastností silničních asfaltů
Výzkum, analýzy
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Iva Coufalíková 
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Tomáš Koudelka 
12 2017 Modernizace dálnice D1
Dálnice
Ing. Marek Stuchlý 
12 2017 Směrový dopravní průzkum tranzitní automobilové dopravy města Plzně
Dopravní inženýrství
Ing. Monika Klabochová 
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Ondřej Vohradský 
12 2017 Životnosť gabionových stavieb
Technologie
Ing. Eduard Vašík 
12 2017 Novinky zimní služby v Rakousku
Ze světa
Dipl. Ing. Josef Neuhold 
11 2017 Významné vltavské silniční mosty v Praze
Mosty
Ing. Antonín Semecký 
11 2017 Sanace Nuselského mostu úspěšně dokončena
Mosty
Ing. Tomáš Martinek 
Ing. Viktor Stržínek 
11 2017 Točky na silnici I/25 Jáchymov - Boží Dar
Silnice
Ing. Luděk Oberhofner 
Ing. Jiří Oboznenko 
Ing. Jan Procházka 
Ing. Marcel Zoufálek 
10 2017 Představení Metodiky pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů
Výzkum, analýzy
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Michal Lazor 
Zdeněk Melzer 
Mgr. Jitka Ondráčková 
10 2017 Pracovní postup tvorby dopravní mikrosimulace
Výzkum, analýzy
Ing. Jan Novák 
10 2017 Vodicí silniční prvek na okružních křižovatkách - projekt směřující k novému dopravnímu zařízení
Křižovatky
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
10 2017 Revize ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
Projektování, příprava staveb
Ing. Radka Matuszková 
Ing. Michal Radimský Ph.D.
10 2017 Vliv osvětlování pozemních komunikací na bezpečnost silniční dopravy
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Petr Holec 
Ing. Radim Striegler 
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
Ing. Lucie Vyskočilová 
10 2017 Kapacita zipu
Obecné otázky
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
9 2017 Významná výročí našich dálnic a silnic
Obecné otázky
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
9 2017 Specifika rozvoje silniční sítě v Jihomoravském kraji
Silnice
Mgr. David Fiala 
9 2017 Průběh a výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti České republiky v roce 2016
Obecné otázky
Ing. Stanislava Kubešová 
9 2017 Opravňují nás historicky nejnižší následky dopravních nehod ke spokojenosti?
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
9 2017 Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce
Dálnice
Ing. Jan Hoření 
9 2017 Mostné a tunelové objekty diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité
Tunely
Ing. Matej Búci 
Ing. Peter Kulla 
Ing. Branislav Málik 
Ing. Dušan Teltsch 
Ing. Jozef Tomčík 
9 2017 Dálnice D3 úsek Úsilné-Hodějovice, tunel Pohůrka
Dálnice
Ing. Kamil Novosad 
Ing. Josef Rychtecký 
7-8 2017 Uvolňování polyaromatických uhlovodíků z recyklátu z asfaltových vrstev vozovek v reálných podmínkách
Asfaltové vozovky
RNDr. Jiří Huzlík Ph.D.
Ing. Vilma Jandová 
Mgr. Roman Libčinský 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
7-8 2017 Vyšetrovanie mikrotextúry kameniva na základe 3D výstupov získaných z meraní mikroskopom
Výzkum, analýzy
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
7-8 2017 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v České republice
Telematika, informační systémy
Ing. Lukáš Diblík 
Ing. Martin Pichl Ph.D.
7-8 2017 Klimatické charakteristiky Slovenska v rokoch 1971 až 2011 z hľadiska navrhovaní vozoviek
Asfaltové vozovky
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Ing. Matej Hájek 
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
7-8 2017 Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019
Ekonomika, financování
Ing. Zbyněk Hořelica 
7-8 2017 Diagnostika inundačního mostu Libeňského soumostí v Praze
Mosty
doc.Ing. Jiří Kolísko Ph.D.
Ing. Martin Krejcar CSc.
Ing. Tomáš Míčka 
Ing. Petr Tej Ph.D.
7-8 2017 Řešení problematiky rozhledových poměrů na železničních přejezdech
Obecné otázky
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
6 2017 Kontrola kvality při provádění cementobetonových krytů
Betonové vozovky
Ing. Ondřej Mašek 
Ing. Jaroslav Šmolík 
6 2017 Doplňkové analýzy vlastností betonů prováděné na vývrtech z CB krytů vozovek
Betonové vozovky
Ing. Aleš Frýbort 
doc. RNDr. Miroslava Gregerová CSc.
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
Ing. Jana Štulířová 
6 2017 Analýza chování cementobetonových krytů při podélném rozpínání a návrhy opatření
Betonové vozovky
Dipl. Ing. Stephan Villaret 
6 2017 Systémy těsnění spár cementobetonových krytů při jejich výstavbě a údržbě
Betonové vozovky
Dipl. Ing. Ralf Alte-Teigeler 
6 2017 Dvojročné skúsenosti s aplikáciou STN 72 1179:2014 Stanovenie a hodnotenie alkalickej rozpínavosti kameniva
Výzkum, analýzy
Ing. Iveta Najdená 
5 2017 Koncepční řešení systémů vysokorychlostního vážení vozidel s využitím mýtných systémů
Telematika, informační systémy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
Ing. Jiří Novotný 
5 2017 Analýza provozní rychlosti dopravního proudu v extravilánu
Výzkum, analýzy
Ing. Petr Neuwirth 
Ing. Jan Novák 
Ing. Radim Striegler 
Ing. Lucie Vyskočilová 
5 2017 Oprava Žďákovského mostu
Mosty
Ing. Ondřej Dědek 
Ing. Martin Havlík 
Ing. Petr Matoušek 
5 2017 Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Ing. Bc. Karel Kocián 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Luboš Nouzovský 
doc. Ing. Zuzana Radová Ph.D.
Ing. Zdeněk Svatý 
5 2017 Význam hloubkové analýzy dopravních nehod v ČR a okolních státech
Dopravní bezpečnost
Ing. Kateřina Bucsuházy 
Ing. Ondřej Košťál 
Mgr. Petra Labodová 
Ing. Roman Mikulec 
4 2017 Vláda schválila revizi NSBSP do roku 2020
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
4 2017 Mezikrajské srovnání úrovně bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Dominika Mikšová 
Ing. Ondřej Valach 
4 2017 Mezery v dopravním proudu jako další nepřímý ukazatel bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Ing. Jakub Motl 
Ing. Petr Neuwirth 
Ing. Jan Novák 
Ing. Radim Striegler 
4 2017 Problematika bezpečnosti miniokružních křižovatek
Dopravní bezpečnost
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
4 2017 Odstraňování deficitů zjištěných při bezpečnostních inspekcích
Dopravní bezpečnost
Ing. Vlasta Michková 
4 2017 Jak se čeští řidiči seznamují s pokročilými asistenčními systémy v osobních automobilech?
Dopravní bezpečnost
PhDr. Matúš Šucha Ph.D.
Mgr. Lucie Viktorová 
3 2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov
Obecné otázky
Ing. Miroslav Kalina 
Ing. Aleš Merta 
3 2017 Vliv Tunelového komplexu Blanka na zatížení komunikačního systému hlavního města Prahy
Tunely
Ing. Vladimír Kadlec 
3 2017 Súčasný stav a prognóza výstavby diaľničných tunelov na Slovensku
Tunely
Ing. Miloslav Frankovský 
3 2017 Limitní faktory uplatnitelnosti specifických typů vedlejších energetických produktů v zemních konstrukcích silničních staveb
Výzkum, analýzy
Mgr. Adam Culka Ph.D.
Ing. Lenka Honetschlägerová Ph.D.
doc. RNDr. František Kresta PhD.
Mgr. Václav Mráz Ph.D.
Ing. Jan Suda 
RNDr. Jakub Trubač Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
3 2017 Principy Wiedmannova modelu v mikrosimulaci v kontrastu s metodikou dle technických podmínek
Výzkum, analýzy
Ing. Petr Neuwirth 
Ing. Jan Novák 
Ing. Lucie Vyskočilová 
2 2017 Zkušenosti s realizací asfaltových vrstev s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem
Asfaltové vozovky
Ing. Zdeněk Hegr 
Ing. Petr Špaček Ph.D.
2 2017 Vliv přídavku rejuvenátorů na složení a vlastnosti zestárnutých asfaltových pojiv
Asfaltové vozovky
Ing. Lucie Benešová 
Ing. Radek Černý 
Ing. Petr Jíša 
Dr. Ing. Konrad Mollenhauer 
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2017 Nedostatky ČSN EN 12697-49 - stanovení součinitele tření po ohlazení
Obecné otázky
Ing. Jaroslava Dašková Ph.D.
Ing. Iva Krčmová 
Ing. Pavla Nekulová 
2 2017 Zvyšování samovysvětlitelnosti extravilánových úseků silnic I. třídy
Silnice
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Michal Caudr 
2 2017 Jednotná dopravní vektorová mapa - veřejně přístupný nástroj monitorování dopadů NSBSP
Dopravní bezpečnost
Ing. Milan Brich 
1 2017 Geotechnické metody snižování rizik na dopravních stavbách
Zemní práce
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
1 2017 Geotechnická rizika při stavbě dálnice D8 přes České středohoří
Zemní práce
Ing. Ivona Novotná 
RNDr. Miloslava Plšková 
Ing. Jiří Záruba MBA
1 2017 Geotechnická rizika na stavbě zárubních zdí u tunelu Lysůvky a jejich řešení
Zemní práce
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2017 Nová norma ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum
Zemní práce
Ing. Jan Novotný CSc.
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
12 2016 Revize Národní strategie bezpečnosti silničního provozu z pohledu povrchových vlastností vozovky
Dopravní bezpečnost
Leoš Nekula 
12 2016 Porovnanie výsledkov hodnotenia mikrotextúry povrchu vozovky skúškou kyvadlom a profilometrickou metódou
Technologie
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
12 2016 Vliv dávkování rejuvenátorů na vybrané vlastnosti asfaltového pojiva
Asfaltové vozovky
Ing. Tomáš Koudelka 
Ing. Pavel Šperka 
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
12 2016 Porovnanie obrusných vrstiev asfaltových vozoviek na základe mechanického oddeľovania tuhých častíc
Asfaltové vozovky
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Daša Fullová 
Mgr. Jitka Hegrová Ph.D.
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.
12 2016 Křižovatka silnic II/366 a III/37760 k.ú. Smržice
Dopravní bezpečnost
por. Ing. Michael Vafek 
11 2016 Závěry Silniční konference 2016
Obecné otázky
Ing. Jan Švarc 
11 2016 Most mezi tunely na dálnici D8, stavba 805
Mosty
Ing. Ivan Belda 
Ing. Martin Šťáva 
11 2016 Betonové klouby v mostním stavitelství
Mosty
Ing. Karel Dahinter CSc.
11 2016 Výstavba úseku rychlostní komunikace S7 ve složitých geologických podmínkách
Ze světa
Ing. Jan Boháč 
Ing. Radim Čáp Ph.D.
Ing. Jiří Krtek 
Ing. Otakar Lojkásek 
11 2016 Silnice I/44 Mohelnice-Šumperk-Jeseník-Mikulovice
Projektování, příprava staveb
Ing. Hana Urbánková 
11 2016 Informační modelování a digitalizace v silničním stavitelství na stavbě D4 Skalka - křižovatka II/118
Projektování, příprava staveb
Ing. Dana Blahnová 
Ing. Zbyněk Karásek 
Ing. Vladimír Řípa 
Ing. Josef Žák Ph.D.
10 2016 Příprava stavby Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Horák 
Ing. Jindřich Jirák 
10 2016 Optimalizace ulic Palachova, Sovova a Křižíkova v Litoměřicích
Dopravní inženýrství
Ing. Josef Filip Ph.D.
Ing. Milan Tesař 
10 2016 Kvalitu detailů silničních staveb nelze podceňovat
Obecné otázky
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
10 2016 Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia
Křižovatky
Ing. Ján Kopčák 
Ing. Ján Mochorovský 
Ing. Gabriel Petřvalský 
10 2016 Zavedení mýtného na silnicích I. tříd a dodatečné náklady na údržbu a opravy silnic nižších tříd
Ekonomika, financování
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Ph.D. MBA
Ing. Veronika Dvořáková Ph.D.
Ing. Radek Matula Ph.D.
9 2016 Analýza alternativní trasy SOKP
Výzkum, analýzy
Ing. Martin Höfler 
9 2016 Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS
Dopravní inženýrství
Ing. Tomáš Javořík 
Ing. Dagmar Kočárková Ph.D.
Ing. Vojtěch Novotný 
Tomáš Prousek 
9 2016 Dopravný model pre PPP projekt D4 a R7 v Bratislave
Ekonomika, financování
Dr.ing. Peter Schlosser 
Ing. Tibor Schlosser CSc.
9 2016 Transformace současného ozelenění okrajů dálnic
Životní prostředí
doc. Ing. Stanislav Hejduk Ph.D.
Ing. Vladimír Hula Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras Ph.D.
Mgr. Jan Mládek Ph.D.
Ing. Jitka Suchomelová 
Mgr. Tomáš Šikula 
9 2016 Projekt ECOROADS - bezpečnostné audity a inšpekcie cestných tunelov
Dopravní bezpečnost
Ing. Peter Danišovič PhD.
Ing. Luboš Remek Ph.D.
9 2016 Celostátní sčítání dopravy v plném proudu - tentokrát trochu jinak
Obecné otázky
Ing. Stanislava Kubešová 
Mgr. Lenka Sazmová 
7-8 2016 Mapování a analýza FCD dat
Výzkum, analýzy
Ing. Ivan Boyarkin 
Ing. Jiří Růžička 
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
7-8 2016 Stanovení hlukové zátěže z provozu silniční dopravy na úrovňových křižovatkách pomocí mikroskopické simulace
Křižovatky
Ing. Pavel Balahura 
Ing. Jan Hradil PhD.
Ing. Jan Kovařík 
Ing. Michal Uhlík PhD.
7-8 2016 Dopravné plochy z dlažby v urbanizovanom území
Obecné otázky
Ing. Mgr. Peter Múdry 
Ing. Andrea Zuzulová PhD.
7-8 2016 Objektivizácia mechanických vlastností penobetónu vo vzťahu k navrhovaniu vozoviek
Výzkum, analýzy
Ing. Matej Blaško 
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
doc. Ing. Marian Drusa Ph.D.
Ing. Matej Hájek 
Ing. Patrik Macošinec 
Ing. Walter Scherfel 
7-8 2016 Vliv přídavku rejuvenátorů na vlastnosti zestárnutého asfaltového pojiva
Technologie
Ing. Radek Černý 
Ing. Petr Jíša 
ing. Jiří Plitz 
Ing. Lucie Soukupová 
Ing. Jan Valentin PhD.
7-8 2016 Jak evropské dotace pomáhají dopravě v Kraji Vysočina
Ekonomika, financování
Ing. Radek Handa 
Ing. Jan Míka 
7-8 2016 Pevné překážky u PK a přijatelná míra bezpečnostního rizika
Dopravní bezpečnost
Ing. Radka Matuszková 
Ing. Michal Radimský Ph.D.
Ing. Martin Smělý Ph.D.
7-8 2016 Možnosti ovlivnění chování účastníků silničního provozu
Dopravní bezpečnost
PhDr. Matúš Šucha Ph.D.
6 2016 Cementobetonový kryt s povrchem z obnaženého kameniva v tunelech Radejčín a Prackovice
Betonové vozovky
Ing. Stanislav Bedřich 
Ing. Pavol Kubala 
6 2016 Projekty pre cezhraničnú dopravnú infraštuktúru v regióne Bratislava-Viedeň
Ze světa
prof. Ing. Bystrík Bezák Ph.D.
6 2016 Poloautonomní a autonomní vozidlové systémy z pohledu technických norem
Obecné otázky
Ing. Pavel Nedoma Ph.D.
Dr. Ing. Jiří Plíhal 
6 2016 Vliv podélného sklonu na vzdálenost pro předjíždění
Dopravní bezpečnost
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Veronika Valentová 
6 2016 Evropská komise připravuje revizi směrnic týkajících se bezpečnosti v silničních tunelech
Dopravní bezpečnost
Ing. Martin Lipl 
Ing. Eva Simonová 
5 2016 Stanovení intenzit dopravy v celostátním měřítku pomocí makroskopického modelu
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Jan Šťastný 
5 2016 Aplikace kamerové techniky pro směrové dopravní průzkumy
Dopravní inženýrství
Ing. Ondřej Gogolín 
Ing. Jan Novák 
Ing. Radim Striegler 
Ing. Lucie Vyskočilová 
5 2016 Vybrané nové přístupy řešení v pražské dopravě
Dopravní inženýrství
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
5 2016 Novinky XXV. světového silničního kongresu 2015 PIARC - nový Manuál bezpečnosti silnic - 2. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
5 2016 Opatření na eliminaci dopravní nehodovosti v oblasti nepřiměřené rychlosti
Dopravní bezpečnost
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík PhD.
4 2016 Úroveň bezpečnosti silničního provozu v ČR zaostává za zeměmi EU
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
RNDr. Jan Tecl 
4 2016 Novinky XXV. světového silničního kongresu 2015 PIARC - nový Manuál bezpečnosti silnic - 1. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
4 2016 Přínosy ŘSD ČR ke zvyšování bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích I. třídy v roce 2015
Dopravní bezpečnost
Ing. Vlasta Michková 
4 2016 Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TENT-T v ČR
Dopravní bezpečnost
Ing. Bc. Karel Kocián 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Luboš Nouzovský 
4 2016 Využití regulačních zvýrazňujících sloupků na PK
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Jan Novák 
Ing. Lucie Vyskočilová 
3 2016 Hodnocení vlivu dopravních staveb na kvalitu dopravy
Tunely
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
3 2016 Požární bezpečnost silničních tunelů
Tunely
Ing. Petr Bebčák Ph.D.
Bc. Kateřina Bebčáková 
3 2016 Výstavba najdlhšieho slovenského tunela Višňové
Tunely
Ing. Miloslav Frankovský 
3 2016 Správa mostů v Jihočeském kraji na silnicích II. a III. třídy prostřednictvím webové aplikace
Mosty
Mgr. Václav Škopek 
3 2016 Medzinárodný index nerovnosti IRI a jazdná bezpečnosť
Dopravní bezpečnost
Ing. Peter Múčka CSc.
3 2016 Nový Starý most cez Dunaj v Bratislave bol ukončený
Mosty
Ing. Martin Gál 
Ing. Ľubomír Kováčik 
2 2016 Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím
Technologie
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Zdeněk Hegr 
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. David Matoušek 
Ing. Petr Špaček Ph.D.
2 2016 Poznatky z využití monotónní triaxiální zkoušky u asfaltových směsí recyklovaných za studena
Technologie
Ing. Zuzana Čížková 
Michael Engels 
Jakub Šedina 
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2016 Tvorba a distribúcia tuhých častíc pri vyjazďovaní asfaltových zmesí
Asfaltové vozovky
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Daša Fullová 
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.
2 2016 Úkoly soudního znalce v oblasti vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek PK
Asfaltové vozovky
Ing. Petr Špaček Ph.D.
2 2016 Aplikace softwarového nástroje MCA InterTool pro multikriteriální hodnocení křižovatek
Křižovatky
Ing. Jan Hradil PhD.
Ing. Michal Uhlík PhD.
1 2016 Řízení rizik v silničním stavitelství
Zemní práce
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
1 2016 Problémy a úskalí při realizaci gabionových konstrukcí
Zemní práce
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2016 Velemyšleves I/27 obchvat, řešení konstrukcí v nestabilním prostředí
Zemní práce
Pavel Lidmila 
Ing. Ivona Novotná 
RNDr. Miloslava Plšková 
Ing. Jiří Záruba MBA
1 2016 Využití multikriteriálního hodnocení při výběru typu úrovňové křižovatky
Křižovatky
Ing. Jan Hradil PhD.
Ing. Jan Kovařík 
Ing. Michal Uhlík PhD.
12 2015 Predikcia súčiniteľa trenia na základe parametrov zložiek textúry
Výzkum, analýzy
Ing. Peter Kotek 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
12 2015 Cementobetonové kryty s obnaženou strukturou kameniva
Technologie
Leoš Nekula 
12 2015 Vliv variability asfaltového R-materiálu na jeho maximální dávkování
Technologie
Ing. Tomáš Koudelka 
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
12 2015 Parametry významně ovlivňující vzdálenost pro předjíždění
Dopravní bezpečnost
Ing. Veronika Valentová 
12 2015 Využití kouře při zkouškách požárního větrání
Tunely
Ing. Jiří Zápařka 
11 2015 Závěry Silniční konference 2015
Obecné otázky
Ing. Jan Švarc 
11 2015 Dostavba estakády rychlostní silnice R35 přes mimoúrovňovou křižovatku u Opatovic nad Labem
Křižovatky
ing. Josef Král 
Ing. Jiří Mikula 
11 2015 Silniční nadjezd nad železnicí v Poděbradech - řešení projektu a výstavby v intravilánu
Mosty
Ing. Petr Jelínek 
Ing. Petr Souček 
Ing. Petr Škráček 
11 2015 Nový prvek pro regulaci nezákonného chování řidičů
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Novák 
Ing. Radim Striegler 
Ing. Veronika Valentová 
Ing. Lucie Vyskočilová 
11 2015 Hloubková analýza silničních dopravních nehod - hlavní příčiny vzniku nehod
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Andres 
Ing. Jitka Kafoňková 
Ing. Jan Rücker 
Mgr. Lucia Tvarožková 
10 2015 II/379 Lažánky - průtah
Projektování, příprava staveb
Ing. Michal Turek Ph.D.
10 2015 Problémy rekonstrukce přednádražního prostoru v Řevnicích
Projektování, příprava staveb
Ing. Ondřej Trešl 
10 2015 Rekonstrukce místní komunikace Bratrská v Bystřici nad Pernštejnem
Projektování, příprava staveb
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
10 2015 Ohlédnutí za rozvojem cyklistické dopravy
Vozovky
Ing. Miroslav Patočka 
doc. Ing. Jan Pavlíček CSc.
Ing. Martin Smělý Ph.D.
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
10 2015 Rozpínavé reakce ve struktuře konstrukcí z cementového betonu
Technologie
Ing. Aleš Frýbort 
doc. RNDr. Miroslava Gregerová CSc.
Ing. Zdeněk Nevosád CSc.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
9 2015 Příprava průtahu silnice I/20 v Plzni
Projektování, příprava staveb
Bc. Miroslav Blabol DiS.
Ing. Adéla Krenková 
Ing. Zdeněk Kuťák 
9 2015 Rekonstrukce Žďákovského mostu
Mosty
Doc.Ing. Tomáš Rotter CSc.
9 2015 Cestné staviteľstvo na Slovensku - 2. časť
Ze světa
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
9 2015 Zkoušky technologického vybavení v tunelovém komplexu Blanka při požáru
Tunely
Ing. Jiří Zápařka 
9 2015 Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 - PPP projekt
Ekonomika, financování
Mgr. Juraj Lott 
Mgr. Peter Tvrdoň PhD.
9 2015 Nová technologie pro okružní křižovatky a dělicí, směrovací a ochranné ostrůvky na pozemních komunikacích
Technologie
Ing. Tomáš Malina 
9 2015 Velké silniční mosty ve studii Světové silniční asociace AIPCR/PIARC
Mosty
Ing. Karel Dahinter CSc.
7-8 2015 Porovnanie dielektrických konštánt rôznych asfaltových zmesí vypočítaných z merania georadarom
Výzkum, analýzy
Ing. Andrea Porubiaková 
7-8 2015 Využitie mikroskopu pri zisťovaní mikrotextúry kameniva
Výzkum, analýzy
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
7-8 2015 Výzkum moderních cementobetonových vozovek
Výzkum, analýzy
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Vladimír Chupík CSc.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
7-8 2015 Medzinárodný index nerovnosti IRI a jazdný komfort
Výzkum, analýzy
Ing. Peter Múčka CSc.
7-8 2015 Nový prístup k posúdeniu kapacity dvojpruhových vjazdov do okružných križovatiek
Křižovatky
doc. Ing. Andrea Kociánová PhD.
7-8 2015 Čištění pozemních komunikací
Správa, údržba
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík PhD.
7-8 2015 Cestné staviteľstvo na Slovensku - 1. časť
Ze světa
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
7-8 2015 Realizace opatření pro cyklistickou dopravu v oblasti severozápadní části Městského okruhu v Praze
Vozovky
Ing.arch. Tomáš Cach 
6 2015 Cementobetonové kryty v České republice
Technologie
Ing. Jaroslava Škarková 
6 2015 Cementobetonový kryt na první etapě modernizace D1
Technologie
Ing. Ondřej Mašek 
Ing. Jaroslav Šmolík 
6 2015 Výskum účinnosti klzných tŕňov v cementobetónových vozovkách
Technologie
Ing. Andrea Zuzulová PhD.
6 2015 Nezbytné úpravy technologického a bezpečnostního vybavení Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky
Tunely
Ing. Aleš Lebl 
6 2015 Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti
Výzkum, analýzy
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Radim Striegler 
Ing. Veronika Valentová 
5 2015 Analýza rozhledového pole v konkrétní křižovatce
Dopravní inženýrství
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Jiří Juza 
Ing. Jan Křenek 
Mgr. Stanislav Michalský 
Ing. Petr Semmler 
5 2015 Vliv odpočtových návěstidel na chování chodců na světelně řízených přechodech
Dopravní inženýrství
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
Ing. Michal Uhlík PhD.
5 2015 Analýza dodržování rychlosti a tolerance řidičů na proměnné omezení rychlosti
Telematika, informační systémy
Ing. Michal Matowicki 
doc. Ing. Ondřej Přibyl Ph.D.
5 2015 Efektivita úprav rozlehlých křižovatek pomocí analýzy DI parametrů
Křižovatky
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Jan Novák 
Ing. Peter Oríšek 
Ing. Radim Striegler 
Ing. Veronika Valentová 
Ing. Lucie Vyskočilová 
5 2015 Prostorový a dlouhodobý časový monitoring hlučnosti povrchů komunikace D1
Obecné otázky
Ing. Jiří Jedlička 
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D.
Ing. Libor Špička 
4 2015 Rok 2014 přinesl nepříznivý zvrat ve vývoji nehodovosti
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
Mgr. Zuzana Strnadová 
RNDr. Jan Tecl 
4 2015 Využití videoanalýzy konfliktních situací při hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
Ing. Jan Petrů Ph.D.
4 2015 Porovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vybraných krajích
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Havránek 
Mgr. Martin Kyselý 
Ing. Eva Simonová 
Ing. Radim Striegler 
4 2015 Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Dopravní bezpečnost
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek 
4 2015 Není nutno čekat na nehody
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Richard Turek Ph.D.
4 2015 Bezpečné okolí komunikací a pasivní bezpečnost z podpěrných konstrukcí
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
Carolien Willems 
3 2015 Súčasný stav a výhľad výstavby cestných tunelov na Slovensku
Tunely
Ing. Miloslav Frankovský 
3 2015 Slovenské dálniční tunely Prešov a Čebrať
Tunely
Ing. Miroslav Novák 
3 2015 Slovenský trh dopravní infrastruktury z pohledu českého zhotovitele
Obecné otázky
Ing. Ladislav Štefan 
3 2015 Simulácia prevádzky cestných tunelov
Tunely
Ing. Peter Danišovič PhD.
Ing. Juraj Šrámek Ph.D.
3 2015 Příklad nevhodně osazené zeleně u silnice II/433 Výšovice - Němčice nad Hanou
Obecné otázky
por. Ing. Michael Vafek 
2 2015 Vliv způsobu zrání zkušebních těles na výsledné vlastnosti směsí recyklovaných zastudena
Technologie
Ing. Zuzana Čížková 
Ing. Lukáš Kášek 
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Tereza Valentová 
2 2015 Vliv vybraných rejuvenátorů na funkční charakteristiky směsi AC s 50 % R-materiálu
Technologie
Ing. Pavla Vacková 
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2015 Měření průhybů a možnosti hodnocení tuhosti vozovek s cementobetonovým krytem prostřednictvím rázového zařízení FWD
Vozovky
Ing. Ilja Březina 
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
2 2015 Hodnocení bezpečnosti silničního provozu metodou videozáznamu konfliktních situací
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Zajíc 
1 2015 Sanace rozsáhlého sesuvu na stavbě dálnice D8
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
1 2015 Změny v evropských normách o horninových kotvách
Zemní práce
doc. Ing. Jan Masopust CSc.
1 2015 Dynamická kontrola hutnění kompaktometry osazenými ve válcích
Zemní práce
Dipl.Ing. Hans-Josef Kloubert 
1 2015 Radlická radiála v Praze - stabilizace v územním plánu a stav přípravy
Významné nové stavby
Ing. Aleš Merta 
1 2015 Několik zajímavostí z bezpečnostní inspekce silnic v Indii
Ze světa
Ing. Jiří Landa 
12 2014 Možnosti využití termografické metody při diagnostice objektů dopravní infrastruktury
Technologie
Ing. Michal Janků 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2014 Komplexní zkoušky systému požárního větrání tunelu Blanka
Tunely
Ing. Jiří Zápařka 
12 2014 Identifikace rizikových míst na silnicích I. třídy v Jihomoravském kraji - praktická aplikace empirické Bayesovské metody
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Petr Pokorný 
12 2014 Optimalizace úrovní zadržení silničních svodidel
Dopravní bezpečnost
Ing. Karel Jung Ph.D.
doc. Ing. Jana Marková Ph.D.
12 2014 Modernizace hlavní trasy průtahu Varšavou
Ze světa
ing. Martin Kulhavý 
11 2014 Mostní estakáda přes údolí Zdobnice na přeložce silnice I/14 Vamberk - Jižní přeložka
Mosty
Ing. Jiří Jachan 
Ing. Petr Škráček 
11 2014 Most na silnice I/13 přes železniční tratě u Třebušic
Mosty
Ing. Ondřej Lojík Ph.D.
Ing. Radim Pokorný 
Ing. Karel Stiebitz 
11 2014 Most na přeložce silnice I/35 přes údolí Václavického potoka a vodní nádrž
Mosty
Ing. Ivan Belda 
Ing. Richard Lajksner 
11 2014 Přeložka silnice II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice a způsob její přípravy
Projektování, příprava staveb
Ing. Pavel Kaštánek 
Ing. Jan Vorel 
10 2014 Silnice I/44 Vlachov - Rájec
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Müller 
10 2014 Poděbradovo náměstí v Prostějově
Křižovatky
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
10 2014 Lepší uliční obzor
Životní prostředí
Ing. Ondřej Trešl 
10 2014 Rekonstrukce tramvajové tratě na Poděbradské ulici v Praze
Projektování, příprava staveb
Ing. Kamil Orálek 
10 2014 Silnice I/9, I/16 Mělník - obchvat
Obecné otázky
Ing. Radek Cerman 
9 2014 Cíle, přínosy a poznatky z projektu SENSOR
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
9 2014 Modernizace silnic i. třídy na území Plzeňského kraje v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce
Ekonomika, financování
Bc. Miroslav Blabol DiS.
Ing. Zdeněk Kuťák 
9 2014 Plán výstavby kapacitných pozemných komunikácií v Slovenskej republike
Ekonomika, financování
Ing. Vladimír Budinský 
9 2014 Integrované silniční mosty
Mosty
Ing. Karel Dahinter CSc.
9 2014 Silniční síť Islandu
Ze světa
Ing. Aleš Gothard 
Ing. Aleš Richter 
8 2014 Přestavba křižovatky D/ x I/16 u Nové Vsi
Křižovatky
Ing. Bc. Karel Kocián 
Ing. Jiří Landa 
7-8 2014 Technologie údržby asfaltových vozovek
Technologie
Ing. Václav Neuvirt CSc.
7-8 2014 Využitie GPR na analýzu lokálnych deformácií asfaltových vozoviek
Vozovky
Ing. Andrea Porubiaková 
7-8 2014 Využitie metódy analýzy digitálneho obrazu na zisťovanie mikrotextúry zrna kameniva
Výzkum, analýzy
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
7-8 2014 Porovnanie drsnosti na viacerých asfaltových povrchoch v čase
Vozovky
Ing. Peter Kotek 
7-8 2014 Korelace mezi statickou zatěžovací zkouškou a lehkou dynamickou deskou
Zemní práce
Ing. Radek Matula Ph.D.
Ing. Petr Zedník 
7-8 2014 Plošné dopravní zklidnění v Praze - Karlíně výrazně zvýšilo dopravní nehodovost
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
Ing. Jan Kapitán 
7-8 2014 Mobilita obyvatel v letních měsících
Obecné otázky
Ing. Petra Skalická 
7-8 2014 ČSN 73 6109 Projektování polních cest - revize 2013
Projektování, příprava staveb
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
6 2014 Generální oprava vzletové a přistávací dráhy 06/24 na Letišti Václava Havla Praha
Technologie
Ing. Petr Kasl 
6 2014 Význam kluzných trnů v cementobetonových krytech vozovek
Technologie
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Vladimír Chupík CSc.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
6 2014 Zohlednění statického hodnocení výsledků zkoušek odolnosti proti únavě v metodice návrhu konstrukce vozovek
Technologie
prof. RNDr. Daniela Jarušková CSc.
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
prof. emer. Carl Monismith 
Ing. Josef Žák Ph.D.
6 2014 Progresívne metódy zisťovania kvality povrchu a konštrukčných vrstiev vozovky
Vozovky
Mgr. Michal Grinč Ph.D.
Ing. Luboš Remek Ph.D.
Ing. Martin Slabej 
5 2014 Vývoj intenzit automobilové dopravy na Pražském okruhu
Dopravní inženýrství
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Martin Varhulík 
5 2014 Problematika nepřetržitého provozu SSZ v Praze
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
5 2014 Smíšená návěstidla SSZ pro chodce a cyklisty v Plzni
Dopravní inženýrství
Ing. Pavla Dyntarová 
Ing. Vladimír Pouzar 
5 2014 Popis a výsledky vyhodnocení liniového řízení na Pražském okruhu
Telematika, informační systémy
Bc. Jiří Beneš 
doc. Ing. Ondřej Přibyl Ph.D.
5 2014 Jsou dopravní konflikty vhodným ukazatelem bezpečnosti silničního provozu?
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Richard Turek Ph.D.
4 2014 Slibný začátek plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
4 2014 Provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Eva Simonová 
4 2014 Konzistentní design - využití GPS ke zjištění nesouladu ve směrovém řešení trasy
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Veronika Valentová 
4 2014 Dynamické řízení provozu v jednom jízdním pruhu
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Mencl 
Ing. Martin Vohnout 
4 2014 Postřehy a zkušenosti z OK se spirálovitým uspořádáním - rok 2013
Křižovatky
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
4 2014 Několik poznámek k tzv. "inteligentním semaforům"
Křižovatky
por. Ing. Michael Vafek 
4 2014 Vliv vybraných meteorologických jevů na počty a následky dopravních nehod na příkladu Brna a okolí
Dopravní bezpečnost
Mgr. Richard Andrášik 
RNDr. Michal Bíl PhD.
Mgr. Zbyněk Janoška 
3 2014 Větrání silničních tunelů
Tunely
Ing. Martin Bebčák 
Ing. Petr Bebčák Ph.D.
Ing. Alexander Rudněv CSc.
3 2014 Požární odolnost tunelových ostění
Tunely
Ing. Vlastimil Horák 
3 2014 Požár v tunelu Lochkov - fakta a souvislosti
Tunely
Ing. Aleš Lebl 
Mgr. František Rainer 
Ing. Jiří Svoboda 
3 2014 Odvodňovací štola pod Strahovským tunelem - vodohospodářské řešení, výhledový rozvoj
Tunely
Ing. Václav Krch 
Ing. Richard Kuk 
3 2014 Nový návrh směrnice EU pro veřejné zakázky - hledisko životního cyklu
Ekonomika, financování
Prof.Ing. Břetislav Teplý CSc. FEng.
2 2014 Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušicím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování
Technologie
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. David Matoušek 
Ing. Petr Mondschein PhD.
Radek Pazyna 
Ing. Petr Svoboda 
Ing. Jan Valentin PhD.
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
2 2014 Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek
Technologie
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Zdeněk Hegr 
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
RNDr. Svatopluk Stoklásek 
Ing. Petr Špaček Ph.D.
2 2014 Pěnoasfaltové technologie při výrobě teplých asfaltových směsí s využitím vyššího množství R-materiálu
Technologie
Bc. Ondřej Krpálek 
Ing. Petr Mondschein PhD.
Ing. Jan Suda 
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2014 "Duo Belag" - kombinovaná technologie efektivní údržby a oprav vozovek
Technologie
Dipl.Ing. Kurt Birngruber 
Dipl.Ing. Johann Bleier 
1 2014 Rizika a problémy úpravy jílovců
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
1 2014 Úprava zemin pojivy s obsahem popílku a dosavadní výsledky aplikace pojiva RSS 5
Zemní práce
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2014 Potenciál mechanicko-chemicky aktivovaných fluidních popílků po spalování uhlí v kompozitních materiálech uplatňovaných v silničním stavitelství
Zemní práce
Mgr. Miloš Faltus 
Ing. Zuzana Formanová 
Mgr. Václav Mráz Ph.D.
Ing. Jan Suda 
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Tereza Valentová 
1 2014 Názvosloví podkladních vrstev ve vazbě na jejich úlohu v konstrukci vozovky
Zemní práce
Ing. Jan Zajíček 
1 2014 Prvky pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách v Praze a jejich využití cyklisty
Vozovky
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
Ing. Michal Uhlík PhD.
12 2013 Aktivity evropské normalizační skupiny CEN TC 227/WG5: Povrchové vlastnosti vozovek
Vozovky
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D.
Leoš Nekula 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
Ing. Zora Šachlová 
12 2013 Systém hospodaření s vozovkou RoSy® PMS na úrovni krajských silnic
Vozovky
Ing. Luděk Mališ 
12 2013 Bilance pravděpodobnosti nehod na vozovce kluzké za mokra
Dopravní bezpečnost
Ing. Zora Šachlová 
12 2013 Rekordní rok oprav dálnic
Správa, údržba
Ing. Jan Hoření 
12 2013 Prodloužení tramvajové trati na Dědinu
Projektování, příprava staveb
Ing. Petr Vyskočil 
11 2013 Plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2012 - varovná výzva
Obecné otázky
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2013 Bezpečnost pozemních komunikací sítě TEN-T
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Mgr. Zbyněk Janoška 
Mgr. Martin Kyselý 
Ing. Petr Pokorný 
11 2013 Predikční modelování a jeho výhody oproti stávající metodě identifikace nehodových lokalit
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Mgr. Zbyněk Janoška 
Ing. Radim Striegler 
Ing. Veronika Valentová 
11 2013 Poznatky z provádění bezpečnostních prohlídek pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
11 2013 Typické (opakující se) mechanismy vzniku dopravních nehod chodců
Dopravní bezpečnost
Ing. Zora Šachlová 
10 2013 Moderní technologie krytů vozovek a jejich přínos pro snížení hluku ze silniční dopravy
Vozovky
Ing. Radek Kropelnický 
Ing. Libor Ládyš 
10 2013 Prefabrikovaný přejezd přes tramvajovou trať
Projektování, příprava staveb
Ing. Lukáš Bludský 
ing. Petr Dobrovský 
Ing. Karel Hanzal 
Ing. Jiří Pejša CSc.
10 2013 Možnosti návrhu bezpečné tramvajové zastávky s nástupním ostrůvkem v profilu městské komunikace
Projektování, příprava staveb
Ing. Filip Jiřík 
10 2013 Přestavba terminálu a dopravního uzlu Slussen ve Stockholmu - posouzení dopravního řešení v průběhu výstavby
Ze světa
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Peter Súkenník 
10 2013 Financování silničního hospodářství
Ekonomika, financování
Ing. Tomáš Čoček Ph.D.
10 2013 Most přes Myslkovický rybník
Mosty
Ing. Zdeněk Ludvík 
Ing. Ondřej Svoboda 
9 2013 Dálnice D3 Praha - České Budějovice - hranice ČR/Rakousko
Dálnice
Ing. Jan Švarc 
9 2013 Most přes rybník Koberný
Mosty
Ing. Milan Šístek 
Ing. Petr Štědronský 
9 2013 Most přes Černovický potok u Soběslavi
Mosty
Ing. Jan Komanec 
Ing. Michal Kunc 
9 2013 Dálniční most přes inundaci Lužnice
Mosty
Ing. Lukáš Klačer 
Ing. Tomáš Landa 
Ing. Pavel Poláček 
9 2013 Správa mostů v Jihočeském kraji na silnicích II. a III. třídy
Mosty
Mgr. Václav Škopek 
7-8 2013 Jemné frézování betonových vozovek
Vozovky
Ing. Otakar Vacín,st. 
7-8 2013 Odolnost silniční sítě proti následkům katastrof
Dopravní inženýrství
RNDr. Michal Bíl PhD.
RNDr. Rostislav Vodák PhD.
7-8 2013 Stav silničních mostů v ČR
Mosty
Ing. Vladislav Vodička 
7-8 2013 Údržba mostů
Mosty
Ing. Alois Vybíral 
7-8 2013 Diagnostický průzkum vozovek
Vozovky
Ing. Jan Zajíček 
7-8 2013 Funkčná skúška materiálov stmelených asfaltom
Výzkum, analýzy
prof. Ing. František Schlosser CSc.
Ing. Juraj Šrámek Ph.D.
7-8 2013 Problematika využívání zkoušky duktility jako ukazatele výkonnosti modifikovaných asfaltů
Výzkum, analýzy
Amir Arshadi 
Hussain Bahia PhD.
Cristian Clopotel PhD.
Hassan Tabatabaee PhD.
6 2013 Pojednání o betonových vozovkách, vývoji, zkušebnictví a povrchových vlastnostech
Vozovky
Ing. Jaroslava Škarková 
6 2013 Navrhovanie cementobetónových vozoviek v tuneloch z aspektu aktuálnych klimatických charakteristík Slovenska
Vozovky
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Ing. Martin Pitoňák PhD.
doc.Dr. Ing. Katarína Zgútová 
6 2013 Cementobetónové vozovky zastávok mestskej hromadnej dopravy
Vozovky
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
doc.Dr. Ing. Katarína Zgútová 
6 2013 Mosty mimoúrovňové křižovatky Kostiviarská na rychlostní komunikaci R1 Banská Bystrice - severní obchvat
Mosty
Ing. Luděk Borový 
Ing. Libor Hrdina 
Ing. Pavel Sliwka 
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
Ing. Vojtěch Zvěřina 
5 2013 Výpočet rozhledových trojúhelníků na křižovatkách za pomoci softwarových nástrojů
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Jan Šťastný 
5 2013 Aktualizace systému hodnocení ekonomické efektivnosti silničních staveb - HDM-4
Ekonomika, financování
Doc.JUDr. Miloš Čihák CSc.
5 2013 Vliv chodců na kapacitu okružní křižovatky - prověření metodiky HBS
Dopravní inženýrství
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
5 2013 ETISplus - podporný nástroj pre dopravné modelovanie v Európe
Výzkum, analýzy
Ing. Marek Drličiak PhD.
Mgr. Dana Sitányiová PhD.
5 2013 Samovysvětlující pozemní komunikace
Projektování, příprava staveb
Ing. Petr Pokorný 
5 2013 Zanedbanost silnic II. a III. třídy jako hrozba
Správa, údržba
Ing. Stanislav Liška 
4 2013 Nezbytné úpravy Husovického tunelu na VMO Brno
Tunely
Ing. Miroslav Kolda 
Ing. Aleš Lebl 
Pavel Šanda 
4 2013 Obnova řídicího systému Strahovského automobilového tunelu
Tunely
Ing. Jiří Štefan 
4 2013 Projekt Zelená Malovanka
Obecné otázky
Ing. arch. Jiří Opočenský 
Ing. arch. Štěpán Valouch 
4 2013 Vybraté prvky analýzy rizík tunelov
Tunely
Ing. Peter Danišovič PhD.
prof. Ing. František Schlosser CSc.
4 2013 Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 na Slovensku
Mosty
Ing. Pavel Kolenčík 
Ing. Tomáš Romportl 
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
Ing. Milan Šandera 
3 2013 Dopravní telematika při modernizaci D1
Telematika, informační systémy
Ing. Martin Höfler 
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
3 2013 Telematika pro chytrá města
Telematika, informační systémy
Prof.Ing. Petr Moos CSc.
Prof.Dr.Ing. Miroslav Svítek 
3 2013 Zajištění zimní služby silnic a dálnic - obecná fakta
Obecné otázky
Ing. Karel Melcher 
3 2013 Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Apeltauer 
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc. Ing. Petr Holcner Ph.D.
Ing. Iva Krčmová 
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
3 2013 Zpráva o semináři Olšanka 2013 Navrhování geotechnických konstrukcí (nejen) na pozemních komunikacích
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
2 2013 Analýza únavového chování asfaltových hutněných směsí - současné trendy a metody
Výzkum, analýzy
Ing. Petr Mondschein PhD.
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Josef Žák Ph.D.
2 2013 Analýza nákladů životního cyklu asfaltových vozovek pomocí programu RCCC
Výzkum, analýzy
Ing. Filip Hanzík 
2 2013 Únava recyklovaných zmesí stmelených asfaltom
Výzkum, analýzy
Ing. Juraj Šrámek Ph.D.
2 2013 Aktualizace prognózy vývoje automobilové dopravy v ČR metodou jednotného součinitele růstu - 2- část
Obecné otázky
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
2 2013 Spřažený ocelobetonový most na rychlostní komunikaci R1, úsek Beladice - Tekovské Nemce
Mosty
Ing. Jiří Jachan 
Ing. Petr Míka 
2 2013 Viadukt na slovenské rychlostní komunikaci R1 u Zlatých Moravců
Mosty
Ing. Zbyněk Brát 
Ing. Viliam Kučera 
Ing. Petr Míka 
Ing. Petr Mojzík 
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
Ing. Petr Šedivý 
1 2013 Navrhování geotechnických konstrukcí podle Eurokódu 7 (nejen) na pozemních komunikacích
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
1 2013 Navrhování opěrných konstrukcí podle EC 7
Zemní práce
Ing. Petr Řezka 
1 2013 Únosnost vrtaných pilot podle Eurokódu 7
Zemní práce
doc. Ing. Jan Masopust CSc.
1 2013 Skúsenosti a poznatky z navrhovania geotechnických konštrukcií podľa Eurokódu 7 na Slovensku
Zemní práce
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D.
1 2013 Aktualizace prognózy vývoje automobilové dopravy v ČR metodou jednotného součinitele růstu - 1. část
Obecné otázky
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
12 2012 Tvorba degradačných modelov priečnej nerovnosti
Dopravní bezpečnost
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Ing. Martin Slabej 
12 2012 Bude bezpečnostní audit pozemních komunikací zachraňovat lidské životy dříve, nebo později?
Dopravní bezpečnost
Ing. Zdeněk Hrubý 
12 2012 Mostné objekty na úseku Beladice - Tekovské Nemce rýchlostnej cesty R1 na Slovensku
Mosty
Ing. Tatiana Meľová 
Ing. Milan Šandera 
12 2012 PPP projekty vo výstavbe diaľnic môžu prispieť aj k rýchlejšiemu zvyšovaniu bezpečnosti dopravy
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Ľudvít Naď CSc.
12 2012 Vliv povrchových vlastností vozovek pozemních komunikací na nehodovost
Dopravní bezpečnost
Ing. Jaroslava Dašková Ph.D.
Leoš Nekula 
12 2012 Protismykové vlastnosti vozovek
Vozovky
Ing. Vlasta Michková 
Ing. Zora Šachlová 
11 2012 Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Obecné otázky
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Jitka Kafoňková 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Dagmar Kočárková Ph.D.
Ing. Petr Kozel Ph.D.
Ing. Michal Rusek Ph.D.
Ing. Michal Turek Ph.D.
Ing. Richard Turek Ph.D.
11 2012 SOL - komplexní strategie bezpečnosti pro střední Evropu
Obecné otázky
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2012 Porovnání vývoje silničních nehod a jejich vybraných charakteristik v USA a ČR
Obecné otázky
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2012 Efektivita úprav neřízených úrovňových křižovatek
Křižovatky
Ing. Eva Simonová 
Ing. Radim Striegler 
11 2012 K problému průsečných křižovatek mimo zastavěnou část obce
Dopravní bezpečnost
por. Ing. Michael Vafek 
10 2012 Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
Dopravní inženýrství
Ing. Ladislav Čabrádek 
Ing. Martin Höfler 
Ing. Zdeněk Rejšek 
10 2012 Druhá část opravy vozovky na ulici 5. května v Praze
Vozovky
Ing. Jan Dürr 
Ing. Jiří Pejša CSc.
Ing. Jan Zrzavý 
10 2012 Rychlostní silnice R1 úsek Selenec-Beladice - Most přes Čerešňový potok
Mosty
Ing. Ivan Böhman 
Ing. Luděk Borový 
Ing. Vladimír Engler 
Ing. Miroslav Knapík 
10 2012 Projektová příprava modernizace dálnice D1
Projektování, příprava staveb
Ing. Jiří Hruška 
Ing. Lukáš Svoboda MBA
10 2012 Mimoúrovňová křižovatka Rudlovská cesta na rychlostní komunikace R1 - Banská Bystrica - severní obchvat
Křižovatky
Ing. Zdeněk Hlasivec 
Ing. Jana Kapsiarová 
Ing. Pavel Kout 
Milan Svoboda 
10 2012 Příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci silnic v Roztokách
Projektování, příprava staveb
Ing. Ladislav Čabrádek 
Ing. Otka Severová 
Ing. Michal Turek Ph.D.
9 2012 Realizácia prvého PPP projektu na Slovensku
Obecné otázky
Ing. Marián Kmeť 
Mgr. Lenka Kubejová 
Ing. Milan Šandera 
9 2012 Cíle a nástroje programu EuroRAP pro zvýšení bezpečnosti dopravy
Obecné otázky
Ing. Jiří Landa 
9 2012 Segmentový most SO 203 na úseku Selenec-Beladice rychlostní komunikace R1 na Slovensku
Mosty
Ing. Zdeněk Batal 
Ing. Luděk Borový 
Ing. Jaroslav Guoth 
Ing. Václav Krauz 
Ing. Václav Kvasnička 
Mgr. Luboš Lobík 
9 2012 Most přes údolí Hosťovského potoka na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec-Beladice
Mosty
Ing. Petr Klimeš 
Ing. Libor Konečný 
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
9 2012 Úsek R1 Nitra, západ -Selenec: Most na R1 nad Priemyselnou ulicou
Mosty
János Barta 
Ladislav Nagy 
Adrián Sedlák 
László Takács 
7-8 2012 Tuhé částice v uličnom kaňone produkované cestnou dopravou
Životní prostředí
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.
7-8 2012 Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - 2. část
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
7-8 2012 Vplyv vybraných manévrov vozidiel na zníženie kapacity miestnych komunikácií
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Ing. Kristína Huszárová PhD.
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
7-8 2012 Ověřování způsobů řízení dopravy pomocí mikrosimulačního prostředí
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Kapitán 
7-8 2012 Interpretácia výsledkov diagnostiky únosnosti asfaltových vozoviek deflektometramai FWD na základe teórie šírenia vĺn v polpriestore
Výzkum, analýzy
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
Ing. Nina Rapanová 
7-8 2012 Přestavba mostu přes Vltavu na silnici II/146 v Hluboké nad Vltavou
Významné nové stavby
Ing. Peter Bobáň 
Michal Čečák 
Ing. Jan Komanec 
Ing. František Košán 
Jan Kouba 
Ing. Vlastimil Motlík 
Ing. Pavel Němec 
7-8 2012 Cementobetonové kryty na odpočívkách - 2. část
Obecné otázky
Dipl.Ing. Martin Langer 
7-8 2012 Směřování evropského výzkumu v silniční dopravě
Obecné otázky
Ing. Josef Mikulík CSc.
7-8 2012 Most přes Ohři na silnici III/00630 v Královském Poříčí
Mosty
Ing. Peter Bobáň 
Ing. Marcel Mimra 
Ing. Lukáš Procházka 
6 2012 Zkušenosti s výstavbou cementobetonových krytů v České republice
Vozovky
Ing. Marie Birnbaumová 
6 2012 Cementobetonové kryty na odpočívkách - 1. část
Obecné otázky
Dipl.Ing. Martin Langer 
6 2012 Protismykové vlastnosti krytu v rakouských tunelech - zkušenosti, výsledky výzkumu a opatření ke zlepšení
Tunely
DI Martin Peyerl 
Dr. DI Ameneh Schneider 
Ing. Herwig Steiner 
6 2012 Přesnost nedestruktivního měření polohy kotev a kluzných trnů cementobetonových krytů
Výzkum, analýzy
Ing. Pavel Ševčík 
6 2012 Protismykové vlastnosti cementobetonových krytů v tunelech, realizace, provoz, údržba
Vozovky
Ing. Jiří Šrůtka 
5 2012 Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - 1. část
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
5 2012 Doporučené hodnoty kritických mezer v programu VISSIM
Dopravní inženýrství
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
Ing. Jiří Merta 
5 2012 Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
5 2012 Příklad bezpečnostní inspekce místa smrtelné dopravní nehody
Dopravní bezpečnost
por. Ing. Michael Vafek 
4 2012 Jak měřit bezpečnost? - 2. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
4 2012 Problematika propustků na pozemních komunikacích
Správa, údržba
doc. Ing. Marián Krajčovič CSc.
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
Ing. Jan Petrů Ph.D.
4 2012 Navržený způsob větrání v tunelu Blanka
Tunely
Ing. Jan Pořízek 
4 2012 Možnosti zlepšení stavu netuhých vozovek v České republice
Vozovky
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
4 2012 Větrací systém Královopolského tunelu v Brně
Tunely
Ing. Jiří Zápařka 
3 2012 Jak měřit bezpečnost? - 1. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
3 2012 Seminář OLŠANKA 2012 Přechody mostů pozemních komunikací
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
3 2012 Telematický systém na Pražském okruhu
Telematika, informační systémy
Ing. Martin Kňákal 
Ing. Dušan Krajčír DiS.
3 2012 Poznatky z používania drvenej gumy v asfaltových zmesiach
Výzkum, analýzy
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
3 2012 Výzkum a výuka oboru ITS na ČVUT, Fakultě dopravní
Výzkum, analýzy
Prof.Dr.Ing. Miroslav Svítek 
3 2012 Experimentální výzkum únavového chování cementobetonových desek
Výzkum, analýzy
Ing. Bohuslav Novotný DrSc.
Ing. Petr Pánek Ph.D.
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
2 2012 Zkušenosti s použitím modifikovaného asfaltu při rekonstrukci letiště Sokol u města Magadan
Ze světa
O G Babak CSc.
S J Karejeva 
M F Mikodina 
2 2012 Vliv zprovoznění Jihozápadního segmentu SOKP na dopravní síť
Obecné otázky
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Peter Súkenník 
Ing. Marek Šída 
Ing. Martin Varhulík 
2 2012 Pevné překážky a únikové zóny
Obecné otázky
Ing. Jiří Landa 
2 2012 Stavba full-scale modelu konstrukce vozovky
Vozovky
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. Dušan Stehlík Ph.D.
1 2012 Přechodové oblasti mostů. Problémy, rizika, řešení.
Tunely
Ing. Vítězslav Herle 
1 2012 Výzkum nových přístupů k řešení přecházení chodců přes pozemní komunikace
Obecné otázky
Ing. Josef Andres 
Ing. Jitka Kafoňková 
1 2012 Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy budováním cyklistických pruhů a stezek - porovnání intenzit a vývoje nehodovosti v Ostravě v letech 2005-2010
Vozovky
Ing. Martin Krejčí 
por. Antonín Lyko 
1 2012 Hlavní zásady pro zřizování přechodů pro chodce
Obecné otázky
por. Ing. Michael Vafek 
1 2012 Povodňová vana na průjezdu silnice I/30, Ústí nad Labem - ulice Přístavní
Významné nové stavby
Ing. Jakub Vyhnálek 
12 2011 Povrchové vlastnosti vozovek (PVV) II.
Vozovky
Ing. Václav Bolina 
12 2011 Intenzita, nehodovost a kapacita neřízených a řízených křižovatek v Praze 2009-2010
Křižovatky
Ing. Jan Adámek 
Ing. Richard Burgr 
12 2011 Predikce ekonomických škod z dopravních nehod na okružních křižovatkách
Křižovatky
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Alena Daňková 
Ing. Petr Šenk PhD.
12 2011 Nadrozměrná přeprava v podmínkách České republiky
Obecné otázky
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
Ing. Jan Petrů Ph.D.
11 2011 Vláda ČR schválila Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020
Obecné otázky
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2011 Zhodnocení vývoje nehodovosti za období 2001-2010 v kontextu EU
Dopravní bezpečnost
Ing. Petr Pokorný 
11 2011 Východiska pro provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Ing. Vladimír Černý 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
11 2011 Hloubková analýza dopravních nehod po roční bilanci
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Andres 
11 2011 Okružní křižovatky - aktuální stav legislativy a provozních zkušeností v ČR
Křižovatky
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
11 2011 Analýza dopravní nehodovosti a konfliktních situací na vybraných okružních křižovatkách v ČR
Křižovatky
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
11 2011 Silniční doprava na hraničních přechodech ČR od vzniku samostatného státu po současnost - 2. díl
Obecné otázky
Ing. Zdeněk Strádal 
11 2011 Karlův most v Praze, oprava mostovky a zábradlí - 2. část
Mosty
Ing. Zdeněk Batal 
Ing. Daut Kara 
Ing. Vladimír Křížek CSc.
10 2011 Snížení hluku z provozu při použití speciální asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu vozovek
Projektování, příprava staveb
Ing. Jan Dürr 
Ing. Ondřej Trešl 
Ing. Jan Zrzavý 
10 2011 Přeložka silnice I/38 v úseku Luštěnice-Újezd
Projektování, příprava staveb
Ing. Petr Vyskočil 
10 2011 Silnice II/335 Říčany - "Solná stezka"
Projektování, příprava staveb
Ing. Josef Pitín 
10 2011 Výsledky celostátního sčítání dopravy na dálnicích a silnicích České republiky v roce 2010
Obecné otázky
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
Ing. Ivan Tesař 
10 2011 Silniční doprava na hraničních přechodech ČR od vzniku samostatného státu po současnost - 1. díl
Obecné otázky
Ing. Zdeněk Strádal 
10 2011 Silnice I/34 Česká Bělá obchvat
Obecné otázky
Ing. Lukáš Svoboda MBA
10 2011 "Lepší uliční obzor" aneb pokusy o koordinovanou přípravu staveb v praxi
Projektování, příprava staveb
Ing. Filip Laně 
Ing. Ondřej Trešl 
10 2011 Karlův most v Praze, oprava mostovky a zábradlí - 1. část
Mosty
Ing. Zdeněk Batal 
Ing. Daut Kara 
Ing. Vladimír Křížek CSc.
9 2011 Současnost a výhled silniční infrastruktury v regionu Ostravy
Správa, údržba
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
Ing. Martin Pácl 
Ing. Tomáš Seidler 
9 2011 Mosty na stavbě Prodloužená Místecká I. stavba
Mosty
Ing. Vít Hoznour 
9 2011 Most na Prodloužené Místecké přes železniční tratě v Ostravě - I. stavba SO 206
Mosty
Ing. Jaroslav Bartoň 
Ing. Oldřich Magnusek 
Ing. Petr Štefan 
Ing. Petr Zukal 
9 2011 Prodloužená Místecká I. stavba - most na rondelu přes Nákladní ulici
Mosty
Ing. Václav Mach 
Ing. Lukáš Zemek 
9 2011 Oprava Frýdlantských mostů na ulici 28. října přes železniční trať a ulici Místeckou v Ostravě
Mosty
Ing. Bohdan Pernica 
Ing. Martin Vilč 
9 2011 Mosty na silnici I/38 Moravské Budějovice - obchvat
Mosty
Ing. Karel Kubza 
Ing. Karel Liška 
Ing. Martina Papeschová 
Ing. Přemysl Paulenka 
7-8 2011 Navrhování letišť a letištních staveb, páteřní síť letišť ČR
Významné nové stavby
Ing.arch. Tomáš Janeček 
7-8 2011 Vozovky civilních dopravních letišť - asfaltový nebo cementový beton?
Vozovky
Ing. Vladimír Roith 
7-8 2011 Dopravně inženýrská data v českém prostředí: analýza dostupnosti, rozsahu a použitelnosti
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
7-8 2011 Návrh a posouzení variant řešení vícepruhových okružních křižovatek
Křižovatky
Ing. Jan Hradil PhD.
Ing. Michal Uhlík PhD.
7-8 2011 Stávající technický stav vozovek pozemních komunikací - kudy dál...
Vozovky
Ing. Petr Mondschein PhD.
Ing. Jan Valentin PhD.
7-8 2011 Najstaršie inžinierske stavby z kameňa
Významné nové stavby
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Ing. Jozef Vangel CSc.
6 2011 Aktuální stav realizace tunelového komplexu Blanka
Tunely
Ing. Alexandr Butovič PhD.
Ing. Jaroslav Němeček 
6 2011 Aktuální stav výstavby Královopolského tunelu v Brně
Tunely
Ing. Vlastimil Horák 
6 2011 Inovace zkoušky CBR pro navrhování konstrukcí vozovek málo zatížených konstrukcí
Vozovky
Ing. Jaroslav Hauser 
Ing. Alice Kozumplíková 
Ing. Lenka Ševelová 
6 2011 Zhodnocení účinnosti stávajících ekologických mostů v České republice
Mosty
Ing. Radomír Bocek 
BC. Vlastimil Bogdan 
Ing. Marek Foglar PhD.
prof. Ing. Vladimír Křístek DrSc.
6 2011 Betonové vozovky - úspěšné použití na příkladu spolkové dálnice A11 v Braniborsku - 2. část
Vozovky
Dr.Ing. Randolf Anger 
5 2011 Změny metodiky pro výpočet kapacity světelně řízených křižovatek
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
5 2011 Automobilová doprava v Praze v roce 2010 a tendence vývoje od roku 1991
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
5 2011 Problematika přepočtu silničních vozidel na přepočtená vozidla
Dopravní inženýrství
doc. Ing. Marián Krajčovič CSc.
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
5 2011 Okružní křižovatky v Holandsku II
Křižovatky
Ing. Jan Kovařík 
Ing. Martin Krejčí 
4 2011 Rekonstrukce části Silničního okruhu kolem Prahy - nahrazení asfaltové vozovky betonovou
Vozovky
Ing. Jaroslava Škarková 
4 2011 Oprava dráby RWY 06 - 24 na letišti Praha Ruzyně pomocí technologie "rychlých" betonů
Projektování, příprava staveb
Ing. Jiří Šrůtka 
4 2011 Betonové vozovky - úspěšné použití na příkladu spolkové dálnice A11 v Braniborsku
Vozovky
Dr.Ing. Randolf Anger 
4 2011 Kontrola kvality zhutnenia zemných konštrukcií dopravných stavieb
Zemní práce
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Ing. Martin Pitoňák PhD.
doc.Dr. Ing. Katarína Zgútová 
4 2011 Hlavní prohlídky tunelů - příprava, realizace a vyhodnocení
Tunely
Ing. Otakar Fabián 
Ing. Jiří Svoboda 
4 2011 Projekt ROSEMAN - poznatky z bezpečnostných inšpekcií ciest
Dopravní bezpečnost
Ing. Miloslav Nemček PhD.
3 2011 Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Telematika, informační systémy
Mgr. David Bárta 
Ing. Martin Kňákal 
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
Ing. Igor Večerka 
3 2011 Omezení ztrát při dopravních omezeních na dálnici
Telematika, informační systémy
Ing. Dušan Krajčír DiS.
Ing. Jan Přikryl 
3 2011 Dlouhodobý monitoring sedání násypu na rašelině na stavbě silnice I/4 obchvat Strážný
Zemní práce
Ing. Václav Pupík 
3 2011 Problematika svislého dopravního značení
Dopravní bezpečnost
Ing. Karel Melcher 
3 2011 Seminář OLŠANKA 2011 Druhotné a recyklované materiály v zemním tělese pozemních komunikací
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
2 2011 Zkouška pojíždění kolem a numerická simulace výsledků
Výzkum, analýzy
Dr. Jiri Stastna 
doc. Ing. Otakar Vacín,ml. Ph.D.
prof. Ing. Ludo Zanzotto PhD. dr.h.c.
Ing. Josef Žák Ph.D.
2 2011 II/246 Cítov a III/24637 Vlíněves, rekonstrukce vozovky pomocí recyklace
Křižovatky
Ing. František Babka 
Radek Kudlička 
Miroslav Macháček 
Ing. Ondřej Mašek 
doc. Ing. Otakar Vacín,ml. Ph.D.
2 2011 Vysoký vylehčený násyp na R6 Jenišov - Nové Sedlo
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
2 2011 Vliv otevření části Pražského okruhu v úseku Slivenec-Modletice (dálnice D1) na automobilovou dopravu
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
1 2011 Druhotné materiály jako významný zdroj sypaniny do konstrukcí pozemních komunikace
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
1 2011 Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací
Zemní práce
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2011 Použití ocelářské strusky a dalších vedlejších produktů hutní výroby železa v zemním tělese pozemních komunikací
Zemní práce
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2011 Trvale udržitelný rozvoj ve výstavbě a údržbě pozemních komunikací ve Velké Británii
Zemní práce
J. Murray Reid 
1 2011 Mezinárodní soutěž 2010 "Ideový návrh územního plánu Hradce Králové 2050" z pohledu dopravy
Dopravní inženýrství
doc. Ing. Jan Pavlíček CSc.
12 2010 Povrchové vlastnosti vozovek
Obecné otázky
Ing. Václav Bolina 
Ing. Luděk Mališ 
Ing. Petr Meluzin 
Leoš Nekula 
Ing. Marcela Rebičová 
Čestmír Řehák 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2010 Silniční okruh kolem Prahy stavba 514 - Most přes Lochkovské údolí
Mosty
Ing. Karel Dahinter CSc.
Josef Holba 
Ing. Pavel Kaláb PhD.
Ing. Pavel Mařík 
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
Ing. Pavel Svoboda Ph.D.
12 2010 Využití zkušebního aerosolu při vizualizaci a komplexních zkouškách silničních tunelů
Tunely
Ing. Petr Bebčák Ph.D.
Ing. Jana Drgáčová Ph.D.
Ing. Alexander Rudněv CSc.
Ing. Jiří Zápařka 
12 2010 Víceúčelové pruhy - šance pro cyklistickou dopravu v ČR
Vozovky
Ing. Pavel Skládaný 
12 2010 Studenti snižují rychlost
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
11 2010 18. Silniční konference - Hradec Králové 2010
Obecné otázky
Ing. Jan Švarc 
11 2010 První Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se přibližuje svému cíli
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2010 Medializace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu - jeden z klíčových prvků ovlivňujících bezpečnost
Dopravní bezpečnost
Mgr. Zuzana Strnadová 
11 2010 Bezpečná komunita Kroměříž, Bezpečnost dopravy jako nedílná součást prevence všech úrazů
Dopravní bezpečnost
MUDr. Jarmila Číhalová 
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2010 Možnosti snížení počtu nehod a dopravně kolizních situací
Dopravní bezpečnost
Ing. Margita Navrátilová 
Doc. Ing. Miloslav Řezáč Ph.D.
Ing. Jiří Tichý 
11 2010 Dopravní politika a pěší doprava
Obecné otázky
Ing. Petr Pokorný 
11 2010 Navrhování zón 30 aneb jak na plošné zklidňování dopravy ve městech a obcích
Dopravní bezpečnost
Ing. Petr Pokorný 
Ing. Radim Striegler 
11 2010 Zklidňování komunikací formou zřizování cyklistických pruhů - výhody a nevýhody
Dopravní bezpečnost
Ing. Martin Krejčí 
10 2010 Větvení trolejbusových tratí v okružní křižovatce
Křižovatky
Miroslav Myslík 
Ing. Ondřej Vohradský 
10 2010 Příprava a výstavba komunikace nová Toužimská v Praze 19
Významné nové stavby
Ing. Hana Holovská 
Ing. Michal Turek Ph.D.
10 2010 Silniční okruh kolem Prahy - stavba 514 Letmo betonovaná část mostu přes údolí Berounky
Mosty
Robert Achs 
Ing. Vladimír Engler 
Ing. Milan Šístek 
Ing. Lukáš Vráblík 
10 2010 Silniční okruh kolem Prahy - stavba 514 Mosty přes údolí Berounky budované na výsuvné skruži
Mosty
Robert Achs 
Ing. Marcel Mimra 
Ing. Lukáš Procházka 
Ing. Petr Souček 
Ing. Miloš Vajda 
10 2010 Rekonstrukce Myslíkovy ulice v Praze
Významné nové stavby
Ing. Filip Laně 
Ing. Ondřej Trešl 
9 2010 Silniční okruh kolem Prahy
Významné nové stavby
Ing. Jan Švarc 
9 2010 Mosty na stavbách 512 a 513 Silničního okruhu kolem Prahy
Mosty
Ing. Jan Volek 
9 2010 Silniční okruh kolem Prahy stavba 513 - Most přes Vltavu
Mosty
Ing. Josef Ambrož 
Ing. Václav Kvasnička 
Ing. Pavel Němec 
Bc. Josef Vrtíška 
9 2010 Silniční okruh kolem Prahy - stavba 514 Lahovice-Slivenec SO 204 - Most přes údolí Berounky a SO 205 - Most na MÚK Zbraslav
Mosty
Ing. František Hanuš 
Josef Holba 
Ing. Roman Lenner 
Ing. Milan Šístek 
9 2010 Celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích v ČR v roce 2010
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Milan Dont 
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Ivan Tesař 
9 2010 Porovnání relativní nehodovosti a rizika zranění na rychlostních a ostatních komunikacích v Praze v roce 2009
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Polák 
7-8 2010 Cenové normativy staveb pozemních komunikací 2010
Ekonomika, financování
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
7-8 2010 Prognóza vývoje automobilové dopravy do roku 2050
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
7-8 2010 Mýty a pravdy o roli doprovodné kominikační zeleně při tlumení hluku z dopravy
Životní prostředí
Ing. Daniel Polič Ph.D.
7-8 2010 Metody prognózy intenzit generované dopravy
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. arch. Veronika Šindlerová 
6 2010 Billboardy a bezpečnost na vozovkách
Dopravní bezpečnost
Ing. Karel Melcher 
6 2010 Dálnice D3 Praha - Mezno, východní nebo západní varianta? A kdy? - 2. část
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Landa 
Ing. Lubomír Tříska 
6 2010 Okružní křižovatky v Holandsku I
Křižovatky
Ing. Jan Kovařík 
Ing. Martin Krejčí 
6 2010 Nejmladší pražská cyklostezka
Vozovky
Ing. Michal Gramblička 
Filip Satranský 
5 2010 Dálnice D3 Praha - Mezno, východní nebo západní varianta?
Dálnice
Ing. Jiří Landa 
5 2010 Jednopruhová okružní křižovatka Vídeňská - Kunratická spojka v Praze
Křižovatky
Ing. Jan Kovařík 
4 2010 Královopolský tunel - popis díla a shrnutí dosavadního průběhu výstavby
Tunely
Ing. Josef Bača 
4 2010 Změny vlastností asfaltu a asfaltové směsi po aplikace regeneračního postřiku Reclamite
Výzkum, analýzy
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
4 2010 Chceme snižovat počet a následky dopravních nehod?
Dopravní bezpečnost
Ing. Vlasta Michková 
3 2010 Doprava a globální ekonomika
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
3 2010 Projekty PPP v oblasti cestnej infraštruktúry na Slovensku
Ekonomika, financování
Ing. Karol Grohman 
3 2010 Lze snížit kamionovou přepravu změnou ekonomiky železničních dopravců?
Obecné otázky
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
3 2010 Osvětlování přechodů pro chodce
Dopravní bezpečnost
Ing. Petr Holec 
2 2010 Ekonomická výhodnost systému PPP
Ekonomika, financování
Ing. Milan Černý CSc.
2 2010 Problematika návrhu pevných signálních plánů pro světelné řízení křižovatek z hlediska posouzení účinnosti různých přístupů na odstraňování kongescí - 2.část
Křižovatky
Ing. Dušan Teichmann 
2 2010 Index mrazu vyhodnotený z meraní teplôt vzduchu v rokoch 1971 až 2006 na území Slovenska
Výzkum, analýzy
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
2 2010 Péče o stromy - 2.část
Životní prostředí
Ing. Daniela Švédová 
1 2010 Odvodnění - důležitý, leč málo doceňovaný prvek stavby pozemních komunikací
Obecné otázky
Ing. Petr Zedník 
1 2010 Problematika návrhu pevných signálních plánů pro světelné řízení křižovatek z hlediska posouzení účinnosti různých přístupů na odstraňování kongescí - 1.část
Křižovatky
Ing. Dušan Teichmann 
1 2010 Simulace pěších proudů v prostředí softwaru VISSIM - aktuální možnosti
Dopravní inženýrství
Ing. Peter Súkenník 
1 2010 Péče o stromy - 1.část
Životní prostředí
Ing. Daniela Švédová 
12 2009 Moderní okružní křižovatka - aktuální trendy a poznatky
Křižovatky
Ing. Peter Súkenník 
12 2009 Komplexní zkoušky požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostních systémů tunelů Panenská a Libouchec se simulací reálného požáru za využití aerosolu
Tunely
Ing. Petr Bebčák Ph.D.
12 2009 Bezpečnostní dokumentace tunelu Radejčín (Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice - Řehlovice)
Tunely
Ing. Jiří Svoboda 
12 2009 Rizika vyvolaná silničním provozem - jejich vnímání a přijatelnost veřejností
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
11 2009 Příznivý vývoj nehodovosti je povzbuzením k dalším aktivitám
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2009 Systémové začlenění bezpečnostního auditu do právního řádu v ČR - současný stav
Obecné otázky
Ing. Radim Striegler 
11 2009 Možnosti bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti provozu ve městech a obcích
Dopravní bezpečnost
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2009 Bezpečnostní inspekce dálnic a rychlostních komunikací
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
11 2009 Řešení nehodových lokalit - efektivní nástroj řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Dopravní bezpečnost
Ing. Milan Dont 
11 2009 Osmý ročník soutěže Cesty městy zná své vítěze
Obecné otázky
Petr Šmíd 
11 2009 Evropská charta bezpečnosti silničního provozu - šance pro města a regiony
Obecné otázky
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2009 Regenerace panelových sídlišť - příležitost pro dopravní zklidňování
Obecné otázky
Ing. Martin Krejčí 
10 2009 Národní Technologická platforma silniční doprava
Obecné otázky
Ing. Josef Mikulík CSc.
10 2009 Silnice R6 Karlovy Vary - západ, 2. stavba
Významné nové stavby
Ing. Tomáš Buriánek 
10 2009 R6 Karlovy Vary - západ, estakáda přes Chodovský potok
Významné nové stavby
Ing. Pavel Němec 
10 2009 Revize ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací z 1.6.1998
Zemní práce
Ing. Vladimír Kuchta CSc.
9 2009 Krizový plán ministra dopravy Gustáva Slamečky k dosažení úspor při výstavbě dopravní infrastruktury
Obecné otázky
Gustáv Slamečka 
9 2009 Historie a výhled budování rychlostní komunikace R6 v Karlovarském kraji
Významné nové stavby
Ing. Jan Froněk 
9 2009 Zavěšený most přes Ohři v Karlových Varech
Významné nové stavby
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Procházka 
9 2009 Estakáda přes Rolavu na průtahu silnice R6 v Karlových Varech
Významné nové stavby
Ing. Kamil Pejchal 
9 2009 Vozovky pre projekty PPP cestných komunikácií
Projektování, příprava staveb
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
7 2009 Cenové normativy staveb pozemních komunikací 2008
Ekonomika, financování
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
7 2009 Způsob stanovení hodnoty kritického časového odstupu
Výzkum, analýzy
RNDr. Martin Hála CSc.
7 2009 Vliv stavebního uspořádání okružní křižovatky Hornoměcholupská - Milánská v Praze na bezpečnost dopravy
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Kovařík 
7 2009 Příprava výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji
Projektování, příprava staveb
Ing. Martin Höfler 
7 2009 Vznik, současnost a vize dopravní telematiky
Telematika, informační systémy
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
7 2009 Vývoj dopravního inženýrství v posledních 15 letech - ohlédnutí, nové výzvy, nové nástroje
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
7 2009 Program rozvoja cestnej infraštruktúry Slovenska
Projektování, příprava staveb
Ing. Pavol Kirchmayer 
6 2009 Vliv teploty na zkoušku pojíždění kolem
Vozovky
Ing. Josef Žák Ph.D.
6 2009 Analýza vplyvu teploty na veľkosť priehybu zaťaženej konštrukcie asfaltovej vozovky
Vozovky
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
6 2009 Hodnocení funkce vozovky na počátku životnosti ve vztahu ke zkouškám pojiv
Vozovky
Malkoc Gulay 
5 2009 Vývoj a současný stav Směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Obecné otázky
Ing. Radim Striegler 
5 2009 Role dopravního inženýrství v územním plánování
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Martolos Ph.D.
5 2009 Hodnoty kritického časového odstupu na neřízené úrovňové křižovatce
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
4 2009 Letištní vozovky, některé poznatky z provozu
Vozovky
Ing. Vladimír Roith 
4 2009 Cementobetonové kryty na cyklostezkách
Cyklostezky
Petr Škoda 
4 2009 Dva nové ocelobetonové spřažené dálniční mosty v Německu
Mosty
Ing. Karel Dahinter CSc.
3 2009 Zklidnění Severojižní magistrály v okolí Národního muzea v Praze
Projektování, příprava staveb
Ing. Pavel Šourek 
3 2009 Tunel Prackovice na dálnici D8 přes České středohoří
Tunely
Ing. Jiří Svoboda 
3 2009 Betonové okružní křižovatky v Rakousku
Ze světa
Dipl.Ing. Johannes Steigenberger Dr.
3 2009 Výstavba a rekonštrukcia dial
Ze světa
Doprastav kolektív autorov a.s.
2 2009 Aplikace nových norem a předpisů v pozemních komunikacích
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
2 2009 Nové technické predpisy pre cestné komunikácie na Slovensku
Zemní práce
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D.
2 2009 Údržba silnic na poddolovaném území
Správa, údržba
Ing. Tomáš Seidler 
2 2009 Hodnocení vodní citlivosti asfaltových směsí
Vozovky
Nevin Stuart 
1 2009 Dálnice D47 bude spojnicí Prahy, Ostravy a Polska
Dopravní bezpečnost
Skanska DS kolektiv autorů a.s.
1 2009 Krivolakosť ako parameter trasy cestnej komunikácie
Projektování, příprava staveb
Ing. Miloslav Nemček PhD.
1 2009 Zkušenosti z aktualizace generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Cyklostezky
Ing. Ludmila Trčková 
1 2009 Místa pro přecházení v extravilánu - realizace v Pardubickém kraji na silnici II/322
Dopravní bezpečnost
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
1 2009 Používání dětských zádržných systémů v ČR
Dopravní bezpečnost
Ing. Alena Daňková 
12 2008 Rozšíření odbavovací plochy a prodloužení pojezdové dráhy D na letišti Praha Ruzyně
Projektování, příprava staveb
Ing. Vladimír Roith 
12 2008 Přínosy projektu EuroRAP pro bezpečnost silnic - 2. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
12 2008 Uspořádání dopravního prostředí v souladu se zákonitostmi vnímání a pozornosti
Dopravní inženýrství
Mgr. Miroslava Katolická 
11 2008 Praktické zkušenosti auditorského týmu se zpracovanými bezpečnostními audity
Dopravní bezpečnost
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
11 2008 Kampaň "NEMYSLÍŠ - ZAPLATÍŠ"
Obecné otázky
Ing. Aleš Řebíček 
11 2008 Mezinárodní porovnání vývoje nehodovosti v ČR
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2008 Jednotný systém dopravních informací pro ČR. Šance pro bezpečnější a plynulejší dopravu
Obecné otázky
Ing. Jaroslav Zvára 
11 2008 Přínosy projektu EuroRAP pro bezpečnost silnic - 1. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
11 2008 Nové poznatky v oblasti utváření bezpečných pozemních komunikací - silniční kategorie S 9,5 a S 11,5
Dopravní bezpečnost
Ing. Jitka Kafoňková 
11 2008 Vybrané vlivy dlouhých a těžkých jízdních souprav na bezpečnost silničního provozu
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
11 2008 Podceněné nebezpečí stromů a podobných pevných překážek na okraji silnic
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
11 2008 Některé příklady nevhodných úprav dopravního zklidňování
Dopravní bezpečnost
Ing. Martin Krejčí 
10 2008 Hodinová intenzita dopravy pro posuzování kapacity komunikací
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
10 2008 Asset management - nová metóda riadenia cestného hospodárstva
Obecné otázky
Ing. Mária Trojanová PhD.
10 2008 Cyklodoprava ve městě: přidružený nebo hlavní dopravní prostor?
Dopravní inženýrství
Ing. Zbyněk Sperat 
9 2008 Dva významné mosty na přeložce silnice I/7 Chomutov – Křimov
Významné nové stavby
Ing. Karel Dahinter CSc.
9 2008 Stanovení teplotních gradientů konstrukcí silničních komunikací
Vozovky
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
9 2008 Přispění inteligentních dopravních systémů k srozumitelné a promíjející silniční síti
Dopravní bezpečnost
Ing. Eva Gelová 
9 2008 Vozovky s povrchem z vymývaného betonu - německé zkušenosti
Ze světa
Nina Sliwa 
7 2008 Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, I. etapa Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) otvorená
Dálnice
Ing. Mydlo Marián 
7 2008 Orientační informace o metodách hodnocení variant rozhodování - 2. část
Obecné otázky
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
7 2008 Cenové normativy staveb pozemních komunikací
Ekonomika, financování
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
7 2008 Uplatnění spirálovitě uspořádaných okružních křižovatek
Křižovatky
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
7 2008 Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích v České republice
Obecné otázky
Mgr. Zuzana Strnadová 
6 2008 Orientační informace o metodách hodnocení variant rozhodování - 1. část
Obecné otázky
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
6 2008 Dosavadní postup investorské přípravy stavby č. 7553 Břevnovská radiála v Praze - 1. část
Projektování, příprava staveb
Ing. Jiří Landa 
6 2008 Funkční způsob návrhu asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton
Vozovky
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
6 2008 Vliv urychleného zrání při recyklaci za studena
Vozovky
Ing. Jiří Fiedler 
6 2008 Porovnání metod pro výpočet kapacity mimoúrovňových křižovatek
Křižovatky
Ing. Jiří Kašpar 
6 2008 Dosavadní postup investorské přípravy stavby č. 7553 Břevnovská radiála v Praze - 2. část
Projektování, příprava staveb
Ing. Jiří Landa 
5 2008 Zavedení elektronického mýta v České republice
Ekonomika, financování
Ing. Václav Černý 
5 2008 Informačný systém pozemných komunikácií
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Juraj Mužík 
5 2008 Projekt eIMPACT: Strategie pronikání vybraných ITS na trh
Výpočetní technika, automatizace
Mgr.Bc. Veronika Hamerníková DiS
5 2008 Nalezne systém bimodálních návěsů opět využití v Evropě?
Obecné otázky
doc. Ing. Václav Cempírek Ph.D.
4 2008 Stanovení celodenních intenzit dopravy na základě krátkodobého měření
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
4 2008 Nové Technické podmínky Ministerstva dopravy pro "Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů na pozemních komunikacích" - TP 76-C
Tunely
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
4 2008 Pojivo modifikované gumovým granulátem z ojetých pneumatik a gumoasfaltové silniční směsi
Materiály
doc.Ing. Jan Kudrna CSc.
3 2008 Možnost dopravní obsluhy území spoluprací silničních a železničních dopravců
Obecné otázky
doc. Ing. Václav Cempírek Ph.D.
3 2008 Evropské normy a zatížitelnost mostů PK
Mosty
doc.Ing. Vlastimil Kukaň CSc.
3 2008 Analýza silnic I. třídy v oblasti ovlivněné hornickou činností
Zkoušení, měření a normy
Ing. Denisa Cihlářová 
3 2008 Očakávané ekonomické účinky spoplatnenia diaľníc, rýchlostných ciest a vybratých ciest I. triedy Slovenskej republiky
Ekonomika, financování
Doc.Dr.Ing. Milan Valuch 
3 2008 Stavba I/42 Brno, VMO Dobrovského
Významné nové stavby
Ing. Vlastimil Horák 
3 2008 Výzkum vlivu sekundárních činností na jízdu u řidičů nákladních automobilů
Dopravní bezpečnost
Mgr. Jiří Vašek 
2 2008 XXIII. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES PAŘÍŽ 17.-21.9.2007
Zprávy o AIPCR a IRF
Ing. Jan Švarc 
2 2008 Hraniční most na kontaktu dálnic D8 a A17 spojující Českou republiku se Spolkovou republikou Německo
Mosty
Ing. Otakar Lojkásek 
2 2008 Návrh sítě cyklistické dopravy v území městské části Praha 11
Městská hromadná doprava
Ing. Květoslav Syrový 
2 2008 Výsledky posuzování srozumitelnosti a pochopitelnosti dopravních symbolů (piktogramů) realizovaných v České republice, Rakousku a Maďarsku
Ze světa
PhDr. Jan Weinberger 
1 2008 Integrace cyklistické infrastruktury do městského prostředí - Praha
Dopravní inženýrství
Ing. Květoslav Syrový 
1 2008 Projekt FREIGHTWISE. Telematická podpora intermodální nákladní dopravy
Dopravní inženýrství
Ing. Eva Gelová 
1 2008 Využitie triaxiálnej skúšky na hodnotenie odolnosti asfaltových zmesí proti vzniku trvalých deformácií
Zkoušení, měření a normy
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
1 2008 Visutá lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Kolíně, Kmochův ostrov - Zálabí
Mosty
Ing. Petr Letocha 
1 2008 Člověk a moderní systémy v automobilech
Dopravní bezpečnost
Mgr. Jiří Vašek 
12 2007 Významný most v km 77,5 dálnice D8 přes tratě ČD v Trmicích
Mosty
ing. Petr Dobrovský 
12 2007 Hodnocení modifikovaných asfaltových pojiv podle specifikací programu SHRP
Materiály
Jean-Pascal Planche 
12 2007 Obraz dopravního provozu z profilových měření
Dopravní inženýrství
doc.ing. Petr Slabý CSc.
12 2007 Kvantitativní analýza přepravy nebezpečných nákladů silničním tunelem Sítina před uvedením do provozu
Dopravní bezpečnost
ing. Lukáš Rákosník 
12 2007 Odstupy mezi vozidly v dopravním proudu a pravděpodobnost srážky se zvěří
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Martolos Ph.D.
12 2007 Vjezdový ostrůvek v obci Bedihošť
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
12 2007 Encyklopedie bezpečnosti silničního provozu - pomůcka pro praxi
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Skládaný 
11 2007 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu vyžaduje trvalé úsilí
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2007 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a oblast infrastruktrury
Dopravní bezpečnost
Ing. Jindřich Frič PhD.
11 2007 Bezpečnosť cestnej premávky v Slovenskej republike a očakávania
Dopravní bezpečnost
ing. Štefan Pristaš 
11 2007 Nehodové lokality 2005-2006
Dopravní bezpečnost
Ing. Vlasta Michková 
11 2007 Dynamická metoda sledování konfliktních situací
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
11 2007 Nové poznatky v oblasti utváření bezpečných pozemních komunikací - odbočovací a připojovací pruhy
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Andres 
11 2007 Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech
Dopravní bezpečnost
doc.ing. Petr Slabý CSc.
11 2007 České sdružení obětí dopravních nehod
Dopravní bezpečnost
Mgr. Jana Běhanová 
11 2007 Zařízení pro provozní informace doplněné radarem
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
11 2007 Ekonomická stránka dopravních nehod
Dopravní bezpečnost
Ing. Alena Daňková 
11 2007 Účinnost bezpečnostního auditu
Dopravní bezpečnost
Ing. Petr Pokorný 
10 2007 Geosyntetika a lehké mateiály v zemním tělese pozemních komunikací - 3. část
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
10 2007 Vliv protismykových vlastností povrchů vozovek na nehodovost a program na systematické snižování nehodovosti
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Jan Kudrna CSc.
10 2007 Estakáda na dálnici D8 přes Ždírnické potoky
Dálnice
Ing. Karel Dahinter CSc.
10 2007 Úsporné typy místních komunikací v obytné zástavbě
Projektování, příprava staveb
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
10 2007 Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Obecné otázky
Mgr. Karla Ficnarová 
9 2007 Přeložka silnice I/7, I. etapa Chomutov - Křimov (projekční příprava a realizace stavby)
Projektování, příprava staveb
ing. Josef Král 
9 2007 Most budovaný na přesuvné skruži na přeložce silnice I/7 u Chomutova
Mosty
ing. Martin Kulhavý 
9 2007 Geosyntetika a lehké materiály v zemním tělese pozemních komunikací - 2. část
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
9 2007 Asfaltový koberec drenážny na Slovensku
Vozovky
RNDr. Tibor Klačanský 
9 2007 Generely cyklistické dopravy měst a obcí
Dopravní inženýrství
ing. Vladislav Rozsypal 
8 2007 Dálnice D8 a stavba 0807 z pohledu generálního projektanta
Dálnice
ing. Antonín Kůstka 
8 2007 Dálnice D8, stavba 807/II, část E - most Knínice a část H - SO 212 most přes Mordovu rokli
Mosty
ing. Vladimír Dubšík 
8 2007 Geosyntetika a lehké materiálny v zemním tělese pozemních komunikací
Materiály
Ing. Vítězslav Herle 
8 2007 Aktuální pohled na posuzování kapacity křižovatek
Křižovatky
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
8 2007 Vliv otevření obchvatu dálnice D5 na intenzity dopravy v Plzni
Dopravní inženýrství
Ing. Ondřej Vohradský 
7 2007 Rozhodující je základní dokončení dálniční sítě a hlavních transevropských koridorů
Obecné otázky
Ing. Martina Vampulová 
7 2007 Nové zkušební metody EU pro hodnocení kvality silničních asfaltů
Materiály
ing. Jiří Plitz 
7 2007 Deset let uplatňování nástrojů Systému jakosti v oboru pozemních komunikací v oblasti zkušebnictví
Obecné otázky
ing. Jaroslav Vodička 
7 2007 Nehody chodců na vyznačených neřízených přechodech v Praze v období 1998-2006 a zákon č. 361/2000 Sb.
Dopravní bezpečnost
ing. Ondřej Láska 
7 2007 Tangenciální autobusové linky a jejich význam pro městskou dopravu
Městská hromadná doprava
ing. Martin Jareš 
6 2007 Realizace D8 stavby 0807/IA - Trmice - Knínice
Dálnice
ing. Tomáš Juna 
6 2007 Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy
Životní prostředí
doc.ing. Jaroslav Smutný Ph.D.
6 2007 Rychlé způsoby obnovy provozní způsobilosti cementobetonových krytů vozovek v Evropě
Vozovky
Ing. Josef Stryk Ph.D.
5 2007 Celostátní sčítání (dopravy) na dálniční a silniční síti České republiky v roce 2005
Obecné otázky
ing. Pavel Prokop 
5 2007 Změny vlastností a složení polofoukaných asfaltů při jejich výrobě a stárnutí
Materiály
doc.ing. Josef Blažek CSc.
5 2007 Vyhodnocení funkčnosti systémů řízení dopravy v oblasti města
Dopravní inženýrství
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
5 2007 Postoje českých a britských řidičů kamionů k telematickým technologiím
Výpočetní technika, automatizace
Iva Macků 
4 2007 Statistika dopravního výkonu na pozemních komunikacích
Dopravní inženýrství
RNDr. Olga Kastlová 
4 2007 Dopravní souvislosti uvedení dálnice D8 do provozu
Obecné otázky
Ing. Jiří Landa 
4 2007 Analýza podmínek pro cyklistickou dopravu ve městě, zejména v křižovatkách
Dopravní bezpečnost
Ing. Zbyněk Sperat 
4 2007 Kombinácia vsakovacej priehlbne a ryhy na dažďové vody z cestných komunikácií
Zemní práce
prof.ing. Pavel Urcikán DrSc.
4 2007 Dopravní zklidňování v Ostravě stále v počátcích
Dopravní inženýrství
Ing. Martin Krejčí 
4 2007 Městské kongesční mýtné v centru Stokholmu
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
3 2007 Zdroje financování dopravní infrastruktury a návrh alokace disponibilních finančních prostředků
Ekonomika, financování
ing. Pavel Šejna 
3 2007 Přesné měření pohybu vozidel pomocí satelitních metod
Výpočetní technika, automatizace
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
3 2007 Systémové riešenie upokojovania cestných prieťahov
Dopravní bezpečnost
ing. Martin Škoda 
3 2007 Poznatky z bezpečnostních auditů okružních křižovatek na Novém Zélandu a v České republice
Dopravní bezpečnost
Ing. Petr Pokorný 
3 2007 Nejnovější technologie v oblasti mechanizovaných ražeb tunelů - Konstrukce největších tunelovacích strojů - EPB štítu a bentonitového štítu
Tunely
Dr.Ing.E.h. Martin Herrenknecht 
2 2007 Analýza poptávky v silniční dopravě
Ekonomika, financování
doc.ing. Rudolf Kampf CSc.
2 2007 Stav dopravních sítí a analýza jejich potřeb - 2. část
Zkoušení, měření a normy
ing. Pavel Šejna 
2 2007 Faktory ovlivňující výpočet kapacity křižovatky
Křižovatky
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 2007 Dopravné zaťaženie komunikačného systému mesta Košice - v retrospektíve
Dopravní inženýrství
ing. Brigita Salaiová CSc.
2 2007 Volba vhodného typu a umístění zastávky MHD z hlediska bezpečnosti cestujících
Dopravní bezpečnost
ing. Ivana Olivková Ph.D.
2 2007 Cyklistická infrastruktura v bavorských městech Pasov a Řezno
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Kovařík 
1 2007 Ing. Petr Laušman pro Silniční obzor - Letos opět proinvestujeme 40 až 50 miliard korun
Ekonomika, financování
ing. Petr Laušman 
1 2007 Stav dopravních sítí a analýza jejich potřeb
Ekonomika, financování
ing. Pavel Šejna 
1 2007 Porovnání relativní nehodovosti a rizika zranění na rychlostních a ostatních komunikacích v Praze v roce 2005
Dopravní bezpečnost
ing. Rudolf Kisvetr 
1 2007 Faktory ovlivňující kapacitu neřízené křižovatky
Křižovatky
doc.ing. Petr Slabý CSc.
1 2007 "Nové" poznatky o dopravě ve městech
Dopravní inženýrství
Ing. Petr Pokorný 
1 2007 Tramvajové zastávky a jak na nich omezit vznik konfliktních situací
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
1 2007 In Teli-WIM systém
Výpočetní technika, automatizace
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
12 2006 TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
Normalizace
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Antonín Seidl 
12 2006 Nehodovost cyklistů v Praze v roce 2005
Dopravní bezpečnost
ing. Rudolf Kisvetr 
12 2006 Videoanalýza konfliktních situací a její využití v praxi
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
12 2006 Problematika pěších zrakově postižených účastníků silničního provozu ve vztahu k cyklistické dopravě
Dopravní bezpečnost
Petr Lněnička 
12 2006 Informační podpora pro nevidomé. Project V&V MD ČR
Dopravní bezpečnost
Ing. Martin Pípa 
Dr. Ing. Jiří Plíhal 
Ing. Pavel Roček 
12 2006 Analýza výkonů zimní údržby silniční sítě pomocí Indexu údržby
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Martin Balajka 
RNDr. Vít Květoň CSc.
Ing. Tomáš Pospíšek 
12 2006 Spriahnuté betónové mosty na diaľnici D1 Ladce - Sverepec
Mosty
Ing. Rudolf Rakovský 
12 2006 Problematika určení kapacity na netypických křižovatkách
Křižovatky
doc.ing. Petr Slabý CSc.
12 2006 Porovnání současného stavu a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí v ČR
Normalizace
Ing. Kamil Munia 
Ing. Jaroslav Žák MBA
11 2006 Projev na Silniční konferenci 2006 v Liberci
Obecné otázky
RNDr. Petr Duchoň 
11 2006 Vývoj cestných dopravných nehôd v Slovenskej republike - 2. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Danica Ertlová 
Ing. Anna Hittmárová 
11 2006 Prvky bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike realizované v poslednom období
Dopravní bezpečnost
Ing. Jaroslav Hnatič 
11 2006 Kritéria rizik silničních tunelů
Tunely
Milan Holický 
11 2006 Posouzení stavebně atypické okružní křižovatky Hornoměcholupská - Milánská v Praze z hlediska bezpečnosti dopravy
Křižovatky
Ing. Jan Kovařík 
11 2006 Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v normách a technických předpisech - 2. část
Normalizace
Ing. Miloslav Müller 
11 2006 Bezpečnostní dokumentace silničních tunelů Libouchec a Panenská na dálnici D8
Tunely
Ing. Petr Bednář 
ing. Lukáš Rákosník 
Ing. Jiří Smolík 
Ing. Ludvík Šajtar 
11 2006 Rozvoj a údržba silnic ve vlastnictví krajů
Správa, údržba
Ing. Ivo Toman 
11 2006 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Kamil Munia 
Ing. Jaroslav Žák MBA
10 2006 Nový optický systém pro výkonné vodorovné dopravní značení do každého počasí
Dopravní inženýrství
Ing. Milan Devera 
10 2006 Vývoj cestných dopravných nehôd v Slovenskej republike - 1. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Danica Ertlová 
Ing. Anna Hittmárová 
10 2006 Vysoké ocenění českému výzkumu v oblasti bezpečnosti pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Ing. Jaroslav Heinrich 
10 2006 Aktuální zkušenosti se zaváděním bezpečnostního auditu v ČR
Dopravní bezpečnost
Ing. Zdeněk Hrubý 
10 2006 Bezpečnost silnice zachraňuje životy
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
10 2006 Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v normách a technických předpisech - 1. část
Normalizace
Ing. Miloslav Müller 
10 2006 Rychlost a bezpečnost
Dopravní bezpečnost
Ing. Stanislav Prokeš 
10 2006 Metoda sledování dopravních konfliktů
Dopravní bezpečnost
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
10 2006 Komunikační aktivity BESIP
Dopravní bezpečnost
Robert Šťastný 
10 2006 Novelizovaný zákon o silničním provozu a dopravní nehodovost v Severomoravském kraji
Normalizace
Mgr. Michal Tichý 
9 2006 Modelování dopadu ceny a rozsahu zpoplatnění pozemních komunikací na silniční síť
Dopravní inženýrství
Ing. Arnošt Bělohlávek 
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Peter Súkenník 
9 2006 Trendy modernizace vozového parku MHD v Brně - TRAMVAJE
Městská hromadná doprava
Martin Janata 
9 2006 Porovnání relativní nehodovosti na vybraných tazích v ČR
Dopravní bezpečnost
Ing. Vlasta Michková 
9 2006 K novému stavebnímu zákonu
Normalizace
Ing. Petr Serafín 
9 2006 Zásady pro vytváření spravedlivého dopravního prostředí v ČR v souladu s EU
Obecné otázky
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
9 2006 Současná situace ve využívání strukturálních fondů EU v silniční dopravě
Ekonomika, financování
Ing. Alena Zemánková CSc.
8 2006 Vážnost dopravních nehod v Praze a v ČR v letech 2003-2005
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Adámek 
8 2006 Využitie systému WIM pri hospodárení s cestnou vozovkou
Dopravní inženýrství
Doc.Ing. Karol Grünner PhD.
8 2006 Stavba diaľnice Yanbu-Al Jubail v Saudskej Arábii
Dálnice
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
8 2006 Sazby výkonového mýtného podle agresivních účinků vozidel na vozovky - 3. část
Mýtné
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
8 2006 Ohlasy veřejnosti na budování bezpečnostních prvků a opatření na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
por. Ing. Michael Vafek 
8 2006 Analýza způsobilosti procesu vytyčování pozemních komunikací
Projektování, příprava staveb
Doc.Ing. Vladimír Vorel CSc.
7 2006 Silnice na Müllerově mapě Moravy
Historie silničního stavitelství
Mgr. Karla Ficnarová 
7 2006 Váženie vozidiel za pohybu - WIM
Dopravní inženýrství
Doc.Ing. Karol Grünner PhD.
7 2006 Paříž, město na Seině. Postřehy a zajímavosti z dopravy.
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
Ing. Jan Kovařík 
7 2006 Sazby výkonového mýtného podle agresivních účinků vozidel na vozovky - 2. část
Mýtné
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
6 2006 Časově omezený nebo nepřetržitý provoz světelné signalizace? Pohled do Německa
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
6 2006 Vápnem zlepšené zeminy v konstrukci pozemních komunikací
Vozovky
doc. RNDr. František Kresta PhD.
6 2006 Dokonalejší pravidla pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací
Obecné otázky
Ing. Karel Nechmač 
6 2006 Londýn - město pro pěší
Ze světa
Mgr. Alexandr Pešák 
6 2006 Cost-benefit analýza přestavby průsečných čtyřramenných křižovatek v intravilánu na okružní křižovatky
Křižovatky
Ing. Petr Pokorný 
6 2006 Sazby výkonového mýtného podle agresivních účinků vozidel na vozovky - 1. část
Mýtné
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
5 2006 Analýza a predikce charakteristik dopravního proudu na šestipruhové dálnici v ČR
Dopravní inženýrství
Ing. Marie Dolejší 
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
5 2006 Ekonomické aspekty výstavby ekologických mostů
Životní prostředí
Ing. Marek Foglar PhD.
prof. Ing. Vladimír Křístek DrSc.
5 2006 Nehodovost na dálnici D1 Praha - Brno v letech 2003-2005
Dopravní bezpečnost
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
Ing. Michal Uhlík PhD.
5 2006 Využití prostředků EU při technickém zhodnocení místních komunikací
Ekonomika, financování
Bc. Ladislav Marek 
Ing. Petr Mondschein PhD.
Ing. Vlasta Ptáčková 
Ing. Jan Valentin PhD.
5 2006 Nový zákon o veřejných zakázkách
Normalizace
Ing. Petr Serafín 
4 2006 Automobilová doprava v Praze v roce 2005 a tendence vývoje od roku 1991
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
4 2006 Systémy parkování a kombinované dopravy P+R v Praze
Dopravní inženýrství
Ing. Věra Fenclová 
4 2006 Dopravní model pro Prahu a okolí
Významné nové stavby
Ing. Vladimír Kadlec 
Ing. Jan Kreml 
4 2006 Historie, současnost a budoucnost okružních křižovatek na území Prahy
Křižovatky
Ing. Jan Kovařík 
4 2006 Projekt JPD 2 - Dopravní modelování
Projektování, příprava staveb
Ing. Jan Kovařík 
4 2006 Vývoj názorů na kapacitu komunikací
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Kreml 
4 2006 Dopravní prognóza letiště Praha-Ruzyně
Dopravní inženýrství
Ing. Jug Mikuškovic 
4 2006 Významné přínosy k rozvoji vědy o dopravě
Vývoj, výzkum, vzdělání
Prof.Ing. Petr Moos CSc.
4 2006 40 let Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy - ÚDI Praha (1966-2006)
Organizace, podniky se představují
Ing. Ladislav Pivec 
4 2006 Řízení dopravy a dopravní telematika v hl.m. Praze
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Martin Šubrt 
3 2006 Přínos geosyntetik v podkladních vrstvách nejen dopravních staveb
Vozovky
Ing. Dalibor Grepl 
3 2006 Statistická analýza nehodovosti na pražských světelně řízených křižovatkách - 2. část
Dopravní bezpečnost
RNDr. Martin Hála CSc.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
3 2006 Silniční estakáda Krejcárek - Palmovka
Mosty
Ing. Zdeněk Batal 
Ing. Dana Jáňová 
Milan Svoboda 
3 2006 Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Křižovatky
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Dagmar Kočárková Ph.D.
3 2006 Provozní výkonnost státní silniční sítě - pilotní projekt ŘSD ČR
Projektování, příprava staveb
RNDr. Helena Bílková CSc.
Ing. Otakar Vacín,st. 
Ing. Václav Venc 
3 2006 Ing. Karel Feix pro Silniční obzor: "Termín zahájení provozu systému pro výběr mýta od začátku příštího roku lze ještě stihnout"
Mýtné
Ing. Martina Vampulová 
3 2006 Výrazné zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení dopravní nehodovosti a automatické vymáhání práva ve Francii
Ze světa
PhDr. Jan Weinberger 
2 2006 Statistická analýza nehodovosti na pražských světelně řízených křižovatkách - 1. část
Dopravní bezpečnost
RNDr. Martin Hála CSc.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 2006 Malé okružní křižovatky v Praze-Kunraticích a v Praze-Chodově a jejich vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu - část 2 (dokončení)
Křižovatky
Ing. Jan Kovařík 
2 2006 I Dánsko řeší problémy s rozšířením přetížené dálnice
Ze světa
Ing. Jiří Landa 
2 2006 Možnosti využití bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Doc. Ing. Miloslav Řezáč Ph.D.
2 2006 Spôsoby dimenzovania vsakovacích dažďových priehlbní pri cestných komunikáciách
Vývoj, výzkum, vzdělání
Doc.Ing. Dušan Rusnák PhD.
prof.ing. Pavel Urcikán DrSc.
2 2006 MÚK I/4 Strakonická, Malá Chuchle. Most přes ulici Strakonická
Významné nové stavby
Ing. Petr Drbohlav 
Ing. Miloš Novák 
Ing. Martin Vavřena 
2 2006 Umíme věrohodně a jednoznačně stanovit přínos geosyntetik v podkladních vrstvách vozovek?
Vozovky
Ing. Petr Zedník 
1 2006 Pokusné zavedení mýtného v centru Stockholmu
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
1 2006 Celulární automaty v dopravních simulacích
Výpočetní technika, automatizace
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc. Ing. Petr Holcner Ph.D.
Mgr. Martin Kyselý 
Doc.RNDr. Jiří Macur CSc.
1 2006 Výstavba průtahu silnice I/6 Karlovy Vary-západ, 2. stavba z pohledu projektanta
Projektování, příprava staveb
Ing. Jan Froněk 
Ing. Jarmila Korbelářová 
1 2006 Malé okružní křižovatky v Praze-Kunraticích a v Praze-Chodově a jejich vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu - část 1
Křižovatky
Ing. Jan Kovařík 
1 2006 "Most Apollo" v Bratislave otvorený
Mosty
RNDr. Tibor Klačanský 
Ing. Pavel Takáč 
12 2005 Vliv nepřiměřené reklamní činnosti na krajinný ráz
Životní prostředí
Ing. Ivo Dostál 
12 2005 Mobility Management - příspěvek k řešení ekologické problematiky dopravy
Životní prostředí
Mgr. Radomíra Plíšková 
Doc.Ing.arch.PhDr. Karel Schmeidler CSc.
12 2005 Nové poznatky pro navrhování městských komunikací
Projektování, příprava staveb
Ing. Jaroslav Heinrich 
Ing. Eva Simonová 
12 2005 Využití geografických informačních systémů v dopravě
Výpočetní technika, automatizace
Martina Kvapilová 
12 2005 Možnosti využití georadaru k měření strukturálních vlastností vozovek
Vozovky
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2005 Výzkum a vývoj - hlavní činnost CDV
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Pavel Šoukal CSc.
12 2005 CDV - vyhledávaný partner evropského dopravního výzkumu
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Václav Fencl CSc.
12 2005 Oddělení informačních fondů CDV - Informační podpora odborné veřejnosti
Obecné otázky
Mgr. Markéta Smažilová 
12 2005 Rozvoj Transevropských dopravních sítí
Ze světa
Ing. Miroslav Vančura CSc.
12 2005 Implementace a transpozice evropského práva v dopravě
Obecné otázky
Mgr. Jana Doležalová 
12 2005 Kongesce - stále palčivější téma
Dopravní bezpečnost
Ing. Eva Gelová 
12 2005 Rozhraní člověk/stroj v silniční dopravě
Dopravní bezpečnost
Ing. Eva Gelová 
12 2005 Spadnou černé skříňky z nebes na silnici?
Dopravní bezpečnost
Ing. Martin Pípa 
12 2005 Nové technické podmínky v oblasti dopravního značení
Obecné otázky
Ing. Radim Striegler 
Ing. Pavel Tučka 
12 2005 Sledování povinného používání světel
Dopravní bezpečnost
Ing. Milan Dont 
12 2005 Zvýšení bezpečnosti v oblasti pracovních míst na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
PhDr. Jan Weinberger 
12 2005 Statistická šetření v dopravě
Zkoušení, měření a normy
Ing. Milan Brich 
12 2005 Bezpečné utváření okružních křižovatek
Dopravní bezpečnost
Ing. Eva Simonová 
Ing. Pavel Skládaný 
11 2005 Simulace dopravního proudu
Dopravní inženýrství
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc. Ing. Petr Holcner Ph.D.
Mgr. Martin Kyselý 
Doc.RNDr. Jiří Macur CSc.
11 2005 Opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
11 2005 Poznatky z konference o bezpečnosti silnic "Safe Highways of the Future". Stuttgart 30.-31.5.2005
Ze světa
Ing. Jiří Landa 
10 2005 Environmentálny spôsob zimnej údržby komunikácií na báze MgCl2
Životní prostředí
Milan Búgel 
Michal Neubauer 
Alena Pietriková 
10 2005 Posuzování projektů výstavby (modernizace) infrastruktury silniční dopravy
Projektování, příprava staveb
Ing. František Freimann 
doc.ing. Rudolf Kampf CSc.
10 2005 Modely dopravního proudu
Dopravní inženýrství
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc. Ing. Petr Holcner Ph.D.
Mgr. Martin Kyselý 
Doc.RNDr. Jiří Macur CSc.
10 2005 Způsob a přesnost stanovení celodenních intenzit automobilové dopravy na základě krátkodobých měření
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
10 2005 Železniční přejezdy = riziková místa
Dopravní bezpečnost
Ing. Vít Bartoš 
Ing. Arnošt Bělohlávek 
9 2005 Systém na podporu alokace finančních prostředků na investiční záměry druhů dopravy
Ekonomika, financování
Prof.Ing. Jiří Fotr CSc.
Ing. Stanislav Hájek 
9 2005 Kapacita úrovňových křižovatek v souvislosti s kvalitou provozu
Dopravní inženýrství
Ing. Milan Koukol 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
9 2005 Využití teorie neřízených křižovatek při kapacitních výpočtech malé okružní křižovatky
Dopravní inženýrství
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
9 2005 Výzkum pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Eva Simonová 
9 2005 Mobilita pro seniory a pro lidi se zhoršenou pohyblivostí
Městská hromadná doprava
Doc.Ing.arch.PhDr. Karel Schmeidler CSc.
7-8 2005 Tunelový komplex Blanka na městském okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka
Tunely
Ing. Josef Dvořák 
7-8 2005 Elektronické mýtné se stává realitou
Obecné otázky
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
7-8 2005 Doba provozu světelné signalizace a bezpečnost dopravy
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
7-8 2005 Velká okružní křižovatka na Domažlické třídě v Plzni
Dopravní inženýrství
Ing. Ondřej Vohradský 
7-8 2005 Nástroje pro vyhledávání nehodových lokalit a zjišťování vlivu pozemních komunikací na vznik dopravních nehod
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Jan Kovařík 
7-8 2005 Trvanlivost - náklady - spolehlivost konstrukcí dopravní infrastruktury
Ekonomika, financování
Prof.Ing. Břetislav Teplý CSc. FEng.
7-8 2005 Vývoj nehodovosti chodců a cyklistů v Praze v letech 1990-2004
Dopravní bezpečnost
ing. Rudolf Kisvetr 
7-8 2005 Zastávky hromadné dopravy
Městská hromadná doprava
Ing. Eva Simonová 
6 2005 ŘSD zavádí nová opatření při opravách dálnic
Dálnice
Martin Novická 
6 2005 Světelná signalizace a bezpečnost dopravy Praze
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Adámek 
6 2005 Zkušenosti se zaváděním integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Obecné otázky
Ing. František Kuda CSc.
Ing. Vladimír Návrat 
Ing. Šárka Wittichová 
6 2005 Cestná infraštruktúra a rozvojový potenciál regiónov Slovenska
Ze světa
PhDr. Mária Kocianová 
5 2005 Mají být stromy v okolí silnic?
Životní prostředí
por. Ing. Michael Vafek 
5 2005 Směrnice 2004/54/EC EU o minimálních požadavcích pro tunely na transevropských trasách
Tunely
Ing. Jiří Smolík 
5 2005 Přínosy ŘSD ČR ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Ing. Vlasta Michková 
5 2005 Koncepce BESIP v Libereckém kraji
Dopravní bezpečnost
Ing. Petra Vrňatová 
5 2005 Vyplatí se bezpečností audit?
Dopravní bezpečnost
Ing. Zdeněk Hrubý 
Ing. Petr Pokorný 
5 2005 Bezpečná cesta do školy
Dopravní bezpečnost
Jitka Heinrichová 
5 2005 Velké okružní křižovatky
Dopravní inženýrství
Ing. Josef Andres 
5 2005 Úvod do analýzy bezpečnosti silničního provozu na MOK
Dopravní bezpečnost
doc.ing. Petr Slabý CSc.
5 2005 Zklidňování dopravy - soutěž pro města a obce
Dopravní bezpečnost
Petr Šmíd 
5 2005 Co se může stát
Obecné otázky
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
5 2005 Optické zvýraznění přechodů pro chodce
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Drbohlav 
5 2005 Železniční přejezdy v novém hávu
Dopravní bezpečnost
Ing. Milan Devera 
4 2005 Sympozium IABSE 2004 v Šanghaji
Mosty
Ing. Antonín Brnušák 
Ing. Karel Dahinter CSc.
4 2005 Navrhovanie dažďovaých vsakovacích priehlbní pri komunikáciách
Projektování, příprava staveb
Doc.Ing. Dušan Rusnák PhD.
prof.ing. Pavel Urcikán DrSc.
4 2005 Uplatňování telematiky v dopravním systému hl. m. Prahy
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Jiří Lávic 
4 2005 Kritéria pro zřizování stezek pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Čarský Ph.D.
3 2005 Vzájemné konflikty cyklistů a čekajících cestujících v prostoru zastávek veřejné hromadné dopravy
Městská hromadná doprava
Ing. Jiří Čarský Ph.D.
3 2005 Konference ITS ´05 Prague
Výpočetní technika, automatizace
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
3 2005 Nákladní doprava a její dopad na infrastrukturu
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
2 2005 Kapacita neřízené křižovatky - výběr metody posouzení
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 2005 Průzkumy priorit uživatelů cyklistické infrastruktury
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Čarský Ph.D.
2 2005 Teoretické a praktické využití modulu TRIBUT pro modelování vlivu zpoplatnění dopravní infrastruktury na rozhodovací procesy uživatelů
Ekonomika, financování
Ing. Jiří Landa 
2 2005 Německý silniční a dopravní kongres 2004
Ze světa
Ing. Pavel Skládaný 
1 2005 1. mezinárodní konference Betonové vozovky 2004
Vozovky
Ing. Marie Birnbaumová 
Ing. Jaroslava Škarková 
1 2005 Dopravní nehodovost na velkých okružních křižovatkách v Praze
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Kovařík 
1 2005 Výpočet kapacity neřízené křižovatky v revizi
Dopravní inženýrství
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
1 2005 Kritéria pro rozhodování pro stavbu vozovek s betonovým krytem v Rakousku
Ze světa
Dipl.Ing.Dr. Gunter Breyer 
12 2004 Optimalizace časového plánu rekonstrukcí mostů v rámci správy dálniční a silniční infrastruktury
Správa, údržba
Ing. Václav Janoušek 
12 2004 Dozrievanie recyklovaných zmesí stabilizovaných asfaltovou emulziou a cementom
Vozovky
Ing. Ján Gillinger 
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
12 2004 Pokládka asfaltových vrstev a možnosti jejího zlepšování
Vozovky
Josef Ciporanov 
Ing. Lubomír Žalman 
12 2004 Model HDM - 4, praktické zkušenosti s modelem po zveřejnění jednotných vstupních údajů
Dopravní inženýrství
Ing. Pavel Borovička 
12 2004 Příspěvek k posouzení kapacity úrovňových křižovatek
Dopravní inženýrství
Ing. Kristýna Kastlová 
11 2004 Most Košická - nové premostenie Dunaja v Bratislave
Mosty
Ing. Miroslav Maťaščík 
11 2004 Křižovatka Vídeňská - Kunratická spojka v Praze
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Adámek 
Ing. Jan Kovařík 
11 2004 Simulácia pozdĺžnych nerovností mikroprofilu vozoviek prostredníctvom autoregresného modelovania
Vozovky
Ing. Bohuš Leitner PhD.
11 2004 Problematika stanovení kapacity mimoúrovňových křižovatek
Zkoušení, měření a normy
Ing. Monika Memićová 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
11 2004 Využití HDM-4 pro hodnocení efektivnosti městského okruhu v Praze
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Landa 
11 2004 Projev ministra dopravy Ing. Milana Šimonovského na Silniční konferenci 2004 v Hradci Králové
Obecné otázky
Ing. Milan Šimonovský 
10 2004 Rýchlostná cesta R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa - Rudno nad Hronom otvorená
Mosty
RNDr. Tibor Klačanský 
10 2004 Bezpečné přechody pro chodce a psychologie řidičů
Dopravní bezpečnost
Ing. Vít Bartoš 
Ing. Arnošt Bělohlávek 
10 2004 Bezpečnosť jazdy automobilu v oblúku z hľadiska jeho polomeru
Dopravní bezpečnost
Doc.Ing. Karol Dostál CSc.
Ing. Imrich Števuška CSc.
10 2004 Vliv zařízení pro zpětnou informaci řidiče - měření rychlosti - na rychlost projíždějících vozidel
Zkoušení, měření a normy
ing. Rudolf Kisvetr 
10 2004 Silniční výzkum v působnosti Fóra evropských národních silničních výzkumných laboratoří
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Josef Stryk Ph.D.
10 2004 Přínosy silniční přepravy pro společnost
Ekonomika, financování
Ing. Vávlav Lundák 
ing. Pavel Šejna 
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
9 2004 Emise CO2 produkované pozemní dopravou
Životní prostředí
Ing. Arnošt Bělohlávek 
9 2004 Správa, údržba a provoz tunelů pozemních komunikací v Praze
Správa, údržba
Ing. Jiří Sládek 
9 2004 Malé okružní křižovatky v Praze a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu
Významné nové stavby
Ing. Jan Kovařík 
9 2004 Technologie rekonstrukce CB krytů
Vozovky
Ing. Jiří Jareš CSc.
9 2004 Zkapacitnění silnice I/35 v úseku Ohrazenice (Turnov) - Liberec na rychlostní komunikaci
Významné nové stavby
Petr Keller 
8 2004 Dopravní řešení pražského městského okruhu - soubor staveb, varianty, výhled
Projektování, příprava staveb
Ing. Aleš Merta 
8 2004 Správa, údržba a provoz v tunelu Mrázovka
Správa, údržba
Ing. Jiří Sládek 
8 2004 Mostní objekt a architektonické řešení
Mosty
Ing. Pavel Krásný 
8 2004 Atypická výstavba připojovacích pruhů v tunelech Mrázovka
Tunely
Ing. Václav Braun 
Ing. Vlastimil Kaňovský 
Jiří Krajíček 
8 2004 Dodavatelský systém výstavby
Tunely
Ing. Miloslav Padevět 
8 2004 Centrální systémy řízení tunelových technologií a dopravy
Tunely
Ing. Jiří Řehák 
Ing. Jiří Štefan 
8 2004 Výstavba tunelu Mrázovka
Tunely
Ing. Miloslav Salač 
8 2004 Technické řešení konstrukcí tunelu
Tunely
Ing. Alexandr Butovič PhD.
Ing. František Polák 
Ing. Pavel Šourek 
6 2004 Povodňová škoda na dálničním mostě v km 15,604 dálnice D8 přes silnici III/10151 Všestudy - Dušníky
Dálnice
Ing. Ivan Anděl 
Ing. Petr Drbohlav 
6 2004 Projekty rekonstrukce mostů po povodni v srpnu 2002
Projektování, příprava staveb
Ing. František Košán 
6 2004 Modul přetvárnosti podloží pozemních komunikací
Zemní práce
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
6 2004 Oprava silnice I/9 Větrušice - Kelské Vinice a inundačních mostů
Mosty
Ing. Vladimír Ján 
6 2004 Most ev.č. 20-073 Myšenec
Mosty
Ing. Tomáš Mareš 
Ing. Robert Vorschneider 
6 2004 Silnice I/20 Lnáře
Významné nové stavby
Ing. Stanislav Nováček 
6 2004 Praha - Stakonická ul. (I/4)
Významné nové stavby
Ing. Jan Dürr 
Ing. Jiří Pejša CSc.
Ing. Jan Zrzavý 
6 2004 Sokolovská ulice v Praze - Karlíně. Oprava škod po povodni 2002
Významné nové stavby
Jiří Knotek 
Ing. Jiří Pejša CSc.
Ing. Ondřej Trešl 
Ing. Vít Valek 
6 2004 Využití přísad montánních vosků v silničním stavitelství
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Václav Valentin 
6 2004 Technologie betonu v USA - diskusní klub CDV
Vozovky
Ing. Radka Haitmarová 
6 2004 Povodně 2002 v Praze
Obecné otázky
Dr. Libor Sosnovec 
6 2004 Odstraňování povodňových škody z roku 2002
Obecné otázky
Ing. Tomáš Zoubek 
6 2004 Technická asistence programu ISPA pro rekonstrukci dopravní infrastruktury silniční sítě poškozené nebo zničené povodní 2002
Ekonomika, financování
Ing. Vladimír Veselý 
6 2004 Silniční hospodářství a povodně v roce 2002 v Jihočeském kraji
Ekonomika, financování
Ing. Jiří Klása 
6 2004 Povodňové škody na horním toku Jizery v Krkonoších - srpen 2002
Ekonomika, financování
Ing. Luboš Vaner 
5 2004 Metody posuzování vlivů dopravy na životní prostředí a jejich vstupní parametry
Životní prostředí
Ing. Kristýna Neubergová Ph.D.
5 2004 Problematika svislého dopravního značení z pohledu výrobce
Správa, údržba
Ing. Karel Melcher 
5 2004 BESIDIDO - Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích pro zklidňování, vyšší bezpečnost a estetickou úroveň
Dopravní bezpečnost
Ing. Zdeněk Hrubý 
Ing. Eva Simonová 
5 2004 Na frankfurtském mezinárodním letišti se startuje na asfaltu
Ze světa
Ing. Václav Valentin 
Ing. Jan Valentin PhD.
5 2004 Systematické sledování automobilové dopravy na hraničních přechodech České republiky
Zkoušení, měření a normy
Ing. Patrik Břečka 
4 2004 História budovania ciest so spevneným povrchom v staroveku
Historie silničního stavitelství
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
4 2004 Mostní dílo roku 2002
Mosty
Doc.Ing. Tomáš Rotter CSc.
4 2004 Bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích a problémy jejich aplikace v praxi
Dopravní bezpečnost
por. Ing. Michael Vafek 
4 2004 Hodnocení výběru tras metodou koeficientů
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Petr Moos CSc.
Ing. Kristýna Neubergová Ph.D.
4 2004 Využitie metód DGPS a RTK v systémoch GIS
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Ján Zelem CSc.
4 2004 Zkušenosti s používáním modifikační přísady Hostamont BS 100 v silničním stavitelství v ČR
Vozovky
Ing. Eva Králová 
4 2004 "Pojízdná silnice" Lovosice - Drážďány
Dopravní inženýrství
Ing. Ivan Novák CSc.
3 2004 Dopravní úrazovost v České republice nepřestává být problémem
Dopravní bezpečnost
Ing. Rudolf Kubr 
Ing. Vlasta Nekvapilová 
3 2004 Modelování dopravních cest v prostředí GIS s využitím ACO
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Dušan Janoštík 
Doc.Ing. Jaroslav Puchrík CSc.
doc.ing. Jaroslav Smutný Ph.D.
3 2004 Simulace objíždění nákladních vozidel po zavedení elektronického mýtného
Výpočetní technika, automatizace
Lukáš Plíhal 
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
3 2004 Klasifikácia rovnosti vozoviek zohľadňujíca dynamiku reálneho automobilu - 2. část
Vozovky
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
Ing. Bohuš Leitner PhD.
3 2004 Mýtné v centru Londýna po šesti měsících od zavedení
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
3 2004 Elektronické mýto podle ujeté vzdálenosti v Rakousku
Ze světa
Doc.JUDr. Miloš Čihák CSc.
3 2004 Liniové stavby ohrožené povodňovými průtoky
Obecné otázky
Leopold Hudeček 
Doc. Ing. Miloslav Řezáč Ph.D.
2 2004 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.2003)
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
2 2004 Prodloužení pravobřežní sběrné komunikace do Modřan dokončeno
Významné nové stavby
Ing. Jan Dürr 
Ing. Jiří Pejša CSc.
Ing. Miroslav Zrzavý 
2 2004 Klasifikácia rovnosti vozoviek zohľadňujíca dynamiku reálneho automobilu - 1. část
Vozovky
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
Ing. Bohuš Leitner PhD.
2 2004 Vývoj vybraných charakteristik automobilové dopravy v Ostravě v období 1975-2002
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jiří Tichý 
1 2004 Rychlostní silnice R35 propojila silnici I/47 se silnicí R46 - 2. část
Dálnice
Ing. Radovan Hrnčíř 
1 2004 Diaľničný privádzač Trenčín
Dálnice
Ing. Juraj Komada 
1 2004 Dopravní informační systém RDS-TMC
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Radim Mach 
1 2004 Silniční výzkum využívající zkušebních drah pro zrychlené zatěžovací zkoušky vozovek
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Josef Stryk Ph.D.
1 2004 Systém, organizace, financování a návratnost systémů WIM
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
1 2004 Přijímání silničních projektů společností - 2. část
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
1 2004 Hospodárenie s vozovkami v SR
Ekonomika, financování
Ing. Ján Šedivý CSc.
12 2003 Stavební úpravy na komunikacích pro zdravotně postižené - vyhláška 369/01 Sb.
Obecné otázky
Ing. Petr Kundera 
12 2003 Přijímání silničních projektů společností - 1. část
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
12 2003 Rychlostní silnice R35 propojila silnici I/47 se silnicí R46 - 1. část
Dálnice
Ing. Radovan Hrnčíř 
12 2003 Silnice a dálnice České republiky v roce 2003
Významné nové stavby
Ing. Jan Švarc 
12 2003 Diaľnica D 61 v Bratislave v úseku Mierová ulica - Senecká cesta
Dálnice
Ing. Viktor Karel 
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
11 2003 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze-Karlíně v úseku Těšnov - Švábky
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
11 2003 Vlastnosti pojiv modifikovaných EVA za vyšších letních teplot
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Jiří Fiedler 
Ing. Zdeněk Komínek 
Ing. Ivan Racek 
Ing. František Svoboda 
11 2003 Přestavba křižovatek na dálnici D1 u Říčan (Modletice) byla konečně uvedena do provozu
Významné nové stavby
Ing. Jiří Landa 
11 2003 Mimoúrovňová křižovatka velkého městského okruhu se Svitavskou radiálou v Brně
Významné nové stavby
Ing. František Mužátko 
11 2003 Statistická analýza kapacit dvoupruhových silnic v extravilánu - 2. část
Dopravní inženýrství
RNDr. Martin Hála CSc.
10 2003 Účinky mrazu a chemických posypových materiálov na vznik trhlín vo vozovke
Správa, údržba
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
10 2003 Vplyv rýchlosti vozidla na produkciu znečisťujúcich látok do ovzudušia
Životní prostředí
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Doc.RNDr. Ferdinand Hesek CSc.
10 2003 Porovnanie motodík na výpočet hladín hluku od električkovej dopravy používaných na Slovensku a v Nemecku
Životní prostředí
Ing. Eva Panulinová PhD.
10 2003 Popílky na stavbách PK - revize TP 93
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
10 2003 Možnosti určovania únosnosti konštrukčných vrstiev vozoviek počas výstavby
Zkoušení, měření a normy
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
10 2003 Účasť súkromného kapitálu pri financovaní cestnej infraštruktúry
Ekonomika, financování
Prof.Ing. Ján Mikolaj CSc.
Ing. Mária Trojanová PhD.
Doc.Dr.Ing. Milan Valuch 
9 2003 Ochrana silničních komunikací a mostů - WIM v Evropě - 2. část
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
9 2003 K problematice bezpečnosti na přechodech pro chodce
Dopravní bezpečnost
Ing. Ondřej Vohradský 
9 2003 Prognóza vývoje silniční přepravy a dopravy do roku 2020
Dopravní inženýrství
Ing. Arnošt Bělohlávek 
Ing. Petra Procházková 
9 2003 Statistická analýza kapacit dvoupruhových silnic v extravilánu - 1. část
Dopravní inženýrství
RNDr. Martin Hála CSc.
9 2003 Nehodovost způsobená nepřiměřenou rychlostí
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Skládaný 
7-8 2003 Dopravní informační systém RDS-TMC
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Radim Mach 
7-8 2003 Zklidňování v praxi - TP 145 aplikace
Projektování, příprava staveb
Ing. Eva Simonová 
7-8 2003 Navrhování podle vlečných křivek je účelné a praktické
Projektování, příprava staveb
Ing. Zdeněk Hrubý 
Ing. Pavel Skládaný 
7-8 2003 Ochrana silničních komunikací a mostů - zůstaneme na chvostě? - 1. část
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
7-8 2003 Tunel Branisko otvorený dňa 29.06.2003
Tunely
Ing. Štefan Choma 
Doc.  Ratkovský CSc.
7-8 2003 Tunel Horelica budovaný v zložitých podmienkach paleogénu západných Beskyd
Tunely
Ing. Gustav Schnierer 
7-8 2003 Některé postřehy ze silnic v Peru, Bolívii a Brazílii
Ze světa
Ing. Jiří Landa 
7-8 2003 Dálnice D5 - východní větev obchvatu Plzně je přední stavbou realizovanou v současnosti Stavbami silnic a železnic, a.s.
Dálnice
Mgr. Zdeněk Procházka 
7-8 2003 Vplyvy rozvoja motorizácie v cestnej doprave a základné činnosti pri zvýšení bezpečnosti dopravy v cestnom hospodárstve SR
Dopravní bezpečnost
Ing. Štefan Meszároš CSc.
6 2003 Německé zkušenosti při obnově betonových vozovek na příkladu spolkové země Braniborsko
Ze světa
Dr.Ing. Randolf Anger 
6 2003 Rýchle vizuálne prehliadky asfaltových vozoviek zariadením VideoCar
Vozovky
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Milan Tabak 
6 2003 Automobilová doprava v Praze v roce 2002 a tendence vývoje od roku 1991
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
6 2003 Vliv intenzit na využití průpletů na velkých okružních křižovatkách
Dopravní inženýrství
Ing. Barbora Mlčáková 
6 2003 Řízený provoz v podmínkách kapacity
Dopravní inženýrství
doc.ing. Petr Slabý CSc.
5 2003 Projektování místních komunikací včera, dnes a zítra
Projektování, příprava staveb
Ing. Jaroslav Heinrich 
5 2003 Výzkum dopravní bezpečnosti na ČVUT Praha
Dopravní bezpečnost
doc.ing. Petr Slabý CSc.
5 2003 Bezpečnostní audit - nezbytný nástroj pro bezpečné dopravní řešení
Dopravní bezpečnost
Ing. Zdeněk Hrubý 
Ing. Pavel Tučka 
5 2003 Studie bezpečnosti provozu tunelových staveb západní části městského okruhu v Praze
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Landa 
5 2003 Přínosy Ředitelství silnic a dálnic České republiky ke zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Ing. Vlasta Michková 
Ing. Jan Švarc 
5 2003 Válka na našich silnicích a naše společná odpovědnost
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
4 2003 Hloubkové zlepšování zemin vibračními metodami
Zemní práce
Ing. Martin Růžička 
4 2003 Optimalizácia množstva spojív zmesí recyklovaných za studena
Vozovky
Ing. Ján Gillinger 
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
4 2003 INTRANSNET - európska sieť výskumných inštitúcií pre dopravu
Vývoj, výzkum, vzdělání
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
Prof.Ing. Tatiana Čorejová CSc.
4 2003 Přínosy silniční motorové dopravy pro společnost
Obecné otázky
Ing. Arnošt Bělohlávek 
4 2003 Přestavba významného úseku silnice I/13 v Ústeckém kraji
Významné nové stavby
Petr Lienert 
4 2003 Souvislost mezi kapacitou a kvalitou
Dopravní inženýrství
doc.ing. Petr Slabý CSc.
3 2003 Cestovní rychlost jako ukazatel kvality
Zkoušení, měření a normy
doc.ing. Petr Slabý CSc.
3 2003 10. seminář "Hydroizolácie mostov a tunelov"
Mosty
Ing. Aleš Kratochvíl 
3 2003 Dálniční tunel "VALÍK"
Tunely
Ing. Jiří Svoboda 
3 2003 Umelé hutné kamenivo z demetalizovanej oceliarenskej trosky použité v asfaltových zmesiach (UHKT DO)
Vozovky
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
Ing. Slávka Vinclerová PhD.
3 2003 Silniční obchvat hlavního města Prahy
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Landa 
3 2003 Prognózy vývoje objemů a výkonů silniční přepravy
Dopravní inženýrství
Dipl.Ing. Miroslav Foglar 
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
2 2003 Zaťažiteľnosť a rekonštrukcia niektorých typov mostov na pozemných komunikáciách
Mosty
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
2 2003 První program zlepšení stavu mezinárodních silnic v ČR s podporou Evropské unie dokončen
Ekonomika, financování
Doc.JUDr. Miloš Čihák CSc.
2 2003 Výsledky mezinárodního harmonizačního experimentu EVEN - FILTER a jejich využití v praxi: podélné nerovnosti vozovek
Vozovky
Ing. Oldřich Kropáč DrSc.
Ing. Jaroslav Šprinc CSc.
Ing. Michal Šprinc 
2 2003 Značky "Dej přednost v jízdě" lze umisťovat viditelněji
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Adámek 
1 2003 Jak navrhujeme (a budeme navrhovat) vozovky pozemních komunikacích v ČR
Projektování, příprava staveb
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Bohuslav Novotný DrSc.
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
1 2003 Most Korytné na stavbe diaľnice D1 Behárovce - Branisko, III. etapa
Mosty
Ing. Juraj Komada 
1 2003 Vplyv zhutňovacej práce na fyzikálno-mechanické vlastnosti za studena recyklovaných zmesí
Vozovky
Ing. Ján Gillinger 
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
1 2003 Přínosy silniční přepravy pro společnost
Ekonomika, financování
ing. Pavel Šejna 
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
12 2002 Zkušenosti Státního fondu dopravní infrastruktury s financováním silničního hospodářství a výhled pro nejbližší období
Ekonomika, financování
Ing. Pavel Švagr CSc.
12 2002 Seminář "Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací"
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Andres 
12 2002 Silnice a reforma veřejné správy
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
12 2002 Samozhutnitelný beton - moderní technologie
Zkoušení, měření a normy
Ing. Aleš Kratochvíl 
Ing. Jaroslav Urban 
11 2002 Stavební inženýr v současném projektovém procesu
Projektování, příprava staveb
Ing. Pavel Louda 
11 2002 I/42 Brno,VMO - tunely Dobrovského I a II
Tunely
Ing. Vlastimil Horák 
Ing. Jiří Pechman 
11 2002 Úsek Diaľnice D 1 Mierová - Senecká
Dálnice
Ing. Klaudius Jančovič 
RNDr. Tibor Klačanský 
11 2002 Jak je to u nás s gabiony?
Zemní práce
Ing. Petr Zedník 
11 2002 Slavnostní otevření rekonstruovaných laboratoří CDV v Tišnově
Organizace, podniky se představují
Ing. Josef Mikulík CSc.
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
11 2002 Úvodní projev na Silniční konferenci 2002
Obecné otázky
Ing. Milan Šimonovský 
9 2002 Mosty a inženýrské konstrukce
Mosty
Ing. Radek Menšík 
Ing. Radek Pachl 
9 2002 Preference MHD světelnou signalizací v Mnichově
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
9 2002 Za seminářem do Mongolska
Ze světa
Ing. Petr Komárek 
9 2002 Preventivní zařízení pro měření rychlosti (Driver Feedback Sign - DFS)
Zkoušení, měření a normy
Ing. Michal Sklenář 
Ing. Pavel Tučka 
9 2002 Laboratorní posouzení pasivace silničního dehtu v živičném R-materiálu
Zkoušení, měření a normy
RNDr.Mgr. Jan Zavřel 
9 2002 Únosnosť podložia vozoviek
Vozovky
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
Ing. Rudolf Staňo CSc.
9 2002 Evropská silniční statistika 2001
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
9 2002 Změní se obchodní dodací podmínky staveb?
Obecné otázky
Ing. Vladimír Veselý 
8 2002 Dálnice D8, stavba 0803 A Nová Ves - Doksany
Dálnice
Ing. Miloš Borovka 
7-8 2002 Úroveň služeb zimní údržby na vysoce vytížených dálnicích - strategie, problémy a omezení realizace
Správa, údržba
Dr.ing. Otmar Speth P.E.
7-8 2002 Silniční tunel Lefortovo v Moskvě
Tunely
Ing. Jiří Smolík 
7-8 2002 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze v úseku Právnická fakulta - Strossmayerovo náměstí
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
7-8 2002 Dálnice D8 v Ústeckém kraji - faktor rozvoje území - 2. část
Dálnice
Ing. Milan Černý CSc.
7-8 2002 Evropské dálnice a železnice
Dálnice
Ing. Milan Černý CSc.
7-8 2002 Zvislé dynamické účinky vozidiel na vozovku - základné vlastnosti
Vozovky
Ing. Peter Múčka CSc.
7-8 2002 Lehké násypy pozemních komunikací - 2. část
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
7-8 2002 Využití geotextílie k vyztužení nosných vrstev nad dutinami v podloží vyloučí nehody na silnici a železnici
Zemní práce
Eliška Barošová 
Alain Nancey 
6 2002 Dálnice D8 v Ústeckém kraji - faktor rozvoje území - 1. část
Dálnice
Ing. Milan Černý CSc.
6 2002 Velký městský okruh v Brně - stavba VMO Dobrovského
Významné nové stavby
Ing. Jan Ossendorf 
Ing. Dana Wendscheová PhD.
6 2002 Efektívnosť obnovy vozovky cestnej komunikácie
Ekonomika, financování
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Doc.Dr.Ing. Milan Valuch 
6 2002 Akce COST 347: Silniční výzkum pomocí zařízení pro zrychlené zatěžovací zkoušky vozovek
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Josef Stryk Ph.D.
6 2002 Lehké násypy pozemních komunikací - 1. část
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
5 2002 Preference tramvají světelnou signalizací na Podolském nábřeží v Praze
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
5 2002 Programy pre výpočet modulov pružnosti vrstiev asfaltovej vozovky z meraní deflektometrami FWD
Výpočetní technika, automatizace
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
5 2002 Hospodaření s pozemními komunikacemi v ČR a hlediska analýzy kvality jednotlivých zařízení
Ekonomika, financování
Ing. Václav Bolina 
5 2002 Výzkumné práce v oboru asfaltových vozovek řešené SSŽ, a.s.
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Jiří Fiedler 
Ing. Ivan Racek 
4 2002 Dopravní zklidňování a vývoj intenzit automobilové dopravy v centru Prahy v období 1971-2001
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
4 2002 Diagnostika a stav cestných a diaľničných vozoviek na Slovensku
Ze světa
Ing. Ján Šedivý CSc.
4 2002 Více bezpečnosti v silničním provozu - prvořadý cíl evropské dopravní politiky
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Mencl 
4 2002 Technická politika v nové struktuře silničního hospodářství
Obecné otázky
Ing. Jan Švarc 
4 2002 Činnost odborné pracovní skupiny pro silniční hraniční přechody mezi Saskem a Českou republikou
Obecné otázky
Doc.Ing. Vladimír Vorel CSc.
3 2002 Vývoj aplikací vysokohodnotného betonu při stavbě mostů, zejména v USA
Mosty
Ing. Aleš Kratochvíl 
Ing. Jaroslav Urban 
3 2002 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.2001)
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
3 2002 Návrh a kontrola zemních prací
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
3 2002 Silnice na přelomu tisíciletí
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
2 2002 Dopady silniční dopravy na životní prostředí
Životní prostředí
Ing. Kristýna Neubergová Ph.D.
2 2002 Rekonstrukce silnice III. tříd v úseku Liberec - Česká Chalupa - Bedřichov - Janov n. N. - Jablonec n. N.
Významné nové stavby
Martin Horák 
2 2002 Elektronické platby v Oslo
Výpočetní technika, automatizace
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
2 2002 Evropský výzkum v oblasti dopravní infrastruktury
Ze světa
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
2 2002 Zvislé dynamické účinky vozidiel na vozovku - spôsoby merania
Vozovky
Ing. Peter Múčka CSc.
2 2002 Vliv adhezních přísad na přilnavost asfaltů ke kamenivu
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Alena Zemánková CSc.
1 2002 Řídící ústředna nebo dopravní centrum?
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
1 2002 Zatěžovací velkopokus základové půdy tvořené důlními výsypkami zlepšené štěrkovými pilíři
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Jan Kurka CSc.
1 2002 Únosnosť podložia vozoviek - základná charakteristika dimenzovania vozoviek
Vozovky
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
1 2002 Potřebujeme omezení rychlosti na dálnicích?
Dopravní bezpečnost
Ing. Milan Černý CSc.
11 2001 Výstavba estakády Ruzyně na silničním okruhu kolem Prahy
Mosty
Ing. Karel Dahinter CSc.
Josef Holba 
11 2001 Vplyv rovnosti povrchu vozovky na hladinu hluku z automobilovej dopravy
Životní prostředí
Ing. Eva Panulinová PhD.
11 2001 Využití přesné inklinometrie a extenzometrie při sledování deformací nadloží tunelu Mrázovka
Tunely
Ing. Martin Tocháček 
11 2001 Uplatnění silničního skenovacího systému - 2. část
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. Milan Kašpar CSc.
Ing. Jan Kunc 
11 2001 Laboratorní geotechnické zkušební pole
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
11 2001 8. světový kongres Inteligentní dopravní systémy
Ze světa
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
10 2001 Proměny tramvajových tratí v Praze
Městská hromadná doprava
Ing. Helena Špačková 
10 2001 Městský okruh na Smíchově - stavba Zlíchov-Radlická
Významné nové stavby
Ing. Michal Sýkora 
10 2001 Světelná signalizace a bezpečnost dopravy v Praze
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Adámek 
10 2001 Analýza vývoja priehybov asfaltoých vozoviek na hlhodobo sledovaných úsekoch
Vozovky
Ing. Zsolt Benkó 
Ing. Samuel Jelínek 
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
10 2001 Uplatnění silničního skenovacího systému - 1. část
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. Milan Kašpar CSc.
Ing. Jan Kunc 
9 2001 Zkušenosti s inovovanou českou technickou normou "Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu"
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Majdi Ajib 
doc.ing. Josef Blažek CSc.
Ing. Teku Jimma Erbitu 
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Daniel Maxa PhD.
Prof.Ing. Gustav Šebor CSc.
Ing. Alena Zemánková CSc.
9 2001 Silnice I/44, tunel pod Červenohorským sedlem
Tunely
Ing. Jan Doležel 
Ing. Jiří Shejbal 
Ing. Jaromír Zlámal 
9 2001 Cílevědomý styk s veřejností pomáhá rozvoji dálnic
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
9 2001 Zariadenia slovenskej správy ciest na diagnostiku vozoviek
Zkoušení, měření a normy
Ing. Ján Šedivý CSc.
8 2001 Ochranné opatrenia proti dopravnému hluku a kritériá pre ich návrh
Životní prostředí
Ing. Ján Mandula CSc.
ing. Brigita Salaiová CSc.
8 2001 Několik postřehů o dopravních poměrech v severní Itálii
Dopravní inženýrství
Ing. Stanislav Prokeš 
8 2001 Zásady rozvoje komunikační sítě města Plzně
Dopravní inženýrství
Ing. Petr Raška 
8 2001 Opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy v Plzni
Dopravní bezpečnost
Ing. Ondřej Vohradský 
7 2001 Silniční statistika IRF 2001 - 2. část
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
7 2001 Už 30 let (dálnic v ČR)
Dálnice
Václav Lídl 
7 2001 Geografické datové soubory
Výpočetní technika, automatizace
Dr. Ing. Jiří Plíhal 
Ing. Ludmila Rusová 
7 2001 Cementobetonové kryty, historie a vývoj v ČR
Vozovky
Ing. Jaroslava Škarková 
7 2001 Koeficient tepelnej vodivosti a jeho závislosť od teploty
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jarmila Cardosová 
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
7 2001 Některé z postřehů na veletrhu BAUMA 2001
Ze světa
Ing. Jiří Vysloužil CSc.
6 2001 Silniční statistika IRF 2001 - 1. část
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
6 2001 Dálniční síť v ČR, problémy její přípravy a stav projektové přípravy dálničního tahu D3 na území jihočeského regionu - 2. část
Dálnice
Ing. Jiří Kočí 
Ing. Pavel Louda 
Ing. Viliam Stančík 
Ing. Blažena Svitavská 
6 2001 Dopravní nehodovost na nově zřizovaných malých okružních křižovatkách v Praze
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Adámek 
6 2001 Účinok vody a roztokov chemických posypových materiálov na povrch cementového betónu
Vozovky
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
Doc.Ing. Katarína Šlopková CSc.
6 2001 Zjišťování skutečné hmotnosti vozidel na pozemních komunikacích
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jan Vysloužil 
6 2001 Rekonstrukce a oprava tunelu Mont Blanc
Ze světa
Ing. Jiří Smolík 
5 2001 Dálniční síť v ČR, problémy její přípravy a stav projektové přípravy dálničního tahu D3 - 1. část
Dálnice
Ing. Jiří Kočí 
Ing. Pavel Louda 
Ing. Viliam Stančík 
Ing. Blažena Svitavská 
5 2001 Zvyšování bezpečnosti všech typů komunikací
Dopravní bezpečnost
Ing. Mojmír Růžička 
5 2001 Posuzování nebezpečí vzniku trhlin za nízkých teplot v asfaltových vozovkách
Vozovky
Ing. Jiří Fiedler 
Ing. Ivan Racek 
4 2001 Cyklistické stezky
Obecné otázky
Ing. Václav Kaska 
4 2001 Rozvoj silnic a dálnic v České republice do roku 2010
Dálnice
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
4 2001 HDM-4 a možnosti importu stávajících databází proměnných parametrů a geometrie vozovky v ČR
Vozovky
Ing. Václav Bolina 
4 2001 Modifikované asfalty ve Francii a SRN
Ze světa
Yvonnick Brion 
Jurgen Lehdrich 
Ing. Václav Valentin 
3 2001 Nově zahajované výzkumné projekty MDS ČR
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Josef Mikulík CSc.
3 2001 Automobilová doprava v Praze v roce 2000 a tendence vývoje v 90. letech
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
3 2001 Rozšíření dálnice D1 Praha - Mirošovice pohledem zhotovitele
Dálnice
Ing. Jan Kocourek 
3 2001 Mechanické vlastnosti popílkového stabilizátu v zemním tělese
Zkoušení, měření a normy
Ing. Vítězslav Herle 
2 2001 Vliv konstrukce trati na hlučnost tramvajové dopravy
Městská hromadná doprava
Ing. Helena Špačková 
2 2001 Návrh rozšíření a parametry rekonstrukce dálnice D1 Praha - Mirošovice
Dálnice
Ing. Miloslav Koloušek 
2 2001 Pasivní bezpečnost silnic - 5. část
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
2 2001 HDM-4, pratické zkušenosti s využitím pro investiční záměry
Vozovky
Ing. Jiří Landa 
1 2001 Projektování ekologických mostů
Projektování, příprava staveb
RNDr. Petr Anděl 
Ing. Vladimír Brejcha 
prof. Ing. Vladimír Křístek DrSc.
Ing. Roman Lenner 
1 2001 Zvláštní užívání komunikací
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
1 2001 Poznatky investora ze stavby Zkapacitnění dálnice D1 Praha - Mirošovice
Dálnice
Ing. Karel Nechmač 
1 2001 Problematika investorské přípravy rekonstrukce D1
Dálnice
Ing. Gustav Trnka 
1 2001 Pasivní bezpečnost silnic - 4. část
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
1 2001 Architektúra Inteligentných dopravných systémov
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Tibor Schlosser CSc.
1 2001 HDM-4 - Highway Development and Management Tools
Vozovky
ing. Petr Laušman 
12 2000 Vliv druhu ropy na reologické vlastnosti asfaltových pojiv a z nich připravených směsí
Vozovky
doc.ing. Josef Blažek CSc.
Ing. Teku Jimma Erbitu 
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Prof.Ing. Gustav Šebor CSc.
Ing. Alena Zemánková CSc.
12 2000 Možnosti prognózovania hlukových pomerov v projektovej príprave ciest SR
Ze světa
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Doc.Dr.Ing. Milan Valuch 
12 2000 Příprava silničních staveb a vliv dopravy na životní prostředí
Životní prostředí
Ing. Jitka Vranková 
12 2000 Samozhutnitelný beton - aplikace u a.s. Metrostav - 2. část
Vývoj, výzkum, vzdělání
Milada Mazurová 
Jan L Vítek 
12 2000 Nové zákony
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
12 2000 7. světový kongres inteligentních dopravních systémů "Od vize k realitě"
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
12 2000 Pasivní bezpečnost silnic - 3. část
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
12 2000 Sdružení pro výstavbu silnic Praha informuje ...
Organizace, podniky se představují
Ing. Bohuslav Hála 
11 2000 Z cestujícího se stává zákazník?
Městská hromadná doprava
Ing. Světlana Stuchlíková 
11 2000 Ekonomika dopravy v projektech EU
Ekonomika, financování
Ing. Miroslav Kubásek 
Ing. Jan Spousta 
11 2000 Rekonstrukce průtahů silnic obcemi
Zemní práce
Ing. Zdeněk Hrubý 
11 2000 Údržba vozovek v programu COST
Správa, údržba
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
11 2000 Budou pracovní místa bezpečnější?
Správa, údržba
Ing. Pavel Tučka 
11 2000 Doprava versus životní prostředí - stav a perspektivy
Životní prostředí
Ing. Vladimír Adamec 
Mgr. Jiří Dufek 
Ing. Jan Palán 
11 2000 Základem úspěchu je měření
Zkoušení, měření a normy
Martin Novák 
11 2000 Fragmentace lokalit dopravní infrastrukturou
Životní prostředí
Ing. Vladimír Adamec 
Mgr. Jiří Dufek 
11 2000 Vliv železničního provozu na kvalitu vod
Životní prostředí
RNDr. Jiří Huzlík Ph.D.
RNDr. Jan Švanda 
11 2000 Vzděláván je priorita
Vývoj, výzkum, vzdělání
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
11 2000 V knihovně blízké budoucnosti
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Jiří Kubita 
11 2000 Společná cesta k harmonizaci evropského silničního výzkumu
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2000 Podaří se změnit normy?
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Pavel Skládaný 
11 2000 Šířkové uspořádání komunikací v Evropě
Ze světa
Ing. Pavel Skládaný 
11 2000 Přibývá přeprav nebezpečných věcí
Obecné otázky
Jiří König 
11 2000 Nesnadné cesty harmonizace práva
Obecné otázky
Mgr. Denisa Mačiarová 
11 2000 Změny v zákoně o silniční dopravě
Obecné otázky
Ing. Jiří Novotný 
11 2000 Rozvoj cyklistické dopravy v České republice
Dopravní inženýrství
Ing. Jaroslav Martinek 
11 2000 Jednotná dopravní vektorová mapa
Dopravní inženýrství
Ing. Vít Sedmidubský 
11 2000 Brno - Vídeň (tam a zpět)
Dopravní inženýrství
Ladislav Vencálek 
11 2000 Nezbytná podmínka bezpečnosti
Dopravní bezpečnost
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2000 Zkušenosti z projektu DUMAS
Dopravní bezpečnost
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2000 Co si myslí v Kroměříži
Dopravní bezpečnost
Mgr. Lucie Marousková 
11 2000 FERSI zvyšuje bezpečnosti silničního provozu v Evropě
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2000 Jak ovlivnit chování řidičů
Dopravní bezpečnost
Mgr. Radka Odrazilová 
11 2000 Retroreflexní pozadí svislých dopravních značek
Dopravní bezpečnost
PhDr. Vlasta Rehnová 
Ing. Pavel Tučka 
11 2000 SAFESTAR - cesta k silnicím pro člověka
Dopravní bezpečnost
Ing. Michal Sklenář 
11 2000 Optický plot chrání zvěř
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Tučka 
11 2000 Elektronická výměna dokumentů
Obecné otázky
Ing. Jiří Kubita 
Stanislav Zaoral 
10 2000 Westerscheldetunnel - odstranění další evropské překážky dopravy na pozemních komunikacích
Tunely
Ing. Jiří Smolík 
10 2000 Výzkumné práce pro zavádění směsí s vysokým modulem tuhosti
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Jiří Fiedler 
Ing. Ivan Racek 
10 2000 Samozhutnitelný beton - aplikace u a.s. Metrostav - 1. část
Vývoj, výzkum, vzdělání
Milada Mazurová 
Jan L Vítek 
10 2000 Nový územní plán města Hradec Králové
Obecné otázky
Ing. Ondřej Kyp 
Ing. Jiří Landa 
Ing. Martin Samohrd 
10 2000 Pasivní bezpečnosti silnic - 2. část
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
9 2000 Diagnostika podložia asfaltových vozoviek zariadeniami FWD a jej výsledky
Zkoušení, měření a normy
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
9 2000 Zhutňovací zkouška pro dopravní stavby - metodika uspořádání a vyhodnocení podle novelizované ČSN 72 1006
Zkoušení, měření a normy
Ing. Vladimír Kuchta CSc.
9 2000 Systém pro sledování dopravního proudu na mostech
Dopravní inženýrství
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
9 2000 Telematika v praxi: Řízení silniční dopravy v oblasti Montrealu
Obecné otázky
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
9 2000 Pasivní bezpečnosti silnic - 1. část
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
7-8 2000 Problematika ovlivňující zajištění zimní služby na vozovkách ČR - 2. část
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
7-8 2000 Přilnavost asfaltů ke kamenivu ve vztahu k jeho chemickému složení
Vozovky
doc.ing. Josef Blažek CSc.
Ing. Daniel Maxa PhD.
Prof.Ing. Gustav Šebor CSc.
7-8 2000 Výskum využitia kameniva z demetalizovanej oceliarenskej trosky
Vývoj, výzkum, vzdělání
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
Ing. Slávka Vinclerová PhD.
7-8 2000 Vzájemná převoditelnost normovaných charakteristik podélné nerovnosti vozovek
Zkoušení, měření a normy
Ing. Oldřich Kropáč DrSc.
Ing. Jaroslav Šprinc CSc.
7-8 2000 Přechody mostů pozemních komunikací
Mosty
Ing. Vladimír Kuchta CSc.
7-8 2000 Silniční mosty v povodňových územích a možnosti užití vysokopevnostních betonů
Mosty
Doc. Ing. Miloslav Řezáč Ph.D.
Ing. Jaroslava Tylová 
7-8 2000 XIII. všesokolský slet Praha 2000 a jeho dopravní systém
Dopravní inženýrství
Ing. Miroslav Adamec 
7-8 2000 Kapacita malých okružních křižovatek v souvislostech
Dopravní inženýrství
doc.ing. Petr Slabý CSc.
6 2000 Problematika ovlivňující zajištění zimní služby na vozovkách ČR - 1. část
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
6 2000 Dynamická kontrola zhutnění kompaktometrem
Zkoušení, měření a normy
Ing. Antonín Svoboda 
6 2000 SEIA v dopravě
Životní prostředí
Ing. Kristýna Neubergová Ph.D.
6 2000 Most, který byl postaven dvakrát
Mosty
Ing. Hynek Hlasivec 
6 2000 Oprava mostu přes řeku Dřevnici ve Zlíně
Mosty
Petr Hrančík 
Ing. Vladimír Krejčík 
Ing. Josef Richter 
Ing. Pavel Tomášik 
5 2000 Podcenili jsme nebezpečí alkalické reakce kameniva v betonu - část II: podstata alkalicko-křemičité reakce, minerály citlivé na alkálie
Vozovky
Ing. Jaroslava Škarková 
5 2000 Určovanie modulu pružnosti podložia na základe merania priehybu vozovky
Zkoušení, měření a normy
Ing. Eduard Štefanec 
5 2000 Premiéra nového systému mostních izolací v ČR
Mosty
Ing. Jiří Fiedler 
5 2000 Změny v silničním zákoně
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
5 2000 Automobilová doprava v Praze v roce 1999 a tendence vývoje v 90. letech
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
5 2000 Analýza nehod chodců na křižovatkách v Praze
Dopravní bezpečnost
Ing. Radek Libák 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
4 2000 Příprava Severní dálnice v Rakousku
Dálnice
Ing. Milan Černý CSc.
4 2000 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.1999)
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
4 2000 Stabilizace svahů odvodňovacími vrty
Zemní práce
RNDr. Peter Nešvara 
4 2000 HDM-4 - účinný nástroj řízení silničního hospodářství
Obecné otázky
Ing. Václav Fencl CSc.
3 2000 Přehled příjmů a výdajů v sítích dálnic a silnic vybraných zemí
Ekonomika, financování
Ing. Milan Černý CSc.
3 2000 Podcenili jsme nebezpečí alkalické reakce kameniva v betonu - část I: vozovkový beton dálnice D11
Vozovky
Ing. Jaroslava Škarková 
3 2000 Kontrola kvality hlubokých základů
Zkoušení, měření a normy
Ing. Vladimír Pachta 
3 2000 Most v km 10,230 na trati ČD Roudnice n/L - Straškov odbočka, přes otevřený odpad - stavební objekt SO 241
Mosty
Ing. Petr Klimeš 
3 2000 Aktivity Střediska T2 v silniční dopravě
Vývoj, výzkum, vzdělání
Ing. Jiří Kubita 
Ladislav Vencálek 
3 2000 Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánku řidičů - 2. část
Dopravní bezpečnost
Prof.MUDr. Josef Faber DrSc.
Doc.Ing. Mirko Novák DrSc.
Plk.Doc.Ing. Václav Přenosil CSc.
Ing. Lukáš Vydra 
2 2000 Z historie výstavby dálnice D8
Historie silničního stavitelství
Mgr. Zdeněk Procházka 
2 2000 Tunel Mrázovka - ražba západní tunelové trouby z jižního portálu
Tunely
Ing. Vlastimil Kaňovský 
2 2000 Problematika kontaktu zemního tělesa s objekty
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
2 2000 Dosavadní vývoj a perspektivy metody sledování a hodnocení konfliktních situací v silničním provozu
Obecné otázky
Doc.Ing. Jan Folprecht CSc.
2 2000 Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánku řidičů - 1. část
Dopravní bezpečnost
Prof.MUDr. Josef Faber DrSc.
Doc.Ing. Mirko Novák DrSc.
Plk.Doc.Ing. Václav Přenosil CSc.
Ing. Lukáš Vydra 
1 2000 Silniční hospodářství v rozpočtu MDS ČR v roce 2000
Ekonomika, financování
Ing. Jiří Navrátil 
1 2000 Zkušenosti se zadáváním rozvojových projektů silnic a dálnic v Portugalsku
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
1 2000 XXI. světový silniční kongres
Obecné otázky
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
1 2000 Příspěvek ministra dopravy a spojů, připravený pro Silniční konferenci ´99 v Karlových Varech
Obecné otázky
Doc.Ing. Antonín Peltrám CSc.
12 1999 Dopravní nehodovost na nově zřizovaných malých okružních křižovatkách v Praze
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Adámek 
12 1999 Rekonstrukce mostu přes Berounku v Letech
Mosty
Ing. Petr Hanuš 
Ing. Daut Kara 
Ing. Petr Nehasil 
Ing. Ladislav Šašek CSc.
12 1999 Úloha mechanizace při údržbě silnic
Správa, údržba
Václav Dohnal 
12 1999 Úloha mechanizace při údržbě silnic a dálnic ČR
Stavební stroje
Josef Tomečka 
12 1999 Zpráva o přípravě zimní služby na silniční síti České republiky pro zimní sezonu 1999/2000
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
11 1999 Dopravní zklidňování a vývoj intenzit automobilové dopravy v centru Prahy v období 1971-1998
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
11 1999 Rekonstrukce mostu v Kostelci nad Labem
Mosty
Ing. Petr Hanuš 
Ing. Daut Kara 
Ing. Petr Nehasil 
Ing. Ladislav Šašek CSc.
11 1999 Rekonštrukcia vozovky v historickom centre mesta Košice
Vozovky
Ing. Oto Hrabovský 
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
11 1999 Dopravní nehody na vedlejší síti
Dopravní bezpečnost
doc.ing. Petr Slabý CSc.
Ing. Miloš Urban 
11 1999 Zhodnocení zimní sezony 1998/99 na silniční síti ČR
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
10 1999 Městský okruh hl.m. Prahy.Zahájení investorské přípravy severozápadního segmentu MO v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka
Projektování, příprava staveb
Ing. Josef Dvořák 
Ing. Jiří Landa 
Ing. Aleš Merta 
Ing. Josef Pitín 
Ing. Josef Sadílek 
10 1999 Nový způsob dokumentace vnášení předpětí do konstrukce
Zkoušení, měření a normy
Ing. Hynek Hlasivec 
10 1999 Fotometrické vlastnosti žlutozelené fluorescenční retroreflexní fólie 3M Scotchlite Yellow/Green Fluorescent Diamond Grade použité na pozadí svislých dopravních značek a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu
Organizace, podniky se představují
Ing. Milan Devera 
9 1999 Dálnice v Rakousku - stále přitažlivý příklad
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
9 1999 Stanovení potřebné kapacity dálničního úseku a její zvětšování (rozšíření vozovky) - 2. část
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Jiří Fotr CSc.
9 1999 Přehled platných ČSN, TP a dalších technických předpisů Ministerstva dopravy a spojů ČR
Normalizace
Ing. Lubomír Tichý CSc.
9 1999 Současný stav mechanizace u SÚS České republiky
Stavební stroje
Ing. Alexander Matějka 
9 1999 Křivoklátské mosty
Mosty
Ing. Zdeněk Vácha 
9 1999 Před 120 lety první na Labi
Historie silničního stavitelství
Ing. Jaroslav Formánek 
8 1999 Stanovení potřebné kapacity dálničního úseku a její zvětšování (rozšíření vozovky) - 1. část
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Jiří Fotr CSc.
8 1999 Oživenie tunelového staviteľstva na Slovensku
Tunely
Ing. Juraj Keleši 
8 1999 Adhezní přísady Promak a ...
Vozovky
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Alena Zemánková CSc.
8 1999 Průběh a možné důsledky katastrofálních požárů v alpských tunelech v letošním roce
Tunely
Ing. Jiří Smolík 
8 1999 Z historie roudnického mostu
Historie silničního stavitelství
PhDr. Jan Smetana 
7 1999 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.1998)
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
7 1999 Test systémů a senzorů pro vážení vozidel za pohybu - WIM - 3. část
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
7 1999 Statistická analýza dopravních nehod - 3. část
Dopravní bezpečnost
doc.ing. Petr Slabý CSc.
7 1999 Přímé zkušební metody ke zjištění parametrů míry zhutnění
Zkoušení, měření a normy
Ing. Pavel Jäckl 
7 1999 Výstavba vnitřního komunikačního okruhu - ulice U Trati v Plzni
Významné nové stavby
Ing. Ondřej Vohradský 
7 1999 Patníky
Historie silničního stavitelství
Ing. Roman Bednář 
6 1999 Význam geotechniky pro kvalitu staveb
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
6 1999 Stavební geologie - Geotechnika, a.s. a silniční stavitelství
Organizace, podniky se představují
Ing. Vítězslav Herle 
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
6 1999 Příklady využití numerického modelování při výstavbě a rekonstrukci silnic a dálnic
Zemní práce
Ing. Zdeněk Sekyra 
6 1999 Možnosti použití georadarové metody pro diagnostiku dálničního a silničního tělesa
Zemní práce
RNDr. Jiří Nedvěd 
6 1999 Kontrolní sledování v silničním stavitelství
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
6 1999 Vyztužování zemních těles
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
6 1999 Úkoly a nedostatky geotechnického průzkumu pro dopravní stavby. Stavba dálnice D5, Plzeň - Rozvadov
Dálnice
RNDr. Jaroslav Bříza 
Milan Kovář 
Ing. Josef Líbal 
6 1999 Kvalitativní kontrola provádění zemních prací při výstavbě dálnice D5 Plzeň - Rozvadov
Dálnice
Ing. Václav Hořejší 
5 1999 Husovický tunel z pohledu projektanta
Zimní údržba
Ing. František Juráň 
5 1999 Silniční koridor Český Těšín resp. Ostrava - Brno - Mikulov
Významné nové stavby
Ing. Jitka Vranková 
5 1999 Efektivní výkonnost pozemních komunikací
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
5 1999 Malá exkurze silniční historií a souvislostmi
Historie silničního stavitelství
Ing. Jaroslav Formánek 
4 1999 Třicet let PRAGOPROJEKTU, a.s.
Organizace, podniky se představují
Ing. Vladimír Veselý 
4 1999 Příspěvek k diskusi o dalším rozvoji dopravních sítí ČR
Dopravní inženýrství
Ing. Milan Sýkora CSc.
4 1999 Cementobetonové vozovky z nadhledu
Vozovky
Ing. Jaroslava Škarková 
4 1999 Kontrola vodorovných dopravních značek
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jan Zalešák 
4 1999 Zkoušení způsobilosti laboratoří s využitím mezilaboratorního porovnávání zkoušek
Zkoušení, měření a normy
Ing. René Uxa 
4 1999 Bezpečná práce při údržbě silnic
Správa, údržba
Ing. Antonín Hutta 
4 1999 Zimní údržba komunikací a životního prostředí - zhodnocení pětiletého vývoje
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
3 1999 Stav silničních mostů v České republice
Mosty
Ing. František Menšík 
3 1999 Rekonstrukce mostu v Nymburce přes Labe
Mosty
Ing. Tomáš Míčka 
3 1999 Česká Lípa - rekonstrukce křižovatek u nemocnice
Významné nové stavby
Ing. Lubomír Hruška 
3 1999 Kruhové křižovatky v České Lípě z pohledu investora
Významné nové stavby
Ing. Josef Jeníček 
3 1999 Rekonstrukce klenbových mostů v severních Čechách
Mosty
Ing. Luboš Vaner 
3 1999 Historické mostní objekty
Mosty
PhDr. Jan Smetana 
3 1999 5. světový kongres ITS SOUL 1998
Obecné otázky
Ing. Jiří Landa 
2 1999 CDV ve 4. rámcovém programu výzkumu EU
Ze světa
Ing. Josef Mikulík CSc.
2 1999 Multimodální koridory v Evropě
Informatika
Ing. Miroslav Vančura CSc.
2 1999 Telematika v silniční dopravě
Informatika
Ing. Miroslav Kubásek 
2 1999 Vývoj nehodovosti v ČR
Dopravní bezpečnost
Ing. Ladislav Skácal 
2 1999 IRTAD - mezinárodní databáze
Informatika
Ing. Ladislav Skácal 
2 1999 Vliv komunikace na dopravní nehody
Dopravní bezpečnost
Ing. Josef Andres 
2 1999 Jak zvýšit bezpečnost silničního provozu?
Dopravní bezpečnost
Ing. Jaroslav Heinrich 
2 1999 Malé okružní křižovatky - moderní řešení
Dopravní inženýrství
Ing. Pavel Skládaný 
2 1999 Bezpečnostní audit pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Ing. Michal Sklenář 
2 1999 Modelování dopravní nehodovosti
Dopravní bezpečnost
RNDr. Jan Tecl 
2 1999 Nové technické podmínky pro dopravní značení
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Tučka 
2 1999 Sloužíme dopravcům, i zákonu
Obecné otázky
Ing. Jiří Novotný 
2 1999 Povinné svícení zachraňuje životy
Dopravní bezpečnost
Ing. Pavel Skládaný 
Ladislav Vencálek 
2 1999 Umíme přenášet poznatky?
Informatika
Ing. Jiří Kubita 
2 1999 Dokonaleji využívat výsledků výzkumu
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jan Vysloužil 
2 1999 Vliv dopravy na změny biodeverzity
Životní prostředí
Ing. Vladimír Adamec 
Mgr. Jiří Dufek 
Ladislav Vencálek 
2 1999 Co si myslí řidiči?
Dopravní bezpečnost
Mgr. Pavlína Skládaná 
2 1999 Reklamní objekty podél silnic a jejich vliv na řidiče
Dopravní bezpečnost
PhDr. Vlasta Rehnová 
2 1999 Dopravní obslužnost a údržba vozovek
Správa, údržba
Ing. Jiří Novotný 
2 1999 Evropská síť cyklistických stezek
Ze světa
Ing. Jaroslav Martinek 
2 1999 Inteligentní dopravní systémy
Informatika
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
2 1999 Základy báze geografických dat
Informatika
Ing. Vít Sedmidubský 
1 1999 Dávkování sypačů chemických materiálů
Zimní údržba
Ing. Jiří Vašák 
1 1999 Převod EN v oboru silničních zařízení do soustavy ČSN
Normalizace
Ing. Ivo Liškutín 
Ing. Irena Šašinková CSc.
1 1999 Kamenivo z magnezitového odpadu v stabilizovaných vrstvách vozovek
Vozovky
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
1 1999 Test systémů a senzorů pro vážení vozidel za pohybu - WIM - 2. část
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
1 1999 Silnice a dálnice v České republice 1996-97
Obecné otázky
Ing. Jan Švarc 
Ing. Josef Tunkr 
12 1998 Dálnice D8 Praha - Ústí n/L. - státní hranice
Dálnice
Dr. Pavel Lány 
Jaroslava Smrčková 
12 1998 Výstavba dálnice D8, stavba 0804a Doksany - Lovosice
Dálnice
Ing. Miloš Borovka 
12 1998 Dálniční most přes Ohři u Doksan
Mosty
Ing. Eduard Cirmon 
Ing. Karel Dahinter CSc.
Václav Švarc 
12 1998 Transportbeton mosty, a.s. dodavatel betonu na dálničním úseku D8 - 0804, 0805
Organizace, podniky se představují
Milan Prokop 
12 1998 Dálnice D8 Praha - Ústí n/L., stavba 0804 Doksany - Lovosice
Dálnice
Ing. Milan Vaisar 
Ing. Jiří Viktorín 
12 1998 Vysokohodnotné tenkovrstvé kryty z asfaltového koberce mastixového 0/6 a 0/3
Ze světa
 Erdlen 
L-J-T Veldkamp 
11 1998 Silniční vývoj, spol. s r.o. se představuje
Organizace, podniky se představují
Ing. Jan Zalešák 
11 1998 Ekonomika silniční údržby
Správa, údržba
Ing. Antonín Hutta 
11 1998 Činnost Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací
Zkoušení, měření a normy
Stanislav Dašek 
ing. Jaroslav Vodička 
11 1998 Zkoušení a hodnocení svislých dopravních značek
Zkoušení, měření a normy
Ing. Ivo Liškutín 
11 1998 Zkoušení dopravních zařízení
Zkoušení, měření a normy
Ing. Ivo Liškutín 
11 1998 Hodnocení hmot pro vodorovné dopravní značení
Zkoušení, měření a normy
Ing. Irena Šašinková CSc.
Ing. Jan Zalešák 
11 1998 Prokazování shody u hmot pro vodorovné dopravní značky
Zkoušení, měření a normy
RNDr. Jaroslav Krejčí CSc.
11 1998 Expertní činnost v oblasti vodorovného dopravního značení
Dopravní bezpečnost
Ing. Irena Šašinková CSc.
11 1998 Spotřeba hmot pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
Ekonomika, financování
Ing. Jan Zalešák 
11 1998 Vysazování a ošetřování silniční vegetace
Životní prostředí
Ing. Jiří Vašák 
10 1998 Zjišťování kapacity pozemních komunikací zařízením Telemat TD - SIEMENS
Dopravní inženýrství
Ing. Jaroslav Dobiáš 
Ing. Jiří Landa 
10 1998 Z Dánska do Švédska přes Öresund
Ze světa
Ing. Milan Strnad 
10 1998 Programové hodnotenie stavu povrchu letiskových plôch a dráh
Letištní plochy
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Ing. Milan Tabak 
10 1998 Do Evropy v pěti
Obecné otázky
Ing. Martina Mašková 
10 1998 Stoupací a klesací přídatné pruhy
Dopravní inženýrství
Ing. Milan Strnad 
9 1998 Pevnostné charakteristiky materiálov pri statických prepočtoch mostov pozemných komunikácií
Mosty
Doc.Ing. Hedviga Helová CSc.
9 1998 Interakce mezi uživatelem, silnicí a vozidlem
Dopravní bezpečnost
Ing. Milan Černý CSc.
9 1998 Nové periferie pro světelná signalizační zařízení
Dopravní inženýrství
Jaroslav Melíšek 
9 1998 Nový most v Ústí nad Labem je v provozu
Mosty
Ing. Milan Černý CSc.
9 1998 Statistické vyhodnocení experimentálních dat naměřených na vozovce upravené speciální technologií
Vozovky
Ing. Aleš Florian CSc.
9 1998 Projekt ICARO v praxi
Obecné otázky
Ing. Martina Mašková 
9 1998 Technologie vlhčené soli v další vývojové fázi
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
8 1998 Žilinská univerzita 45-ročná
Obecné otázky
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
8 1998 Stavebná fakulta Žilinskej univerzity
Obecné otázky
Prof.Ing. Ján Benčat CSc.
8 1998 Meranie a hodnotenie nerovností v Systéme hospodárenia s vozovkami
Zkoušení, měření a normy
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
8 1998 Konštrukcie vozoviek autobusových a trolejbusových zastávok MHD - stále aktuálny problém
Městská hromadná doprava
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
8 1998 Účinok vody a roztokov chemických posypových materiálov na priľnavosť asfaltov ku kamenivu
Vozovky
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
8 1998 Asfalty používané pre obrusné vrstvy v SR a ich vplyv na vlastnosti zmesi asfaltového betónu
Vozovky
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Andrea Gavulová 
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
8 1998 Jednotná metodika výpočtu zaťažiteľnosti existujúcich mostov pozemných komunikácií
Mosty
Doc.Ing. Josef Vičan CSc.
Doc.Ing. Štefan Zemko CSc.
8 1998 Stavebné materiály na sanácie betónových mostov
Mosty
Doc.Ing. Katarína Šlopková CSc.
8 1998 Oceľové provizorné mosty v extrémnych prevádzkových podmienkach
Mosty
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
Doc.Ing. Josef Vičan CSc.
8 1998 Zabezpečenie skalnej steny odrezu cesty II/584 v km 23.400 pri Hutách
Významné nové stavby
Ing. Jarmila Kavcová CSc.
Doc.RNDr.Ing. Milan Slivovský CSc.
7 1998 Internalizace environmentálních nákladů v sektoru dopravy
Ekonomika, financování
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
7 1998 Změny v číslování silnic České republiky
Obecné otázky
Ing. Jan Švarc 
7 1998 Pasportizácia porúch cementobetónových letiskových dráh a plch
Letištní plochy
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
7 1998 Multi-funkční sběr proměnných a neproměnných parametrů vozovek v ČR systémem ARAN
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Václav Bolina 
7 1998 Proces EIA v projektování pozemních komunikací
Projektování, příprava staveb
Ing. Richard Gnán 
7 1998 Modelování dopravy
Dopravní inženýrství
Ing. Zuzana Volfová 
7 1998 Hluk ze silniční dopravy
Životní prostředí
Ing. Kristina Nachtneblová 
7 1998 Náměty na novelizaci silničního zákona
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
7 1998 ICARO v Plzni
Obecné otázky
Ing. Martina Mašková 
6 1998 Technická politika v oboru pozemních komunikací - 3. část
Obecné otázky
Ing. Václav Hvízdal 
6 1998 Analýza nerovností letiskových dráh a plôch
Letištní plochy
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
prof. Ing. František Schlosser CSc.
6 1998 TP 103 - Navrhování obytných zón
Projektování, příprava staveb
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
6 1998 Popílek v zemním tělese - kvalitní a hospodárné řešení
Zemní práce
Ing. Vítězslav Herle 
6 1998 Úprava zemin použitých nejen do násypů a podloží PK, ale i do podkladních vrstev
Zemní práce
Ing. Vladimír Chupík CSc.
Ing. Tomáš Onderka 
6 1998 Opravy méně zatížených vozovek s použitím recyklace za studena
Vozovky
Ing. Petr Meluzin 
5 1998 Účinné, trvanlivé a efektivní vodorovné dopravní značení pozemních komunikací zvyšuje bezpečnost
Dopravní bezpečnost
Ing. Otakar Vacín,st. 
5 1998 Druhý experiment AIPRC/PIARC na sympoziu Roadsurf ´98 v červnu v Praze
Vozovky
Ing. Miloslav Procházka CSc.
4 1998 Význam spojení sever-jih v Čechách
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
4 1998 Okružní křižovatky Na Jelenách - Roztylská a Vídeňská -Kunratická spojka v Praze
Významné nové stavby
Ing. Jan Adámek 
4 1998 Nová generace panelu pro protihlukové clony
Životní prostředí
Ing. Pavel Janeček CSc.
Ludvík Pozděna prom.fil.
4 1998 Estakáda Liberec
Mosty
Ing. Josef Kubíček CSc.
4 1998 Použitelnost "DDK" čedičového původu do asfaltových směsí
Zkoušení, měření a normy
Ing. František Svoboda 
4 1998 Přídatné pruhy ve stoupáních
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Věk 
3 1998 Rychlostní silnice R35: úsek Přáslavice - Velký Újezd uveden do provozu - 2. část
Významné nové stavby
Ing. Marie Birnbaumová 
Ing. Ilja Hustý 
Ing. Jiří Škubna 
3 1998 Diagnostika únosnosti cementobetónových letiskových vozoviek
Letištní plochy
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
3 1998 Rozdělení hodinových četností osobní dopravy během všedního dne v extravilánu
Dopravní inženýrství
RNDr. Martin Hála CSc.
3 1998 Zvláštní užívání silnic
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
3 1998 Automatický výstražný systém hlášení mlhy
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Karel Melcher 
2 1998 Rychlostní silnice R35: úsek Přáslavice - Velký Újezd uveden do provozu - 1. část
Významné nové stavby
Ing. Radovan Hrnčíř 
Ing. Vilém Treblík 
2 1998 Řešení sítě hlavních komunikací v územních plánech hl.m. Prahy
Dopravní inženýrství
Ing. Josef Sadílek 
2 1998 Statistická analýza dopravních nehod - 2. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Karel Dusbaba 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 1998 Letiskové vozovky a parametre lietadiel
Letištní plochy
Doc.Ing. Antonín Kazda CSc.
2 1998 Nová technologie parkování a garážování v České republice
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Hlaváček 
2 1998 Segregace nebo integrace cyklistické dopravy
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Růžička 
1 1998 Technická politika v oboru pozemních komunikací - 2. část
Obecné otázky
Ing. Václav Hvízdal 
1 1998 Městská rychlodráha Sever-Jih v Brně
Městská hromadná doprava
doc. Ing. Jan Pavlíček CSc.
1 1998 Statistická analýza dopravních nehod - 1. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Karel Dusbaba 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
1 1998 Most přes Radbuzu na Malostranské ulici v Plzni
Mosty
Ing. Jaroslav Hobza 
1 1998 Zlepšení zemin
Zemní práce
Doc.Ing. Vlastimil Bílek CSc.
1 1998 Technické podklady pro systém hospodaření s vozovkou
Vozovky
Ing. Helena Jaklová 
1 1998 Posudzavanie vplyvu automobilovej dopravy na znečistenie ovzdušia
Životní prostředí
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
1 1998 Zkušenosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 229/96 Sb.
Obecné otázky
Ing. Vladimír Boršek 
Ing. Pavel Brůžek 
12 1997 Tkané geotextilie - významné přednosti při realizaci silničních staveb
Zemní práce
Ing. Petr Komárek 
12 1997 Oprava silničního mostu přes trať ČD a řeku Labe v Kolíně
Mosty
Ing. Milan Jeřábek 
12 1997 Výstavba silničního tunelu Hřebeč
Tunely
RNDr. Jaroslav Altmann 
Ing. Bohumil Vebr 
12 1997 Projektová příprava a realizace
Projektování, příprava staveb
Ing. Vladimír Píša 
Ing. Miloslav Salač 
12 1997 Realizace tunelu Hřebeč
Tunely
Ing. Jan Škrábek 
12 1997 Jubileum Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU Bratislava
Obecné otázky
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
12 1997 Obchvat silnice I/7 Slaný v provozu
Významné nové stavby
Ing. Jan Věk 
11 1997 Soubor staveb Strahovského tunelu
Tunely
Ing. Arnošt Havrda 
Ing. Pavel Krásný 
11 1997 Technické řešení konstrukcí
Tunely
Ing. Jaromír Čížek 
Ing. Pavel Mařík 
11 1997 Výstavba Strahovského tunelu
Tunely
Ing. Miloslav Hadrava 
Ing. Miroslav Kolečkář 
11 1997 Technologické vybavení Strahovského tunelu
Tunely
Ing. Tomáš Goller 
Ing. Ludvík Šajtar 
11 1997 Systém řízení provozu ve Strahovském automobilovém tunelu
Tunely
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
11 1997 Spojitě vyztužená cementobetonová vozovka ve Strahovském tunelu
Vozovky
Ing. Ivan Mišina 
Ing. František Tydlitat 
11 1997 Betonáž monolitického mezistropu Strahovského tunelu
Tunely
Ing. Miloslav Padevět 
11 1997 Západní most přes Plzeňskou a Kartouzskou ulici
Mosty
Ing. Jan Křížek CSc.
Ing.arch. Arnošt Navrátil 
11 1997 Výstavba mostu přes Plzeňskou a Kartouzskou ulici
Mosty
Ing. Miloslav Hadrava 
Ing. Miloš Homolka 
10 1997 Technická politika v oboru pozemních komunikací - 1. část
Obecné otázky
Ing. Václav Hvízdal 
10 1997 Vegetační protihluková zařízení realizovaná pomocí gabionové stavební konstrukce BLOCK-SK
Zemní práce
Ing. Michal Nohejl 
10 1997 Zosilňovanie netuhých vozoviek lesných ciest - 2. časť
Vozovky
Doc.Ing. Ladislav Zelinka CSc.
10 1997 Podkladní vrstva KAPS v tunelu Pražské radiály v Brně
Vozovky
Ing. Igor Večerka 
10 1997 Rekonstrukce mostu přes řeku Berounku v Dobřichovicích
Mosty
Ing. Petr Kaplan 
9 1997 Stavba cementobetonového krytu na dálnici D5
Dálnice
Ing. Jaroslava Škarková 
9 1997 Přeložka silnice II/180 Zbůch-Nýřany
Významné nové stavby
Václav Pelikán 
9 1997 Zosilňovanie netuhých vozoviek lesných ciest - 1. časť
Vozovky
Doc.Ing. Ladislav Zelinka CSc.
9 1997 Poznatky z průběhu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Životní prostředí
Ing. Ludmila Vysloužilová 
9 1997 Základní komunikační síť v územním plánu města Plzně
Obecné otázky
Ing. Aleš Richtr 
Ing. Ondřej Vohradský 
9 1997 Vývoj bezpečnosti dopravy na evropských dálnicích
Dopravní bezpečnost
Ing. Jiří Mencl 
9 1997 Novinky v oblasti betonových vozovek - 2. část
Vozovky
Jean-Pierre Christory 
8 1997 Zavěšený silniční most přes Labe v Ústí nad Labem
Mosty
Ing. Jiří Landa 
8 1997 K některým otázkám rozvoje dopravy v České republice
Dopravní inženýrství
Ing. Milan Černý CSc.
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
8 1997 Súčasný stav a perspektíva rozvoja medzinárodných ciest v Bieloruskej republike
Ze světa
Doc.Ing. J-G Babaskin CSc.
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
8 1997 Vývoj vybraných charakteristik automobilové dopravy v Praze za období 1961-1996
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
8 1997 Novinky v oblasti betonových vozovek - 1. část
Vozovky
Jean-Pierre Christory 
7 1997 45 let Staveb silnic a železnic
Organizace, podniky se představují
Ing. Bořivoj Kačena 
7 1997 Most přes Labe pod Mariánskou skalou v Ústí nad Labem
Mosty
Ing. Josef Adamčík 
7 1997 Most na dálnici D8 přes údolí Bakovského potoka
Mosty
Ing. Hynek Hlasivec 
7 1997 Stavba za více jak miliardu korun dopravně odlehčí Chebu
Významné nové stavby
Ing. Miroslav Krössl 
7 1997 Příspěvek k námětům na prodlužování záručních lhůt a životnosti mostních objektů
Zkoušení, měření a normy
Ing Jiří Hájek 
7 1997 Integrovaná mostní svodidla
Mosty
Ing. Jiří Peřina 
7 1997 Nové technologie používané SSŽ při stavbě živičných vozovek
Vozovky
Ing. Jiří Fiedler 
7 1997 Centrální laboratoře a.s. SSŽ
Zkoušení, měření a normy
Ing. František Svoboda 
7 1997 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.1996)
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
7 1997 Komplexní dopravní politika v centru měst - poučení z Norska
Ze světa
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
5 1997 Mosty byly a zůstávají dokladem technické vyspělosti každé doby
Mosty
Ing. Vladimír Brejcha 
5 1997 Akciová společnost Stavby mostů Praha a její dceřiné společnosti
Organizace, podniky se představují
Ing. Karel Dahinter CSc.
5 1997 Obchodní a ekonomická politika
Ekonomika, financování
Ing. Jan Jech 
Ing. Václav Krauz 
5 1997 Zabezpečení jakosti v podmínkách SMP
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jaroslav Veselý CSc.
5 1997 Mosty SMP stavěné segmentovou technologií
Mosty
Ing. Vlastimil Šrůma 
5 1997 Prefabrikace u společnosti SMP
Mosty
Ing. Jan Štěpánek 
5 1997 Mostní rekonstrukce prováděné SMP
Mosty
Ing. Ivan Batal 
Ing. Zdeněk Batal 
5 1997 Výstavba letmo betonovaného mostu přes Úhlavku na dálnici D5
Mosty
Ing. Antonín Brnušák 
5 1997 Mosty SMP betonované na pevné skruži
Mosty
Ing. Zdeněk Batal 
5 1997 Betonové mosty postupně vysouvané a betonované na výsuvné skruži
Mosty
Ing. Karel Dahinter CSc.
5 1997 Spřažené ocelobetonové mosty u SMP
Mosty
Ing. Otakar Zelenka 
5 1997 Zimní údržba - široká problematika ovlivňujících faktorů
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
4 1997 Gabionové konstrukce BLOCK-SK
Zemní práce
Ing. Michal Nohejl 
4 1997 Rekonstrukce kamenného mostu a výstavba lávky pro pěší v Kosově Hoře, okr. Příbram
Mosty
Jan Linhart 
4 1997 Rekonstrukce Masarykova mostu přes Sázavu v Týnci nad Sázavou
Mosty
Václav Jelínek 
4 1997 Opěrné, zárubní a obkladní zdí z prefabrikátů IES Mosty Litice nad Orlicí
Zemní práce
Ing. Josef Kubíček CSc.
4 1997 Plastifikační a superplastifikační (ztekucující) přísady
Vozovky
Ing. Jaroslava Škarková 
4 1997 Renesance okružních křižovatek - ale všude?
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
3 1997 Příspěvek k provádění ložních vrstev asfaltových vozovek
Vozovky
Doc.Ing. Václav Hanzík CSc.
3 1997 Postavení města Brna v územní a sídelní kultuře
Obecné otázky
Ing. Zdeněk Masařík 
3 1997 Mosty na severním obchvatu Chebu
Mosty
Ing. Jan Procházka 
3 1997 Vliv posypových solí na dřeviny v blízkosti silnic
Životní prostředí
Ing. Karel Melcher 
3 1997 Obchvat obce Schirnding
Dálnice
Ing. Jan Věk 
2 1997 Cheb - severní obchvat silnice I/6
Významné nové stavby
Jiří Hájek st.
2 1997 Segmentový most přes údolní nádrž Skalka u Chebu
Mosty
Ing. Miroslav Teuchner 
2 1997 Okružní křižovatka Chrudim
Významné nové stavby
Ing. Jindřich Kmoníček 
Ing. Jiří Nývlt 
2 1997 Most přes řeku Svratku v Židlochvicích
Mosty
Ing. Petr Kundera 
Ing. Josef Luňáček 
2 1997 Aktivace výzkumu dopravní nehodovosti v letech 1996-1999
Dopravní bezpečnost
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 1997 Zimní služba - vývoj technologie posypu s nulovou rychlostí dopadu materiálu na vozovku
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
1 1997 Dálnice D5 Plzeň-Rozvadov
Dálnice
Ing. Karel Pelouch 
1 1997 Příprava dálnice D5, stavby 0511, 0512 a 0513 v úseku Sulkov - Rozvadov - státní hranice ČR/SRN
Projektování, příprava staveb
 kolektiv 
Ing. Jaroslava Svačinová 
1 1997 Stavba 0511 Sulkov - Benešovice
Dálnice
Ing. Pavel Prošek 
1 1997 Stavba 0512 a 0513 Benešovice - státní hranice
Dálnice
Ing. Miloš Pohanka 
1 1997 Hraniční most
Mosty
Ing. Jan Pauli 
1 1997 Výstavba dálnice D5 Plzeň - Rozvadov
Dálnice
Ing. Jan Paclík 
1 1997 Rekonstrukce mostu ev.č. 7-046 u obce Postoloprty přes řeku Ohři
Mosty
Ing. Tomáš Míčka 
1 1997 Test systémů a sensorů pro vážení vozidel za pohybu - WIM - 1. část
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
1 1997 Silniční zákon schválen!
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
1 1997 Analýza existujúcich mostov z hľadiska pôsobenia agresívnych médií
Mosty
Doc.Ing. Ladislav Kapasný CSc.
Doc.Ing. Katarína Šlopková CSc.
Doc.Ing. Štefan Zemko CSc.
1 1997 Využití nových technologií v mostním stavitelství a příklady realizovaných staveb
Mosty
Ing. Rostislav Mitrenga 
11 1996 Dálniční tah D8 - úsek Úžice - Nová Ves
Významné nové stavby
Ing. Petr Kural 
Ing. Alena Tomanová 
11 1996 Investiční výstavba na síti silnic v období 1997-2005
Obecné otázky
Doc.Ing. Vladimír Vorel CSc.
11 1996 Aktualizace programu rozvoje dálnic
Dálnice
Ing. Jaroslav Čipera 
11 1996 První evropská výstava geosyntetik v Maastrichtu
Ze světa
Ing. Jiří Vysloužil CSc.
11 1996 Zdržanie vozidiel pred svetelne riadenou križovatkou - porovnanie dvoch typov riadenia
Dopravní inženýrství
ing. Brigita Salaiová CSc.
11 1996 Významné prvky pro stanovení optimálního rozsahu sanačních prací na poškozených mostech
Mosty
Doc.Dr.Ing. Franc Cafnik 
11 1996 Upravená metodika hodnotenia vizuálnych prehliadok bitúmenových vozoviek
Vozovky
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
11 1996 Právní otázky kolem stromoví v průjezdních úsecích silnic
Právní problematika
JUDr. Pavel Fastr 
11 1996 Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Organizace, podniky se představují
Ing. Miroslav Grundmann 
Ing. Bohuslav Hála 
11 1996 Jsou pokuty za dopravní přestupky nezákonné?
Obecné otázky
JUDr. Zdeněk Svátek 
11 1996 Vznik náledí na různých krytech vozovek
Vozovky
Ing. Karel Melcher 
11 1996 8. mezinárodní sympozium o cementobetonových vozovkách a informace z TV C7 AIPCR/PIARC pro cementobetonové vozovky
Ze světa
Ing. Vladimír Chupík CSc.
11 1996 Liberecká obalovna
Různé
Ing. Jan Věk 
11 1996 Severní obchvat Chebu
Významné nové stavby
Ing. Jan Věk 
10 1996 Silnice a dálnice v České republice 1994-95
Obecné otázky
Ing. Jan Švarc 
Ing. Josef Tunkr 
10 1996 Doprava v hlavním městě Praze
Dopravní inženýrství
Ing. Josef Sadílek 
10 1996 Placené parkování ve městech
Právní problematika
JUDr. Pavel Fastr 
10 1996 Vývoj řídících strategií pro dopravní systémy
Výpočetní technika, automatizace
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
10 1996 Sanace mostu ev.č. 4314-2 přes železniční trať u obce Luleč
Mosty
Ing. Jan Zouhar 
10 1996 Spřažené mosty z nosníků MK-T délky 12-32 m
Mosty
Ing. Josef Kubíček CSc.
10 1996 Intertraffic 96 Amsterdam
Ze světa
Ing. Jan Švarc 
10 1996 Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Právní problematika
Josef Novotný 
9 1996 Vápenný hydrát jako přísad pro zlepšení přilnavosti asfaltu a kameniva
Vozovky
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
9 1996 K některým otázkám rozvoje dálnic v České republice
Dálnice
Ing. Milan Černý CSc.
9 1996 Návrh zmeny klasifikačnej stupnice hodnotenia pozdĺžnych nerovostí cestných vozoviek
Vozovky
Anton Blunár 
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
9 1996 Stabilizace zemin textilními vlákny
Zemní práce
Ing. František Matoušek 
9 1996 Silniční infrastruktura ve Střední Asii a sousedních státech
Ze světa
PhDr. Božena Švehlová CSc.
9 1996 Příspěvek k dopravní politice velkých měst: Má být provoz MHD preferován před automobilovou dopravou nebo nemá?
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
9 1996 Rekonštrukcia vybraných cestných ťahov v Tunisku dostavbou mostov
Ze světa
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
9 1996 Termografie - další uplatnění techniky v zimní službě
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
8 1996 Činnost akciové společnosti Brněnské komunikace
Organizace, podniky se představují
Ing. Ladislav Všetečka 
8 1996 Význam podzemních dopravních staveb v urbanistické struktuře města Brna
Tunely
Ing. Dana Wendscheová PhD.
8 1996 Pražská radiála - součást základního komunikačního systému v Brně
Dopravní inženýrství
Ing. Petr Mrva 
Vladimír Pechart 
8 1996 Velký městský okruh Dobrovského-Kohoutova
Dopravní inženýrství
Ing. Petr Mrva 
Ing. Ladislav Vyskočil 
8 1996 Podíl Ústavu dopravního inženýrství hl.m. Prahy na koncepci a realizaci systému MHD v Brně
Městská hromadná doprava
Ing. Petr Mrva 
8 1996 Cyklistická doprava v Brně
Dopravní inženýrství
Ing. Aleš Jebavý 
8 1996 Světelná signalizace - systém přestavba, koncepce
Dopravní inženýrství
Ing. Pavel Jelínek 
8 1996 Obnova inženýrských sítí v městě Brně
Různé
Ing. Ivo Mrázek 
8 1996 Geograficko informační systém firmy Brněnské komunikace, a.s.
Výpočetní technika, automatizace
RNDr. Eva Krejčová CSc.
8 1996 Oprava Maloměřického mostu přes Svitavu na ulici Valchařské v Brně
Mosty
Ing. Petr Tušer 
8 1996 Metro v Newcastle on Tyne
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
8 1996 Pasivní bezpečnost na silničních komunikacích
Dopravní bezpečnost
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
7 1996 Gabiony - mnohostranně využitelný prvek v dopravním stavitelství
Zemní práce
Ing. Michal Nohejl 
7 1996 Představujeme firmu ALGON s.r.o. Cheb dopravní a inženýrské stavby
Organizace, podniky se představují
Ing. Michal Nohejl 
7 1996 Hodnotenie kameniva z hľadiska rozpadavosti
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. Karol Grünner PhD.
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
7 1996 Dopravní zklidnění v Praze 7 - 1. fáze
Dopravní inženýrství
doc.ing. Petr Slabý CSc.
7 1996 Mikrokoberce za studena a kalové zákryty SLURRY SEAL - dvě rozdílné technologie
Vozovky
Ing. Václav Valentin 
7 1996 Spriahnuté mosty ako hlavný príspevok k neobvykle rýchlej realizácii diaľničnej stavby
Významné nové stavby
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
7 1996 Znovuzavedení trolejbusů v Innsbrucku, provoz nízkopodlažních trolejbusů
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
6 1996 Komplexní řešení pro projektanty silničních staveb na bázi programu InRoads
Projektování, příprava staveb
Petr Talla 
6 1996 Software pro investory a zhotovitele silničních staveb
Výpočetní technika, automatizace
ing. Martin Kulhavý 
6 1996 Podzemní garáže v budově ČEZ
Různé
Ing. Ladislav Štefan 
6 1996 MOSS - nejrozsáhlejší interaktivní systém pro navrhování silnic
Projektování, příprava staveb
Ing. Kamil Balšánek 
6 1996 Cement pro betonové vozovky a velkoplošné betonáže označený "Silniční cement - SC 70"
Vozovky
Ing. Marie Vřešťálová 
6 1996 Zajišťování sjízdnosti vozovek postřikem solným roztokem
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
6 1996 D1 z Prahy do Mirošovic bude šestipruhová
Významné nové stavby
Ing. Jan Věk 
6 1996 Silniční zákon má smůlu
Právní problematika
JUDr. Pavel Fastr 
5 1996 Doba žádá kvalitu, rychlost a pružnost
Obecné otázky
Ing. Jaroslav Roušal 
5 1996 Některé poznatky z oprav betonových vozovek na dálnicích D1 a D2
Vozovky
Ing. Ivan Mišina 
5 1996 Opravy asfaltových krytů vozovek dálnice D1
Dálnice
Ing. Milan Rousek 
5 1996 Stavba spojitě vyztužené cementobetonové vozovky ve Strahovském tunelu
Vozovky
Ing. Ivan Mišina 
5 1996 Stavby a rekonstrukce mostů
Mosty
Ing. Miloš Rašek 
5 1996 Čerpací stanice pohonných hmot a.s. Benzina v Praze-Holešovicích, Argentinská ulice
Různé
Ing. Miroslav Matoušek 
Ing. Miloslav Šipka 
5 1996 Využití technologií speciálního zakládání staveb v silničním stavitelství
Významné nové stavby
Ing. Emanuel Svoboda 
5 1996 Výstavba podchodů v železniční stanici Praha hlavní nádraží
Různé
Ing. Vlastimil Tolar 
5 1996 Strahovský tunel - pažení stavební jámy "Sever"
Tunely
Ing. Emanuel Svoboda 
5 1996 Skládka odpadů
Životní prostředí
Ing. Milan Rampich 
5 1996 Těsnicí minerální vrstvy v konstrukcích skládek odpadů
Různé
Jaroslav Capoušek 
Jiří Červený 
Ing. Zdenek Polák 
5 1996 Středisko výzkumu a laboratoří - státem akreditovaná zkušební laboratoř č. 1068
Organizace, podniky se představují
RNDr. Jaroslav Záběhlický 
5 1996 Uplatnění polyuretanových a polyuretandehtových kompozic v dopravních a inženýrských stavbách
Vozovky
Jiří Elbel 
5 1996 Systémy a metodiky kontroly v průběhu zhutňování
Zkoušení, měření a normy
Jiří Červený 
4 1996 Zabezpečení kvality pracovního procesu hutnění zeminy na stavbách silnic, dálnic, železnic a letišť
Zkoušení, měření a normy
Dipl.Ing. Hans-Josef Kloubert 
4 1996 Dopravní zklidňování a vývoj intenzit automobilové dopravy v centru Prahy v období 1971-1995
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
4 1996 Střední dělicí ostrůvky na Husově ulici v Liberci
Dopravní bezpečnost
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
4 1996 TP 78 - Katalog vozovek pozemních komunikací
Vozovky
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Bohuslav Novotný DrSc.
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
4 1996 BP Olexobit - silniční modifikovaný asfalt s 25letou tradicí
Vozovky
Ing. Jiří Ředina 
4 1996 První tunely dálničního typu na našem území
Tunely
Ing. Richard Kovář 
4 1996 Hodnotenie nerovností vozoviek dvojhmotovou meracou sústavou JP VŠDS
Zkoušení, měření a normy
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
3 1996 30 let Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy
Organizace, podniky se představují
Ing. Ladislav Pivec 
3 1996 Podíl Ústavu dopravního inženýrství hl.m. Prahy na vzdělávání dopravních odborníků
Organizace, podniky se představují
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
3 1996 Dopravní průzkumy - základ pro práci dopravních inženýrů
Dopravní inženýrství
Ing. František Neckář 
3 1996 ÚDI a organizace dopravy v Praze
Organizace, podniky se představují
Ing. Jan Trešl 
3 1996 Řízení a regulace městského silničního provozu v Praze
Dopravní inženýrství
Ing. Tomislav Dratva 
3 1996 Vývoj názorů na řešení komunikační sítě hl.m. Prahy
Obecné otázky
Ing. Zdeněk Balcar 
3 1996 Městská a příměstská hromadná doprava: integrace, vysoká kvalita a všestranná preference
Městská hromadná doprava
Ing. Jaroslav Klofáč CSc.
3 1996 Cyklistická doprava v Praze
Dopravní inženýrství
Ing. Jiří Medek 
3 1996 Parkování v Praze z retrospektivy prací ÚDI Praha
Dopravní inženýrství
Ing. Jaroslav Nerad 
3 1996 Modelování intenzit automobilové dopravy při zprovozňování strahovského tunelu
Dopravní inženýrství
Ing. Vladimír Kadlec 
3 1996 Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy
Obecné otázky
Ing. Jug Mikuškovic 
3 1996 Akce firmy Building s využitím materiálů SIKA na Českobudějovicku
Organizace, podniky se představují
Ing. Josef Pumpr 
Ing. Zdeněk Roska 
2 1996 Silniční nadjezd nad I/10 ve Staré Boleslavi u kasáren
Mosty
Ing. Zdeněk Bílek 
2 1996 Zpevňování zeminy lineárními textilními útvary
Zemní práce
Ing. František Matoušek 
2 1996 Poznatky z dlhoročných zkúseností s metódou Asphalt Institute pri výstavbe netuhých vozoviek lesných ciest
Vozovky
Doc.Ing. Ladislav Zelinka CSc.
2 1996 Cestovní rychlost MHD v Plzni
Městská hromadná doprava
Ing. Ondřej Vohradský 
2 1996 Majetkoprávní řešení přeložek inženýrských sítí
Právní problematika
JUDr. Pavel Fastr 
2 1996 Zimní služba - z pohledu zahraničních výzkumných studií a nové techniky
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
2 1996 K poplatkům za parkování
Právní problematika
JUDr. Pavel Fastr 
2 1996 Vláda o silničním zákonu
Právní problematika
JUDr. Pavel Fastr 
2 1996 Zajímavosti ze světa
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
1 1996 XX. světový silniční kongres skončil - jeho výsledky jsou trvalé
Ze světa
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
1 1996 Strategický plán AIPCR-PIARC
Ze světa
Prof.Ing. Jiří Pošvář CSc.
1 1996 Tunel Ville-Marie
Ze světa
Ing. Jiří Landa 
1 1996 Specifické problémy současné přípravy staveb dálnic u nás
Dálnice
Ing. Jaroslav Čipera 
1 1996 Realizace programu rozvoje silnic
Dopravní inženýrství
Ing. Josef Tomeš 
1 1996 Silniční zákon na pokračování
Právní problematika
JUDr. Pavel Fastr 
1 1996 Znovuzavedení tramvají v Sheffieldu
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
1 1996 Projekt evropských dálnic AIMSE
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
12 1995 Modernizace MHD v Kolíně nad Rýnem
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
12 1995 Analýza vývoja sledovaných charakteristík cementovej stabilizácie z vysokopecnej trosky
Výzkum, analýzy
Ing. Ján Mandula CSc.
12 1995 Metoda mezních stavů v normách navrhování pozemních komunikací?
Projektování, příprava staveb
Ing. Aleš Florian CSc.
12 1995 Montáž mostu D 203 na stavbě Kroměříž, severní obchvat
Mosty
Ing. Josef Korhoň 
Ing. Josef Křupka 
12 1995 Nástavbové studium silničního stavitelství
Obecné otázky
Ing. Josef Moravec 
12 1995 Postřikovací zařízení - další alternativa stacionární zimní služby
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
12 1995 Podzemní parkoviště v Sydney
Ze světa
Ing. Josef Zajíc CSc.
11 1995 Zavádění systému jakosti v STRABAG Bohemia a.s.
Zkoušení, měření a normy
Ing. František Babka 
11 1995 Nová obalovna živičných směsí Písek - spokojenost investorů
Vozovky
Ing. Petr Čechal 
Ing. Stanislav Kropáček 
11 1995 Přeložka silnice I/20 Písek
Významné nové stavby
Ing. Vladimír Boršek 
Ing. Petr Čechal 
11 1995 Přeložka silnice I/26 Meclov - Horšovský Týn
Významné nové stavby
Ing. Petr Čechal 
11 1995 STRABAG Bohemia a.s. na dálnici
Dálnice
Ing. Jaroslav Vácha 
11 1995 Hospodářský park České Velenice
Vozovky
Ing. Jan Mašek 
11 1995 Oprava mostu Píšť na dálniciD1
Mosty
Karel Jech 
11 1995 Oprava mostu Stádlec
Mosty
Pavel Žákovský 
11 1995 Opěrné zdi a most v Sušici
Mosty
Ing. František Potužník 
11 1995 Skládka TKO Řevnice
Životní prostředí
Ing. Václav Stibůrek 
11 1995 Skládka TKO Blatná
Životní prostředí
Ing. Petr Čechal 
11 1995 Skládka TKO Vimperk
Životní prostředí
Ing. Petr Čechal 
11 1995 Izolace mostních objektů
Mosty
Ing. Petr Čechal 
11 1995 Městské křižovatky a zastávky MHD ve městě
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Mašek 
11 1995 Představujeme silnice Ostrava a.s.
Organizace, podniky se představují
Ing. Břetislav Dluhoš 
11 1995 STRABAG Rychnov a.s.
Organizace, podniky se představují
Ing. Jan Skořepa 
11 1995 STRABAG Uherské Hradiště a.s.
Organizace, podniky se představují
Ing. Josef Ševčík 
11 1995 REMEX BOHEMIA společnost pro úpravu stavebních hmot s.r.o.
Organizace, podniky se představují
Ing. Rudofl Cozl 
11 1995 Sanace potrubí STRABAG - Rabmer s.r.o.
Organizace, podniky se představují
Ing. Zdeněk Bureš 
10 1995 Nové úseky dálnice D5
Dálnice
Ing. Marie Nádvorníková 
Ing. Radim Tobolka 
10 1995 Mostní konstrukce dálničních mostů a silničních nadjezdů na nových dálničních úsecích D5
Mosty
Ing. Milan Vaisar 
10 1995 Sdružení pro výstavbu silnic Praha 2
Organizace, podniky se představují
Ing. Miroslav Grundmann 
Ing. Bohuslav Hála 
10 1995 SPOVYCED - technologie betonových vozovek příštího století - 2. část
Výzkum, analýzy
Ing. Vladimír Chupík CSc.
10 1995 Sledovanie cementovej stabilizácie z vysokopecnej trosky v laboratórnych podmienkach
Výzkum, analýzy
Ing. Ján Mandula CSc.
10 1995 Zimní služba v pohledu uplatnění nového vývoje
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
9 1995 SPOVYCED - technologie betonových vozovek příštího století - 1. část
Výzkum, analýzy
Ing. Vladimír Chupík CSc.
9 1995 Charakteristiky materiálov starých masívnych mostov
Mosty
Doc.Ing. Hedviga Helová CSc.
9 1995 Nová generace senzorů pro potřeby vážení vozidel za pohybu
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
9 1995 Preference tramvají světelnou signalizací v Rostocku
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
9 1995 Výsledky merania intenzít dopravy s rozlíšením dĺžkových kategórií a okamžitých rýchlostí
Dopravní inženýrství
Dr.ing. Peter Schlosser 
9 1995 Semilský most opraven
Mosty
Ing. Zdeněk Vácha 
9 1995 Očekávaný rozvoj dálnic v Evropě
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
9 1995 Zkušenosti z použití zvlhčování soli v ČR
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
8 1995 Dálniční tunely z pohledu investora v SRN
Tunely
Dipl.Ing. Josef Beneš 
8 1995 Inteligentné diaľnice v Japonsku, ich podstata a výhľad do budúcna
Ze světa
Prof.Ing. Viera Medelská DrSc.
8 1995 Zostavenie revidovaného modelu príjazdu a odjazdu vozidiel ku, resp. zo svetelne riadenej križovatky
Dopravní inženýrství
Ing. Juraj Anoškin 
8 1995 Autobusy vedené ve stopě v Essenu a Mannheimu
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
8 1995 Rekordný zavesený most Normandie dokončený
Ze světa
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
8 1995 Jubilejní XX. světový silniční kongres AIPCR/PIARC zahajuje
Zprávy o AIPCR a IRF
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
8 1995 Šampon úspěšnější než bentonit při tunelování v zeminách
Tunely
Ing. Josef Zajíc CSc.
7 1995 Porovnání českých a německých předpisů pro stavbu cementobetonových krytů vozovek
Normalizace
Ing. Jaroslava Škarková 
7 1995 Porovnání technických požadavků na vlastnosti a zkoušení podkladních vrstev stmelených cementem podle předpisů ČR a SRN
Zkoušení, měření a normy
Ing. Vítězslav Žalský CSc.
7 1995 Overenie hodnôt oneskorenia rozjazdu vozidiel po zapnutí žlto-červeného signálu na svetelne riadenej križovatke
Dopravní inženýrství
Ing. Juraj Anoškin 
7 1995 Rozvoj hromadné dopravy v Mnichově
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
7 1995 Hledání alternativní posypové látky k NaCl
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
7 1995 Přehled dalších technických předpisů pro pozemní komunikace
Normalizace
Ing. Lubomír Tichý CSc.
7 1995 Technologie tenkovrstvých úprav 2
Vozovky
Ing. Václav Valentin 
7 1995 Kombinovaná doprava a rozvoj dálnic
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
7 1995 Čínský hospodářský boom a doprava
Ze světa
Ing. Josef Zajíc CSc.
6 1995 Vítejte na veletrhu ROADWARE 95
Organizace, podniky se představují
Ing. Jindřich Volf CSc.
6 1995 Firma CityPlan se představí na veletrhu ROADWARE
Organizace, podniky se představují
Ing. Jiří Landa 
6 1995 Rozvoj diaľnic a medzinárodných ciest na území SR
Ze světa
Prof.Ing. Ján Mikolaj CSc.
Ing. Ludmila Vodzinská CSc.
6 1995 Cement pro betonové vozovky a velkoplošné betonáže označený "Silniční cement - SC 70"
Vozovky
Ing. Marie Vřešťálová 
6 1995 Dálniční stavby Praha a.s.
Organizace, podniky se představují
Ing. Pavel Svoboda Ph.D.
Ing. Jaroslava Škarková 
6 1995 FIBERTEX AM2 pre výstavbu a renováciu asfaltových vozoviek
Vozovky
Ing. Klaudia Mikulová 
6 1995 Cesty a tratě (programy pro projektování)
Výpočetní technika, automatizace
Tomáš Kácha 
Miloš René 
6 1995 Současná křižovatka muzea silnic a dálnic
Obecné otázky
Bohuslav Mikulášek prom.fil.
6 1995 PRAGOPROJEKT a.s.
Organizace, podniky se představují
Ing. Vladimír Veselý 
6 1995 Firma ROMEX se představuje
Organizace, podniky se představují
Ing. Radomír Fabiánek 
6 1995 MOSS - projektování komunikací ve 3D
Projektování, příprava staveb
Ing. Kamil Balšánek 
6 1995 Tenkovrstvé úpravy povrchů vozovek za studena
Vozovky
Ing. Václav Valentin 
6 1995 Návrh zásad nového silničního zákona
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
5 1995 Rozvoj dopravy v České republice nadále bez tunelů?
Tunely
Ing. Jiří Smolík 
5 1995 Pražská radiála v Brně - výstavba paralelních silničních tunelů
Tunely
Ing. Miroslav Pivoda 
5 1995 Využití prostoru pod povrchem pro garážování
Tunely
Ing. Jiří Smolík 
5 1995 Kam s nimi?
Dopravní inženýrství
Daniel Harvan 
Ing. Jiří Mayer 
5 1995 SUBTERRA a.s. má akreditovanou laboratoř
Zkoušení, měření a normy
RNDr. Roman Benda 
5 1995 Podzemní parkoviště za Grandhotelem PUPP v Karlových Varech
Významné nové stavby
Ing. Ladislav Štefan 
5 1995 Obchvat silnice B10 v úseku Rinnthal - Annweiler v Německu
Ze světa
Ing. Ladislav Štefan 
5 1995 Nasazení nožového štítu na stavbě kolektoru C I.A v Praze
Stavební stroje
Ing. Jan Vintera 
5 1995 Novelizace silničních a mostních norem a technických předpisů
Normalizace
Ing. Lubomír Tichý CSc.
5 1995 Z činnosti Technického výboru AIPCR C 14 Životní prostředí
Životní prostředí
Prof.Ing. Jiří Pošvář CSc.
5 1995 Reklamy u silnic a bezpečnost silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Ing. Karel Jeníček 
5 1995 SUBTERRA a.s.
Organizace, podniky se představují
Ing. Petr Kuchár 
4 1995 Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Organizace, podniky se představují
Ing. Miroslav Grundmann 
Ing. Bohuslav Hála 
4 1995 Výstavba nových mostních objektů náhradou za původní, již nevyhovující konstrukce, realizované firmou JHP spol. s r.o. - dopravní a inženýrské stavby Praha v r. 1994
Mosty
Stav. Václav Jelínek, 
4 1995 Vývoj vybraných charakteristik automobilové dopravy v Praze za období 1961-1994
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
4 1995 Výstavba silnice I/52 Rajhrad - Mikulov
Významné nové stavby
Ing. Petr Kundera 
Ing. Lubomír Vondra 
4 1995 Dálnice v České republice
Dálnice
Ing. Jaroslav Čipera 
4 1995 Technická politika v oboru pozemních komunikací
Obecné otázky
Ing. Jan Švarc 
4 1995 Současný stav a aktualizace normových předpisů pro projektování pozemních komunikací
Projektování, příprava staveb
Ing. Pavel Minařík 
3 1995 Opatření ke zvýšení bezpečnosti v Jeremiášově ulici v Praze
Dálnice
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
3 1995 Overenie hodnôt zdržania vozidiel na svetelne riadenej križovatke
Dopravní inženýrství
Ing. Juraj Anoškin 
3 1995 Kapacita okružních křižovatek
Dopravní inženýrství
Prof.Dr.sc.tech. Werner Schnabel 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
3 1995 Oprava silnice I/48 Starý Jičín - Nový Jičín s použitím modifikovaných asfaltů Novophalt a Starfalt
Vozovky
Ing. Jiří Vajda 
Jiří Volf 
3 1995 Provoz trolejbusů-duobusů v Nancy
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
3 1995 Vozovky zpomalující vznik náledí - zajímavá metoda pro stabilní zimní údržbu
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
3 1995 Výstavba silnic pro motorová vozidla
Obecné otázky
Ing. Josef Tomeš 
2 1995 Moderní dopravní tepny šetří Váš čas a peníze a navíc ... jsou ekologické
Ekonomika, financování
Ing. Bořivoj Kačena 
2 1995 Technologie tenkovrstvých úprav
Vozovky
Ing. Ivan Racek 
Ing. František Svoboda 
2 1995 Dálniční stavba D5 - 0505 - II. část Kařez - Mýto
Dálnice
Ing. František Klug 
2 1995 Přestavba dopravní infrastruktury v Liberci
Významné nové stavby
Petr Keller 
2 1995 Výstavba dálnice D8 801, 802 a další stavby odštěpného závodu 3 a.s. SSŽ
Dálnice
Ing. Miloš Borovka 
2 1995 Rekonstrukce mostu v Hořicích v Podkrkonoší
Mosty
Ing. Miloš Vondra 
2 1995 Stavíme pro Prahu a nejen pro Prahu
Organizace, podniky se představují
Ing. Karel Doulík 
2 1995 Výroba betonových prefabrikátů v a.s. SSŽ
Významné nové stavby
Ing. Petr Klimeš 
Ing. Jiří Peřina 
2 1995 Silniční stavby odštěpného závodu Karlovy Vary
Významné nové stavby
Ing. Miroslav Krössl 
2 1995 Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše v Ústí nad Labem
Mosty
Ing. Josef Adamčík 
Ing. Svatava Horáková 
2 1995 Přilepovací nástřik netradičně
Vozovky
Ing. Karel Pikhart 
2 1995 Doplňkový výrobní program závodu 8 SSŽ a.s.
Organizace, podniky se představují
Vladimír Háp 
2 1995 Praktické zkušenosti s využíváním vakuování betonových směsí mostovek spřažených a monolitických mostů
Mosty
Ing. Ladislav Lorenc 
2 1995 Laboratoře a.s. SSŽ
Zkoušení, měření a normy
Ing. Stanislav Antoš 
2 1995 Certifikace systému řízení jakosti u a.s. SSŽ
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jiří Syrovatský 
2 1995 Zajišťování majetkové správy silnic v nových podmínkách
Obecné otázky
Doc.Ing. Vladimír Vorel CSc.
1 1995 Výstavba dálničních tunelů
Tunely
Prof.Ing. Jiří Barták DrSc.
1 1995 Předběhne Slovenská republika Českou republiku v realizaci prvního dálničního tunelu?
Tunely
Ing. Miroslav Kupka 
Ing. Georgij Romancov CSc.
RNDr. Otakar Tesař DrSc.
1 1995 Perspektivy podzemních dopravních staveb v pražské aglomeraci
Tunely
Ing. František Polák 
1 1995 Tunel Mrázovka
Tunely
Ing. Jaromír Čížek 
Ing. Pavel Krásný 
Ing. Pavel Mařík 
1 1995 Metrostav staví v Turecku
Organizace, podniky se představují
Ing. Miloslav Salač 
1 1995 Silniční tunel Löwenherz
Ze světa
Ing. Ladislav Štefan 
1 1995 Budou se v Praze stavět další podzemní garáže?
Dopravní inženýrství
Ing. Ladislav Štefan 
1 1995 Nové trendy v silničním a dálničním hospodářství České republiky
Obecné otázky
ing. Pavel Šejna 
1 1995 Znovu o silničním zákonu
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
1 1995 Zkušenosti s přípravou stavby úseků dálnic M1 a M5 v Maďarsku
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
11 1994 Silnice a dálnice v České republice 1992-93
Obecné otázky
Ing. Jan Švarc 
Ing. Jan Tunkr 
11 1994 Kontrolní a ověřovací sčítání na silniční síti ČR v r. 1993
Dopravní inženýrství
ing. Pavel Prokop 
11 1994 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 33. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
11 1994 Hospodárnost a náklady v zimní údržbě
Ekonomika, financování
Ing. Luboš Fuchs 
11 1994 Informační systém o stavu vozovky a povětrnostní situaci (SWIS) používaný ve Spolkové republice Německo
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Karel Melcher 
11 1994 Ochrana zásob pitné vody před znečištěním
Životní prostředí
Ing. Jan Věk 
11 1994 Vliv zimní údržby na okolí silnic
Životní prostředí
Ing. Ondřej Čapek 
11 1994 Sdružení pro výstavbu silnic Praha - činnost, program a záměry
Obecné otázky
Ing. Bohuslav Hála 
11 1994 Protihlukové stěny z použitých pneumatik
Životní prostředí
Ing. Josef Moravec 
11 1994 Možnosti vzdělávání v oborech silničního stavitelství
Obecné otázky
Ing. Josef Moravec 
11 1994 Vysokou odbornost především
Obecné otázky
Ing. Václav Bolina 
11 1994 Silnice v Dolním Rakousku
Ze světa
Ing. Jan Věk 
11 1994 Silniční konference 1994
Obecné otázky
Ing. Ivan Foltýn 
11 1994 Použití inertních materiálů pro zimní údržbu vozovek
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
11 1994 Druhá panevropská dopravní konference na Krétě
Ze světa
Josef Novotný 
11 1994 7. zasedání Rady dopravy České republiky
Obecné otázky
Josef Novotný 
11 1994 Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu (BESIP)
Dopravní bezpečnost
Josef Novotný 
10 1994 Zákon o zadávání veřejných zakázek
Obecné otázky
JUDr. Jaroslava Sechterová 
Ing. Jan Sokol 
10 1994 Poznatky z apikácie prírodných farebných spojív na Slovensku
Životní prostředí
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
Ing. Ľubomír Polakovič CSc.
Ing. Miroslav Sekera CSc.
Dr. Marcel Sychra 
10 1994 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 32. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
10 1994 Poznámka lektora k diskusnímu příspěvku Ing. Vladimíra Chupíka, CSc.
Zkoušení, měření a normy
Ing. Miloslav Procházka CSc.
10 1994 Problematika zimní služby ve velkém městě
Zimní údržba
Jaroslav Adámek 
Miroslav Kleňha 
10 1994 Zimní údržba dálnic z pohledu IX. zimního silničního kongresu v Seefeldu
Zimní údržba
Ing. Otakar Vacín,st. 
10 1994 Nová technologická opatření pro zabezpečení sjízdnosti v zimním období v Itálii
Ze světa
Ing. Karel Melcher 
10 1994 Pokyny k preferenci MHD světelnou signalizací v Německu
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
10 1994 Řešení kombinace drenážního betonu a asfaltového betonu v podkladech cementobetonové vozovky
Vozovky
Ing. Bedřich Havlena 
10 1994 Dálniční databanka IRF - CRENRA
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Milan Černý CSc.
10 1994 Seminář OECD "Obnova a zesilování vozovek"
Vozovky
Ing. Jaromír Hampl CSc.
9 1994 Zimní služba - zkušenosti a poznatky ze Švýcarska
Ze světa
Ing. Karel Melcher 
9 1994 Zdokonalování metod zimní údržby
Zimní údržba
Ing. Miloslav Procházka CSc.
9 1994 Konkurz na udělení koncese na financování stavby a provozování dálničního úseku D5 Plzeň - Rozvadov
Dálnice
Ing. Jaroslav Fridrich 
9 1994 Znovuzavedení tramvajové dopravy v Manchesteru - počátek renesance tramvají i ve Velké Británii
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
9 1994 Zhodnocení zkušeností z vývoje a realizace spražených ocelobetonových mostů z posledního období
Mosty
Ing. Otakar Zelenka 
9 1994 Rozvoj ve výzkumu v oblasti zimní služby
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
9 1994 Očekávaný rozvoj infrastruktury v některých evropských zemích
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
9 1994 Z činnosti Silniční společnosti v letním období
Obecné otázky
Ing. Milan Černý CSc.
9 1994 Seminář o nových technických normách a předpisech v silničním stavitelství
Normalizace
Ing. Jan Věk 
9 1994 Světový silniční kongres AIPCR/PIARC se blíží
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
9 1994 Nelze mlčet
Zkoušení, měření a normy
Ing. Vladimír Chupík CSc.
7-8 1994 Pohyby vozidel v gravitačním poli Země jako zdroje zvýšeného zatížení vozovek
Výzkum, analýzy
Ing. Oldřich Kropáč DrSc.
Ing. Jaroslav Šprinc CSc.
7-8 1994 Vegetačná úprava zárezových a násypových svahov
Životní prostředí
Ing. Mária Fiľová CSc.
Ing. Annamária Švecová CSc.
7-8 1994 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 31. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
7-8 1994 Prognóza vývoja cestnej bezpečnosti a opatrenia na jej zvýšenie
Dopravní bezpečnost
Ing. Peter Novotný 
7-8 1994 Vybrané charakteristiky vývoje dopravy v Praze za období 1961-1993 - 2. část
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
7-8 1994 Rekonstrukce mostu na silnici I/33 přes řeku Labe v Přelouči
Mosty
Ing. Josef Luňáček 
7-8 1994 Financování údržby silnic uživateli
Ekonomika, financování
Ing. Jan Věk 
7-8 1994 Využití meteorologických informací v zimní údržbě
Zimní údržba
Ing. František Bednařík 
7-8 1994 Aspekty ovlivňující zimní službu
Zimní údržba
Jaromír Vávra 
6 1994 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 30. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
6 1994 Podsystém Informačného systému cestnej sieti - Infromačný systém intenzít dopravy
Výpočetní technika, automatizace
Dr.ing. Peter Schlosser 
6 1994 Vybrané charakteristiky vývoje dopravy v Praze za období 1961-1993 - 1. část
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
6 1994 Možnosti zavádění systému hospodaření s vozovkou v rámci jednotlivých SÚS
Management
Ing. René Uxa 
6 1994 Současný stav hospodaření se silniční sítí v ČR
Obecné otázky
Ing. Jan Paclík 
6 1994 Zkušenosti s použitím metody vlhčené soli v SRN
Ze světa
Ing. Karel Melcher 
6 1994 Dopravní politika České republiky pro devadesátá léta - 2. pokračování
Obecné otázky
Josef Novotný 
6 1994 Intertraffic ´94
Ze světa
Ing. Jiří Landa 
6 1994 Stručné poznámky k referátům z Francie a Španělska předneseným na XII. světovém kongresu IRF -pokračování
Ze světa
Ing. Jiří Landa 
6 1994 Možnosti vzdělávání žáků v oborech silničního stavitelství
Obecné otázky
Ing. Josef Moravec 
6 1994 Letní údržba s novou technikou z SSaZ Nová Paka
Obecné otázky
Ing.  Kothera 
5 1994 Vývoj materiálových charakteristík betónu a výstuže cestných železobetónových mostov
Mosty
Doc.Ing. Hedviga Helová CSc.
5 1994 Stanovisko k příspěvku "Kategorizovat nerovnosti nebo prosadit měřicí systém?", uveřejněném v č. 2/1994 Silničního obzoru
Zkoušení, měření a normy
Ing. Václav Bolina 
5 1994 Dopravní politika České republiky pro devadesátá léta - pokračování
Obecné otázky
Josef Novotný 
5 1994 Skúsenosti z vykonávania výskumu a vývoja v súkromných výskumných spoločnostiach
Výzkum, analýzy
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
5 1994 Použití statických vah k účelům silniční kontroly
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
5 1994 Ocelové a ocelobetonové spřažené mosty
Mosty
Ing. Jan Věk 
5 1994 Visutá lávka na Vranovské přehradě
Mosty
Ing. Jan Věk 
5 1994 Úvahy vyplývající z provádění zimní služby
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
5 1994 IX. mezinárodní zimní silniční kongres AIPCR
Ze světa
Ing. Jan Věk 
5 1994 Časté užívaní automobilů - ano či ne?
Dopravní inženýrství
Ing. Milan Černý CSc.
5 1994 Poznámky k referátům XII. světového kongresu IRF 1993 - pokračování
Ze světa
Ing. Jiří Landa 
4 1994 Typické krivky priebehu dennej intenzity pre deň, týždeň a rok odvodené z výsledkov dlhodobých prieskumov automatického sčítania dopravy
Výzkum, analýzy
Dr.ing. Peter Schlosser 
Dr. Gabirel Schlosser 
4 1994 Stanovení hodnoty metylenové modři zemin
Zemní práce
Doc.Ing. Vlastimil Bílek CSc.
4 1994 Nerovnosti vozovek a odezvové systémy
Vozovky
Ing. Oldřich Kropáč DrSc.
Ing. Jaroslav Šprinc CSc.
4 1994 Statické měření příčného profilu vozovky
Zkoušení, měření a normy
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
4 1994 Holandsko a jeho cestná sieť
Ze světa
Prof.Ing. Viera Medelská DrSc.
4 1994 Rozvoj dálnic v Evropě pokračuje
Dálnice
Ing. Milan Černý CSc.
4 1994 Transformace správy a údržby silnic
Správa, údržba
Ing. Jan Věk 
4 1994 Konečně jsme členy IRF
Ze světa
Ing. Milan Černý CSc.
Ing. Zdeněk Trčka 
4 1994 Smysl a účelnost zimní služby
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
4 1994 Barokní most v Náměšti nad Oslavou z r. 1737 po rekonstrukci v letech 1990-92
Mosty
Ing. Jan Věk 
4 1994 VI. konference geodézie a kartografie v dopravě
Obecné otázky
Ing. Jan Bumba 
3 1994 Elektronické kompaktometry - nový přístup ke kontrole zhutnění zemin
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jan Erben 
Ing. Antonín Svoboda 
3 1994 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 29. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
3 1994 Vplyv tvaru cestnej trasy na SPL
Životní prostředí
Doc.Ing. Peter Frešo CSc.
3 1994 Dálnice D5 Praha - Plzeň - Rozvadov
Dálnice
Ing. Milan Machart 
3 1994 Tramvajová doprava v historickém jádru města Brna
Městská hromadná doprava
doc. Ing. Jan Pavlíček CSc.
3 1994 Dopravní politika České republiky pro devadesátá léta
Obecné otázky
Josef Novotný 
3 1994 Zimní služba v ČR v současných podmínkách
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
3 1994 Zimní sněhová služba s novou technikou z SSAZ Nová Paka
Stavební stroje
Ing.  Kothera 
3 1994 Opěrné zdi a zvukové bariéry ze dřeva
Životní prostředí
Ing. Josef Zajíc CSc.
3 1994 Vzpomínka na akademika Bedřicha Hacara
Management
Ing. Zdeněk Budinka 
3 1994 Recenze - Klíma urbanistického priestoru a jej citlivosť - pojmy a nástroje humanizácie miest
Obecné otázky
Prof.Ing. Viera Medelská DrSc.
2 1994 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 28. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
2 1994 Tézy zásad riešenia dopravnej infraštruktúry v Slovenskej republike
Dopravní inženýrství
Doc.Ing. Tomáš Hollarek CSc.
Ing. Jela Kušnierová 
2 1994 Rekonstrukce mostů
Mosty
Ing. Milan Kalný 
2 1994 Infromačný systém cestnej siete - bude manažérom cestného hospodárstva?
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Tibor Schlosser CSc.
2 1994 Opěrné a protihlukové zdi z IPS a.s.
Významné nové stavby
Dipl.Ing. Bohdan Vira 
2 1994 Komplexní program zrychlení provozu MHD ve městech Bochum a Gelsenkirchen
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
2 1994 Zjištění změn v charakteristikách dopravního proudu
Dopravní inženýrství
por. Ing. Michael Vafek 
2 1994 Turecké silnice a dálnice
Ze světa
Ing. Jan Věk 
2 1994 Transevropská síť TEM
Ze světa
Ing. Jan Věk 
1 1994 Současný stav úprav zemin vápnem ve Francii
Zemní práce
Ing. Jiří Vysloužil CSc.
1 1994 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 27. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
1 1994 Inovácia technológie vystužovania asfaltových vrstiev
Vozovky
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
Ing. Miroslav Sekera CSc.
Ing. Jan Varga 
1 1994 Výsledek revize ČSN 72 1002. Klasifikace zemin pro silniční komunikaci
Obecné otázky
Doc.Ing. Vlastimil Bílek CSc.
Ing. Vladimír Kuchta CSc.
1 1994 Znovuzavedení tramvají v Portlandu
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
1 1994 Zákon České národní rady o přestupcích
Obecné otázky
Josef Novotný 
1 1994 Nové silniční mosty v České a Slovenské republice
Mosty
Ing. Jan Věk 
1 1994 Estakáda Prokopa Holého v Olomouci na silnici I/35
Významné nové stavby
Ing. Slavomír Kolčava 
Ing. Zdeněk Neudert 
Ing. Bohuslav Slánský 
Ing. Jiří Šrubař 
1 1994 Zimní služba - analýzy některých souvislostí
Zimní údržba
Ing. Karel Melcher 
1 1994 Příprava transformace organizací Správa a údržba silnic
Správa, údržba
Ing. Jan Věk 
12 1993 Světelná signalizace v netradičním použití jako "světelné závory"
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
12 1993 Extrémní lijáky v silničním stavitelství
Výzkum, analýzy
Ing. Jaroslav Dobiáš 
12 1993 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 26. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
12 1993 Porovnanie výsledkov prieskumov z automatických sčítačov dopravy a celoštátneho sčítania dopravy
Dopravní inženýrství
Dr.ing. Peter Schlosser 
Dr. Gabirel Schlosser 
12 1993 Stručné poznámky k jednotlivým referátům XII. světového kongresu IRF - 2. část
Zprávy o AIPCR a IRF
Ing. Jiří Landa 
11 1993 Výsledek revize ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Normalizace
Ing. Vladimír Kuchta CSc.
11 1993 Hodnotenie technickej sizmicity od cestnej dopravy metódami korelačnej a spektrálnej analýzy
Výzkum, analýzy
Prof.Ing. Ján Benčat CSc.
11 1993 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 25. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
11 1993 Recyklácia inertného posypového materiálu spotrebovaného pri zimnej údržbe cestných komunikácií
Správa, údržba
Doc.Ing. Štefan Belošovič CSc.
Doc.Dr.Ing. Milan Valuch 
11 1993 Moderní kolejová doprava v Docklands
Ze světa
Ing. Ivan Novák CSc.
Ing. Helena Špačková 
11 1993 Hydroizolace na mostech
Mosty
Ing. Jaroslav Lukeš 
11 1993 Zahraniční zkušenosti s použitím soli při zimní údržbě vozovek
Ze světa
Ing. Karel Melcher 
11 1993 Poznatky z XII. světového kongresu Mezinárodní silniční federace (IRF) v Madridu
Ze světa
Ing. Zdeněk Trčka 
11 1993 Drobné poznámky k jednotlivým referátům XII. světového kongresu IRF -1. část
Zprávy o AIPCR a IRF
Ing. Jiří Landa 
10 1993 Dálniční stavba D 8 - 0801 Zdiby - Úžice
Dálnice
Ing. Alena Tomanová 
10 1993 Strategická dopravní studie města Brna - 2. část
Dopravní inženýrství
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
10 1993 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 24. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
10 1993 Dopravní zklidňování a vývoj intenzit automobilové dopravy v centru Prahy
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
10 1993 Výsledky meraní nerovnosti vozovky v hlbokom záreze
Vozovky
Doc.Ing. Jozef Štubňa CSc.
10 1993 Rozdělování dopravních výkonů na silniční a dálniční síti
Dopravní inženýrství
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
10 1993 Využití paprsku tlakové vody při rekonstrukci mostů
Mosty
Ing. Pavel Hrůza 
9 1993 Dimenzovanie netuhých vozoviek pomocou teórie roznášania vertikálneho zaťaženia
Projektování, příprava staveb
Prof.Ing. Dezider Szabó CSc.
9 1993 Spojitě vyztužená cementobetonová vozovka
Vozovky
Ing. Jiří Jareš CSc.
9 1993 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 23. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
9 1993 Strategická dopravní studie města Brna - 1. část
Dopravní inženýrství
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
9 1993 Možnosti náhrady cementu pomaly tuhnúcim spojivom pri výstavbe stmelených podkladových vrstiev vozovky
Výzkum, analýzy
Ing. Roman Hóta 
Ing. Igor Chmeľ 
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
9 1993 XII. světový silniční kongres IRF v Madridu
Zprávy o AIPCR a IRF
Ing. Jiří Landa 
8 1993 Únosnosť vozoviek z hľadiska systému hspodárenia s vozovkami
Výzkum, analýzy
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
Prof.Ing. Ján Mikolaj CSc.
8 1993 Vývoj nerovností diaľnic a ciest od účinkov dopravného zaťaženia
Výzkum, analýzy
prof. Ing. František Schlosser CSc.
8 1993 Možnosti predpovede teplotných zmien vozoviek pri rôznych klimatických podmienkach
Výzkum, analýzy
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
8 1993 Zhodnotenie vplyvu silových a teplotných účinkov na vývoj trvalých defermácií netuhých vozoviek
Výzkum, analýzy
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
Ing. Doan Minh Tam CSc.
8 1993 Meranie a pozorovanie mostného objektu počas mimoriadnej prepravy
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. Andrej Sokolík CSc.
Doc.Ing. Štefan Zemko CSc.
8 1993 Poznatky z přepočtů ocelových mostů
Mosty
Prof.Ing. Vladimír Tomica CSc.
Doc.Ing. Josef Vičan CSc.
8 1993 Geodetické meranie tvaru a pretvorenia vozoviek
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. Dušan Cebecauer CSc.
7 1993 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 22. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
7 1993 Systém centrálního řízení dopravy v Bernu
Ze světa
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
7 1993 Preference tramvají světelnou signalizací na křižovatce Modřanská - Údolní v Praze
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
7 1993 Regulácia časových odstupov medzi vozidlami - skúsenosti so systémom "Following too closely" v USA a Veľkej Británii
Ze světa
Ing. Eva Gschwendtová 
7 1993 Diaľnica A 1 ako príspevok k modernizácii cestnej siete v Tunisku
Ze světa
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
7 1993 Nejdelší visutý most na světě
Mosty
Ing. Jan Věk 
6 1993 Teplotní napjatost v otápěné betonové desce
Výzkum, analýzy
Ing. Jaroslav Horský CSc.
Ing. Jindřich Petruška CSc.
6 1993 Databáza majtkoprávnych vzťahov pre Informačný systém cestnej siete
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Tibor Schlosser CSc.
6 1993 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 21. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
6 1993 K problematice poruch cementobetonových krytů dálničních vozovek
Vozovky
Ing. Irena Adámková 
Josef Doležal 
6 1993 Databanka majetkových správců silnic
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Helena Jaklová 
6 1993 Počátek revize příručky HCM 1985
Obecné otázky
Dr. Karel Milota 
6 1993 Oprava vozovky Žďákovského mostu
Významné nové stavby
Ing. Vladimír Boršek 
Zdeněk Schneider 
Josef Sladkovský 
6 1993 Vývoj cestnej dopravy v Paríži v období rokov 1978-1987
Ze světa
Ing. Eva Gschwendtová 
6 1993 Dálniční síť v České republice
Dálnice
Ing. Jan Věk 
6 1993 Další gigantická dopravní stavba na severu
Ze světa
Ing. Josef Zajíc CSc.
6 1993 Přemostění vršovického nádraží v Praze
Významné nové stavby
Ing. Jan Věk 
5 1993 Vývoj dopravy v Praze za období 1989-1992 v datech
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
5 1993 První automatický řadič světelné signalizace v České republice
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Jan Věk 
5 1993 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 20. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
5 1993 Nová technologie ohřevu a skladování asfaltu
Stavební stroje
Dipl.Ing. Jiří Rajdl 
5 1993 Hodnotenie trvalinosti kameniva pre cestné vozovky
Vozovky
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
5 1993 Geometrický tvar "šikan"
Projektování, příprava staveb
Prof.Ing. Jiří Rojan CSc.
5 1993 Zimní údržba vozovek v souvislosti s bezpečností a hospodárností silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Ing. Karel Melcher 
5 1993 Provizorní mosty u správ a údržeb silnic v ČR
Správa, údržba
Ing. Miroslav Hekele 
3 1993 Celostátní sčítání na dálniční a silniční síti v r. 1990
Dopravní inženýrství
ing. Pavel Prokop 
3 1993 První úseky tenkovrstvých úprav Gripfibre a ULM
Vozovky
Ing. Ivan Racek 
3 1993 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 19. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
3 1993 Moravský aglomerační trojúhelník pod zorným úhlem dopravního řešení celostátních a evropských dopravních koridorů
Historie silničního stavitelství
Ing. Zdeněk Masařík 
3 1993 Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Doc.Ing. Dušan Nop CSc.
doc. Ing. Jan Pavlíček CSc.
Prof.Ing. Jiří Pošvář CSc.
3 1993 Městská veřejná doprava ve Francii - institucionální kontext -2. část
Ze světa
Ing. Zdeněk Došek 
3 1993 Stockholmský ZÁKOS a MHD
Ze světa
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
3 1993 Zlepšování světelné signalizace v Torontu
Ze světa
Ing. Jan Adámek 
3 1993 MAGGALY - automatická trasa lyonského metra
Ze světa
Ing. Eva Gschwendtová 
1 1993 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 18. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
1 1993 Městská veřejná doprava ve Francii - institucionální kontext -1. část
Ze světa
Ing. Zdeněk Došek 
1 1993 Použité technologie výstavby a oprav VPD na letišti Praha-Ruzyně
Letištní plochy
Doc.Ing. Miroslav Kaun CSc.
1 1993 Mostná databanka
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Ján Halčín 
1 1993 Podzemní parkoviště v Peci pod Sněžkou
Životní prostředí
Ing. Martin Kohout 
Ing. Jan Věk 
1 1993 Uplatnění technologie vlhčené soli - příspěvek k ochraně životního prostředí během provádění zimní služby
Správa, údržba
Ing. Karel Melcher 
1 1993 Základní údaje návrhu koncepce vývoje zimní údržby v silničním hospodářství ČR v r. 2000
Správa, údržba
Ing. Karel Melcher 
11 1992 Nekonvenční dráhy v Japonsku
Ze světa
Ing. Ivan Novák CSc.
Ing. Helena Špačková 
11 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 17. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
11 1992 Vážení vozidel za pohybu
Výpočetní technika, automatizace
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
11 1992 Několik teoretických úvah k výhledové intenzitě dopravního proudu
Dopravní inženýrství
Ing. Jaroslav Dobiáš 
11 1992 Výstavba podpovrchové tramvaje v Antverpách
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
11 1992 7. zasedání silničních odborníků OSŽD
Obecné otázky
Ing. Jiří Kučera CSc.
11 1992 Koncesní dálnice
Dálnice
JUDr. Pavel Fastr 
11 1992 Rekonstrukce Masarykovy třídy v Liberci
Významné nové stavby
Petr Keller 
10 1992 40 let SSŽ - 1. rok akciové společnosti SSŽ a.s.
Historie silničního stavitelství
Ing Jiří Hájek 
10 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 16. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
10 1992 Transformace norem v silničním stavitelství - II
Obecné otázky
Ing. Igor Večerka 
10 1992 "Tiché" cementobetonové vozovky
Vozovky
Ing. Jaroslava Škarková 
10 1992 Z historie výstavby dálnic v Československu
Historie silničního stavitelství
Václav Lídl 
10 1992 Návrh základných parametrov pre potreby sčítania dopravy pri využívaní automatických sčítačov dopravy (ASD)
Výpočetní technika, automatizace
Dr.ing. Peter Schlosser 
10 1992 Zimní údržba 1992-93
Správa, údržba
Ing. Jan Věk 
10 1992 Silniční fond k 1.1.1993 nebude!
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
10 1992 Ekonomické vlivy v oblasti provádění zimní údržby vozovek
Správa, údržba
Ing. Karel Melcher 
10 1992 Výzva ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Věk 
10 1992 Chodníky na průjezdním úseku silnice
Projektování, příprava staveb
Ing. Josef Kubíček CSc.
9 1992 Prognóza sadania stavieb pri zmene vlhkosti základovej pôdy
Zemní práce
Ing. Mária Fiľová CSc.
9 1992 Odolnosť kameniva z vysokopecnej trosky VSŽ proti klimatickým účinkom
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
9 1992 Využitie druhotných surovín z VSŽ na stavbu podkladových vrstiev vozoviek
Vozovky
doc. Ing. Marián Krajčovič CSc.
9 1992 Vodná erózia v dopravnom staviteľstve
Zemní práce
Ing. Annamária Švecová CSc.
9 1992 Možnosti riešenia tranzitnej dopravy v Košiciach
Dopravní inženýrství
ing. Brigita Salaiová CSc.
9 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 15. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
9 1992 Zajištění kvality asfaltových směsí
Vozovky
Prof. Klaus Damm 
Ing. Jan Stahl CSc.
9 1992 VIA BALTICA - významné silniční spojení Československa se severovýchodní Evropou
Dálnice
Ing. Pavel Karlický CSc.
9 1992 Jak škodlivá je sůl doopravdy?
Správa, údržba
Ing. Karel Melcher 
9 1992 Nový most přes Zlatý Roh předčasně otevřen
Mosty
Ing. Josef Zajíc CSc.
8 1992 Vizuálne prehlidky vozoviek ako súčasť programu hospodárenia
Zkoušení, měření a normy
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
Prof.Ing. Ján Mikolaj CSc.
Ing. Milan Tabak 
8 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 14. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
8 1992 Inovácia dvojvrstvových krytov cementobetónových vozoviek
Vozovky
Ing. Anton Grančič DrSc.
8 1992 Okružní křižovatky IV
Projektování, příprava staveb
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
8 1992 Kritický pohled na okružní křižovatky a jejich kapacitu
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
Prof.Ing. Jiří Rojan CSc.
8 1992 Užití soli na posyp v zimní údržbě silnic
Správa, údržba
Ing. Karel Melcher 
8 1992 Pomohou nám evropské banky?
Obecné otázky
Josef Novotný 
7 1992 Výstavba silniční sítě v letech 1990 a 1991
Významné nové stavby
Ing. Luděk Valoušek 
Ing. Jan Věk 
7 1992 Inertné posypové materiály používané pri zimnej údržbe cestných komunikácií
Správa, údržba
Doc.Ing. Štefan Belošovič CSc.
Ing. Jaroslava Kuchtová 
7 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 13. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
7 1992 Mechanizácia pri stavbe dláždených krytov vozoviek
Stavební stroje
Ing. Ludmila Vodzinská CSc.
7 1992 Zber údajov nepremenných parametrov a videopasport pre Informačný systém cestnej siete
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Tibor Schlosser CSc.
7 1992 Příspěvek k právní stabilitě ve správě silnic
Obecné otázky
Ing. Josef Kubíček CSc.
7 1992 Světová výstava Expo 92 v Seville
Ze světa
Ing. Josef Zajíc CSc.
7 1992 Stavební veletrh Bau ´93
Stavební stroje
Ing. Jan Věk 
7 1992 Nové pohledy na používáné posypové materiály v zimní údržbě vozovek
Správa, údržba
Ing. Karel Melcher 
6 1992 25 let výstavby dálnice u nás
Dálnice
Ing. Jaroslav Čipera 
6 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 12. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
6 1992 Funkcia regulátora tuhnutia v pomaly tuhnúcom spojive
Obecné otázky
Ing. Marta Dana Frťalová 
Ing. Vladimír Medelský CSc.
Ing. Ladislav Števula CSc.
6 1992 Pražský Zákos po listopadu
Dopravní inženýrství
doc.ing. Petr Slabý CSc.
6 1992 Francouzské technologie zaváděné v SSŽ
Vozovky
Ing. Karel Friedmann CSc.
6 1992 Nová organizácia cestného hospodárstva na Slovensku
Obecné otázky
Ing. Mikuláš Molčányi 
5 1992 Problematika stanovení parametru plynulosti pohybu vozidel
Dopravní inženýrství
doc.ing. Petr Slabý CSc.
5 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 11. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
5 1992 Závady komunikace vyplývající ze znalecké analýzy dopravních nehod - 1. část
Dopravní bezpečnost
Ing. Zora Šachlová 
5 1992 Modifikované asfaltové úpravy a jejich vliv na provozní výkonnost netuhých vozovek
Vozovky
Doc.Ing. Václav Hanzík CSc.
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
5 1992 Zvýšení kvalitativních parametrů hutnícího agregátu pro finišery z bývalé NDR
Stavební stroje
Ing. Emil Koder 
Václav Panuška 
5 1992 Preference MHD světelnou signalizací v Krefeldu
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
5 1992 Dopravná nehodovosť a psychofyziologický stav vodiča počas jazdy na mestských komunikáciách
Dopravní bezpečnost
Ing. Alica Szebényiová 
5 1992 Zákon o silniční dani
Obecné otázky
Josef Novotný 
4 1992 Návěsových souprav přibývá
Dopravní inženýrství
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
4 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 10. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
4 1992 Brněnský dopravní uzel v návaznosti na identitu města Brna
Dopravní inženýrství
Ing. Zdeněk Masařík 
4 1992 Plně automatické lehké metro ve Vancouveru
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
4 1992 Problematika klasifikace dopravních stavů ve městě
Dopravní inženýrství
doc.ing. Petr Slabý CSc.
4 1992 Činnosť odlúčeného pracoviska Ústredného laboratória mostov a vozoviek LCPC, strediska v Nantes, Francúzsko
Ze světa
Ing. Marián Hanták CSc.
4 1992 Okružní křižovatky III
Projektování, příprava staveb
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
4 1992 Uplatnění modelů teorie rozhodování při hodnocení variant dopravního systému
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Zorka Holá 
4 1992 Výstavba metra v Pusanu
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
4 1992 Most přes Moravici v Zálužném a jeho přeprava do Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
Historie silničního stavitelství
Ing. Petr Míka 
3 1992 Diagnostika stavebných materiálov nosných konštrukcií betónových mostov
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. Ladislav Kapasný CSc.
Doc.Ing. Katarína Šlopková CSc.
3 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 9. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
3 1992 Výstavba a provoz metra v Mnichově
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
3 1992 Stručný úvod do teorie efektivity
Obecné otázky
Ing. Josef Ambrož 
3 1992 Okružní křižovatky II - pokračování
Projektování, příprava staveb
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
3 1992 Význam krajnic v příčném uspořádání silnic
Projektování, příprava staveb
Ing. Jan Věk 
3 1992 Správa a údržba silnic v České republice v nových podmínkách
Správa, údržba
Ing. Jan Věk 
3 1992 Zimní údržba silnic a životní protředí
Životní prostředí
Ing. Karel Melcher 
3 1992 70 let Silničního obzoru
Historie silničního stavitelství
Ing. Jan Věk 
2 1992 Ochrana životného prostredia proti škodlivým účinkom chemických prostriedkov zimnej údržby vozoviek
Životní prostředí
Ing. Viliam Závodský CSc.
2 1992 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí - závěr seriálu
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
2 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 8. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
2 1992 Otázky a možnosti uplatnenia cementobetónových a asfaltových vozoviek v súčasnej praxi
Vozovky
Ing. Ivan Poliaček CSc.
2 1992 Silnice severských zemí
Ze světa
Prof.Ing. Jiří Rojan CSc.
2 1992 Údržba štátnych ciest vo Švédsku
Ze světa
Ing. Per-Gunnar Land 
Ing. Ludmila Vodzinská CSc.
2 1992 Řízení dopravy světelnou signalizací v Praze
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
2 1992 Zásady a problémy (revize ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro silniční komunikace)
Zemní práce
Doc.Ing. Vlastimil Bílek CSc.
Ing. Vladimír Kuchta CSc.
1 1992 Cestná sieť Japonska
Ze světa
Prof.Ing. Viera Medelská DrSc.
1 1992 Způsoby hodnocení stavu povrchových vrstev betonových vozovek
Vozovky
Ing. Vladislav Kadleček CSc.
Ing. Sylva Modrý CSc.
1 1992 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí - 8. pokračování
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
1 1992 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 7. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
1 1992 Orientácia cestného výskumu v krajinách strednej a východnej Európy
Obecné otázky
Prof. Peter P. Canisius 
Ing. Ivan Poliaček CSc.
1 1992 Transformace technických norem v silničním stavitelství
Obecné otázky
Ing. Igor Večerka 
1 1992 Systém kontroly na diaľnici D2 most pri Lafranconi cez Dunaj v Bratislave
Zkoušení, měření a normy
Ing. Milan Kušnier 
1 1992 Zhodnotenie poznatkov z realizácie modifikovaných asfaltových zmesí technológiou NOVOPHALT v š.p. Cestné stavby Nitra
Vozovky
Ing. Vladimír Budinský 
Dpt. František Žákovič 
11 1991 Okružní křižovatky II
Projektování, příprava staveb
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
11 1991 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 6. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
11 1991 Trvalé deformace netuhých vozovek
Dálnice
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
10 1991 Okružní křižovatky
Projektování, příprava staveb
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
10 1991 K návrhu novelizace silničního zákona
Obecné otázky
Ing. Milan Machart 
10 1991 Most tramvajové tratě Ohrada-Palmovka
Městská hromadná doprava
Ing. Zdeněk Neudert 
10 1991 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 5. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
10 1991 Dynamika jízdy automobilů na dálnicích s dlouhými úseky v klesání
Dálnice
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
Ing. Zora Šachlová 
10 1991 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí - 7. pokračování
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
9 1991 Matematické vyjadrenie teplotného režimu vozoviek pri premŕzaní
Vozovky
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
9 1991 Otevřené hranice - co teď? Dopravně-politické stanovisko
Obecné otázky
Gerold Estermann 
9 1991 Technológia výstavby asfaltových vozoviek
Vozovky
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
9 1991 Transport konstrukce mostu
Mosty
Ing. Petr Míka 
9 1991 40 rokov výskumu cementobetónových vozoviek na Slovensku
Historie silničního stavitelství
Ing. Ivan Poliaček CSc.
9 1991 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 4. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
9 1991 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí - 6. pokračování
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
9 1991 Poznatky z regionální konference Mezinárodní silniční federace (IRF) pro Evropu v Bělehradě
Obecné otázky
Ing. Zdeněk Trčka 
9 1991 AIMSE - Integrovaný systém dálnic v Evropě
Dálnice
Ing. Jan Věk 
9 1991 Silniční spojení mezi Československem a Rakouskem
Obecné otázky
Ing. Jan Věk 
8 1991 Výsledky výskumu v VŠDS v Žiline v oblasti ochrany vozoviek proti poruchám mrazom
Zkoušení, měření a normy
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
8 1991 Technológia výstavby cementobetónových vozoviek z pohľadu súčasných i výhľadových trendov a možností
Vozovky
Ing. Anton Grančič DrSc.
8 1991 Využitie tenkých úprav pre opravu porúch cestných vozoviek
Vozovky
Doc.Ing. Karol Grünner PhD.
Ing. Miloš Luknár 
8 1991 Kamenivo pre drsné kryty cementobetónových vozoviek
Vozovky
Ing. Igor Chmeľ 
8 1991 Overenie použitelnosti oceliarskej trosky VSŽ v bitúmenových zmesiach podkladových vrstiev vozoviek
Vozovky
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
doc. Ing. Marián Krajčovič CSc.
Ing. Stanislav Rákoš 
8 1991 Chování dynamicky namáhaných konstrukcí netuhých vozovek
Vozovky
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
8 1991 Informační systém pro silniční management
Výpočetní technika, automatizace
Jaroslav Potucek 
8 1991 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 3. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
8 1991 Výzkum dynamické odezvy tuhých letištních vozovek
Vozovky
Ing. Lubomír Příleský CSc.
8 1991 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí - 5. pokračování
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
7 1991 Dálnice a systém koncesí ve Francii
Dálnice
Jean Berthier 
7 1991 Stanovenie teplotechnických charakteristík cestných stavebných materiálov podľa novej ČSN 721105
Obecné otázky
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
7 1991 Měření vlastností modifikovaných asfaltů novými metodami - zhodnocení výsledků
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jan Decker 
7 1991 Únavové kritérium posudzovania netuhých vozoviek
Vozovky
Ing. Bohuslav Novotný DrSc.
7 1991 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 2. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
7 1991 Dálniční program Jugoslávie
Dálnice
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
7 1991 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí - 4. pokračování
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
6 1991 Trolejbusový tunel v Seattle
Mosty
Ing. Jan Adámek 
6 1991 Financování silniční sítě v ČSFR
Správa, údržba
Doc.JUDr. Miloš Čihák CSc.
6 1991 Vstupné časy vozidiel na svetelne riadených križovatkách v Košiciach
Dopravní inženýrství
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
ing. Brigita Salaiová CSc.
6 1991 Mostní problematika na jižní Moravě
Mosty
Ing. Petr Kundera 
6 1991 Systémy hospodaření s vozovkou - jejich možnosti a meze - 1. pokračování
Management
Ing. Miloslav Procházka CSc.
6 1991 Privatizace na dálnicích
Dálnice
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
6 1991 Niektoré poznatky zo skúmania vplyvu vedenia trasy cestnej komunikácie na kožnogalvanickú reakciu vodičov
Dopravní bezpečnost
Ing. Ján Šedivý CSc.
6 1991 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí - 3. pokračování
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
6 1991 Systémový program zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Ing. Luboš Šroubek 
6 1991 Organizace řízení a správy silnic a dálnic v ČR a zahraničí
Dálnice
Doc.Ing. Vladimír Vorel CSc.
6 1991 Spojení přes Velký Belt
Mosty
Ing. Josef Zajíc CSc.
5 1991 Zavedení mýtného v centru Osla, návrh na mýtné v centru Stockholmu
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
5 1991 Vlastnosti betonů s příměsí disperze Sokrat
Zkoušení, měření a normy
Doc.Ing. Vlastimil Bílek CSc.
5 1991 Smysl a úloha systematické údržby
Správa, údržba
Dipl.Ing.Dr. Gunter Breyer 
5 1991 Posyp vlhkou solí při zimní údržbě silnic
Správa, údržba
Dr.ing. Horst Hanke 
5 1991 Automatizace celostátního dopravního sčítání
Dopravní inženýrství
Ing. Jaroslav Komárek CSc.
5 1991 Veletrh BAUTECHNIK 91 v Lipsku
Stavební stroje
Ing. Vladimír Křížek CSc.
5 1991 Výškové vedenie trasy z hľadiska psychofyziologického stavu vodičov
Projektování, příprava staveb
Ing. Ján Šedivý CSc.
5 1991 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí - 2. pokračování
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
4 1991 Rekonstrukce cementobetonové vozovky v SRN - dálnice A 1, Berliner Ring, podzim 1990
Vozovky
Ing. Marie Birnbaumová 
Ing. Jaroslava Škarková 
4 1991 Použitelnost odprašků pro úpravy zemin
Vozovky
Doc.Ing. Vlastimil Bílek CSc.
Ing. Pavel Reich 
4 1991 Implementace návrhové metody vozovek na počítači PC
Výpočetní technika, automatizace
Ing. Jaromír Hampl CSc.
Ing. Miloslav Procházka CSc.
4 1991 Účinek vody na živičné směsi vozovek
Vozovky
Ing. Vladimír Hampl 
Ing. Zbyšek Junek 
4 1991 Metoda rychlého hodnocení rovnosti povrchu vozovky
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jiří Jareš CSc.
4 1991 Statistický model dopravního zatížení silniční vozovky
Dopravní inženýrství
Ing. Jaroslav Komárek CSc.
4 1991 Navštívenka Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
Historie silničního stavitelství
PhDr. Stanislav Podhrázský 
4 1991 K ekonomické výhodnosti dálnic ČSFR
Dálnice
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
4 1991 Smerové vedenie trasy cestnej komunikácie z hľadiska psychogyziológie vodičov
Projektování, příprava staveb
Ing. Ján Šedivý CSc.
4 1991 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí - 1. pokračování
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
4 1991 Výroba a zpracování asfaltových emulzí ve Francii - největší trh v Evropě
Vozovky
Ing. Václav Valentin 
4 1991 Silniční konference 1991 v Praze
Obecné otázky
Ing. Jan Věk 
4 1991 Bezpečnost na silnicích ve Francii
Dopravní bezpečnost
Ing. Jan Věk 
3 1991 Nové metody zkoušení modifikovaných asfaltů
Zkoušení, měření a normy
Ing. Jan Decker 
3 1991 Veřejná doprava v Curychu
Městská hromadná doprava
Radek Čuda 
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
3 1991 K možnostem zpevňování lesních zemních odvozních cest modifikovaným rychlovazným vysokopevnostním cementem (MRVc)
Vozovky
Doc.Ing. Karel Hanák CSc.
3 1991 ZÁKOS - Základní komunikační systém v Praze a jeho současné hodnocení
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
3 1991 Technológia vystužovania asfaltových zmesí - zhrnutie niekoľkoročných poznatkov
Zkoušení, měření a normy
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
Ing. Přemysl Michálek CSc.
3 1991 Poruchy silničních netuhých a polotuhých vozovek v systému hospodaření s vozovkou
Vozovky
Ing. Miloslav Procházka CSc.
Ing. František Zitta 
3 1991 Řízení stavebních podniků v konkurenčním prostředí
Management
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
3 1991 Mezinárodní spojení přes Velký Belt
Mosty
Ing. Josef Zajíc CSc.
2 1991 Účinky nadmerného zaťaženia na vozovky a podmienky pri prepravách nadmerných nákladov
Vozovky
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
Ing. Ivan Poliaček CSc.
Ing. Rudolf Staňo CSc.
2 1991 Obchvat nebo průtah?
Projektování, příprava staveb
Ing. Miroslav Klouda CSc.
2 1991 Současné možnosti prognózy intenzity silničního provozu
Dopravní inženýrství
Ing. Jaroslav Komárek CSc.
2 1991 Dvojité protihlukové clony
Životní prostředí
Ing. Vlastislav Novák ml. 
2 1991 Spresnenie výpočtu koeficienta K2 pre stanovenie komplexného modulu E+ asfaltových zmesí
Vozovky
prof. Ing. František Schlosser CSc.
2 1991 Bezpečnost silničního provozu znamená život
Dopravní bezpečnost
Ing. Luboš Šroubek 
1 1991 Dopravní v Ústavu dopravního inženýrství hl.m.Prahy
Dopravní inženýrství
Ing. Zdeněk Balcar 
1 1991 Dopravní zklidňování pozemních komunikací podle vyhlášky č. 99/1989 Sb.
Dopravní inženýrství
JUDr. Pavel Bušta 
1 1991 Vývoj základních dopravních ukazatelů v Praze v letech 1961-1989
Dopravní inženýrství
Ing. Zdeněk Došek 
Ing. Luboš Fuchs 
1 1991 Jízdní kola v Praze - ano či ne?
Dopravní inženýrství
Ing. Josef Kohout 
1 1991 Sú naše popolčeky namŕzavé?
Vozovky
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
1 1991 Dvacet let rozvoje silnic a dálnic v ČSFR
Historie silničního stavitelství
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
1 1991 Dálnice D11 Praha - Hradec Králové - Polská republika
Dálnice
Ing. Zdeněk Šikula 
1 1991 Stavba dálnice D 8 Praha - Ústí nad Labem - státní hranice
Významné nové stavby
Ing. Zdeněk Šikula 
12 1990 Opravy hydroizolace dálničních mostů u dilatačních závěrů
Mosty
Prof.Ing. Jan Matušina DrSc.
Doc.Ing. Vojtěch Mencl CSc.
12 1990 Průjezdní úseky silnic přizpůsobené prostředí města
Projektování, příprava staveb
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
12 1990 Metody hodnocení záměrů v silničním hospodářství
Správa, údržba
Ing. Petr Pospíšil CSc.
12 1990 K problematice silničních sítí
Obecné otázky
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
12 1990 Porovnání dopravních systémů některých evropských velkoměst
Dopravní inženýrství
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
12 1990 Aplikovaný výzkum v oblasti městského dopravního inženýrství v ÚDI Praha
Obecné otázky
Ing. Vladimír Větrovec 
11 1990 Silnice a dálnice v zemích EHS
Dálnice
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
11 1990 Silnice a dálnice v ostatních evropských zemích
Dálnice
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
11 1990 Hromadná doprava velkoměsta v Rotterdamu
Městská hromadná doprava
Ing. Zdeněk Král 
11 1990 Vyčíslenie finančných strát na železničných priecestiach
Správa, údržba
Doc.Ing. Karol Dostál CSc.
11 1990 Energetické ztráty silničních vozidel na úrovňovém železničním přejezdu
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Fidler 
Ing. Petr Veleba 
11 1990 Řešení problematiky hluku ve výrobně prefabrikátů
Životní prostředí
Ing. Otto Macl 
11 1990 Silniční politika v Maďarsku
Správa, údržba
Ing. Jaroslav Komárek CSc.
10 1990 Kontrola priehybov diaľničného železobetonového mostu v Bratislave (D 2 - 115) pri prejazde nadmerného nákladu
Zkoušení, měření a normy
Ing. Ján Halčín 
10 1990 Nové metody hodnocení rovnosti povrchu vozovky v programu LAŤ
Zkoušení, měření a normy
Petr Vařil 
Ing. Jindřich Volf CSc.
10 1990 K šířce vozovek ve směrovém oblouku
Projektování, příprava staveb
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
10 1990 Silnice I/32 - dálniční přiváděč D-11 Vrčení - v provozu
Významné nové stavby
Ing. Miroslav Klouda CSc.
10 1990 Výsledky oboru silničního hospodářství v České republice v roce 1989
Správa, údržba
Ing. Jan Věk 
Doc.Ing. Vladimír Vorel CSc.
10 1990 Kryt vozovky ako významný faktor zníženia hladiny dopravného hluku
Životní prostředí
Doc.Ing. Michal Holík CSc.
10 1990 KAPS - konstrukční vrstva vozovek budoucnosti II.
Vozovky
Ing. Jan Sláma 
Ing. Igor Večerka 
10 1990 Optimalizácia zimnej údržby cestných komunikácií
Správa, údržba
Doc.Ing. Štefan Belošovič CSc.
9 1990 Most ve Stádlci - národní kulturní památka
Historie silničního stavitelství
Ing. Zdeněk Budinka 
9 1990 Mechanizace postřiků s velmi nízkým dávkováním pojiva
Stavební stroje
Ing. Petr Lukas 
9 1990 Vliv světelné signalizace na tramvajovou dopravu v Praze
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
9 1990 Vídeňský komunikační systém
Obecné otázky
Ing. Jan Věk 
9 1990 Meracie vozidlo pre dopravno-inžiniersku prax a integrované dopravno-inžinierské pracovisko
Dopravní inženýrství
Ing. Igor Rymarenko 
Ing. Tibor Schlosser CSc.
9 1990 Dodatek 2 TSm katalog tuhých a netuhých vozovek pozemních komunikací
Vozovky
doc.Ing. Jan Kudrna CSc.
Ing. Karel Malý 
9 1990 Obaľovanie kameniva za studena riedeným asfaltom
Vozovky
Doc.Ing. Štefan Belošovič CSc.
8 1990 Poznatky z rekonstrukce letištních drah v ČSFR
Vozovky
Josef Doležal 
Prof.Ing. Jan Matušina DrSc.
Ing. Karel Seidl 
8 1990 Možnosti rozšíření sběru dat o kvalitě silničního provozu
Dopravní inženýrství
Ing. Pavel Karlický CSc.
8 1990 Poplatkové dálnice
Dálnice
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
8 1990 Teplotechnické vlastnosti cestných materiálov a faktory ovplyvňujúce ich hodnoty
Vozovky
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
8 1990 Experimentální stanovení vlivu nerovnosti na spáře cementobetonové vozovky na zvětšování jejího průhybu
Vozovky
Ing. Jiří Kučera CSc.
8 1990 Hromadná doprava velkoměsta
Městská hromadná doprava
Ing. Zdeněk Král 
8 1990 Súčasný stav technickej základne mestskej hromadnej dopravy v Bratislave
Městská hromadná doprava
Ing. Tibor Schlosser CSc.
8 1990 Inovace hydraulických kladiv KRUPP a vybrané typy stavebních strojů jako nosiče
Stavební stroje
Ing. Vladimír Hlinovský 
7 1990 KAPS - konstrukční vrstva vozovek budoucnosti
Vozovky
Ing. Igor Večerka 
7 1990 Vplyv medofikácie asfaltu na teplotný režim a únavu obalových asfaltových zmesí
Vozovky
Ing. Milan L Vachálek 
7 1990 Oprava povrchu cementobetonové vozovky překrytím tenkou deskou
Vozovky
Ing. Jiří Kučera CSc.
Ing. Jiří Lyko 
7 1990 Doprava v Oslo
Dopravní inženýrství
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
7 1990 Práce Výskumného ústavu inžinierskych stavieb za rok 1989
Obecné otázky
Ing.arch. Štefan Nemček 
7 1990 Experimentální úsek tramvajové trati v Praze Na poříčí
Městská hromadná doprava
Josef Doležal 
6 1990 Příčiny vzniku dopravních nehod a některé aktuální problémy sanačních úprav
Dopravní bezpečnost
A-J Boyle 
C-C Wright 
6 1990 Nové možnosti v elektrických pohonech pro pracovní stroje a pro vibrační techniku
Stavební stroje
Ing. Ota Roubíček DrSc.
6 1990 Podíl tranzitní dopravy na kvalitě životního prostředí na příkladu Rakouska
Životní prostředí
Ing. Karel Novotný 
6 1990 Dynamické řízení světelnou signalizací s výraznou preferencí MHD v Basileji
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Adámek 
6 1990 Cesty v Bulharsku
Obecné otázky
Ing.arch. Štefan Nemček 
6 1990 Vlastnosti a použitie pomaly tuhnúceho paliva
Vozovky
Ing. Marta Dana Frťalová 
Ing. Vladimír Medelský CSc.
6 1990 Zatížení těžkých nákladních vozidel
Vozovky
Ing. Bedřich Havlena 
5 1990 Nové přístupy k funkčnímu členění komunikační sítě
Projektování, příprava staveb
Ing. Vladimír Krč 
5 1990 Velká oprava silnice I/46 v Prostějově - Napojení Prostějova na Hanáckou dálnici
Významné nové stavby
Ing. Josef Křupka 
Ing. Ondřej Vybíhal 
5 1990 Zmeny asfaltového spojiva vo vyrobenej cestnej zmesi
Vozovky
Karol Bahidský 
5 1990 Mechanická účinnost vozovek v cyklu ročních období a superpozice jejích složek
Vozovky
Ing. Jindřich Volf CSc.
5 1990 Využití drenážního betonu v tuhém krytu vozovky
Vozovky
Ing. Bedřich Havlena 
4 1990 Strukturální třídění konstrukčních vrstev vozovek
Vozovky
Ing. Igor Večerka 
4 1990 Viacročné sledovanie vozovky s tenkým bitúmenovým krytom
Vozovky
Ing. Vladimír Řikovský CSc.
4 1990 Nápravové tlaky a celkové hmotnosti automobilů (1988)
Obecné otázky
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
4 1990 Zhodnocení výroby a aplikace zálivky MOZAL - TS U DSO
Vozovky
Ing. Jiří Zahrada CSc.
4 1990 Vliv povrchu vozovky na velikost hladiny hluku ze silničního provozu
Životní prostředí
Doc.RNDr. Miroslav Doležílek CSc.
Ing. Marie Menšíková 
Doc.RNDr. Marie Vaňková CSc.
4 1990 Zamyšlení nad údržbou komunikací v hlavním městě Praze
Správa, údržba
Ing. Jaroslav Novotný 
4 1990 Regulácia dopravy v centre Bratislavy s odstupom času
Dopravní inženýrství
Ing. Oto Mošovský 
4 1990 Měření hluku ve Veletržní ulici v Praze
Životní prostředí
Ing. Karel Horníček 
3 1990 Prvé skúsenosti s použitím dopravných prahov v Bratislave
Dopravní bezpečnost
Ing. Oto Mošovský 
3 1990 Automatizované řízení povrchové městské hromadné dopravy v Norimberku
Projektování, příprava staveb
Ing. Zdeněk Horčík 
3 1990 Stav silničních mostů v ČSR
Mosty
Ing. Jan Věk 
3 1990 Návrh Akčního programu silničářů
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
3 1990 Evropský automobilismus a dálnic v roce 1988
Dálnice
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
3 1990 Zariadenie na meranie dĺžok komunikácií
Dopravní inženýrství
Ing. Vladimír Schultz 
3 1990 Proti námrazové kryty vozovek
Vozovky
RNDr.Mgr. Jan Zavřel 
3 1990 Možnosti využití vyřazených železobetonových pražců ČSD
Vozovky
Doc.Ing. Vlastimil Bílek CSc.
Ing. Jiří Drápal 
3 1990 Méně hlučné kryty vozovek v NSR
Životní prostředí
Ing. Karel Novotný 
2 1990 Více světla na silnicích
Vegetační úpravy a vybav. komunikací
A-V Novotný 
2 1990 Válce a jejich použití při hutnění asfaltových směsí
Stavební stroje
Doc.Ing. Václav Hanzík CSc.
2 1990 Silničáři v nových podmínkách
Obecné otázky
JUDr. Pavel Fastr 
2 1990 Čs. mezinárodní síť silnic a dálnic
Obecné otázky
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
2 1990 Trvalé dormácie na diaľničných vozovkách
Dálnice
Ing. Miloslav Onofrej 
2 1990 Ďalší rozvoj technológie asfaltocementového betónu
Vozovky
Ing. Emil Malinovský CSc.
2 1990 Bitúmenové práce na sústave vodných diel Gabčíkovo
Vozovky
Ing. Dušan Masaryk 
Ing. Martin Pitoňák PhD.
Ing. Miroslav Zahradník 
2 1990 Silnice a dálnice Španělska
Obecné otázky
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
2 1990 Silniční hospodářství Belgie
Obecné otázky
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
1 1990 Návrh zhutňovací sestavy a postupu hutnění
Stavební stroje
Doc.Ing. Václav Hanzík CSc.
Ing. Igor Večerka 
1 1990 Dálnice D 5 v úseku Beroun - Bavoryně v provozu
Významné nové stavby
Doc.Ing. František Stránský DrSc.
1 1990 Validita prognóz vnitromejstskej dopravy
Dopravní inženýrství
Ing. Oto Janík 
1 1990 Komunikace v zastavěném území
Dopravní inženýrství
Doc. Ing. Miloslav Řezáč Ph.D.
1 1990 Přeprava tlakové nádoby jaderného reaktoru VVER 1000 MV pro BLR
Dopravní inženýrství
Ing. Radoslav Holý 
1 1990 Řízení dopravy světelnou signalizací v NDR
Dopravní inženýrství
Ing. Jan Adámek 
1 1990 Přínosy kandidátských prací pro rozvoj vědy a techniky v silničním hospodářství
Obecné otázky
Ing. Antonín Pešina CSc.

WRC 2023

logo wrc 2023