25. geotechnický seminář

Vybrané geotechnické problémy při realizaci zemních prací

20.10.2021
Novotného lávka 200/5, Praha