25. geotechnický seminář

Vybrané geotechnické problémy
při realizaci zemních prací

20. října 2021

Novotného lávka 200/5, Praha
Willenbergův sál - 217

 logo SG

Logo ČSS S

 SG Geotechnika a.s.
a Česká silniční společnost z.s.
odborná sekce 12 pro zemní práce odvodnění a spodní stavbu

Pořádají již 25. ročník odborného geotechnického semináře

Seminář je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací, pracovníky zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

  Program
 8:00-9:00 registrace 
 9:00-9:10 úvodní slovo
Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda Silniční společnosti
Ing. Petr Kučera, ředitel SG Geotechniky a.s.
 9:10-9:45 Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc./Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
Některé otázky moderního inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu v kontextu s legislativou a normami
 9:45-10:15 Doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Rizika při návrhu hlubinných základů - požadavky na geotechnický průzkum
 10:15-11:00 Ing. Vítězslav Herle/Mgr. Pavel Vížďa
Vliv hloubkového zlepšení zemin na sedání násypů (zkušenost s výstavbou ochranné hráze Višňová)
 11:00-11:30 přestávka
 11:30-12:00 Ing. Jan Ďurove
Rekonstrukce sesutého svahu náspu a náspů v havarijním stavu traťového úseku Hájek – Dalovice
 12:00-12:30 Doc. RNDr. František Kresta, PhD.
Úpravy zemin – otevřené problémy a výzvy
 12:30-13:30 oběd
 13:30-14:00 Ing. Klára Malotová
Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního tělesa na stavbě D35 Časy - Ostrov
 14:00-14:30 Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Zřizování násypů do vody
 14:30-15:00 Závěr semináře

Základní informace

 Název akce Vybrané geotechnické problémy při realizaci zemních prací 
 Druh akce Jednodenní odborný seminář 
 Datum 20. října 2021 od 8:00 do 16:00 
 Místo ČSVTS, Willenbergův konferenční sál 217, Novotného lávka 200/5, Praha 1
 Pořadatelé Odborný program: SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5
Přihlášky a fakturace: Česká silniční společnost z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
IČO: 00506958, DIČ: CZ00506958
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 221 082 292
 Odborný garant Ing. Vítězslav Herle, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Organizační výbor Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Ing. Petr Kučera, doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.,
Ing. Jana Knechtová, Ing. Tomáš Vacek, Ing. Michal Sirovátka
 Účastnický poplatek Je smluvní, za jednoho účastníka činí 2 490 Kč, včetně DPH 
 Stravování V průběhu přestávek obdrží účastníci semináře občerstvení a oběd
 Sborník Sborník nebude vydán, účastníci semináře obdrží při prezentaci stručný výtah z textů přednášek

 

Přihlášky

Závazná přihláška pro email je zde. Vyplněný formulář poslat na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 15. 10. 2021. Na jednu přihlášku je možné přihlásit více osob.
Přímé přihlášení přes webový formulář je zde.

Způsob úhrady

Převodním příkazem na základě zálohové faktury, která bude vystavena po obdržení přihlášky. Faktury Vám budou zasílány výhradně v elektronické podobě, uvádějte proto v přihlášce e-mailovou adresu pro elektronickou fakturaci. S platbou účastnického poplatku vyčkejte na doručení zálohové faktury, nepřevádějte předtím žádné prostředky na jakýkoliv účet. Daňový doklad Vám bude zaslán v zákonné lhůtě.

Storno

V případě potřeby lze za přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. Při neúčasti na semináři se poplatek nevrací.

Firemní prezentace

Formou prospektů, panelů (posterů), nebo výstavou exponátů ve foyer před vstupem do sálu. Možnosti pro prezentaci jsou uvedeny v Přihlášce firemní prezentace (zde). Ceny za firemní prezentaci jsou na přihlášce uvedeny včetně DPH. Daňový doklad za provedenou platbu bude zaslán v zákonné lhůtě.

Přihláška účastníka přes webový formulář

Přihláška účastníka přes email

Přihláška firemní prezentace