Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti odborné sekce

 • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
 • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
 • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
 • publikování aktuálních článků v Silničním obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
 • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
 • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

5 / 2021 Vliv mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru na intenzity automobilové dopravy a provádění dopravních průzkumů
Ing. Luděk Bartoš Ph.D., Ing. Stanislava Kubešová , Ing. Jan Martolos Ph.D.,
5 / 2021 Sdílený prostor - dopravní koncept přispívající k vyváženému veřejnému prostoru
doc. Ing. arch. Karel  Hájek Ph.D., Ing. Vojtěch Novotný Ph.D.,
9 / 2020 Využití webových aplikací pro analýzu intenzit dopravy v době koronaviru na příkladu Plzně
Ing. Monika Klabochová , Ing. Jan Martolos Ph.D.,
9 / 2019 Potenciál vybraného mikrovlnného detektoru pro sledování dopravního proudu
Ing. Adam Bystrianský , Ing. Igor Mikolášek , Ing. Jan Novák Ph.D.,
5 / 2019 Metody pro zjištění současné intenzity dopravy na pozemních komunikacích
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.,


 

Cementobetonové vozovky

Ing. Stanislav Bedřich
předseda odborné sekce Cementobetonové vozovky
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Prioritou je výměna zkušeností (zavedení ČSN EN a nových, resp. revidovaných ČSN, kamenivo do CB krytů, protismykové vlastnosti, opravy, problematika tunelů)
 • Aktivní účast
  • při shromažďování pětiletých zkušeností s evropskými normami (revize po pěti letech od uvedení do praxe)
  • při revizích TKP týkajících se cementobetonových krytů (jejich opravy a rekonstrukce, katalogové listy poruch, ošetřování, alkalicko-křemičitá reakce v betonu)
 • sledování vývoje betonových vozovek ve světě a aplikace těchto poznatků v našich podmínkách v technických předpisech a při vlastní realizaci
 • publikování odborných článků týkajících se zkušeností a nových poznatků z výstavby a oprav CB krytů

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

12 / 2020 Po cementobetonovém krytu s obnaženým kamenivem jezdíme už 8 let
Leoš Nekula ,
7 / 2020 Kompozitné penobetóny v podkladových konštrukciách vozoviek pozemných komunikácii
prof.Dr.Ing. Martin Decký , prof. Ing. Marian Drusa Ph.D., Ing. Matej Hájek Ph.D., Michal Moravec , Ing. Zuzana Papánová Ph.D., Bc. Bronislav Sedlář , Ing. Walter Scherfel ,
6 / 2020 Informační systémy pro trvalé posouzení stavu vozovek
Dipl. Ing. Stephan Villaret , Dr.-Ing.  Marko Wieland ,
6 / 2020 Vývoj impregnačního přípravku určeného pro ochranu betonových staveb
Ing. Jiří Grošek Ph.D., Ing. Zdeněk Nevosád CSc., Ing. Josef Stryk Ph.D.,
6 / 2020 Betonové komunikace dneška a zítřka - výzvy a řešení
Dipl.-Ing. Thomas Wolf ,


 

Asfaltové vozovky

Ing. Petr Mondschein, PhD.
předseda odborné sekce Asfaltové vozovky
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Konference s dvouletým cyklem: Asfaltové vozovky (v lichém roce)
 • Další témata pro činnost sekce:
  • aktivní podpora zástupců v TC AIPCR
  • spolupráce na revizi evropských norem
  • pořádání tématicky zaměřených pracovních workshopů
  • prohlubování spolupráce s vysokými školami

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

2 / 2021 Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový
Ing. Iva Coufalíková Ph.D.,
2 / 2021 Detekce přítomnosti R-materiálu v asfaltových směsích pomocí metody postupné extrakce asfaltového pojiva
Ing. Ondřej Dašek Ph.D., Ing. Petr Hýzl Ph.D., Ing. Jiří Sachr ,
2 / 2021 Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin – od návrhu k pokládce
Ing. Pavla Vacková Ph.D., Ing. Jan Valentin PhD.,
2 / 2021 Využitie viskozity pri hodnotení kvalitatívnych parametrov asfaltových spojív
Ing. Michal Holý Ph.D., doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.,
12 / 2020 Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv
Ing. Lucie Benešová Ph.D.,


 

Povrchové vlastnosti vozovek

Ing. Josef Stryk, Ph.D.
předseda odborné sekce Povrchové vlastnosti vozovek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • plnit funkci Národního aplikačního týmu (NAT) pro normy EN a ISO, technické specifikace a jiné předpisy navrhované, projednávané a schvalované CEN/TC 227/WG 5
 • účastnit se projednávání národních předpisů vztahujících se k této problematice
 • věnovat se problematice sběru dat v návaznosti na systémy hospodaření s vozovkami
 • usilovat o zřízení národních referenčních úseků pro kontrolu přesnosti měřicích zařízení
 • podporovat činnosti pro zajištění přesnosti měřicích zařízení podle TP 207
 • zastupovat ČR v PIARC TC zaměřené na vozovky
 • informovat o řešení výzkumných projektů u nás i v zahraničí
 • spolupracovat se Sdružením pro výstavbu silnic, ŘSD a Silniční databankou
 • publikační a prezentační činnost

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

12 / 2020 Po cementobetonovém krytu s obnaženým kamenivem jezdíme už 8 let
Leoš Nekula ,
7 / 2019 Hlavní prohlídky pozemních komunikací
Ing. Ivan Tesař ,
12 / 2018 Možnosti zpřesnění naměřených dat plynoucí ze současného měření součinitele tření a podélných nerovností povrchu vozovky
Ing. Ilja Březina , Leoš Nekula , Ing. Pavla Nekulová , Ing. Josef Stryk Ph.D.,
12 / 2018 Obrusné asfaltové vrstvy se sníženou hlučností - přístup k hodnocení akustické charakteristiky
Ing. Petr Bureš , Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D., Ing. Jan Valentin PhD.,
2 / 2018 Životnost obrusných vrstev z hlediska protismykových vlastností
Leoš Nekula ,


 

Silniční tunely

Ing. Vlastimil Horák
předseda odborné sekce Silniční tunely
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • spolupráce s MD ČR při vytváření prováděcí vyhlášky nebo Nařízení vlády ČR pro bezpečnost v tunelech PK na území ČR
 • pokračování spolupráce s MD při vytváření a doplňování norem a tech. podmínek týkajících se objektů tunelů PK
 • aktivní účast na jednáních pracovních skupin PIARC
 • spolupráce s Dopravní policií a HZS při vytváření a doplňování norem a technických podmínek
 • organizování jednání sekce na pracovištích tunelů ve výstavbě
 • prezentace výstavby tunelů PK v ČR na odborných konferencích

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

3 / 2021 Silnice I/3 Červené Vršky – U Topolu, tunel Konopiště
Ing. Pavel Kraus , Ing. Martin Laloušek , Ing. František Polák ,
3 / 2021 Dálnice D3 a problematika tunelu Pohůrka
Ing. Miroslav Codl ,
3 / 2021 Tunel Homole na dálnici D35, úsek Ostrov – Vysoké Mýto
Ing. Tomáš Louženský , Ing. František Polák ,
3 / 2020 Městský okruh v Praze – stavby pro jeho dokončení
Ing. Lukáš Grünwald , Ing. Aleš Merta , Ing. Pavel Šourek ,
3 / 2020 Obchvat města Náchod, silnice I/33 - tunelové stavby
Ing. Tomáš Louženský , Ing. František Polák ,


 

Zemní práce, odvodnění a spodní stavba

doc. RNDr. František Kresta
předseda odborné sekce Zemní práce, odvodnění a spodní stavba
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • spojovací článek mezi AIPCR a odbornou veřejností v ČR
  • předávání informací o vývoji v tomto oboru
  • formulování a předkládání českých stanovisek a připomínek
  • přejímání mezinárodních předpisů
 • vztah k ČSS
  • prohlubování znalostí a povědomí o významu odborného řešení problematiky odvodnění, zemních prací a spodní stavby mezi členy ČSS
  • aktivní účast na akcích pořádaných ČSS
 • oblast vzdělávací
  • pokračování v tradici pořádání jednodenních odborných seminářů
  • využití možností progresivních informačních technologií, např. internetu, k šíření odborných informací

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

1 / 2021 Úprava zemin – východiska, praxe, perspektivy
doc. RNDr. František Kresta PhD.,
1 / 2021 Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního tělesa dálnice D35 Časy–Ostrov
Ing. Klára Malotová ,
1 / 2020 Aktuální stav přípravy evropské technické zprávy (technical report) Alternativní materiály v zemních pracích
doc. RNDr. František Kresta PhD.,
1 / 2020 Poloskalní horniny v zemních pracích a jak k nim přistupovat
Ing. Klára Malotová , Ing. Jiří Záruba MBA,
1 / 2020 Analýza efektívnosti zlepšenia podložia násypov ciest štrkovými piliermi
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D., doc. Ing. RNDr. Miloslav  Kopecký Ph.D., Ing. Peter Mušec Ph.D.,


 

Bezpečnost silničního provozu

Ing. Jindřich Frič, PhD.
předseda odborné sekce Bezpečnost silničního provozu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti

 • Účelem sekce je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti  o utváření bezpečného dopravního prostoru prostřednictvím rozvíjení činností směřujících k prosazování významu bezpečnosti silničního provozu. Uplatňování těchto činností realizovaných při plánování, projektování, výstavbě, údržbě a provozu silničních komunikací je založené na základním principu ochrany života a zdraví všech účastníků silničního provozu.
 • Předávání informací o výsledcích výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.
 • Předávání informací o aktualizaci evropských i národních předpisů a norem ve vztahu k utváření bezpečné silniční infrastruktury.
 • Předávání informací o vývoji nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR.
 • Spolupráce s Ministerstvem dopravy při stanovování a naplňování aktivit Akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030 zejména v části zaměřené na silniční infrastrukturu.
 • Příprava článků pro časopis Silniční obzor se zaměřením na bezpečnost silničního provozu.
 • Organizace odborných přednášek na akcích pořádaných ČSS a spolupráce s dalšími pořadateli konferencí a workshopů.
 • Pravidelná aktualizace webových stránek sekce. 

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

5 / 2021 Dopravní nehody na přechodech pro chodce – případová studie
Ing. Kristina Kletečková , Ing. Martina Sedláčková , Ing. Veronika Valentová Ph.D.,
4 / 2021 Strategie BESIP 2021-2030 klade důraz na bezpečnou infrastrukturu
Ing. Alena Daňková Ph.D., Ing. Jindřich Frič PhD., Ing. Lukáš Kadula , Ing. Veronika Valentová Ph.D.,
4 / 2021 Na silnicích v ČR vyhaslo v uplynulé dekádě téměř 6 600 životů
Ing. Lukáš Kadula , Mgr. Tomáš Neřold M.A., Pplk. Mgr.  Jan Straka , Ing. Veronika Valentová Ph.D., Plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý MBA,
4 / 2021 Srovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu – chování řidičů a ostatních účastníků silničního provozu
Ing. Pavel Havránek , Ing. Eva Simonová ,
4 / 2021 Metodika tvorby Strategie BESIP měst: systematické zvyšování bezpečnosti na území měst
RNDr. Jan Tecl , Ing. Ondřej Valach ,