Přehled článků


Hledej:         

Autor:          

Rubrika:       

Rok:              
měsíc rok název autor
2 2023 Experimentální studie použití vybraných rejuvenátorů, mleté pryže a plastového odpadu u asfaltové směsi s 50 % R-materiálu
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: asfaltový R-materiál, recyklace, rejuvenátor, pryží modifikované asfaltové pojivo, LDPE, asfaltová směs
MSc. Majda Belhaj 
Ing. Pavla Vacková Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2023 Přísady pro zlepšování vlastností asfaltových směsí na bázi fosfátového esteru
Asfaltové vozovky, Výzkum, analýzy
Klíčová slova: nízkoteplotní asfaltové směsi, biomodifikační přísady, uhlíková stopa, zvýšení přilnavosti, prodloužení zhutnitelnosti asfaltové směsi, úspory energie, recykláty, biorejuvenátor, bioadhezní přísada
Ing. Eva Králová 
Ing. Lubomír Žalman 
2 2023 Opatření pro zklidňování dopravy v psychologickém kontextu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: zklidňování dopravy, zranitelní účastníci dopravy, šířkové uspořádání, psychologické souvislosti, samo-vysvětlující komunikace
Mgr. Miroslava Horáková 
2 2023 Východiska pro návrh koeficientu parkovacích minim v Návrhu územního plánu města Brna
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: územní plánování, dopravní plánování, parkovací politika, parkovací minima, koeficient automobilizace
Ing. Hana Kobzová 
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
2 2023 Posuzování životního cyklu komponent osobních vozidel
Výzkum, analýzy, Životní prostředí
Klíčová slova: posuzování životního cyklu, LCA, komponenty osobních vozidel
Ing. Marek Carbol 
RNDr. Leoš Pelikán Ph.D.
Ing. Libor Špička 
1 2023 Numerická analýza vlivu změny náhradní tloušťky průřezu
Betonové vozovky, Výzkum, analýzy
Klíčová slova: beton, smršťování, dotvarování, strunový tenzometr, náhradní tloušťka průřezu
Ing. et Ing. Radovan Hofírek Ph.D.
1 2023 Představení normy ČSN EN 16907-4 Zemní práce: Část 4 Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: ČSN EN 16907-4, úprava zemin, zlepšení zemin, stabilizace, doba zrání
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2023 Vylehčený násyp s výztužnou geomříží
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: vylehčený násyp, geomříž, sedání, objemová hmotnost, popílek, elektrárenská struska, monitoring, přírodní zdroje, výrobek, certifikát
Ing. Jiří Záruba MBA
1 2023 Pěnové sklo a možnosti jeho použití na stavbách pozemních komunikací
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: pěnové sklo, vylehčené násypy, pórovité kamenivo, nízká objemová hmotnost, recyklované materiály, náhrada zemin
Ing. Jan Zajíček 
1 2023 Úprava zemin fluidními popílky – od laboratorních zkoušek po aplikaci na stavbě D49 Hulín - Fryšták
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: vápenatý fluidní popílek, úprava zemin, kontrolní zkoušky
doc. RNDr. František Kresta PhD.
Ing. Bohuslav Slánský Ph.D.
1 2023 Zmeny v projektovaní ciest a diaľnic na Slovensku podľa nových STN
Projektování, příprava staveb, Ze světa
Klíčová slova: projektovanie, cesty, diaľnice, križovatky
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
12 2022 Znovuoživení asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad – zásady a souvislosti
Asfaltové vozovky, Technologie
Klíčová slova: R-materiál, opětovné použití, zpětně získaná pojiva, požadavky, oživovací přísady, stárnutí
Ing. Tomáš Koudelka 
12 2022 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek a možnosti predikce jejich vývoje
Povrchové vlastnosti vozovek
Klíčová slova: povrch vozovek, protismykové vlastnosti, makrotextura, predikce
Ing. Ondřej Machel 
Leoš Nekula 
Ing. Pavla Nekulová 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2022 Problematika nízkohlučných povrchů v Evropě a možnosti akustického hodnocení
Povrchové vlastnosti vozovek
Klíčová slova: hluk z dopravy, nízkohlučné povrchy, měření metodou CPX
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D.
Ing. Jan Machanec 
Ing. Petra Marková 
12 2022 Implementace BIM do veřejných zakázek dopravní infrastruktury v ČR
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: BIM, implementace BIM, rizika, dopravní infrastruktura
Ing. Karel Fazekas 
Ing. Jakub Kareš 
Ing. Petr Pánek Ph.D.
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
12 2022 Porovnání prognózy se skutečným vývojem intenzit automobilové dopravy mezi roky 2016 a 2020
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: dopravní inženýrství, prognóza dopravy, intenzita dopravy, celostátní sčítání dopravy, technické podmínky
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Dagmar Juříková 
Ing. Aleš Richtr 
12 2022 Analýza používání bezpečnostních pásů v České republice
Dopravní bezpečnost, Obecné otázky
Klíčová slova: bezpečnostní pás, nepoužívání bezpečnostních pásů, nepřipoutaní, gender, přední a zadní sedadla
Ing. Lukáš Kadula 
Martin Šípek 
Mgr. Eva Šragová 
RNDr. Jan Tecl 
11 2022 Trolejbusy v Bratislave zažijú nebývalý rozvoj
Ze světa
Klíčová slova: ekológia, bezemisná doprava, Bratislava, náhrada autobusov, IMC hybridný batériový trolejbus, elektrobus, infraštruktúra, trolejbusové trate
Ing. Michal Dekánek 
11 2022 Možnosti hodnocení stavu předpjaté výztuže mostních konstrukcí
Mosty
Klíčová slova: mostní konstrukce, předpjatá výztuž, koroze, diagnostika stavu, NDT metody
Ing. Ivo Hodovský 
doc. Ing. Monika Manychová Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
Ing. Václav Svoboda 
Ing. Vítězslav Vacek CSc.
11 2022 Realizace zelených mostů přes stávající liniové stavby
Mosty, Životní prostředí
Klíčová slova: zelený most, prefabrikace, rychlost výstavby, eliminace rizik při výstavbě
Ing. Tomáš Brzák 
Ing. Pavel Bulejko 
Ing. Rastislav Schreiber 
11 2022 Olbramovice se konečně dočkaly – stavba obchvatu byla zprovozněna
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: Olbramovice, obchvat, doprava, stavba, stavební objekty, zemní práce, mostní objekt, nosník, akcelerace, protihluková stěna
Ing. Lucie Jurkovičová 
Ing. Veronika Malinská 
11 2022 Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
Výzkum, analýzy, Obecné otázky
Klíčová slova: dobíjecí infrastruktura, dobíjecí stanice, dobíjecí bod, elektromobil
Ing. Lukáš Kadula 
Mgr. Jiří Sedoník 
Ing. Libor Špička 
11 2022 Analýza dopravní nehodovosti v obcích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, strategie BESIP, nehodovost, hodnocení bezpečnosti, shluková analýza
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Mgr. Jan Elgner 
Ing. Lukáš Kadula 
Mgr. Eva Šragová 
RNDr. Jan Tecl 
Ing. Ondřej Valach 
11 2022 Kombinovaný účinek přírodních vláken a rejuvenátorů na vlastnosti asfaltové směsi s obsahem R-materiálu
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: R-materiál, jutová vlákna, rejuvenátor, recyklace, asfaltová směs
  
MSc. Majda Belhaj 
Ing. Peter Gallo 
Ing. Pavla Vacková Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
10 2022 Pražský okruh, stavby D0 518 Ruzyně–Suchdol a D0 519 Suchdol–Březiněves, příprava před zahájením posuzování v procesu EIA
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: Pražský okruh, Ruzyně, Suchdol, Březiněves, příprava staveb, EIA
Ing. Aleš Merta 
10 2022 Stavba I/23 Kardašova Řečice, obchvat
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: obchvat, Kardašova Řečice, silnice I/23, projekt, dopravní stavba, životní prostředí, infrastruktura
Ing. Ondřej Šváb 
Ing. Jakub Vyhnálek 
10 2022 Rozvoj tramvajové sítě v Praze
Dopravní inženýrství, Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: Praha, MHD, tramvajová trať, tramvaj, vozovna, výstavba, realizace, projekt, strategie, dopravní podnik
Ing. Filip Jiřík 
10 2022 Role silniční dopravy v bezemisní udržitelné multimodální mobilitě - 1. díl: Analýza, 2. část
Životní prostředí
Klíčová slova: fosilní paliva, klimatická změna, energetická náročnost dopravy, úspory energie v dopravě
Ing. Jiří Pohl 
10 2022 Analýza vlivu šířky zpevněné krajnice na bezpečnost silničního provozu
Obecné otázky, Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: zpevněná krajnice, šířka krajnice, bezpečnost silničního provozu, dopravní nehoda, rychlost
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Pavel Havránek 
Mgr. Zuzana Křivánková 
Mgr. Robert Zůvala 
10 2022 Použití pojiv typu PMB RC v asfaltových směsích s R-materiálem
Technologie
Klíčová slova: asfaltové směsi, recyklace, polymerem modifikované asfaltové pojivo, PMB RC
MSc. Majda Belhaj 
Ing. Pavla Vacková Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
David Zika 
9 2022 Nejočekávanější česká dálnice – D0 Pražský okruh stavba č. 511 v úseku D1-Běchovice
Dálnice
Klíčová slova: D0, Pražský okruh, SOKP, úsek stavby č. 511, Praha
Ing. Tomáš Gross Ph.D.
Ing. Michal Hrdlička 
Ing. Petr Kural 
Ing. Tomáš Podroužek 
Ing. František Polák 
Ing. Pavel Šourek 
9 2022 D4R7 – nultý obchvat Bratislavy a jeho technické optimalizácie
Dálnice, Ekonomika, financování
Klíčová slova: D4R7, koncesionár, protihlukové steny, vozovka, monolitické betónové zvodidlá
Ing. Tomáš Bežilla PhD.
Ing. Alexandra Bukovská Jevínová 
9 2022 Role silniční dopravy v bezemisní udržitelné multimodální mobilitě - 1. díl: Analýza, 1. část
Životní prostředí
Klíčová slova: fosilní paliva, klimatická změna, energetická náročnost dopravy, úspory energie v dopravě
Ing. Jiří Pohl 
9 2022 Detekce mimořádných událostí v tunelech pozemních komunikací
Tunely
Klíčová slova: silniční tunel, planý poplach, videodetekce, akustický detekční systém
Ing. Jiří Štefan 
9 2022 Metodika implementace místních strategií BESIP: dílčí kroky k naplňování jednotlivých oblastí a aktivit
Dopravní bezpečnost, Ekonomika, financování
Klíčová slova: Strategie BESIP měst, bezpečnost silničního provozu, nehodovost, implementace opatření
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Eva Simonová 
RNDr. Jan Tecl 
Ing. Ondřej Valach 
9 2022 Regenerační a konzervační postřiky – technologie s vysokou přidanou hodnotou
Asfaltové vozovky, Technologie
Klíčová slova: regenerační postřik, konzervační postřik, kationaktivní asfaltová emulze, malténová složka, speciální asfaltové pojivo, přírodní asfalt, posyp kamenivem, životnost asfaltové vrstvy, degradace asfaltového pojiva
Ing. Václav Neuvirt CSc.
Ing. Ján Štefík 
Ing. Václav Valentin 
7-8 2022 Nové možnosti detekce poruch pozemních komunikací na síťové úrovni s využitím počítačového vidění
Technologie
Klíčová slova: pozemní komunikace, vozovky, poruchy, sběr dat, autonomní systémy
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Michal Janků Ph.D.
Ing. Robert Pinkas MBA
RNDr. Michal Procházka Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
7-8 2022 Uvolňování PAU ze znovuzískaných asfaltových směsí třídy T3 a T4 do okolního prostředí při jejich znovuvyužití v silničním stavitelství
Výzkum, analýzy
Klíčová slova: znovuzískaná asfaltová směs, voda, polycyklické aromatické uhlovodíky
Mgr. Martina Bucková 
Karel Effenberger 
RNDr. Jiří Huzlík Ph.D.
Ing. Vilma Jandová 
Ing. Josef Svoboda 
Ing. Jan Valentin PhD.
7-8 2022 Změny v silniční sítí odrážející potřebu aktualizace HD map
Obecné otázky, Telematika, informační systémy
Klíčová slova: autonomní vozidla, HD mapy, změny v infrastruktuře, aktualizace, digitalizace změn
Mgr. Lukáš Caha 
Mgr. Štěpán Křehlík Ph.D.
Mgr.  Marek Vanžura Ph.D.
Mgr. Markéta Zvardoňová 
7-8 2022 Oprava cementobetonového krytu na SOKP 516
Betonové vozovky, Správa, údržba
Klíčová slova: revitalizace, cementobetonový kryt, vozovka, grinding, broušení, realizace, protismykové vlastnosti, tuhá vozovka
Ing. Stanislav Bedřich 
Ing. Monika Káňová 
Ing. Marie Kunstová 
7-8 2022 Moderní způsob vyztužení vozovek
Asfaltové vozovky, Správa, údržba
Klíčová slova: asfaltové směsi, 3D vyztužení, syntetická vlákna, aramid, jednoduchost, pokládka, hutnění, testování, certifikace
Ing. Jiří Zedníček 
7-8 2022 Tiché tunely – 2.část
Tunely
Klíčová slova: hluk, doprava, dopravní hluk, tunel, dopravní tunel, dálniční tunel, omezení hlučnosti, snížení hlučnosti, akustický obklad, venkovní chráněné prostory, životní prostředí, portál tunelu, vyzařování
Ing. Libor Ládyš 
Ing. Petr Novák 
Ing. Ondřej Simon 
7-8 2022 Smrtelné následky nehod na elektrokolech v České republice
Obecné otázky, Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: cyklistika, elektrokolo, přilba, nehoda
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Ing. Lukáš Kadula 
Mgr. Eva Šragová 
Mgr. Robert Zůvala 
6 2022 Výztužné prvky cementobetonových krytů
Betonové vozovky
Klíčová slova: kluzný trn, cementobetonový kryt, tuhá vozovka, životnost vozovky, výztužné prvky
Ing. Stanislav Bedřich 
6 2022 Technológia jemného frézovania pre obnovu povrchových vlastností vozoviek
Povrchové vlastnosti vozovek
Klíčová slova: jemné frézování, Fine Milling, Feinfräsen, Wirtgen, obnova vlastností, rovinatost, protismyk, CBK
Ing. Martin Barka 
Ing. Bohumil Kazimierzak 
6 2022 Turbookružní křižovatky – charakteristiky a návrh – 2. část
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Patočka 
Ing. Martin Smělý Ph.D.
6 2022 Čistá mobilita z pohledu mezinárodních vztahů a závazků ČR
Obecné otázky, Životní prostředí
Klíčová slova: čistá mobilita, Zelená dohoda Green Deal, balíček „Fit for 55“, rozvoj elektromobility, infrastruktura nabíjecích stanic, alternativní paliva (AFIR), transevropská dopravní síť TEN-T, Memorandum o spolupráci v rozvoji elektromobility v ČR, Národní pl
Jan Sechter 
6 2022 Tiché tunely – část 1
Tunely
Klíčová slova: hluk, doprava, dopravní hluk, tunel, dopravní tunel, dálniční tunel, omezení hlučnosti, snížení hlučnosti, akustický obklad, venkovní chráněné prostory, životní prostředí, portál tunelu, vyzařování
Ing. Libor Ládyš 
Ing. Petr Novák 
Ing. Ondřej Simon 
6 2022 Záchytné systémy pro vozidla – případová studie
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: záchytné systémy pro vozidla, svodidla, dopravní nehody se svodidly, případová studie
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Ing. Kristina Kletečková 
Ing. Eva Simonová 
5 2022 Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2020
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: silniční doprava, sčítání dopravy, mobilní sběr dat, intenzita dopravy, dopravní výkon, skladba dopravního proudu
Ing. Stanislava Kubešová 
Mgr. Ján Skovajsa 
5 2022 Analýza druhů nákladních vozidel sledovaných při celostátním sčítání dopravy z pohledu jejich hmotnosti
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: dopravní inženýrství, intenzita dopravy, celostátní sčítání dopravy, druhy vozidel, celková hmotnost, užitečná hmotnost
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Šťastný 
5 2022 Turbookružní křižovatky – charakteristiky a návrh – 1. část
Křižovatky
Klíčová slova: turbo-okružní křižovatka (TOK), okružní křižovatka se soustřednými jízdními pruhy na okružním pásu (OK), úroveň kvality dopravy (UKD), kapacita, relativní nehodovost, fyzické oddělení jízdních pruhů
Ing. Miroslav Patočka 
Ing. Martin Smělý Ph.D.
5 2022 Využití multiagentního dopravního modelování v praxi
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: multiagentní model, MATSim, prognóza, Brno
Ing. Dmitrii Grishchuk 
Ing. Hana Kobzová 
Mgr. Jiří Malý Ph.D.
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
5 2022 Využití dat o dopravním chování při přípravě plánu udržitelné městské mobility
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: plán udržitelné městské mobility, průzkum dopravního chování, plánování dopravy, data
Mgr. Petr Kouřil 
Mgr. Michal Šimeček Ph.D.
4 2022 Využití LiDARu měřicího vozidla pro stanovení rozhledu na pozemní komunikaci
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: rozhled, silnice, bezpečnost, LiDAR, GIS
Doc. RNDr. Michal Bíl PhD.
Ing. Pavel Havránek 
Mgr. Vojtěch Nezval Ph.D.
Ing. Eva Simonová 
Ing. Šimon Špinar 
4 2022 Spolufinancování aktivit bezpečnosti silničního provozu na území měst
Dopravní bezpečnost, Ekonomika, financování
Klíčová slova: dopravní nehodovost, bezpečnost silničního provozu, BESIP, strategie bezpečnosti silničního provozu měst a obcí, místní komunikace, financování, dotační program
Mgr. Eva Šragová 
RNDr. Jan Tecl 
Ing. Ondřej Valach 
4 2022 Nepozornost: postoje účastníků silničního provozu v kontextu nehodových dat
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: bezpečnost, distrakce, dopravní nehoda
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Sára Klečková 
Mgr. Pavlína Skládaná 
4 2022 Turbookružní křižovatky, aktuální návrhový prvek na pozemních komunikacích
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Vohradský 
4 2022 Vývoj okružních křižovatek v Plzni
Křižovatky
Klíčová slova: okružní křižovatka, turbo, Plzeň
Ing. Ondřej Vohradský 
4 2022 Použití směsí kameniv s různou ohladitelností do asfaltových směsí pro obrusné vrstvy
Asfaltové vozovky, Výzkum, analýzy
Klíčová slova: protismykové vlastnosti povrchu vozovky; odolnost proti ohlazení; kamenivo; obrusné vrstvy
Ing. Petr Bureš 
Ing. Jaroslava Dašková Ph.D.
Leoš Nekula 
Ing. Pavla Nekulová 
Ing. Michal Sýkora 
Ing. Jakub Šedina Ph.D.
3 2022 I/42 VMO Žabovřeská I, etapa II – tramvajový tunel
Tunely, Obecné otázky
Klíčová slova: tramvajový tunel, silnice I/42, Velký městský okruh Brno
Ing. Petr Suchánek 
3 2022 Tunel Homole na D35 zadávaný metodou Design & Build
Tunely, Ekonomika, financování
Klíčová slova: D35, dálnice, tunel Homole, NRTM, smaragdový FIDIC
Ing. Alexandr Butovič PhD.
3 2022 Diaľničný tunel Prešov po 4 rokoch výstavby v prevádzke
Tunely
Klíčová slova: tunel, doprava, razenie, vybavenie, bezpečnosť
Ing. Miloslav Frankovský 
3 2022 Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM
Výzkum, analýzy
Klíčová slova: WIM, nákladní doprava, mosty, sledování mostů
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
Ing. Ondřej Koutník 
Ing. Libor Krejčí Ph.D.
Ing. Jan Včelák Ph.D.
3 2022 Ramp Metering – ověřovací studie
Obecné otázky
Klíčová slova: Ramp Metering, řízení provozu, řízení vjezdu, ITS, dávkování vozidel, mikrosimulace
Ing. Karel Ježík 
Ing. Zbyněk Mikolajek 
Ing. Radim Striegler 
2 2022 Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek
Asfaltové vozovky, Výzkum, analýzy
Klíčová slova: asfaltové směsi, životnost, trvanlivost, nízkoteplotní vlastnosti, odolností proti šíření trhlin, lomová houževnatost, pevnost v tahu za ohybu
Ing. Pavla Vacková Ph.D.
2 2022 Kvalita silničních asfaltů a způsob jejího hodnocení
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: silniční asfalty, reologické vlastnosti, asfaltény, stárnutí, ČSN EN 12591
Ing. Petr Bureš 
Ing. Tomáš Koudelka 
Ing. Jakub Šedina Ph.D.
2 2022 Deformačné charakteristiky asfaltových vrstiev vozovky odvodené z meraní deflektometrom FWD počas výstavby vozovky
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: priehyb, vozovka, vrstva, asfalt, deflektometer, modul
Ing. Zsolt Boros 
Ing. Filip Buček 
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
2 2022 Laboratorní zkoušky materiálů při zemních pracích na dopravních stavbách a jejich úskalí
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: geotechnika, laboratoř, zkoušky, úskalí
Mgr. Petr Stöhr 
2 2022 Metodika Environmentálního auditu dopravní infrastruktury
Obecné otázky, Životní prostředí
Klíčová slova: audit, životní prostředí, infrastruktura, opatření
doc. RNDr. Petr Anděl CSc.
Mgr. Ivo Dostál 
Ing. Ivana Gorčicová 
Mgr. Marek Havlíček Ph.D.
Ing. Jiří Jedlička 
2 2022 Zpětná vazba na revizi normy ČSN 73 6101
Obecné otázky
Klíčová slova: ČSN 73 6101, norma, návrhová rychlost, mezní rychlost, výsledný sklon, rekonstrukce, průzkum
Ing. Michal Radimský Ph.D.
2 2022 Stavba dálnice D11 – úsek Smiřice–Jaroměř
Dálnice
Klíčová slova: D11, dálnice, realizace staveb, stavby dopravní, stavby liniové, dálnice, mosty železniční, mosty dálniční
Ing. Ondřej Řezníček 
1 2022 Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC
Výzkum, analýzy, Technologie
Klíčová slova: UHPC, dřevobetonové spřažené konstrukce, materiálové testy, protlačovací zkouška, zatěžovací zkouška
Ing. Milan Holý Ph.D.
1 2022 Zřizování násypů do vody
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: násypy ve vodě, kamenitá sypanina, ČSN EN 16907-3
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2022 VLIV HLOUBKOVÉHO ZLEPŠENÍ ZEMIN NA SEDÁNÍ NÁSYPŮ
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: násyp, složité geotechnické poměry, lignit, tlaková podzemní voda, hloubkové zlepšení zemin, monitoring, sedání
Ing. Vítězslav Herle 
Mgr. Pavel Vižďa 
1 2022 Návrh složení a výroby mezerovitého vláknobetonového kompozita s využitím betonového recyklátu pro ztužení průřezů zemních konstrukcí
Výzkum, analýzy, Technologie
Klíčová slova: kompozit, mezerovitý vláknobeton, betonový recyklát, cihelný recyklát, liniové stavby
Ing. Hana Hanzlová CSc.
Ing. Petr Mondschein PhD.
Ing. Luboš Musil 
doc. Dr. Ing. Jan Pruška 
Ing. Jan Vodička CSc.
1 2022 Změna předpisu TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: revize, předpis, TP 97, geosyntetika
Ing. Milan Kašpar 
12 2021 Optimalizace využití dostupných kapacit pro dopravu v klidu
Obecné otázky
Klíčová slova: doprava v klidu, management parkování, smart parking, obsazenost parkovacích míst, predikce obsazenosti
Ing. Jan Šilar Ph.D.
12 2021 Měření proměnných parametrů povrchů vozovek ve vazbě na bezpečnost silničního provozu
Povrchové vlastnosti vozovek, Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: povrch vozovek, bezpečnost, nehodovost, protismykové vlastnosti
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Ing. Ondřej Machel 
Leoš Nekula 
Ing. Pavla Nekulová 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2021 Provádění hlavních prohlídek na pozemních komunikacích pro různé úrovně správců
Povrchové vlastnosti vozovek, Správa, údržba
Klíčová slova: pozemní komunikace, správce komunikace, hlavní prohlídka
RNDr. Marie Filakovská 
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Michal Janků Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
Ing. Ivan Tesař 
12 2021 Metodika návrhu, realizace a hodnocení dopravně-bezpečnostních kampaní
Dopravní bezpečnost, Obecné otázky
Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, kampaň, sociální marketing, efektivita
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Alena Daňková Ph.D.
Mgr. Jan Elgner 
Mgr. Petr Kouřil 
Mgr. Eva Šragová 
Ing. Ondřej Valach 
11 2021 Statický výpočet zatížitelnosti Barrandovského mostu
Mosty
Klíčová slova: rekonstrukce, sanace, zesilování mostu, předpětí bez soudržnosti, výměna ložisek, zatížitelnost, Barrandovský most
Ing. Ondřej Matoušek 
Ing. Aleš Menšík 
Ing. Milan Šístek 
11 2021 Genderová a regionální specifika užívání cyklistických přileb v kontextu klíčových ukazatelů Strategie BESIP 2021–2030
Dopravní bezpečnost, Obecné otázky
Klíčová slova: cyklistika, kolo, přilba, nehoda, pohlaví
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Mgr. Jan Elgner 
Ing. Lukáš Kadula 
Mgr. Eva Šragová 
11 2021 Lávka přes řeku Ohři u Svatošských skal
Mosty
Klíčová slova: lávka, zemní kotvy, lano, pylon, kotevní blok
Ing. Milena Navrátilová 
Ing. Luděk Oberhofner 
Ing. Jan Procházka 
10 2021 Modernizace dálnice D1 - ohlédnutí
Projektování, příprava staveb, Dálnice
Klíčová slova: dálnice, D1, modernizace
Ing. Jiří Hruška 
Ing. Petr Kůrka 
10 2021 Výstavba jižní části obchvatu silnice II/246 města Roudnice nad Labem
Projektování, příprava staveb, Silnice
Klíčová slova: Roudnice nad Labem, obchvat, tranzitní doprava
Ing. Michal Turek Ph.D.
10 2021 Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4
Projektování, příprava staveb, Dálnice
Klíčová slova: technické riešenie, obmedzenie dopravy, rámová konštrukcia, výsun mosta
Ing. Martin Chrappa 
Ing. Peter Kulla 
Ing. Pavel Svoboda Ph.D.
Ing. Leonard Šopík Ph.D.
10 2021 Bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu v ČR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: zranitelní účastníci silničního provozu, pilotní projekt, Interreg/Danube/RADAR, Evropská direktiva, řízení bezpečnosti silničního provozu, bezpečnostní audit, legislativní podmínky, praktické podmínky, projekty udržitelné mobility (PUM), průzkumy
Ing. Jiří Landa 
9 2021 Závěry 28. silniční konference 2021
Obecné otázky
Klíčová slova:
  
9 2021 Průběh realizace nových úseků dálnice D6
Dálnice
Klíčová slova: dálnice, D6, doprava, obchvat, liniová stavba, Lubenec, Nové Strašecí, Řevničov
Bc. Lukáš Hnízdil 
Jan Hrazdira 
9 2021 Výzvy budoucnosti spojené se stavbou betonových silnic
Betonové vozovky
Klíčová slova: budoucnost, intenzita dopravy, životnost, zdroje, spolupráce
Im. Univ. Prof. Dr.  Rupert Springenschmid 
9 2021 Výstavba lávky z UHPC přes Vltavu v Lužci
Mosty, Technologie
Klíčová slova: zavěšená lávka, UHPC (ultra vysokohodnotný beton), segment, předpínací kabel
Dr. Ing. Petr Vítek 
9 2021 Bezpečnostní audit veřejných prostranství
Dopravní bezpečnost, Obecné otázky
Klíčová slova: identifikace rizik, bezpečnost, prevence kriminality, uliční prostor, zklidňování dopravy
Mgr. Pavlína Skládaná 
Ing. Pavel Skládaný 
9 2021 28. silniční konference – Olomouc 2021
Obecné otázky
Klíčová slova:
  
8 2021 Velký městský okruh Brno (VMO) Aktuálně běžící projekty a kdy bude hotovo?
Dopravní inženýrství, Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: VMO Brno, Žabovřeská, Tomkovo náměstí, Rokytova, tunel Vinohrady, Ostravská radiála
Ing. Aleš Karda 
Ing. Radka Matuszková 
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
Ing. Tomáš Vyhlídal 
8 2021 Modernizace dálničního mostu Vysočina
Mosty
Klíčová slova: most Vysočina, dálnice D1, rozšíření, zesílení Vysočina bridge, motorway D1, widening, strengthening
Ing. David Marván 
Ing. Petr Nečesal 
Ing. Antonín Pechal CSc.
Ing. Ondřej Skorunka 
8 2021 Svodidla a připojování nemovitostí a polních cest
Dopravní bezpečnost, Obecné otázky
Klíčová slova: projekt RADAR, svodidla, přerušení svodidel, napojení nemovitostí, pevné překážky, Arcus Primus řešení, absorpční koncové části, tlumič nárazu, Technické podmínky výrobce (TPV)
Ing. Jiří Landa 
8 2021 Skúsenosti s návrhom, realizáciou a overením vozovky z dlažby určenej pre dopravnú plochu priemyselného objektu
Obecné otázky, Ze světa
Klíčová slova: betónová zámková dlažba, vozovka, dopravná plocha, zaťaženie, FWD
Ing. Zsolt Boros 
Ing. Filip Buček 
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
6 2021 Technologie NGCS, betonový povrch nové generace. Konečně tichá a udržitelná vozovka?
Betonové vozovky, Technologie
Klíčová slova: betonové komunikace, nízkohlučné vozovky, NGCS
Anne Beeldens 
Pieter De Winne 
Luc Rens 
An Scheers 
Barbara Vanhooreweder 
6 2021 Oblasti využití betonových dopravních ploch
Betonové vozovky, Technologie
Klíčová slova: okružní křižovatky, odpočívky, městské komunikace, silnice ve volné krajině, křižovatky, logistické plochy, obrubníky a žlaby s obrubníkem, spárořez, geometrie desek
Ing. Martin Langer 
6 2021 Vplyv deformačných a pevnostných charakteristík betónu pohybových plôch letísk na ich klasifikáciu metódou ACN-PCN
Betonové vozovky, Technologie
Klíčová slova: betón, vozovka, kryt, modul, pružnosť , pevnosť, ťah, ohyb, klasifikácia, letisko, plocha
Ing. Zsolt Boros 
Ing. Filip Buček 
6 2021 Ekonomické srovnání nízkohlučného povrchu s běžným povrchem
Životní prostředí, Ekonomika, financování
Klíčová slova: ekonomické hodnocení, výpočet externalit, nízkohlučné povrchy, plánování a sociální aspekty dopravy, dopad hluku na zdraví, životní prostředí, udržitelnost dopravy
Ing. Blanka Hablovičová 
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D.
Ing. Petra Marková 
Ing. Dana Potužníková Ph.D.
6 2021 Polní cesty s CB kolejovým krytem – použití strojní pokládky
Betonové vozovky, Obecné otázky
Klíčová slova: kolejové polní cesty, beton, vozovka, CB kryt
Ing. Daniel Houštecký 
6 2021 Novinky v plánování udržitelné městské a aktivní mobility
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: udržitelnost, bezpečnost, mobilita, strategie
Ing. Jaroslav Martinek 
6 2021 Identifikování míst častých dopravních nehod tramvají v Praze
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: tramvaj, dopravní nehoda, osobní automobil, místo nejčastějších dopravních nehod, aktivní bezpečnost
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Jakub Seidl 
Roman Vávra 
6 2021 Problémy při zajišťování bezpečnosti chodců na přechodech a chodnících
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: zásobování, zastavení a stání vozidel, přechody pro chodce, chodníky a nároží, stavebně-technické přestavby a úpravy křižovatek a chodníků, nízkonákladová opatření pro zajištění bezpečného pohybu chodců
Ing. Jan Kovařík 
6 2021 Zamyšlení nad některými ustanoveními pravidel silničního provozu
Obecné otázky
Klíčová slova: silniční provoz, pravidla silničního provozu, řidiči, cyklisté, chodci
Ing. Antonín Seidl 
5 2021 Vliv mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru na intenzity automobilové dopravy a provádění dopravních průzkumů
Dopravní inženýrství, Obecné otázky
Klíčová slova: intenzita dopravy, dopravní inženýrství, automatický detektor dopravy, koronavirus, technické podmínky Ministerstva dopravy ČR
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Stanislava Kubešová 
Ing. Jan Martolos Ph.D.
5 2021 Informace k průběhu Celostátního sčítání dopravy 2020
Obecné otázky
Klíčová slova: celostátní sčítání dopravy, CDVAMP, doprava, ASD
Mgr. Ján Skovajsa 
Ing. Radim Striegler 
5 2021 Sdílený prostor - dopravní koncept přispívající k vyváženému veřejnému prostoru
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: dopravní inženýrství, urbanismus, sdílený prostor, Begegnungszone, woonerf-koncept
doc. Ing. arch. Karel  Hájek Ph.D.
Ing. Vojtěch Novotný Ph.D.
5 2021 Dopravní nehody na přechodech pro chodce – případová studie
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: přechod pro chodce, překážka v rozhledu, rozhledové pole, případová studie
Ing. Kristina Kletečková 
Ing. Martina Sedláčková 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
4 2021 Strategie BESIP 2021-2030 klade důraz na bezpečnou infrastrukturu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: Strategie BESIP 2021-2030, bezpečnost silničního provozu, bezpečná infrastruktura, dopravní nehoda, ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti, dopravní výkon, nehodové lokality, výzkum nehod
Ing. Alena Daňková Ph.D.
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Lukáš Kadula 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
4 2021 Na silnicích v ČR vyhaslo v uplynulé dekádě téměř 6 600 životů
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020, bezpečnost silničního provozu, bezpečná infrastruktura, dopravní nehoda, ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti, dopravní výkon, nehodové lokality, výzkum nehod, BESIP, dopravní policie
Ing. Lukáš Kadula 
Mgr. Tomáš Neřold M.A.
Pplk. Mgr.  Jan Straka 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
Plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý MBA
4 2021 Srovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu – chování řidičů a ostatních účastníků silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, chování řidičů, chování chodců na přechodech pro chodce, ochranné helmy
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Eva Simonová 
4 2021 Metodika tvorby Strategie BESIP měst: systematické zvyšování bezpečnosti na území měst
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: strategie BESIP měst, bezpečnost silničního provozu, nehodovost
RNDr. Jan Tecl 
Ing. Ondřej Valach 
4 2021 Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: 1,5 m boční odstup při předjíždění, cyklisté, silniční zákon, dopravní nehodovost, Česko v pohybu, Strategie BESIP 2021-2030
Ing. Lukáš Kadula 
3 2021 Silnice I/3 Červené Vršky – U Topolu, tunel Konopiště
Tunely
Klíčová slova: tunel Konopiště, silnice I/3 Červené Vršky – U Topolu, průtah Benešov
Ing. Pavel Kraus 
Ing. Martin Laloušek 
Ing. František Polák 
3 2021 Dálnice D3 a problematika tunelu Pohůrka
Tunely, Dálnice
Klíčová slova: dálnice D3, tunel Pohůrka, zatěžovací zkouška
Ing. Miroslav Codl 
3 2021 Tunel Homole na dálnici D35, úsek Ostrov – Vysoké Mýto
Tunely
Klíčová slova: tunel Homole, dálnice D35, úsek Ostrov – Vysoké Mýto, průzkumná štola Homole
Ing. Tomáš Louženský 
Ing. František Polák 
3 2021 Most Monoštor, nový cestný most medzi mestami Komárno (SR) a Komárom (Maďarsko)
Mosty, Ze světa
Klíčová slova: nový most přes Dunaj, Komárno, silnice I/63 a I/64, Koridor Rýn - Dunaj, mezinárodní vodní cesta
Ing. Peter Pšenek 
3 2021 Mosty na řece Berounce v Plzeňském kraji
Mosty, Správa, údržba
Klíčová slova: most, inundační území, Plzeňská kraj, řeka Berounka, památka
Bc. Martin Vít MPA
3 2021 Rozvoj elektromobility v ČR
Výzkum, analýzy, Obecné otázky
Klíčová slova: Česko v pohybu, elektromobilita, dobíjecí stanice, Národní akční plán čisté mobility, BEV, PHEV, Civinet
Ing. Lukáš Kadula 
Mgr. Petr Kouřil 
2 2021 Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: asfaltový koberec mastixový, SMA, R-materiál, oživovací přísada, celulózové vlákno, polymerem modifikované pojivo, zkušební úsek
Ing. Iva Coufalíková Ph.D.
2 2021 Souhrnná informace k nové normě pro hutněné asfaltové směsi ČSN 73 6120
Technologie
Klíčová slova: norma ČSN 73 6120, asfaltové směsi, směs RBL, směs SMA L, asfaltové směsi CR, kompenzační vrstvy, projektant, investor, zhotovitel
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2021 Detekce přítomnosti R-materiálu v asfaltových směsích pomocí metody postupné extrakce asfaltového pojiva
Asfaltové vozovky, Technologie
Klíčová slova: postupná extrakce, R-materiál, DSR, komplexní smykový modul, penetrace jehlou, bod měknutí, detekce přítomnosti R materiálu
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. Jiří Sachr 
2 2021 Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin – od návrhu k pokládce
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: vrstva SAL, odolností proti šíření trhlin, lomová houževnatost, pevnost v tahu za ohybu, relaxace, pryž, pryžový koncentrát
Ing. Pavla Vacková Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2021 Využitie viskozity pri hodnotení kvalitatívnych parametrov asfaltových spojív
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: asfalt, dynamická viskozita, funkčný prístup, interval spoľahlivosti
Ing. Michal Holý Ph.D.
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
1 2021 Reklamní zařízení a jejich vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Obecné otázky, Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: bezpečnost dopravy, dopravní nehoda, dopravní konflikt, reklamní zařízení, legislativa, parametry světelných zdrojů
Ing. Luboš Nouzovský 
1 2021 Úprava zemin – východiska, praxe, perspektivy
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: úprava zemin, zemní práce, pojiva, namrzavost
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2021 Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního tělesa dálnice D35 Časy–Ostrov
Zemní práce, geotechnika, Dálnice
Klíčová slova: slínovec, dálnice, násyp, bobtnání, poloskalní hornina
Ing. Klára Malotová 
1 2021 Nové přístupy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení a kontroly technického stavu vozidel
Obecné otázky, Výzkum, analýzy
Klíčová slova: silniční kontroly, mobilní kontrolní jednotky, nízkorychlostní kontrolní vážení, technický stav vozidel vozidel
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
Ing. Ondřej Koutník 
Ing. Libor Krejčí Ph.D.
1 2021 Zkušenosti s navrhováním místních komunikací typu MOk
Obecné otázky
Klíčová slova: místní komunikace s krajnicemi, komunikace bez chodníků, zóna 30
Ing. Ondřej Vohradský 
12 2020 Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv
Asfaltové vozovky, Technologie
Klíčová slova: reologie, asfaltové pojivo, funkční zkoušky, zkouška MSCR, oscilační zkouška Frequency Sweep, dynamický smykový reometr
Ing. Lucie Benešová Ph.D.
12 2020 Po cementobetonovém krytu s obnaženým kamenivem jezdíme už 8 let
Povrchové vlastnosti vozovek, Betonové vozovky
Klíčová slova: cementobetonový kryt s obnaženým kamenivem, protismykové vlastnosti povrchu vozovky, broušení diamantovými kotouči GRINDING
Leoš Nekula 
12 2020 Funkce a možnosti modulárního systému WIM
Telematika, informační systémy, Obecné otázky
Klíčová slova: WIM – vážení vozidel za jízdy, modulární systém, měření rozestupů mezi vozidly
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
Ing. Ondřej Koutník 
Ing. Jiří Novotný 
12 2020 Možnosť realizácie električkových tratí pre nové centrum mesta Bratislavy - časť 2
Projektování, příprava staveb, Ze světa
Klíčová slova: verejná hromadná doprava, električková doprava, dopravné modelovanie, deľba prepravnej práce
Ing. Matúš Korfant Ph.D.
doc.Ing. Tibor Schlosser CSc.
Dr.Ing. Peter Schlosser 
12 2020 MÚK Vltavská a okolí – humanizace a zajištění prostupnosti 2015-2020
Křižovatky, Obecné otázky
Klíčová slova: odstraňování bariér, zajištění prostupnosti, pěší pohyb, integrace cyklodopravy, nízkorozpočtové úpravy, dopravně-organizační opatření, zklidňování dopravy, MÚK Vltavská, Praha 7, Bubny-Zátory
Ing.arch. Tomáš Cach 
11 2020 Příklady návrhu progresivních konstrukcí vícepolových mostů středních délek
Mosty
Klíčová slova: předpjatý most, betonový most, sdružený rámový most, semi-prefabrikace, integrovaný most, semi-integrovaný most, vícepolový most
Ing. Jan Bažil 
Ing. Jiří Jachan 
Ing. Petr Souček 
11 2020 Diagnostický průzkum Barrandovského mostu
Mosty
Klíčová slova: diagnostický průzkum, beton, předpínací výztuž
Ing. Jan Borový 
Ing. Tomáš Míčka 
11 2020 Obnova Trojské lávky
Mosty
Klíčová slova: nová Trojská lávka, obnova, lávka
Ing.arch. Martin Elich 
Ing.arch. Gabriela Elichová 
Ing.arch.akad.arch. Libor Kábrt 
Ing. Tomáš Kiefer 
Kamil Mergl 
Vladan Michalík 
Bc. Radek Ševčík DiS.
Ing. Tomáš Vojtěchovský MBA
doc. Ing. Lukáš Vráblík Ph.D., FEng.
Ing. Tomáš Záruba 
11 2020 Geneze a aktuální stav zavedení vyhlášky č. 130/2019 Sb. v praxi
Obecné otázky
Klíčová slova: znovuzískaná asfaltová směs, vyhláška 130/2019 Sb., asfaltový recyklát, R-materiál, PAU
Ing. Jan Valentin PhD.
11 2020 Možnosť realizácie električkových tratí pre nové centrum mesta Bratislavy - časť 1
Projektování, příprava staveb, Ze světa
Klíčová slova: verejná hromadná doprava, električková doprava, dopravné modelovanie, deľba prepravnej práce
Ing. Matúš Korfant Ph.D.
Dr.Ing. Peter Schlosser 
doc.Ing. Tibor Schlosser CSc.
10 2020 Využití prvků hospodaření s dešťovými vodami při výstavbě dálnic
Dálnice
Klíčová slova: dálnice, srážkové vody, hospodaření s dešťovými vodami, zimní údržba dálnic, umělé mokřady, terciální čištění
RNDr.  Dalibor Dvořák 
Ing. Tereza  Hnátková 
Ing. Richard Kuk 
10 2020 Drážní promenáda
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: Praha 10, bezmotorová doprava, liniový park, drážní těleso, paměť místa
Ing. Markéta Habalová 
10 2020 Prodloužení TT z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: tramvajová trať, tramvajový tunel, hloubený tunel, Brno, Kampus, Dopravní podnik města Brna
Ing. Petr Vyskočil 
10 2020 Testovací centrum autonomních vozidel Zala Zone Zalaegerszeg, Maďarsko
Telematika, informační systémy, Ze světa
Klíčová slova: testovací areál, autonomní vozidla, skupiny vozidel, zkušební moduly, telekomunikační systémy, úrovně autonomního řízení
Ing. Jiří Landa 
9 2020 Alternativy minerálních přísad jako filerů v asfaltových směsích
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: minerální přísady, odprašky, vodní citlivost filerů, adheze, asfaltová směs, digitální obrazová analýza
Ing. Václav Nežerka Ph.D.
Ing. Jan Trejbal Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Tereza Valentová 
9 2020 Dálnice D35 se zaměřením na stavby D35 Opatovice-Časy-Ostrov
Dálnice, Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: dálnice D35, Opatovice, Časy, Ostrov, EIA
Ing. Romana Šolcová 
9 2020 Využití webových aplikací pro analýzu intenzit dopravy v době koronaviru na příkladu Plzně
Dopravní inženýrství, Výzkum, analýzy
Klíčová slova: intenzita dopravy, dopravní inženýrství, dopravní průzkumy, covid 19
Ing. Monika Klabochová 
Ing. Jan Martolos Ph.D.
9 2020 Vybudování a testování C-ITS systému ve městě Brně v rámci evropského projektu C-ROADS CZ
Telematika, informační systémy
Klíčová slova: C-ITS, kooperativní inteligentní dopravní systémy, světelně řízené křižovatky, projekt C-ROADS
Ing. Roman Nekula MBA
7-8 2020 Elektrifikace veřejné doopravy z pohledu praxe a bez příkras
Technologie, Výzkum, analýzy
Klíčová slova: elektromobilita, elektrobus, baterie, nabíjení baterií, parciální trolejbus
Ing. Jiří Kohout Ph.D.
7-8 2020 Kompozitné penobetóny v podkladových konštrukciách vozoviek pozemných komunikácii
Betonové vozovky, Výzkum, analýzy
Klíčová slova: kompozitný penobetón, vozovka, vysoká nadmorská výška, cyklomagistrála
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
prof. Ing. Marian Drusa Ph.D.
Ing. Matej Hájek Ph.D.
Michal Moravec 
Ing. Zuzana Papánová Ph.D.
Bc. Bronislav Sedlář 
Ing. Walter Scherfel 
7-8 2020 Jak ovlivňuje vodorovné dopravní značení jízdu ve směrovém oblouku?
Dopravní bezpečnost, Silnice
Klíčová slova: vodorovné dopravní značení, směrový oblouk, rychlost, trajektorie, vodicí čára, dělicí čára
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Pavel Havránek 
Mgr. Robert Zůvala 
7-8 2020 Náběhy a terminály svodidel
Dopravní bezpečnost, Silnice
Klíčová slova: svodidla, náběhy, terminály, chování při nárazu, dodatečné riziko, obousměrný terminál, dvoustranný terminál, energii absorbující terminál, terminály zapuštěné do země, absorpční koncové části, tlumič nárazu, Technické podmínky výrobce (TPV)
Ing. Jiří Landa 
7-8 2020 Požadavky na přechodné vodorovné dopravní značení v Evropě
Ze světa
Klíčová slova: přechodné vodorovné dopravní značení, noční viditelnost (retroreflexe), třídy retroreflexe
Ing. Daniela Šašinková 
7-8 2020 Sledovanie vlastností dopravne podmienených látok znečisťujúcich ovzdušie v mestskom prostredí
Životní prostředí
Klíčová slova: znečistenie ovzdušia, tuhé častice, intenzita dopravy, mestské územia
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.
7-8 2020 Dopravní značení – legislativa a technické předpisy
Obecné otázky, Správa, údržba
Klíčová slova: dopravní značení, legislativa, právní a technické předpisy pro svislé dopravní značení, kvalita dopravních značek a příslušenství, přechodné dopravní značení, požadavky na technický stav značek
Ing. Karel Melcher 
7-8 2020 Dopravní značení – legislativa a technické předpisy
Obecné otázky, Správa, údržba
Klíčová slova: dopravní značení, legislativa, právní a technické předpisy pro svislé dopravní značení, kvalita dopravních značek a příslušenství, přechodné dopravní značení, požadavky na technický stav značek
Ing. Karel Melcher 
6 2020 Informační systémy pro trvalé posouzení stavu vozovek
Betonové vozovky
Klíčová slova: cementobetonový kryt, tuhé vozovky, pevnost v tlaku, pevnost v příčném tahu, modul pružnosti, průběh teplot, tepelná roztažnost betonu, povětrnostní podmínky, model, výpočet napětí v betonu, životnost vozovky
Dipl. Ing. Stephan Villaret 
Dr.-Ing.  Marko Wieland 
6 2020 Vývoj impregnačního přípravku určeného pro ochranu betonových staveb
Betonové vozovky
Klíčová slova: impregnace, životnost betonu, ochrana povrchu, nasákavost, mrazuvzdornost
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Zdeněk Nevosád CSc.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
6 2020 Betonové komunikace dneška a zítřka - výzvy a řešení
Betonové vozovky
Klíčová slova: betonové vozovky, cementobetonový kryt, tuhé vozovky, hlučnost, povrchová úprava, striáž, broušení, grinding, klimatické podmínky, životnost vozovky, textura povrchu, povrch s obnaženým kamenivem, životní cyklus, kvalita, vstupní suroviny, cement
Dipl.-Ing. Thomas Wolf 
6 2020 Úpravy SSZ v Praze v době nouzového stavu
Telematika, informační systémy
Klíčová slova: dopravní inženýrství, světelná signalizace, tlačítka pro chodce, koronavirus
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
5 2020 Inovativní mobilní telematický systém a predikce zdržení v dálničních uzavírkách
Telematika, informační systémy
Klíčová slova: ITS, proměnné dopravní značení, řízení dopravního proudu, odklonové trasy, FCD, pracovní zóny
Ing. Martin Bambušek 
Ing. Mgr. Josef Domácí 
Ing. Igor Mikolášek 
5 2020 Základní souhrn principů Metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Telematika, informační systémy
Klíčová slova: noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, auditor bezpečnosti PK, dopravní nehoda, analýza silničního provozu
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Jakub Nováček 
Doc. Ing. Tomáš Novák Ph.D.
Jiří Tesař 
5 2020 Modely bezpečnostních zón pro jízdu autonomních vozidel
Telematika, informační systémy
Klíčová slova: autonomní vozidla, bezpečnost dopravy, matematické modelování, hrubé množiny
Mgr. Štěpán Křehlík Ph.D.
Mgr.  Marek Vanžura Ph.D.
5 2020 Zajímavosti ze zahraničí a úvahy k provedení míst určených k přecházení chodců
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: přechod pro chodce, světelně řízený přechod, zebra přechod, místo pro přecházení, přejezd pro cyklisty
Ing. Zuzana Čarská Ph.D.
5 2020 Vliv úpravy SSZ na bezpečnost silničního provozu v Břeclavi – pilotní studie
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: blikající zelená, přerušovaný zelený signál, řízení světelnými signály, chování řidičů
Ing. Eva Pitlová Ph.D.
Ing. Radim Striegler 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
Ing. Lucie Vyskočilová 
4 2020 Následky nehod v roce 2019 dle druhu komunikací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, bezpečnost silničního provozu, dopravní nehoda, ekonomické ztráty, dopravní výkon, výzkum nehod
Ing. Lukáš Kadula 
Ing. Alena Vyskočilová Ph.D.
4 2020 Místní strategie mohou pomoci systematicky snížit nehodovost na území měst
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, krajské strategie BEISP, místní strategie BESIP, bezpečnost silničního provozu, ekonomické ztráty
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Ondřej Valach 
Ing. Alena Vyskočilová Ph.D.
4 2020 Vývoj vybraných NUB v posledních letech
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: nepřímé ukazatele bezpečnosti, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, rychlost, poutání, cyklisté
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Eva Simonová 
4 2020 Jízda v protisměru na dálnici
Dálnice
Klíčová slova: jízda v protisměru, bezpečnost, dopravní značení
Ing. Lukáš Jan Hrabánek 
Ing. Radim Striegler 
Ing. Lucie Vyskočilová 
4 2020 Vliv dopravních nehod a dalších faktorů na průjezdnost dálnice D1
Dálnice
Klíčová slova: dopravní proud, rychlost, intenzita, dopravní nehoda, průjezdnost, počasí, stav vozovky, dopravní událost
Ing. Jan Novák Ph.D.
3 2020 Městský okruh v Praze – stavby pro jeho dokončení
Tunely
Klíčová slova: tunel, Městský okruh, Libeňská spojka, Praha
Ing. Lukáš Grünwald 
Ing. Aleš Merta 
Ing. Pavel Šourek 
3 2020 Obchvat města Náchod, silnice I/33 - tunelové stavby
Tunely
Klíčová slova: obchvat města Náchod, náchodská doprava, silnice I/33, silnice I/14, tunel Kramolna, tunel Dolní Radechová, průtah městem Náchod
Ing. Tomáš Louženský 
Ing. František Polák 
3 2020 Tunel Dětřichov v podrobnosti DÚR
Tunely
Klíčová slova: tunel, Dětřichov, NRTM, D35, Opatovec – Staré Město
Ing. Pavel Krejčí 
Ing. Tomáš Zítko CEng MICE, EUR ING
3 2020 Ke stavu silničních mostů v České republice, zvláště mostů zbudovaných z předpjatých prefabrikátů
Mosty
Klíčová slova: nezainjektovanost kabelových kanálků, nefunkční hydroizolace, netěsné mostní závěry, trhliny mezi různě starými konstrukcemi
Ing. Jan Kryštof 
2 2020 Stanovení limitních hodnot zkoušky MSCR
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: asfaltové pojivo, zkouška MSCR, nevratná smyková poddajnost, elastické zotavení
Ing. Lucie Benešová Ph.D.
2 2020 Kvalita asfaltového pojiva a jeho vliv na výsledné chování asfaltové směsi
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: silniční asfalt, visbreakingový zbytek, dynamický smykový reometr, flokulační toluenový index
Ing. Iva Coufalíková Ph.D.
Ing. Jan David 
Ing. Dušan Sitař 
2 2020 Specifikace pro funkční hodnocení asfaltových emulzí v Evropě: jak zlepšit současný stav?
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: asfaltové emulze, harmonizované normy, zkoušení asfaltových emulzí
Dalibor Beneš 
Bernard Eckamnn 
Ing. Tomáš Koudelka 
Etienne  le Bouteiller 
2 2020 Vývoj filozofie zabezpečení železničních přejezdů
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: způsob zabezpečení železničního přejezdu, historický vývoj, inspekce železničních přejezdů, bezpečnostní rizika na železničních přejezdech, technické úpravy přejezdů
Ing. Pavel Skládaný 
2 2020 Příjezdové komunikace a nástupní plochy pro složky IZS
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: požární technika, průjezdnost, obratiště, nástupní plochy, přístupové komunikace, pojezdový chodník
kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý 
por. Ing. Lucie Jelínková 
1 2020 Aktuální stav přípravy evropské technické zprávy (technical report) Alternativní materiály v zemních pracích
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: technická zpráva, druhotné suroviny, recyklované materiály, evropská normalizace
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2020 Poloskalní horniny v zemních pracích a jak k nim přistupovat
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: poloskalní hornina, slínovec, jílovec, degradace, úprava zemin, zemní fréza, zhutňovací zkouška
Ing. Klára Malotová 
Ing. Jiří Záruba MBA
1 2020 Analýza efektívnosti zlepšenia podložia násypov ciest štrkovými piliermi
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova: zlepšenie podložia, štrkové piliere, numerické modelovanie, násypy
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D.
doc. Ing. RNDr. Miloslav  Kopecký Ph.D.
Ing. Peter Mušec Ph.D.
1 2020 Místa pro přecházení na signalizovaných křižovatkách v Plzni
Obecné otázky
Klíčová slova: přechod pro chodce, místo pro přecházení, silnice I. třídy, bezpečnost pozemních komunikací
Ing. Ondřej Vohradský 
12 2019 Provizorní zesilování silničních mostů podepřením nosné konstrukce s řiditelnou tuhostí
Mosty
Klíčová slova: Klíčová slova: krátkodobé zesílení, zesílení mostu, podpěrná konstrukce, nadměrná přeprava, řiditelná tuhost, Stiffer
Doc. Ing. Ladislav  Klusáček CSc.
Ing. Dominik Suza Ph.D.
12 2019 Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Dopravní bezpečnost, Výzkum, analýzy
Klíčová slova: Klíčová slova: dopravní nehoda, dokumentace, digitální obrazová korelace, Agisoft
Ing. Zdeněk Svatý Ph.D.
12 2019 Diagnostika únosnosti asfaltových vozovek na síťové úrovni pomocí zařízení Traffic Speed Deflectometer
Asfaltové vozovky
Klíčová slova: Klíčová slova: Dopplerovy snímače, hodnocení, korelace, průhyb, rázové zařízení FWD, rychlost průhybu, síťová úroveň, Traffic Speed Deflectometer, únosnost
Ing. Ilja Březina 
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
12 2019 Termomechanický model CB vozovky ve fázi tuhnutí a tvrdnutí betonu
Betonové vozovky
Klíčová slova: Klíčová slova: termo-mechanická analýza, cementobetonové vozovky, metoda konečných prvků, vývoj tepla
Ing. Petr Pánek Ph.D.
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
Bc. Jakub Veselý 
12 2019 Most na příjezdu k letišti Brno
Mosty
Klíčová slova: Klíčová slova: nadjezd nad železnicí, betonové konstrukce, korozní poškození, přestavba mostu, nosníky z předpjatého betonu
Ing. Milan Pacák 
12 2019 Dodatek k direktivě 2008/96/EC
Obecné otázky
Klíčová slova: Klíčová slova: Direktiva Evropského parlamentu, síť TEN-T, řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, dodatek ke směrnici
  
11 2019 Oprava mostu přes trať SŽDC a Rokytenku ve Vsetíně
Mosty
Klíčová slova: Klíčová slova: nadjezd Vsetín, prefabrikovaný segment, vnější předpětí, oprava
Ing. Richard Doležal 
Ing. Radim Dostál 
Ing. Zdeněk Dyk 
Ing. Květoslav Rušar 
11 2019 Technická studie SOKP 519 a návrh přemostění Vltavy v Suchdolu
Mosty
Klíčová slova: Klíčová slova: Pražský okruh, most přes Vltavu, odolnost proti výbuchu a požáru
Doc. Ing. Marek Foglar PhD.
Ing. Tomáš Kubín 
Ing. Prokop Nedbal 
Ing. László Szíkora 
Ing. Radek Štefan Ph.D.
11 2019 Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech
Mosty
Klíčová slova: Klíčová slova: lávka, schodiště, výtah, mostovka
Ing. Roman Kubáček 
Ing. Oldřich Magnusek 
Ing. Zdeněk Malý 
Ing. Luděk Oberhofner 
Ing. Jan Procházka 
Ing. Jakub Rudolský 
Ing. Marcel Zoufálek 
11 2019 Rekonstrukce mostu na silnici i/2 v Kutné Hoře
Mosty
Klíčová slova: Klíčová slova: design and build, rekonstrukce mostu, předpjaté nosníky, spřažená konstrukce, kontaminace zeminy arzénem
Ing. Michal Chůra 
Ing. Jan Komanec 
10 2019 Příprava přeložek silnic I. třídy na území Jihočeského kraje
Silnice
Klíčová slova: Klíčová slova: zkapacitnění, investiční náklad, intenzity dopravy, termín realizace
Ing. Vladimíra  Hrušková 
10 2019 Výsledky dopravně-inženýrské studie vlivu dostavby Radlické radiály v oblasti Barrandovského mostu
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova: Klíčová slova: dopravní průzkum, nehodovost, mikro simulační model, dopravní infrastruktura, Radlická radiála, Barrandovský most
Ing.Bc. Petr Kumpošt Ph.D.
Ing. Petr Richter 
10 2019 Nové možnosti provádění silničních kontrol nákladních vozidel a autobusů
Obecné otázky
Klíčová slova: Klíčová slova: silniční kontroly, Švýcarsko, stacionární kontrolní centra, vysokorychlostní vážení
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
Ing. Libor Krejčí Ph.D.
10 2019 Využití databáze soudních rozhodnutí ve věcech odškodňování obětí dopravních nehod při výpočtu celospolečenských ztrát
Obecné otázky
Klíčová slova: Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, ztráty z dopravní nehodovosti
JUDr.  Ivana Pařízková Ph.D.
Ing. Ondřej Valach 
JUDr. Petr Vojtek 
Ing. Alena Vyskočilová Ph.D.
9 2019 Výstavba dálnice D3 a silnic I. třídy na území Jihočeského kraje – Správa České Budějovice
Dálnice
Klíčová slova: Klíčová slova: D3, D3 0310/I, D3 0310/II, D3 0311, D3 0312/I D3 0312/II, SSÚD, EIA, zákon č. 100/2001 Sb., zprovoznění, dokončení
Ing. Vladimíra  Hrušková 
Ing. Irena Šulistová 
9 2019 Porovnání úrovně bezpečnosti silničního provozu v České republice a na Slovensku
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, dopravní nehoda, následky nehod, mezinárodní porovnání, Evropská unie, dálnice
Ing. Josef Mikulík CSc.
9 2019 Pokročilé asistenční systémy řidiče jako prostředek redukce dopravních nehod
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: Klíčová slova: asistenční systémy, dopravní nehody, bezpečnost dopravy, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
Mgr.  Marek Vanžura Ph.D.
9 2019 Potenciál vybraného mikrovlnného detektoru pro sledování dopravního proudu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: Klíčová slova: dopravní průzkum, rychlost, intenzita, hustota, technický prostředek, dopravní proud
Ing. Adam Bystrianský 
Ing. Igor Mikolášek 
Ing. Jan Novák Ph.D.
7-8 2019 Vybrané pohledy k průběhu zavádění BIM do dopravní infrastruktury
Obecné otázky
Klíčová slova: Klíčová slova: BIM; informační modelování; zavádění BIM do praxe
Ing. Karel Fazekas 
7-8 2019 Opatření k prodloužení životnosti cementobetonových krytů vozovek - část II.
Betonové vozovky
Klíčová slova: Klíčová slova: cementobetonové kryty, zahraniční zkušenosti, trhliny, vysokopecní struska, dálnice D1
Ing. Richard Dvořák 
Ing. Jiří  Hlavatý Ph.D.
Ing. Bohuslav Slánský Ph.D.
Doc. Ing.  Vít Šmilauer Ph.D., DSc.
7-8 2019 Inovativní asfaltové směsi VMT s vyšším podílem R-materiálu a asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem
Výzkum, analýzy
Klíčová slova: Klíčová slova: asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti, asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRMB), R-materiál, tuhost, odolnost vůči únavě, odolnost vůči nízkým teplotám
Ing. Pavel Šperka 
7-8 2019 Príprava a výstavba úsekov diaľnice D3 na Slovensku
Dálnice, Ze světa
Klíčová slova: Kľúčové slová: diaľničný ťah D3, úseky diaľnice D3, príprava a výstavba úsekov, mostné objekty, mostné technológie, pevná skruž, letmá betonáž, výsuvná skruž
Ing. Ján Záhradník 
7-8 2019 Šmyková odolnosť mostovkových dosiek
Mosty
Klíčová slova: Kľúčové slová: koncentrované zaťaženie, mostovkové dosky, šmyková odolnosť
Ing. Radoslav Vida Ph.D.
7-8 2019 Ošetrovanie spojov a hrán asfalto-betónových krytov
Betonové vozovky
Klíčová slova: Kľučové slová: asfaltobetónové vrstvy, pracovná škára, ošetrenie spojov, zálievky škár a trhlín
Ing. Ján Štefík 
7-8 2019 Hlavní prohlídky pozemních komunikací
Obecné otázky, Povrchové vlastnosti vozovek
Klíčová slova: Klíčová slova: hlavní prohlídka, pozemní komunikace, pasport, laserová data
Ing. Ivan Tesař 
7-8 2019 Informační systém pro údržbu dálnice – ISUD
Obecné otázky, Správa, údržba
Klíčová slova: Klíčová slova: informační systém, údržba dálnice, dispečink ŘSD
Ing. Martina Hrušková 
Mgr. Jan  Slanec 
6 2019 Broušení cementobetonových krytů (Grinding) na rekonstruovaném úseku D5
Betonové vozovky
Klíčová slova: Klíčová slova: broušení, grinding, cementobetonový kryt, úprava povrchu, povrchové vlastnosti vozovky, zlepšení povrchových vlastností vozovky
Ing. Stanislav Bedřich 
6 2019 Hodnocení strukturální substance – Výpočet a prognóza | Síťová analýza
Výzkum, analýzy
Klíčová slova: Klíčová slova:síťová analýza, zbytková doba použitelnosti, strukturální substance, hodnocení substance, míra porušení, prognóza
Dipl. Ing. Stephan Villaret 
Dr.-Ing.  Marko Wieland 
6 2019 Opatření k prodloužení životnosti cementobetonových krytů vozovek - část I.
Betonové vozovky
Klíčová slova: Klíčová slova: cementobetonové kryty, trhliny, diagnostika, příčiny trhlin
Ing. Richard Dvořák 
Ing. Jiří  Hlavatý Ph.D.
Ing. Bohuslav Slánský Ph.D.
Doc. Ing.  Vít Šmilauer Ph.D., DSc.
6 2019 Identifikace rizikových faktorů na železničních přejezdech
Obecné otázky, Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: Klíčová slova: bezpečnost, železniční přejezd, predikční model nehodovosti
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Jan Perůtka 
Ing. Pavel Skládaný 
Ing. Pavel Tučka 
5 2019 Metody pro zjištění současné intenzity dopravy na pozemních komunikacích
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
5 2019 Kapacitní porovnání kosodélné křižovatky a nekonvenční kosodélné křižovatky s dvojitým křížením
Křižovatky
Klíčová slova: Klíčová slova: mikrosimulace, kapacita, mimoúrovňová křižovatka, kosodélná křižovatka, nekonveční kosodélná křižovatka s dvojitým křížením
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Petr Neuwirth 
5 2019 Ohlédnutí se za dosud zpracovanými plány městské mobility v ČR s důrazem na zadání a předprojektovou přípravu
Obecné otázky, Dopravní inženýrství
Klíčová slova: Klíčová slova: plán udržitelné městské mobility, rámec udržitelné městské mobility, SUMP, SUMF
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D.
4 2019 Jak závažné je zvýšení nehodovosti v roce 2018?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, bezpečnost silničního provozu, dopravní nehoda, dopravní výkon, dálnice, silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace
Ing. Josef Mikulík CSc.
4 2019 Jak ovlivňuje Zákon o zadávání veřejných zakázek bezpečnost silničního provozu?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, dopravní nehodovost, povrchové vlastnosti vozovky, Zákon o veřejných zakázkách
Leoš Nekula 
4 2019 Poznatky řešitelů z provedených bezpečnostních inspekcí na železničních přejezdech ve Středočeském kraji
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: železniční přejezd, analýza bezpečnosti silničního provozu, dopravní nehoda, bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Ing. Jaroslav Kácovský 
Ing. Bc. Karel Kocián 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
4 2019 Modernizace průtahu silnice I/26 obcí Chotěšov podle zásad TP 145
Dopravní inženýrství
Klíčová slova: průtah obcí Chotěšov, dopravní zklidňování, TP 145, vjezdová brána
Ing. Adriána Ondovčáková 
4 2019 Několik poznámek k novelizované ČSN 73 6101
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, odpouštějící komunikace, stromy, norma ČSN 73 6101
por. Ing. Michael Vafek 
3 2019 Řešení optických clon pro zamezení vjezdu nadměrných vozidel do tunelu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Svoboda 
3 2019 Rekonstrukce tunelu Valík na D5
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Novák 
3 2019 Budoucnost dopravního stavitelství je ve spolupráci a digitalizaci - jak ale vybereme toho nejlepšího zhotovitele dopravních staveb?
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Zbyněk Hořelica 
Mgr. Petr Jelínek 
JUDr. Lukáš Klee Ph.D. LL.M. MBA
Ing. Olga Mertlová Ph.D.
Mgr. Roman Novotný 
Mgr. Jana Plachetská 
Ing. Ivo Vykydal 
3 2019 PPP projekt D4R7 - súčasť nultého obchvatu mesta Bratislava
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. José Vicente Candel 
Ing. Viktória Chomová 
Prof.Ing. Ľudvít Naď CSc.
3 2019 Zimní údržba pozemních komunikací
Správa, údržba
Klíčová slova:
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík PhD.
3 2019 Zajištění zimní služby silnic a dálnic ČR - obecná fakta
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
2 2019 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu pomocí semi-automatických metod
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Václav Nežerka Ph.D.
Ing. Jan Trejbal Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Tereza Valentová 
2 2019 Chování asfaltových směsí typu VMT z hlediska deformačních charakterstik (tuhosti)
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Adriana Kotoušová 
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2019 Vplyv textúry povrchu vozovky na jej bezpečnosť
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Ing. Kristína Chovancová 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
2 2019 Rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Martin Havlík 
Ing. Tomáš Vodička 
Ing. Ondřej Vohradský 
2 2019 Neoprávněné vstupy osob do prostoru dráhy jako důsledek nerespektování zákona nebo nerespektování přirozených pěších vazeb?
Obecné otázky
Klíčová slova:
Mgr. Ivo Dostál 
Mgr. Pavlína Skládaná 
Ing. Pavel Skládaný 
Ing. Pavel Tučka 
1 2019 Zemní konstrukce vyztužené geosyntetiky
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2019 Revízia Eurokódu 7 - prehľad najdôležitejších zmien
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D.
1 2019 Komentář k novým evropským normám v geotechnice vydaným v roce 2018
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
1 2019 Srovnání vlastností vybraných asfaltových pojiv
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Zdeněk Hegr 
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. Tomáš Koudelka 
Ing. Jan Suda 
Ing. Petr Špaček Ph.D.
Ing. Josef Žák Ph.D.
1 2019 Porovnanie klasifikácie pozdĺžnej nerovnosti podľa IRI v Slovenskej a Českej republike
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Peter Múčka CSc.
12 2018 Reologické vlastnosti asfaltových pojiv
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
12 2018 Ověření validačních kritérií pro mostní zábradelní svodidlo s použitím numerické simulace
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Drozda Ph.D.
12 2018 Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Hanzl Ph.D.
12 2018 Možnosti zpřesnění naměřených dat plynoucí ze současného měření součinitele tření a podélných nerovností povrchu vozovky
Výzkum, analýzy, Povrchové vlastnosti vozovek
Klíčová slova:
Ing. Ilja Březina 
Leoš Nekula 
Ing. Pavla Nekulová 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2018 Obrusné asfaltové vrstvy se sníženou hlučností - přístup k hodnocení akustické charakteristiky
Technologie, Povrchové vlastnosti vozovek
Klíčová slova:
Ing. Petr Bureš 
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
11 2018 Příčiny poruch mostních konstrukcí na pozemních komunikacích
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Milan Komínek 
11 2018 Nosník T93 - 25 let existence
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Petr Klimeš 
Ing. Jan Komanec 
Ing. František Kozel 
Ing. Jiří Peřina 
11 2018 Dálniční nadjezd na silnici E6.02 Flädie-Lund (SWE)
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Jachan 
Jindřich Mareček 
Ing. Martin Pekár 
Ing. Martin Sedmík 
11 2018 Z laboratoře do reality - ověření návrhu dávkování oživovacích přísad při výstavbě pozemních komunikací
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Iva Coufalíková Ph.D.
Blanka Holá 
Ing. Kamil Hrbek 
Ing. Tomáš Koudelka 
Ing. Zuzana Loderová 
Radek Pazyna 
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
11 2018 Funkce přežití jako metoda určování kapacity pozemních komunikací
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Igor Mikolášek 
10 2018 Analýza pěší dopravy u náhradního uzlu Brno - Dolní nádraží
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc.Ing. Petra Okřinová 
10 2018 Směrový dopravní průzkum v Praze 6 - Dejvicích
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
Ing. Michal Uhlík PhD.
10 2018 Dálnice D3 ve Středočeském kraji v úseku Praha (Pražský okruh) - Mezno (Nová Hospoda)
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Petr Hradil 
10 2018 D55 5505 Otrokovice obchvat, jihovýchod
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jan Ježek 
Ing. Olga Lusková 
Ing. Jakub Vyhnálek 
10 2018 Dynamická regulace veřejného osvětlení na pozemní komunikaci
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Miloš Neruda 
Ing. Radek Pixa 
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
9 2018 Výstavba silnic a dálnic v Moravskoslezském kraji za posledních deset let a výhled ŘSD ČR Správy Ostrava na další desetiletí
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Lubomír Hýbl 
Ing. Tomáš Opěla 
9 2018 Využití celostátního dopravního modelu při aktualizaci prognózy intenzit automobilové dopravy do roku 2055
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Aleš Richter 
Ing. Jan Šťastný 
9 2018 Vybrané zkušenosti z tříletého zkušebního provozu Brusnického, Dejvického a Bubenečského tunelu na Městském okruhu v Praze
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Alexandr Butovič PhD.
9 2018 Změny smykového napětí asfaltových směsí a asfaltových pojiv při zkoušce opakovaného namáhání MSCR
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Martin Jasso Ph.D.
Ing. Gabriel Skronka 
doc. Ing. Otakar Vacín,ml. Ph.D.
9 2018 Nové možnosti pro testování prostředků sekundární ochrany cementobetonových krytů vozovek a ploch se zámkovou dlažbou
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Zdeněk Nevosád CSc.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
7-8 2018 Využití vysokopecní strusky jako náhrady kameniva při výrobě asfaltových směsí
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Adriana Kotoušová 
Ing. Pavla Vacková Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
7-8 2018 Recyklace asfaltových směsí s polymerem modifikovanými asfalty
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Iva Coufalíková Ph.D.
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Tomáš Koudelka 
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
7-8 2018 Vplyv zloženia asfaltových zmesí na obrusovanie krytu vozovky
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Mgr. Jitka Hegrová Ph.D.
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.
Ing. Daša Kovalová Ph.D.
7-8 2018 Tendencie vo vývoji konštrukcií vozoviek
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
7-8 2018 Sledování pohybu vozidel zimní údržby
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Julius Janeba 
Mgr. David Konečný 
Ing. Miroslav Šůstek 
7-8 2018 Webové aplikace Jihočeského kraje při prohlídkách mostů v terénu
Mosty
Klíčová slova:
Mgr. Václav Škopek 
7-8 2018 Hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
7-8 2018 Vliv nedodržování bezpečného odstupu od předchozího vozidla na nehodovost v ČR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Jan Novák Ph.D.
Ing. Radim Striegler 
Ing. Lucie Vyskočilová 
6 2018 Kamenivo pro cementobetonové kryty vozovek
Betonové vozovky
Klíčová slova:
RNDr. Václav Blížkovský 
Ing. Jaroslava Škarková 
6 2018 Dosavadní zkušenosti s použitím cementobetonového krytu s obnaženým kamenivem na modernizaci a opravách dálnic D1 a D2 z hlediska protismykových vlastností
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Leoš Nekula 
6 2018 Návrh cementobetonového krytu v různých fázích projektové přípravy, aplikace zkušeností z přípravy projektu modernizace dálnice D1
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Hruška 
6 2018 Stav silničních mostů v České republice
Mosty
Klíčová slova:
Doc.Ing. Tomáš Rotter CSc.
Ing. Jan Volek 
6 2018 Analýza výsledkov hodnotenia mikrotextúry získaných prostredníctvom experimentálnych laboratórnych meraní
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Lukáš Ďuriš 
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
Ing. Lenka Mičechová 
Ing. Štefan Šedivý Ph.D.
5 2018 Kategorizace vozidel při realizaci dopravních průzkumů
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing.Bc. Petr Kumpošt Ph.D.
Ing. Radka Matuszková 
Ing. Michal Radimský Ph.D.
5 2018 Nedostatky a chyby při realizaci zpomalovacích prahů
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Zuzana Čarská Ph.D.
5 2018 Revize TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích - 3. vydání
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Patočka 
Ing. Martin Smělý Ph.D.
5 2018 Vliv vypnutí některých SSZ v Praze na nehodovost
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
5 2018 Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Kristýna Cikhardtová 
Ing. Jiří Růžička 
Ing. Jan Šilar Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
4 2018 Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
RNDr. Jan Tecl 
4 2018 Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Bc. Karel Kocián 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Michal Koubek 
Ing. Luboš Nouzovský 
4 2018 Najvážnejšie bezpečnostné závady na cestách I. triedy v SR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
4 2018 Porovnání míry respektování proměnného a stálého dopravního značení řidiči nákladních vozidel
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Perůtka 
Mgr. Pavlína Skládaná 
Ing. Pavel Skládaný 
Ing. Pavel Tučka 
4 2018 Postoje českých účastníků silničního provozu k problematice rychlosti v mezinárodním kontextu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Mgr. Pavlína Skládaná 
Ing. Pavel Skládaný 
Ing. Pavel Tučka 
4 2018 Výstavba rychlostní komunikace S7 v deltě Żuław Wiślanych
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jiří Krtek 
Ing. Otakar Lojkásek 
Ing. Igor Sedláček 
3 2018 Systémové modelování přínosů tunelu Blanka
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Faltus Ph.D.
Ing. Lukáš Hrdina 
3 2018 Zkušební provoz tunelů Prackovice a Radejčín na dálnici D8
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Aleš Lebl 
Mgr. František Rainer 
3 2018 Tunel Považský Chlmec na dálnici D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) uveden do provozu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Libor Mařík 
3 2018 Agresivní prostředí v důsledku silniční dopravy (nejen v silničních tunelech)
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Vlastimil Horák 
2 2018 Porovnání stárnutí u polymerem modifikovaných asfaltových pojiv
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Gabriel Skronka 
doc. Ing. Otakar Vacín,ml. Ph.D.
2 2018 Funkčné vlastnosti obrusnej vrstvy asfaltovej vozovky z pohľadu hlukových imisií
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
2 2018 Životnost obrusných vrstev z hlediska protismykových vlastností
Technologie, Povrchové vlastnosti vozovek
Klíčová slova:
Leoš Nekula 
2 2018 Modifikácia asfaltových zmesí pomocou gumoasfaltového granulátu
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Silvia Cápayová Ph.D.
Ing. Alexandra Jevínová 
2 2018 Geosyntetika a iné materiály v zemných konštrukciách
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Radovan Baslík CSc.
Ing. Eduard Vašík 
1 2018 Popílky po denitrifikaci metodou SNCR a jejich použití v zemních pracích
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2018 Evropská norma prEN 16907 na zemní práce před vydáním
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
1 2018 Zemní konstrukce s výztužnými prvky a jejich obraz ve stavebnictví
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Jiří Záruba MBA
1 2018 Systém 3D mobilného mapovania a jeho využitie v cestnom inžinierstve
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Lukáš Ďuriš 
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
Ing. Michal Veselovský 
12 2017 Diagnostika objektů dopravní infrastruktury nedestruktivními metodami
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Ilja Březina 
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Michal Janků Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2017 Možnosti širšího využití dynamického smykového reometru pro hodnocení vlastností silničních asfaltů
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Iva Coufalíková Ph.D.
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Tomáš Koudelka 
12 2017 Modernizace dálnice D1
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Marek Stuchlý 
12 2017 Směrový dopravní průzkum tranzitní automobilové dopravy města Plzně
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Monika Klabochová 
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Ondřej Vohradský 
12 2017 Životnosť gabionových stavieb
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Eduard Vašík 
12 2017 Novinky zimní služby v Rakousku
Ze světa
Klíčová slova:
Dipl. Ing. Josef Neuhold 
11 2017 Významné vltavské silniční mosty v Praze
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Antonín Semecký 
11 2017 Sanace Nuselského mostu úspěšně dokončena
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Martinek 
Ing. Viktor Stržínek 
11 2017 Točky na silnici I/25 Jáchymov - Boží Dar
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Luděk Oberhofner 
Ing. Jiří Oboznenko 
Ing. Jan Procházka 
Ing. Marcel Zoufálek 
10 2017 Představení Metodiky pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Michal Lazor 
Zdeněk Melzer 
Mgr. Jitka Ondráčková 
10 2017 Pracovní postup tvorby dopravní mikrosimulace
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jan Novák Ph.D.
10 2017 Vodicí silniční prvek na okružních křižovatkách - projekt směřující k novému dopravnímu zařízení
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
10 2017 Revize ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Radka Matuszková 
Ing. Michal Radimský Ph.D.
10 2017 Vliv osvětlování pozemních komunikací na bezpečnost silniční dopravy
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Petr Holec 
Ing. Radim Striegler 
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
Ing. Lucie Vyskočilová 
10 2017 Kapacita zipu
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
9 2017 Významná výročí našich dálnic a silnic
Obecné otázky
Klíčová slova:
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
9 2017 Specifika rozvoje silniční sítě v Jihomoravském kraji
Silnice
Klíčová slova:
Mgr. David Fiala 
9 2017 Průběh a výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti České republiky v roce 2016
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Stanislava Kubešová 
9 2017 Opravňují nás historicky nejnižší následky dopravních nehod ke spokojenosti?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
9 2017 Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jan Hoření 
9 2017 Mostné a tunelové objekty diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Matej Búci 
Ing. Peter Kulla 
Ing. Branislav Málik 
Ing. Dušan Teltsch 
Ing. Jozef Tomčík 
9 2017 Dálnice D3 úsek Úsilné-Hodějovice, tunel Pohůrka
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Kamil Novosad 
Ing. Josef Rychtecký 
7-8 2017 Uvolňování polyaromatických uhlovodíků z recyklátu z asfaltových vrstev vozovek v reálných podmínkách
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
RNDr. Jiří Huzlík Ph.D.
Ing. Vilma Jandová 
Mgr. Roman Libčinský 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
7-8 2017 Vyšetrovanie mikrotextúry kameniva na základe 3D výstupov získaných z meraní mikroskopom
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
7-8 2017 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v České republice
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Lukáš Diblík 
Ing. Martin Pichl Ph.D.
7-8 2017 Klimatické charakteristiky Slovenska v rokoch 1971 až 2011 z hľadiska navrhovaní vozoviek
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Ing. Matej Hájek Ph.D.
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
7-8 2017 Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Zbyněk Hořelica 
7-8 2017 Diagnostika inundačního mostu Libeňského soumostí v Praze
Mosty
Klíčová slova:
doc.Ing. Jiří Kolísko Ph.D.
Ing. Martin Krejcar CSc.
Ing. Tomáš Míčka 
Ing. Petr Tej Ph.D.
7-8 2017 Řešení problematiky rozhledových poměrů na železničních přejezdech
Obecné otázky
Klíčová slova:
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
6 2017 Kontrola kvality při provádění cementobetonových krytů
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Mašek 
Ing. Jaroslav Šmolík 
6 2017 Doplňkové analýzy vlastností betonů prováděné na vývrtech z CB krytů vozovek
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Aleš Frýbort 
doc. RNDr. Miroslava Gregerová CSc.
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
Ing. Jana Štulířová 
6 2017 Analýza chování cementobetonových krytů při podélném rozpínání a návrhy opatření
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Dipl. Ing. Stephan Villaret 
6 2017 Systémy těsnění spár cementobetonových krytů při jejich výstavbě a údržbě
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Dipl. Ing. Ralf Alte-Teigeler 
6 2017 Dvojročné skúsenosti s aplikáciou STN 72 1179:2014 Stanovenie a hodnotenie alkalickej rozpínavosti kameniva
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Iveta Najdená 
5 2017 Koncepční řešení systémů vysokorychlostního vážení vozidel s využitím mýtných systémů
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
Ing. Jiří Novotný 
5 2017 Analýza provozní rychlosti dopravního proudu v extravilánu
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Petr Neuwirth 
Ing. Jan Novák Ph.D.
Ing. Radim Striegler 
Ing. Lucie Vyskočilová 
5 2017 Oprava Žďákovského mostu
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Dědek 
Ing. Martin Havlík 
Ing. Petr Matoušek 
5 2017 Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Bc. Karel Kocián 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Luboš Nouzovský 
doc. Ing. Zuzana Radová Ph.D.
Ing. Zdeněk Svatý Ph.D.
5 2017 Význam hloubkové analýzy dopravních nehod v ČR a okolních státech
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Ing. Ondřej Košťál 
Mgr. Petra Labodová 
Ing. Roman Mikulec 
4 2017 Vláda schválila revizi NSBSP do roku 2020
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
4 2017 Mezikrajské srovnání úrovně bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Dominika Mikšová 
Ing. Ondřej Valach 
4 2017 Mezery v dopravním proudu jako další nepřímý ukazatel bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jakub Motl 
Ing. Petr Neuwirth 
Ing. Jan Novák Ph.D.
Ing. Radim Striegler 
4 2017 Problematika bezpečnosti miniokružních křižovatek
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
4 2017 Odstraňování deficitů zjištěných při bezpečnostních inspekcích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vlasta Michková 
4 2017 Jak se čeští řidiči seznamují s pokročilými asistenčními systémy v osobních automobilech?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
PhDr. Matúš Šucha Ph.D.
Mgr. Lucie Viktorová 
3 2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Kalina 
Ing. Aleš Merta 
3 2017 Vliv Tunelového komplexu Blanka na zatížení komunikačního systému hlavního města Prahy
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Kadlec 
3 2017 Súčasný stav a prognóza výstavby diaľničných tunelov na Slovensku
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Frankovský 
3 2017 Limitní faktory uplatnitelnosti specifických typů vedlejších energetických produktů v zemních konstrukcích silničních staveb
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Mgr. Adam Culka Ph.D.
Ing. Lenka Honetschlägerová Ph.D.
doc. RNDr. František Kresta PhD.
Mgr. Václav Mráz Ph.D.
Ing. Jan Suda 
RNDr. Jakub Trubač Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
3 2017 Principy Wiedmannova modelu v mikrosimulaci v kontrastu s metodikou dle technických podmínek
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Petr Neuwirth 
Ing. Jan Novák Ph.D.
Ing. Lucie Vyskočilová 
2 2017 Zkušenosti s realizací asfaltových vrstev s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Hegr 
Ing. Petr Špaček Ph.D.
2 2017 Vliv přídavku rejuvenátorů na složení a vlastnosti zestárnutých asfaltových pojiv
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Lucie Benešová Ph.D.
Ing. Radek Černý 
Ing. Petr Jíša 
Dr. Ing. Konrad Mollenhauer 
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2017 Nedostatky ČSN EN 12697-49 - stanovení součinitele tření po ohlazení
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Dašková Ph.D.
Ing. Iva Krčmová 
Ing. Pavla Nekulová 
2 2017 Zvyšování samovysvětlitelnosti extravilánových úseků silnic I. třídy
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Michal Caudr 
2 2017 Jednotná dopravní vektorová mapa - veřejně přístupný nástroj monitorování dopadů NSBSP
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Milan Brich 
1 2017 Geotechnické metody snižování rizik na dopravních stavbách
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
1 2017 Geotechnická rizika při stavbě dálnice D8 přes České středohoří
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Ivona Novotná 
RNDr. Miloslava Plšková 
Ing. Jiří Záruba MBA
1 2017 Geotechnická rizika na stavbě zárubních zdí u tunelu Lysůvky a jejich řešení
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2017 Nová norma ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Jan Novotný CSc.
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
12 2016 Revize Národní strategie bezpečnosti silničního provozu z pohledu povrchových vlastností vozovky
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Leoš Nekula 
12 2016 Porovnanie výsledkov hodnotenia mikrotextúry povrchu vozovky skúškou kyvadlom a profilometrickou metódou
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
12 2016 Vliv dávkování rejuvenátorů na vybrané vlastnosti asfaltového pojiva
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Koudelka 
Ing. Pavel Šperka 
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
12 2016 Porovnanie obrusných vrstiev asfaltových vozoviek na základe mechanického oddeľovania tuhých častíc
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Daša Fullová 
Mgr. Jitka Hegrová Ph.D.
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.
12 2016 Křižovatka silnic II/366 a III/37760 k.ú. Smržice
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
por. Ing. Michael Vafek 
11 2016 Závěry Silniční konference 2016
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
11 2016 Most mezi tunely na dálnici D8, stavba 805
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Ivan Belda 
Ing. Martin Šťáva 
11 2016 Betonové klouby v mostním stavitelství
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
11 2016 Výstavba úseku rychlostní komunikace S7 ve složitých geologických podmínkách
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jan Boháč 
Ing. Radim Čáp Ph.D.
Ing. Jiří Krtek 
Ing. Otakar Lojkásek 
11 2016 Silnice I/44 Mohelnice-Šumperk-Jeseník-Mikulovice
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Hana Urbánková 
11 2016 Informační modelování a digitalizace v silničním stavitelství na stavbě D4 Skalka - křižovatka II/118
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Dana Blahnová 
Ing. Zbyněk Karásek 
Ing. Vladimír Řípa 
Ing. Josef Žák Ph.D.
10 2016 Příprava stavby Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Horák 
Ing. Jindřich Jirák 
10 2016 Optimalizace ulic Palachova, Sovova a Křižíkova v Litoměřicích
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Josef Filip Ph.D.
Ing. Milan Tesař 
10 2016 Kvalitu detailů silničních staveb nelze podceňovat
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
10 2016 Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Ján Kopčák 
Ing. Ján Mochorovský 
Ing. Gabriel Petřvalský 
10 2016 Zavedení mýtného na silnicích I. tříd a dodatečné náklady na údržbu a opravy silnic nižších tříd
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Ph.D. MBA
Ing. Veronika Dvořáková Ph.D.
Ing. Radek Matula Ph.D.
9 2016 Analýza alternativní trasy SOKP
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Martin Höfler 
9 2016 Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Javořík 
Ing. Dagmar Kočárková Ph.D.
Ing. Vojtěch Novotný Ph.D.
Tomáš Prousek 
9 2016 Dopravný model pre PPP projekt D4 a R7 v Bratislave
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Dr.Ing. Peter Schlosser 
doc.Ing. Tibor Schlosser CSc.
9 2016 Transformace současného ozelenění okrajů dálnic
Životní prostředí
Klíčová slova:
doc. Ing. Stanislav Hejduk Ph.D.
Ing. Vladimír Hula Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras Ph.D.
Mgr. Jan Mládek Ph.D.
Ing. Jitka Suchomelová 
Mgr. Tomáš Šikula 
9 2016 Projekt ECOROADS - bezpečnostné audity a inšpekcie cestných tunelov
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Peter Danišovič PhD.
Ing. Luboš Remek Ph.D.
9 2016 Celostátní sčítání dopravy v plném proudu - tentokrát trochu jinak
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Stanislava Kubešová 
Mgr. Lenka Sazmová 
7-8 2016 Mapování a analýza FCD dat
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Ivan Boyarkin 
Ing. Jiří Růžička 
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
7-8 2016 Stanovení hlukové zátěže z provozu silniční dopravy na úrovňových křižovatkách pomocí mikroskopické simulace
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Pavel Balahura 
Ing. Jan Hradil PhD.
Ing. Jan Kovařík 
Ing. Michal Uhlík PhD.
7-8 2016 Dopravné plochy z dlažby v urbanizovanom území
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Mgr. Peter Múdry 
Ing. Andrea Zuzulová PhD.
7-8 2016 Objektivizácia mechanických vlastností penobetónu vo vzťahu k navrhovaniu vozoviek
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Matej Blaško 
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
prof. Ing. Marian Drusa Ph.D.
Ing. Matej Hájek Ph.D.
Ing. Patrik Macošinec 
Ing. Walter Scherfel 
7-8 2016 Vliv přídavku rejuvenátorů na vlastnosti zestárnutého asfaltového pojiva
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Radek Černý 
Ing. Petr Jíša 
ing. Jiří Plitz 
Ing. Lucie Soukupová 
Ing. Jan Valentin PhD.
7-8 2016 Jak evropské dotace pomáhají dopravě v Kraji Vysočina
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Radek Handa 
Ing. Jan Míka 
7-8 2016 Pevné překážky u PK a přijatelná míra bezpečnostního rizika
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Radka Matuszková 
Ing. Michal Radimský Ph.D.
Ing. Martin Smělý Ph.D.
7-8 2016 Možnosti ovlivnění chování účastníků silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
PhDr. Matúš Šucha Ph.D.
6 2016 Cementobetonový kryt s povrchem z obnaženého kameniva v tunelech Radejčín a Prackovice
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Stanislav Bedřich 
Ing. Pavol Kubala 
6 2016 Projekty pre cezhraničnú dopravnú infraštuktúru v regióne Bratislava-Viedeň
Ze světa
Klíčová slova:
prof. Ing. Bystrík Bezák Ph.D.
6 2016 Poloautonomní a autonomní vozidlové systémy z pohledu technických norem
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Pavel Nedoma Ph.D.
Dr. Ing. Jiří Plíhal 
6 2016 Vliv podélného sklonu na vzdálenost pro předjíždění
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
6 2016 Evropská komise připravuje revizi směrnic týkajících se bezpečnosti v silničních tunelech
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Martin Lipl 
Ing. Eva Simonová 
5 2016 Stanovení intenzit dopravy v celostátním měřítku pomocí makroskopického modelu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Jan Šťastný 
5 2016 Aplikace kamerové techniky pro směrové dopravní průzkumy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Gogolín 
Ing. Jan Novák Ph.D.
Ing. Radim Striegler 
Ing. Lucie Vyskočilová 
5 2016 Vybrané nové přístupy řešení v pražské dopravě
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
5 2016 Novinky XXV. světového silničního kongresu 2015 PIARC - nový Manuál bezpečnosti silnic - 2. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
5 2016 Opatření na eliminaci dopravní nehodovosti v oblasti nepřiměřené rychlosti
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík PhD.
4 2016 Úroveň bezpečnosti silničního provozu v ČR zaostává za zeměmi EU
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
RNDr. Jan Tecl 
4 2016 Novinky XXV. světového silničního kongresu 2015 PIARC - nový Manuál bezpečnosti silnic - 1. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
4 2016 Přínosy ŘSD ČR ke zvyšování bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích I. třídy v roce 2015
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vlasta Michková 
4 2016 Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TENT-T v ČR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Bc. Karel Kocián 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Luboš Nouzovský 
4 2016 Využití regulačních zvýrazňujících sloupků na PK
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Jan Novák Ph.D.
Ing. Lucie Vyskočilová 
3 2016 Hodnocení vlivu dopravních staveb na kvalitu dopravy
Tunely
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
3 2016 Požární bezpečnost silničních tunelů
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Petr Bebčák Ph.D.
Bc. Kateřina Bebčáková 
3 2016 Výstavba najdlhšieho slovenského tunela Višňové
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Frankovský 
3 2016 Správa mostů v Jihočeském kraji na silnicích II. a III. třídy prostřednictvím webové aplikace
Mosty
Klíčová slova:
Mgr. Václav Škopek 
3 2016 Medzinárodný index nerovnosti IRI a jazdná bezpečnosť
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Peter Múčka CSc.
3 2016 Nový Starý most cez Dunaj v Bratislave bol ukončený
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Martin Gál 
Ing. Ľubomír Kováčik 
2 2016 Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Zdeněk Hegr 
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. David Matoušek 
Ing. Petr Špaček Ph.D.
2 2016 Poznatky z využití monotónní triaxiální zkoušky u asfaltových směsí recyklovaných za studena
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Zuzana Čížková 
Michael Engels 
Ing. Jakub Šedina Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2016 Tvorba a distribúcia tuhých častíc pri vyjazďovaní asfaltových zmesí
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Daša Fullová 
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.
2 2016 Úkoly soudního znalce v oblasti vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek PK
Asfaltové vozovky
Klíčová slova:
Ing. Petr Špaček Ph.D.
2 2016 Aplikace softwarového nástroje MCA InterTool pro multikriteriální hodnocení křižovatek
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Hradil PhD.
Ing. Michal Uhlík PhD.
1 2016 Řízení rizik v silničním stavitelství
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
1 2016 Problémy a úskalí při realizaci gabionových konstrukcí
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2016 Velemyšleves I/27 obchvat, řešení konstrukcí v nestabilním prostředí
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Pavel Lidmila 
Ing. Ivona Novotná 
RNDr. Miloslava Plšková 
Ing. Jiří Záruba MBA
1 2016 Využití multikriteriálního hodnocení při výběru typu úrovňové křižovatky
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Hradil PhD.
Ing. Jan Kovařík 
Ing. Michal Uhlík PhD.
12 2015 Predikcia súčiniteľa trenia na základe parametrov zložiek textúry
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Peter Kotek 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
12 2015 Cementobetonové kryty s obnaženou strukturou kameniva
Technologie
Klíčová slova:
Leoš Nekula 
12 2015 Vliv variability asfaltového R-materiálu na jeho maximální dávkování
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Koudelka 
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
12 2015 Parametry významně ovlivňující vzdálenost pro předjíždění
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
12 2015 Využití kouře při zkouškách požárního větrání
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Zápařka 
11 2015 Závěry Silniční konference 2015
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
11 2015 Dostavba estakády rychlostní silnice R35 přes mimoúrovňovou křižovatku u Opatovic nad Labem
Křižovatky
Klíčová slova:
ing. Josef Král 
Ing. Jiří Mikula 
11 2015 Silniční nadjezd nad železnicí v Poděbradech - řešení projektu a výstavby v intravilánu
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Petr Jelínek 
Ing. Petr Souček 
Ing. Petr Škráček 
11 2015 Nový prvek pro regulaci nezákonného chování řidičů
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Novák Ph.D.
Ing. Radim Striegler 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
Ing. Lucie Vyskočilová 
11 2015 Hloubková analýza silničních dopravních nehod - hlavní příčiny vzniku nehod
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Andres 
Ing. Jitka Kafoňková 
Ing. Jan Rücker 
Mgr. Lucia Tvarožková 
10 2015 II/379 Lažánky - průtah
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Michal Turek Ph.D.
10 2015 Problémy rekonstrukce přednádražního prostoru v Řevnicích
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Trešl 
10 2015 Rekonstrukce místní komunikace Bratrská v Bystřici nad Pernštejnem
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
10 2015 Ohlédnutí za rozvojem cyklistické dopravy
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Patočka 
doc. Ing. Jan Pavlíček CSc.
Ing. Martin Smělý Ph.D.
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
10 2015 Rozpínavé reakce ve struktuře konstrukcí z cementového betonu
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Aleš Frýbort 
doc. RNDr. Miroslava Gregerová CSc.
Ing. Zdeněk Nevosád CSc.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
9 2015 Příprava průtahu silnice I/20 v Plzni
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Bc. Miroslav Blabol DiS.
Ing. Adéla Krenková 
Ing. Zdeněk Kuťák 
9 2015 Rekonstrukce Žďákovského mostu
Mosty
Klíčová slova:
Doc.Ing. Tomáš Rotter CSc.
9 2015 Cestné staviteľstvo na Slovensku - 2. časť
Ze světa
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
9 2015 Zkoušky technologického vybavení v tunelovém komplexu Blanka při požáru
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Zápařka 
9 2015 Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 - PPP projekt
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Mgr. Juraj Lott 
Mgr. Peter Tvrdoň PhD.
9 2015 Nová technologie pro okružní křižovatky a dělicí, směrovací a ochranné ostrůvky na pozemních komunikacích
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Malina 
9 2015 Velké silniční mosty ve studii Světové silniční asociace AIPCR/PIARC
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
7-8 2015 Porovnanie dielektrických konštánt rôznych asfaltových zmesí vypočítaných z merania georadarom
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Andrea Porubiaková 
7-8 2015 Využitie mikroskopu pri zisťovaní mikrotextúry kameniva
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
7-8 2015 Výzkum moderních cementobetonových vozovek
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Vladimír Chupík CSc.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
7-8 2015 Medzinárodný index nerovnosti IRI a jazdný komfort
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Peter Múčka CSc.
7-8 2015 Nový prístup k posúdeniu kapacity dvojpruhových vjazdov do okružných križovatiek
Křižovatky
Klíčová slova:
doc. Ing. Andrea Kociánová PhD.
7-8 2015 Čištění pozemních komunikací
Správa, údržba
Klíčová slova:
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík PhD.
7-8 2015 Cestné staviteľstvo na Slovensku - 1. časť
Ze světa
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
7-8 2015 Realizace opatření pro cyklistickou dopravu v oblasti severozápadní části Městského okruhu v Praze
Silnice
Klíčová slova:
Ing.arch. Tomáš Cach 
6 2015 Cementobetonové kryty v České republice
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Škarková 
6 2015 Cementobetonový kryt na první etapě modernizace D1
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Mašek 
Ing. Jaroslav Šmolík 
6 2015 Výskum účinnosti klzných tŕňov v cementobetónových vozovkách
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Andrea Zuzulová PhD.
6 2015 Nezbytné úpravy technologického a bezpečnostního vybavení Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Aleš Lebl 
6 2015 Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Radim Striegler 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
5 2015 Analýza rozhledového pole v konkrétní křižovatce
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Jiří Juza 
Ing. Jan Křenek 
Mgr. Stanislav Michalský 
Ing. Petr Semmler 
5 2015 Vliv odpočtových návěstidel na chování chodců na světelně řízených přechodech
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
Ing. Michal Uhlík PhD.
5 2015 Analýza dodržování rychlosti a tolerance řidičů na proměnné omezení rychlosti
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Michal Matowicki 
doc. Ing. Ondřej Přibyl Ph.D.
5 2015 Efektivita úprav rozlehlých křižovatek pomocí analýzy DI parametrů
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Jan Novák Ph.D.
Ing. Peter Oríšek 
Ing. Radim Striegler 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
Ing. Lucie Vyskočilová 
5 2015 Prostorový a dlouhodobý časový monitoring hlučnosti povrchů komunikace D1
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Jedlička 
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D.
Ing. Libor Špička 
4 2015 Rok 2014 přinesl nepříznivý zvrat ve vývoji nehodovosti
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
Mgr. Zuzana Strnadová 
RNDr. Jan Tecl 
4 2015 Využití videoanalýzy konfliktních situací při hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
Ing. Jan Petrů Ph.D.
4 2015 Porovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vybraných krajích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Havránek 
Mgr. Martin Kyselý 
Ing. Eva Simonová 
Ing. Radim Striegler 
4 2015 Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek 
4 2015 Není nutno čekat na nehody
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Richard Turek Ph.D.
4 2015 Bezpečné okolí komunikací a pasivní bezpečnost z podpěrných konstrukcí
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
Carolien Willems 
3 2015 Súčasný stav a výhľad výstavby cestných tunelov na Slovensku
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Frankovský 
3 2015 Slovenské dálniční tunely Prešov a Čebrať
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Novák 
3 2015 Slovenský trh dopravní infrastruktury z pohledu českého zhotovitele
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Ladislav Štefan 
3 2015 Simulácia prevádzky cestných tunelov
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Peter Danišovič PhD.
Ing. Juraj Šrámek Ph.D.
3 2015 Příklad nevhodně osazené zeleně u silnice II/433 Výšovice - Němčice nad Hanou
Obecné otázky
Klíčová slova:
por. Ing. Michael Vafek 
2 2015 Vliv způsobu zrání zkušebních těles na výsledné vlastnosti směsí recyklovaných zastudena
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Zuzana Čížková 
Ing. Lukáš Kášek 
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Tereza Valentová 
2 2015 Vliv vybraných rejuvenátorů na funkční charakteristiky směsi AC s 50 % R-materiálu
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Pavla Vacková Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2015 Měření průhybů a možnosti hodnocení tuhosti vozovek s cementobetonovým krytem prostřednictvím rázového zařízení FWD
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Ilja Březina 
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
2 2015 Hodnocení bezpečnosti silničního provozu metodou videozáznamu konfliktních situací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Zajíc 
1 2015 Sanace rozsáhlého sesuvu na stavbě dálnice D8
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
1 2015 Změny v evropských normách o horninových kotvách
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc. Ing. Jan Masopust CSc.
1 2015 Dynamická kontrola hutnění kompaktometry osazenými ve válcích
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Hans-Josef Kloubert 
1 2015 Radlická radiála v Praze - stabilizace v územním plánu a stav přípravy
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Aleš Merta 
1 2015 Několik zajímavostí z bezpečnostní inspekce silnic v Indii
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
12 2014 Možnosti využití termografické metody při diagnostice objektů dopravní infrastruktury
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Michal Janků Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2014 Komplexní zkoušky systému požárního větrání tunelu Blanka
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Zápařka 
12 2014 Identifikace rizikových míst na silnicích I. třídy v Jihomoravském kraji - praktická aplikace empirické Bayesovské metody
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Petr Pokorný 
12 2014 Optimalizace úrovní zadržení silničních svodidel
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Karel Jung Ph.D.
doc. Ing. Jana Marková Ph.D.
12 2014 Modernizace hlavní trasy průtahu Varšavou
Ze světa
Klíčová slova:
ing. Martin Kulhavý 
11 2014 Mostní estakáda přes údolí Zdobnice na přeložce silnice I/14 Vamberk - Jižní přeložka
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jiří Jachan 
Ing. Petr Škráček 
11 2014 Most na silnice I/13 přes železniční tratě u Třebušic
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Lojík Ph.D.
Ing. Radim Pokorný 
Ing. Karel Stiebitz 
11 2014 Most na přeložce silnice I/35 přes údolí Václavického potoka a vodní nádrž
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Ivan Belda 
Ing. Richard Lajksner 
11 2014 Přeložka silnice II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice a způsob její přípravy
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Pavel Kaštánek 
Ing. Jan Vorel 
10 2014 Silnice I/44 Vlachov - Rájec
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Müller 
10 2014 Poděbradovo náměstí v Prostějově
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
10 2014 Lepší uliční obzor
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Trešl 
10 2014 Rekonstrukce tramvajové tratě na Poděbradské ulici v Praze
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Kamil Orálek 
10 2014 Silnice I/9, I/16 Mělník - obchvat
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Radek Cerman 
9 2014 Cíle, přínosy a poznatky z projektu SENSOR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
9 2014 Modernizace silnic i. třídy na území Plzeňského kraje v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Bc. Miroslav Blabol DiS.
Ing. Zdeněk Kuťák 
9 2014 Plán výstavby kapacitných pozemných komunikácií v Slovenskej republike
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Budinský 
9 2014 Integrované silniční mosty
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
9 2014 Silniční síť Islandu
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Aleš Gothard 
Ing. Aleš Richter 
8 2014 Přestavba křižovatky D/ x I/16 u Nové Vsi
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Bc. Karel Kocián 
Ing. Jiří Landa 
7-8 2014 Technologie údržby asfaltových vozovek
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Václav Neuvirt CSc.
7-8 2014 Využitie GPR na analýzu lokálnych deformácií asfaltových vozoviek
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Andrea Porubiaková 
7-8 2014 Využitie metódy analýzy digitálneho obrazu na zisťovanie mikrotextúry zrna kameniva
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Zuzana Florková Ph.D.
7-8 2014 Porovnanie drsnosti na viacerých asfaltových povrchoch v čase
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Peter Kotek 
7-8 2014 Korelace mezi statickou zatěžovací zkouškou a lehkou dynamickou deskou
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Radek Matula Ph.D.
Ing. Petr Zedník 
7-8 2014 Plošné dopravní zklidnění v Praze - Karlíně výrazně zvýšilo dopravní nehodovost
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
Ing. Jan Kapitán 
7-8 2014 Mobilita obyvatel v letních měsících
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Petra Skalická 
7-8 2014 ČSN 73 6109 Projektování polních cest - revize 2013
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
6 2014 Generální oprava vzletové a přistávací dráhy 06/24 na Letišti Václava Havla Praha
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Petr Kasl 
6 2014 Význam kluzných trnů v cementobetonových krytech vozovek
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Vladimír Chupík CSc.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
6 2014 Zohlednění statického hodnocení výsledků zkoušek odolnosti proti únavě v metodice návrhu konstrukce vozovek
Technologie
Klíčová slova:
prof. RNDr. Daniela Jarušková CSc.
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
prof. emer. Carl Monismith 
Ing. Josef Žák Ph.D.
6 2014 Progresívne metódy zisťovania kvality povrchu a konštrukčných vrstiev vozovky
Silnice
Klíčová slova:
Mgr. Michal Grinč Ph.D.
Ing. Luboš Remek Ph.D.
Ing. Martin Slabej 
5 2014 Vývoj intenzit automobilové dopravy na Pražském okruhu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Martin Varhulík 
5 2014 Problematika nepřetržitého provozu SSZ v Praze
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
5 2014 Smíšená návěstidla SSZ pro chodce a cyklisty v Plzni
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Pavla Dyntarová 
Ing. Vladimír Pouzar 
5 2014 Popis a výsledky vyhodnocení liniového řízení na Pražském okruhu
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Bc. Jiří Beneš 
doc. Ing. Ondřej Přibyl Ph.D.
5 2014 Jsou dopravní konflikty vhodným ukazatelem bezpečnosti silničního provozu?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Richard Turek Ph.D.
4 2014 Slibný začátek plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
4 2014 Provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Eva Simonová 
4 2014 Konzistentní design - využití GPS ke zjištění nesouladu ve směrovém řešení trasy
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
4 2014 Dynamické řízení provozu v jednom jízdním pruhu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Mencl 
Ing. Martin Vohnout 
4 2014 Postřehy a zkušenosti z OK se spirálovitým uspořádáním - rok 2013
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
4 2014 Několik poznámek k tzv. "inteligentním semaforům"
Křižovatky
Klíčová slova:
por. Ing. Michael Vafek 
4 2014 Vliv vybraných meteorologických jevů na počty a následky dopravních nehod na příkladu Brna a okolí
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Mgr. Richard Andrášik 
Doc. RNDr. Michal Bíl PhD.
Mgr. Zbyněk Janoška 
3 2014 Větrání silničních tunelů
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Martin Bebčák 
Ing. Petr Bebčák Ph.D.
Ing. Alexander Rudněv CSc.
3 2014 Požární odolnost tunelových ostění
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Vlastimil Horák 
3 2014 Požár v tunelu Lochkov - fakta a souvislosti
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Aleš Lebl 
Mgr. František Rainer 
Ing. Jiří Svoboda 
3 2014 Odvodňovací štola pod Strahovským tunelem - vodohospodářské řešení, výhledový rozvoj
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Václav Krch 
Ing. Richard Kuk 
3 2014 Nový návrh směrnice EU pro veřejné zakázky - hledisko životního cyklu
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Prof.Ing. Břetislav Teplý CSc. FEng.
2 2014 Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušicím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. David Matoušek 
Ing. Petr Mondschein PhD.
Radek Pazyna 
Ing. Petr Svoboda 
Ing. Jan Valentin PhD.
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
2 2014 Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Pavel Coufalík Ph.D.
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Zdeněk Hegr 
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
RNDr. Svatopluk Stoklásek 
Ing. Petr Špaček Ph.D.
2 2014 Pěnoasfaltové technologie při výrobě teplých asfaltových směsí s využitím vyššího množství R-materiálu
Technologie
Klíčová slova:
Bc. Ondřej Krpálek 
Ing. Petr Mondschein PhD.
Ing. Jan Suda 
Ing. Jan Valentin PhD.
2 2014 "Duo Belag" - kombinovaná technologie efektivní údržby a oprav vozovek
Technologie
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Kurt Birngruber 
Dipl.Ing. Johann Bleier 
1 2014 Rizika a problémy úpravy jílovců
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
1 2014 Úprava zemin pojivy s obsahem popílku a dosavadní výsledky aplikace pojiva RSS 5
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2014 Potenciál mechanicko-chemicky aktivovaných fluidních popílků po spalování uhlí v kompozitních materiálech uplatňovaných v silničním stavitelství
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Mgr. Miloš Faltus 
Ing. Zuzana Formanová 
Mgr. Václav Mráz Ph.D.
Ing. Jan Suda 
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Tereza Valentová 
1 2014 Názvosloví podkladních vrstev ve vazbě na jejich úlohu v konstrukci vozovky
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Jan Zajíček 
1 2014 Prvky pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách v Praze a jejich využití cyklisty
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
Ing. Michal Uhlík PhD.
12 2013 Aktivity evropské normalizační skupiny CEN TC 227/WG5: Povrchové vlastnosti vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D.
Leoš Nekula 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
Ing. Zora Šachlová 
12 2013 Systém hospodaření s vozovkou RoSy® PMS na úrovni krajských silnic
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Luděk Mališ 
12 2013 Bilance pravděpodobnosti nehod na vozovce kluzké za mokra
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Zora Šachlová 
12 2013 Rekordní rok oprav dálnic
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Jan Hoření 
12 2013 Prodloužení tramvajové trati na Dědinu
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Petr Vyskočil 
11 2013 Plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2012 - varovná výzva
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2013 Bezpečnost pozemních komunikací sítě TEN-T
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Mgr. Zbyněk Janoška 
Mgr. Martin Kyselý 
Ing. Petr Pokorný 
11 2013 Predikční modelování a jeho výhody oproti stávající metodě identifikace nehodových lokalit
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Mgr. Zbyněk Janoška 
Ing. Radim Striegler 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
11 2013 Poznatky z provádění bezpečnostních prohlídek pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
11 2013 Typické (opakující se) mechanismy vzniku dopravních nehod chodců
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Zora Šachlová 
10 2013 Moderní technologie krytů vozovek a jejich přínos pro snížení hluku ze silniční dopravy
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Radek Kropelnický 
Ing. Libor Ládyš 
10 2013 Prefabrikovaný přejezd přes tramvajovou trať
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Lukáš Bludský 
ing. Petr Dobrovský 
Ing. Karel Hanzal 
Ing. Jiří Pejša CSc.
10 2013 Možnosti návrhu bezpečné tramvajové zastávky s nástupním ostrůvkem v profilu městské komunikace
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Filip Jiřík 
10 2013 Přestavba terminálu a dopravního uzlu Slussen ve Stockholmu - posouzení dopravního řešení v průběhu výstavby
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Peter Súkenník 
10 2013 Financování silničního hospodářství
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Čoček Ph.D.
10 2013 Most přes Myslkovický rybník
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Ludvík 
Ing. Ondřej Svoboda 
9 2013 Dálnice D3 Praha - České Budějovice - hranice ČR/Rakousko
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
9 2013 Most přes rybník Koberný
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Milan Šístek 
Ing. Petr Štědronský 
9 2013 Most přes Černovický potok u Soběslavi
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jan Komanec 
Ing. Michal Kunc 
9 2013 Dálniční most přes inundaci Lužnice
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Lukáš Klačer 
Ing. Tomáš Landa 
Ing. Pavel Poláček 
9 2013 Správa mostů v Jihočeském kraji na silnicích II. a III. třídy
Mosty
Klíčová slova:
Mgr. Václav Škopek 
7-8 2013 Jemné frézování betonových vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Otakar Vacín,st. 
7-8 2013 Odolnost silniční sítě proti následkům katastrof
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Doc. RNDr. Michal Bíl PhD.
RNDr. Rostislav Vodák PhD.
7-8 2013 Stav silničních mostů v ČR
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Vladislav Vodička 
7-8 2013 Údržba mostů
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Alois Vybíral 
7-8 2013 Diagnostický průzkum vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jan Zajíček 
7-8 2013 Funkčná skúška materiálov stmelených asfaltom
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
prof. Ing. František Schlosser CSc.
Ing. Juraj Šrámek Ph.D.
7-8 2013 Problematika využívání zkoušky duktility jako ukazatele výkonnosti modifikovaných asfaltů
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Amir Arshadi 
Hussain Bahia PhD.
Cristian Clopotel PhD.
Hassan Tabatabaee PhD.
6 2013 Pojednání o betonových vozovkách, vývoji, zkušebnictví a povrchových vlastnostech
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Škarková 
6 2013 Navrhovanie cementobetónových vozoviek v tuneloch z aspektu aktuálnych klimatických charakteristík Slovenska
Silnice
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Ing. Martin Pitoňák PhD.
doc.Dr. Ing. Katarína Zgútová 
6 2013 Cementobetónové vozovky zastávok mestskej hromadnej dopravy
Silnice
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
doc.Dr. Ing. Katarína Zgútová 
6 2013 Mosty mimoúrovňové křižovatky Kostiviarská na rychlostní komunikaci R1 Banská Bystrice - severní obchvat
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Luděk Borový 
Ing. Libor Hrdina 
Ing. Pavel Sliwka 
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
Ing. Vojtěch Zvěřina 
5 2013 Výpočet rozhledových trojúhelníků na křižovatkách za pomoci softwarových nástrojů
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Jan Šťastný 
5 2013 Aktualizace systému hodnocení ekonomické efektivnosti silničních staveb - HDM-4
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Doc.JUDr. Miloš Čihák CSc.
5 2013 Vliv chodců na kapacitu okružní křižovatky - prověření metodiky HBS
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
5 2013 ETISplus - podporný nástroj pre dopravné modelovanie v Európe
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Marek Drličiak PhD.
Mgr. Dana Sitányiová PhD.
5 2013 Samovysvětlující pozemní komunikace
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Petr Pokorný 
5 2013 Zanedbanost silnic II. a III. třídy jako hrozba
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Stanislav Liška 
4 2013 Nezbytné úpravy Husovického tunelu na VMO Brno
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Kolda 
Ing. Aleš Lebl 
Pavel Šanda 
4 2013 Obnova řídicího systému Strahovského automobilového tunelu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Štefan 
4 2013 Projekt Zelená Malovanka
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. arch. Jiří Opočenský 
Ing. arch. Štěpán Valouch 
4 2013 Vybraté prvky analýzy rizík tunelov
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Peter Danišovič PhD.
prof. Ing. František Schlosser CSc.
4 2013 Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 na Slovensku
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Pavel Kolenčík 
Ing. Tomáš Romportl 
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
Ing. Milan Šandera 
3 2013 Dopravní telematika při modernizaci D1
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Martin Höfler 
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
3 2013 Telematika pro chytrá města
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Prof.Ing. Petr Moos CSc.
Prof.Dr.Ing. Miroslav Svítek 
3 2013 Zajištění zimní služby silnic a dálnic - obecná fakta
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
3 2013 Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Apeltauer 
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc. Ing. Petr Holcner Ph.D.
Ing. Iva Krčmová 
Ing. Martin Všetečka Ph.D.
3 2013 Zpráva o semináři Olšanka 2013 Navrhování geotechnických konstrukcí (nejen) na pozemních komunikacích
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
2 2013 Analýza únavového chování asfaltových hutněných směsí - současné trendy a metody
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Petr Mondschein PhD.
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Josef Žák Ph.D.
2 2013 Analýza nákladů životního cyklu asfaltových vozovek pomocí programu RCCC
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Filip Hanzík 
2 2013 Únava recyklovaných zmesí stmelených asfaltom
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Juraj Šrámek Ph.D.
2 2013 Aktualizace prognózy vývoje automobilové dopravy v ČR metodou jednotného součinitele růstu - 2- část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
2 2013 Spřažený ocelobetonový most na rychlostní komunikaci R1, úsek Beladice - Tekovské Nemce
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jiří Jachan 
Ing. Petr Míka 
2 2013 Viadukt na slovenské rychlostní komunikaci R1 u Zlatých Moravců
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Zbyněk Brát 
Ing. Viliam Kučera 
Ing. Petr Míka 
Ing. Petr Mojzík 
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
Ing. Petr Šedivý 
1 2013 Navrhování geotechnických konstrukcí podle Eurokódu 7 (nejen) na pozemních komunikacích
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
1 2013 Navrhování opěrných konstrukcí podle EC 7
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Petr Řezka 
1 2013 Únosnost vrtaných pilot podle Eurokódu 7
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc. Ing. Jan Masopust CSc.
1 2013 Skúsenosti a poznatky z navrhovania geotechnických konštrukcií podľa Eurokódu 7 na Slovensku
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D.
1 2013 Aktualizace prognózy vývoje automobilové dopravy v ČR metodou jednotného součinitele růstu - 1. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
12 2012 Tvorba degradačných modelov priečnej nerovnosti
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Ing. Martin Slabej 
12 2012 Bude bezpečnostní audit pozemních komunikací zachraňovat lidské životy dříve, nebo později?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Hrubý 
12 2012 Mostné objekty na úseku Beladice - Tekovské Nemce rýchlostnej cesty R1 na Slovensku
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Tatiana Meľová 
Ing. Milan Šandera 
12 2012 PPP projekty vo výstavbe diaľnic môžu prispieť aj k rýchlejšiemu zvyšovaniu bezpečnosti dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ľudvít Naď CSc.
12 2012 Vliv povrchových vlastností vozovek pozemních komunikací na nehodovost
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Dašková Ph.D.
Leoš Nekula 
12 2012 Protismykové vlastnosti vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Vlasta Michková 
Ing. Zora Šachlová 
11 2012 Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Jitka Kafoňková 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Dagmar Kočárková Ph.D.
Ing. Petr Kozel Ph.D.
Ing. Michal Rusek Ph.D.
Ing. Michal Turek Ph.D.
Ing. Richard Turek Ph.D.
11 2012 SOL - komplexní strategie bezpečnosti pro střední Evropu
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2012 Porovnání vývoje silničních nehod a jejich vybraných charakteristik v USA a ČR
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2012 Efektivita úprav neřízených úrovňových křižovatek
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Eva Simonová 
Ing. Radim Striegler 
11 2012 K problému průsečných křižovatek mimo zastavěnou část obce
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
por. Ing. Michael Vafek 
10 2012 Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Ladislav Čabrádek 
Ing. Martin Höfler 
Ing. Zdeněk Rejšek 
10 2012 Druhá část opravy vozovky na ulici 5. května v Praze
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jan Dürr 
Ing. Jiří Pejša CSc.
Ing. Jan Zrzavý 
10 2012 Rychlostní silnice R1 úsek Selenec-Beladice - Most přes Čerešňový potok
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Ivan Böhman 
Ing. Luděk Borový 
Ing. Vladimír Engler 
Ing. Miroslav Knapík 
10 2012 Projektová příprava modernizace dálnice D1
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jiří Hruška 
Ing. Lukáš Svoboda MBA
10 2012 Mimoúrovňová křižovatka Rudlovská cesta na rychlostní komunikace R1 - Banská Bystrica - severní obchvat
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Hlasivec 
Ing. Jana Kapsiarová 
Ing. Pavel Kout 
Milan Svoboda 
10 2012 Příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci silnic v Roztokách
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Ladislav Čabrádek 
Ing. Otka Severová 
Ing. Michal Turek Ph.D.
9 2012 Realizácia prvého PPP projektu na Slovensku
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Marián Kmeť 
Mgr. Lenka Kubejová 
Ing. Milan Šandera 
9 2012 Cíle a nástroje programu EuroRAP pro zvýšení bezpečnosti dopravy
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
9 2012 Segmentový most SO 203 na úseku Selenec-Beladice rychlostní komunikace R1 na Slovensku
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Batal 
Ing. Luděk Borový 
Ing. Jaroslav Guoth 
Ing. Václav Krauz 
Ing. Václav Kvasnička 
Mgr. Luboš Lobík 
9 2012 Most přes údolí Hosťovského potoka na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec-Beladice
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Petr Klimeš 
Ing. Libor Konečný 
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
9 2012 Úsek R1 Nitra, západ -Selenec: Most na R1 nad Priemyselnou ulicou
Mosty
Klíčová slova:
János Barta 
Ladislav Nagy 
Adrián Sedlák 
László Takács 
7-8 2012 Tuhé částice v uličnom kaňone produkované cestnou dopravou
Životní prostředí
Klíčová slova:
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.
7-8 2012 Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - 2. část
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
7-8 2012 Vplyv vybraných manévrov vozidiel na zníženie kapacity miestnych komunikácií
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Ing. Kristína Huszárová PhD.
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
7-8 2012 Ověřování způsobů řízení dopravy pomocí mikrosimulačního prostředí
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Kapitán 
7-8 2012 Interpretácia výsledkov diagnostiky únosnosti asfaltových vozoviek deflektometramai FWD na základe teórie šírenia vĺn v polpriestore
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
Ing. Nina Rapanová 
7-8 2012 Přestavba mostu přes Vltavu na silnici II/146 v Hluboké nad Vltavou
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Peter Bobáň 
Michal Čečák 
Ing. Jan Komanec 
Ing. František Košán 
Jan Kouba 
Ing. Vlastimil Motlík 
Ing. Pavel Němec 
7-8 2012 Cementobetonové kryty na odpočívkách - 2. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Martin Langer 
7-8 2012 Směřování evropského výzkumu v silniční dopravě
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
7-8 2012 Most přes Ohři na silnici III/00630 v Královském Poříčí
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Peter Bobáň 
Ing. Marcel Mimra 
Ing. Lukáš Procházka 
6 2012 Zkušenosti s výstavbou cementobetonových krytů v České republice
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Marie Birnbaumová 
6 2012 Cementobetonové kryty na odpočívkách - 1. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Martin Langer 
6 2012 Protismykové vlastnosti krytu v rakouských tunelech - zkušenosti, výsledky výzkumu a opatření ke zlepšení
Tunely
Klíčová slova:
DI Martin Peyerl 
Dr. DI Ameneh Schneider 
Ing. Herwig Steiner 
6 2012 Přesnost nedestruktivního měření polohy kotev a kluzných trnů cementobetonových krytů
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Pavel Ševčík 
6 2012 Protismykové vlastnosti cementobetonových krytů v tunelech, realizace, provoz, údržba
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Šrůtka 
5 2012 Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - 1. část
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
5 2012 Doporučené hodnoty kritických mezer v programu VISSIM
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Havlíček Ph.D.
Ing. Jiří Merta 
5 2012 Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
5 2012 Příklad bezpečnostní inspekce místa smrtelné dopravní nehody
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
por. Ing. Michael Vafek 
4 2012 Jak měřit bezpečnost? - 2. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
4 2012 Problematika propustků na pozemních komunikacích
Správa, údržba
Klíčová slova:
doc. Ing. Marián Krajčovič CSc.
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
Ing. Jan Petrů Ph.D.
4 2012 Navržený způsob větrání v tunelu Blanka
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jan Pořízek 
4 2012 Možnosti zlepšení stavu netuhých vozovek v České republice
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
4 2012 Větrací systém Královopolského tunelu v Brně
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Zápařka 
3 2012 Jak měřit bezpečnost? - 1. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
3 2012 Seminář OLŠANKA 2012 Přechody mostů pozemních komunikací
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
3 2012 Telematický systém na Pražském okruhu
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Martin Kňákal 
Ing. Dušan Krajčír DiS.
3 2012 Poznatky z používania drvenej gumy v asfaltových zmesiach
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
3 2012 Výzkum a výuka oboru ITS na ČVUT, Fakultě dopravní
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Prof.Dr.Ing. Miroslav Svítek 
3 2012 Experimentální výzkum únavového chování cementobetonových desek
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Bohuslav Novotný DrSc.
Ing. Petr Pánek Ph.D.
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
2 2012 Zkušenosti s použitím modifikovaného asfaltu při rekonstrukci letiště Sokol u města Magadan
Ze světa
Klíčová slova:
O G Babak CSc.
S J Karejeva 
M F Mikodina 
2 2012 Vliv zprovoznění Jihozápadního segmentu SOKP na dopravní síť
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Peter Súkenník 
Ing. Marek Šída 
Ing. Martin Varhulík 
2 2012 Pevné překážky a únikové zóny
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
2 2012 Stavba full-scale modelu konstrukce vozovky
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. Dušan Stehlík Ph.D.
1 2012 Přechodové oblasti mostů. Problémy, rizika, řešení.
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
1 2012 Výzkum nových přístupů k řešení přecházení chodců přes pozemní komunikace
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Josef Andres 
Ing. Jitka Kafoňková 
1 2012 Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy budováním cyklistických pruhů a stezek - porovnání intenzit a vývoje nehodovosti v Ostravě v letech 2005-2010
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Martin Krejčí 
por. Antonín Lyko 
1 2012 Hlavní zásady pro zřizování přechodů pro chodce
Obecné otázky
Klíčová slova:
por. Ing. Michael Vafek 
1 2012 Povodňová vana na průjezdu silnice I/30, Ústí nad Labem - ulice Přístavní
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jakub Vyhnálek 
12 2011 Povrchové vlastnosti vozovek (PVV) II.
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Václav Bolina 
12 2011 Intenzita, nehodovost a kapacita neřízených a řízených křižovatek v Praze 2009-2010
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
Ing. Richard Burgr 
12 2011 Predikce ekonomických škod z dopravních nehod na okružních křižovatkách
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Alena Daňková Ph.D.
Ing. Petr Šenk PhD.
12 2011 Nadrozměrná přeprava v podmínkách České republiky
Obecné otázky
Klíčová slova:
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
Ing. Jan Petrů Ph.D.
11 2011 Vláda ČR schválila Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2011 Zhodnocení vývoje nehodovosti za období 2001-2010 v kontextu EU
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Petr Pokorný 
11 2011 Východiska pro provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Černý 
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
11 2011 Hloubková analýza dopravních nehod po roční bilanci
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Andres 
11 2011 Okružní křižovatky - aktuální stav legislativy a provozních zkušeností v ČR
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
11 2011 Analýza dopravní nehodovosti a konfliktních situací na vybraných okružních křižovatkách v ČR
Křižovatky
Klíčová slova:
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
11 2011 Silniční doprava na hraničních přechodech ČR od vzniku samostatného státu po současnost - 2. díl
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Strádal 
11 2011 Karlův most v Praze, oprava mostovky a zábradlí - 2. část
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Batal 
Ing. Daut Kara 
Ing. Vladimír Křížek CSc.
10 2011 Snížení hluku z provozu při použití speciální asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu vozovek
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Dürr 
Ing. Ondřej Trešl 
Ing. Jan Zrzavý 
10 2011 Přeložka silnice I/38 v úseku Luštěnice-Újezd
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Petr Vyskočil 
10 2011 Silnice II/335 Říčany - "Solná stezka"
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Josef Pitín 
10 2011 Výsledky celostátního sčítání dopravy na dálnicích a silnicích České republiky v roce 2010
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
Ing. Ivan Tesař 
10 2011 Silniční doprava na hraničních přechodech ČR od vzniku samostatného státu po současnost - 1. díl
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Strádal 
10 2011 Silnice I/34 Česká Bělá obchvat
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Lukáš Svoboda MBA
10 2011 "Lepší uliční obzor" aneb pokusy o koordinovanou přípravu staveb v praxi
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Filip Laně 
Ing. Ondřej Trešl 
10 2011 Karlův most v Praze, oprava mostovky a zábradlí - 1. část
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Batal 
Ing. Daut Kara 
Ing. Vladimír Křížek CSc.
9 2011 Současnost a výhled silniční infrastruktury v regionu Ostravy
Správa, údržba
Klíčová slova:
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
Ing. Martin Pácl 
Ing. Tomáš Seidler 
9 2011 Mosty na stavbě Prodloužená Místecká I. stavba
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Vít Hoznour 
9 2011 Most na Prodloužené Místecké přes železniční tratě v Ostravě - I. stavba SO 206
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Bartoň 
Ing. Oldřich Magnusek 
Ing. Petr Štefan 
Ing. Petr Zukal 
9 2011 Prodloužená Místecká I. stavba - most na rondelu přes Nákladní ulici
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Václav Mach 
Ing. Lukáš Zemek 
9 2011 Oprava Frýdlantských mostů na ulici 28. října přes železniční trať a ulici Místeckou v Ostravě
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Bohdan Pernica 
Ing. Martin Vilč 
9 2011 Mosty na silnici I/38 Moravské Budějovice - obchvat
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Karel Kubza 
Ing. Karel Liška 
Ing. Martina Papeschová 
Ing. Přemysl Paulenka 
7-8 2011 Navrhování letišť a letištních staveb, páteřní síť letišť ČR
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing.arch. Tomáš Janeček 
7-8 2011 Vozovky civilních dopravních letišť - asfaltový nebo cementový beton?
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Roith 
7-8 2011 Dopravně inženýrská data v českém prostředí: analýza dostupnosti, rozsahu a použitelnosti
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
7-8 2011 Návrh a posouzení variant řešení vícepruhových okružních křižovatek
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Hradil PhD.
Ing. Michal Uhlík PhD.
7-8 2011 Stávající technický stav vozovek pozemních komunikací - kudy dál...
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Petr Mondschein PhD.
Ing. Jan Valentin PhD.
7-8 2011 Najstaršie inžinierske stavby z kameňa
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Ing. Jozef Vangel CSc.
6 2011 Aktuální stav realizace tunelového komplexu Blanka
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Alexandr Butovič PhD.
Ing. Jaroslav Němeček 
6 2011 Aktuální stav výstavby Královopolského tunelu v Brně
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Vlastimil Horák 
6 2011 Inovace zkoušky CBR pro navrhování konstrukcí vozovek málo zatížených konstrukcí
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Hauser 
Ing. Alice Kozumplíková 
Ing. Lenka Ševelová 
6 2011 Zhodnocení účinnosti stávajících ekologických mostů v České republice
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Radomír Bocek 
BC. Vlastimil Bogdan 
Doc. Ing. Marek Foglar PhD.
prof. Ing. Vladimír Křístek DrSc.
6 2011 Betonové vozovky - úspěšné použití na příkladu spolkové dálnice A11 v Braniborsku - 2. část
Silnice
Klíčová slova:
Dr.Ing. Randolf Anger 
5 2011 Změny metodiky pro výpočet kapacity světelně řízených křižovatek
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
5 2011 Automobilová doprava v Praze v roce 2010 a tendence vývoje od roku 1991
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
5 2011 Problematika přepočtu silničních vozidel na přepočtená vozidla
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc. Ing. Marián Krajčovič CSc.
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
5 2011 Okružní křižovatky v Holandsku II
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
Ing. Martin Krejčí 
4 2011 Rekonstrukce části Silničního okruhu kolem Prahy - nahrazení asfaltové vozovky betonovou
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Škarková 
4 2011 Oprava dráby RWY 06 - 24 na letišti Praha Ruzyně pomocí technologie "rychlých" betonů
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jiří Šrůtka 
4 2011 Betonové vozovky - úspěšné použití na příkladu spolkové dálnice A11 v Braniborsku
Silnice
Klíčová slova:
Dr.Ing. Randolf Anger 
4 2011 Kontrola kvality zhutnenia zemných konštrukcií dopravných stavieb
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Ing. Martin Pitoňák PhD.
doc.Dr. Ing. Katarína Zgútová 
4 2011 Hlavní prohlídky tunelů - příprava, realizace a vyhodnocení
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Otakar Fabián 
Ing. Jiří Svoboda 
4 2011 Projekt ROSEMAN - poznatky z bezpečnostných inšpekcií ciest
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Nemček PhD.
3 2011 Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Mgr. David Bárta 
Ing. Martin Kňákal 
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
Ing. Igor Večerka 
3 2011 Omezení ztrát při dopravních omezeních na dálnici
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Dušan Krajčír DiS.
Ing. Jan Přikryl 
3 2011 Dlouhodobý monitoring sedání násypu na rašelině na stavbě silnice I/4 obchvat Strážný
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Václav Pupík 
3 2011 Problematika svislého dopravního značení
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
3 2011 Seminář OLŠANKA 2011 Druhotné a recyklované materiály v zemním tělese pozemních komunikací
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
2 2011 Zkouška pojíždění kolem a numerická simulace výsledků
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Dr. Jiri Stastna 
doc. Ing. Otakar Vacín,ml. Ph.D.
prof. Ing. Ludo Zanzotto PhD. dr.h.c.
Ing. Josef Žák Ph.D.
2 2011 II/246 Cítov a III/24637 Vlíněves, rekonstrukce vozovky pomocí recyklace
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. František Babka 
Radek Kudlička 
Miroslav Macháček 
Ing. Ondřej Mašek 
doc. Ing. Otakar Vacín,ml. Ph.D.
2 2011 Vysoký vylehčený násyp na R6 Jenišov - Nové Sedlo
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
2 2011 Vliv otevření části Pražského okruhu v úseku Slivenec-Modletice (dálnice D1) na automobilovou dopravu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
1 2011 Druhotné materiály jako významný zdroj sypaniny do konstrukcí pozemních komunikace
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
1 2011 Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2011 Použití ocelářské strusky a dalších vedlejších produktů hutní výroby železa v zemním tělese pozemních komunikací
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
doc. RNDr. František Kresta PhD.
1 2011 Trvale udržitelný rozvoj ve výstavbě a údržbě pozemních komunikací ve Velké Británii
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
J. Murray Reid 
1 2011 Mezinárodní soutěž 2010 "Ideový návrh územního plánu Hradce Králové 2050" z pohledu dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc. Ing. Jan Pavlíček CSc.
12 2010 Povrchové vlastnosti vozovek
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Václav Bolina 
Ing. Luděk Mališ 
Ing. Petr Meluzin 
Leoš Nekula 
Ing. Marcela Rebičová 
Čestmír Řehák 
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2010 Silniční okruh kolem Prahy stavba 514 - Most přes Lochkovské údolí
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
Josef Holba 
Ing. Pavel Kaláb PhD.
Ing. Pavel Mařík 
Prof.Ing. Jiří Stráský DrSC.
Ing. Pavel Svoboda Ph.D.
12 2010 Využití zkušebního aerosolu při vizualizaci a komplexních zkouškách silničních tunelů
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Petr Bebčák Ph.D.
Ing. Jana Drgáčová Ph.D.
Ing. Alexander Rudněv CSc.
Ing. Jiří Zápařka 
12 2010 Víceúčelové pruhy - šance pro cyklistickou dopravu v ČR
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Pavel Skládaný 
12 2010 Studenti snižují rychlost
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
11 2010 18. Silniční konference - Hradec Králové 2010
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
11 2010 První Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se přibližuje svému cíli
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2010 Medializace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu - jeden z klíčových prvků ovlivňujících bezpečnost
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Mgr. Zuzana Strnadová 
11 2010 Bezpečná komunita Kroměříž, Bezpečnost dopravy jako nedílná součást prevence všech úrazů
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
MUDr. Jarmila Číhalová 
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2010 Možnosti snížení počtu nehod a dopravně kolizních situací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Margita Navrátilová 
Doc. Ing. Miloslav Řezáč Ph.D.
Ing. Jiří Tichý 
11 2010 Dopravní politika a pěší doprava
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Petr Pokorný 
11 2010 Navrhování zón 30 aneb jak na plošné zklidňování dopravy ve městech a obcích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Petr Pokorný 
Ing. Radim Striegler 
11 2010 Zklidňování komunikací formou zřizování cyklistických pruhů - výhody a nevýhody
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Martin Krejčí 
10 2010 Větvení trolejbusových tratí v okružní křižovatce
Křižovatky
Klíčová slova:
Miroslav Myslík 
Ing. Ondřej Vohradský 
10 2010 Příprava a výstavba komunikace nová Toužimská v Praze 19
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Hana Holovská 
Ing. Michal Turek Ph.D.
10 2010 Silniční okruh kolem Prahy - stavba 514 Letmo betonovaná část mostu přes údolí Berounky
Mosty
Klíčová slova:
Robert Achs 
Ing. Vladimír Engler 
Ing. Milan Šístek 
Ing. Lukáš Vráblík 
10 2010 Silniční okruh kolem Prahy - stavba 514 Mosty přes údolí Berounky budované na výsuvné skruži
Mosty
Klíčová slova:
Robert Achs 
Ing. Marcel Mimra 
Ing. Lukáš Procházka 
Ing. Petr Souček 
Ing. Miloš Vajda 
10 2010 Rekonstrukce Myslíkovy ulice v Praze
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Filip Laně 
Ing. Ondřej Trešl 
9 2010 Silniční okruh kolem Prahy
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
9 2010 Mosty na stavbách 512 a 513 Silničního okruhu kolem Prahy
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jan Volek 
9 2010 Silniční okruh kolem Prahy stavba 513 - Most přes Vltavu
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Josef Ambrož 
Ing. Václav Kvasnička 
Ing. Pavel Němec 
Bc. Josef Vrtíška 
9 2010 Silniční okruh kolem Prahy - stavba 514 Lahovice-Slivenec SO 204 - Most přes údolí Berounky a SO 205 - Most na MÚK Zbraslav
Mosty
Klíčová slova:
Ing. František Hanuš 
Josef Holba 
Ing. Roman Lenner 
Ing. Milan Šístek 
9 2010 Celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích v ČR v roce 2010
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Milan Dont 
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. Ivan Tesař 
9 2010 Porovnání relativní nehodovosti a rizika zranění na rychlostních a ostatních komunikacích v Praze v roce 2009
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Polák 
7-8 2010 Cenové normativy staveb pozemních komunikací 2010
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
7-8 2010 Prognóza vývoje automobilové dopravy do roku 2050
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Aleš Richtr 
7-8 2010 Mýty a pravdy o roli doprovodné kominikační zeleně při tlumení hluku z dopravy
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Daniel Polič Ph.D.
7-8 2010 Metody prognózy intenzit generované dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Martolos Ph.D.
Ing. arch. Veronika Šindlerová 
6 2010 Billboardy a bezpečnost na vozovkách
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
6 2010 Dálnice D3 Praha - Mezno, východní nebo západní varianta? A kdy? - 2. část
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
Ing. Lubomír Tříska 
6 2010 Okružní křižovatky v Holandsku I
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
Ing. Martin Krejčí 
6 2010 Nejmladší pražská cyklostezka
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Michal Gramblička 
Filip Satranský 
5 2010 Dálnice D3 Praha - Mezno, východní nebo západní varianta?
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
5 2010 Jednopruhová okružní křižovatka Vídeňská - Kunratická spojka v Praze
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
4 2010 Královopolský tunel - popis díla a shrnutí dosavadního průběhu výstavby
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Josef Bača 
4 2010 Změny vlastností asfaltu a asfaltové směsi po aplikace regeneračního postřiku Reclamite
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
4 2010 Chceme snižovat počet a následky dopravních nehod?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vlasta Michková 
3 2010 Doprava a globální ekonomika
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
3 2010 Projekty PPP v oblasti cestnej infraštruktúry na Slovensku
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Karol Grohman 
3 2010 Lze snížit kamionovou přepravu změnou ekonomiky železničních dopravců?
Obecné otázky
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
3 2010 Osvětlování přechodů pro chodce
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Petr Holec 
2 2010 Ekonomická výhodnost systému PPP
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
2 2010 Problematika návrhu pevných signálních plánů pro světelné řízení křižovatek z hlediska posouzení účinnosti různých přístupů na odstraňování kongescí - 2.část
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Dušan Teichmann 
2 2010 Index mrazu vyhodnotený z meraní teplôt vzduchu v rokoch 1971 až 2006 na území Slovenska
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
2 2010 Péče o stromy - 2.část
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Daniela Švédová 
1 2010 Odvodnění - důležitý, leč málo doceňovaný prvek stavby pozemních komunikací
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Petr Zedník 
1 2010 Problematika návrhu pevných signálních plánů pro světelné řízení křižovatek z hlediska posouzení účinnosti různých přístupů na odstraňování kongescí - 1.část
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Dušan Teichmann 
1 2010 Simulace pěších proudů v prostředí softwaru VISSIM - aktuální možnosti
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Peter Súkenník 
1 2010 Péče o stromy - 1.část
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Daniela Švédová 
12 2009 Moderní okružní křižovatka - aktuální trendy a poznatky
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Peter Súkenník 
12 2009 Komplexní zkoušky požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostních systémů tunelů Panenská a Libouchec se simulací reálného požáru za využití aerosolu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Petr Bebčák Ph.D.
12 2009 Bezpečnostní dokumentace tunelu Radejčín (Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice - Řehlovice)
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Svoboda 
12 2009 Rizika vyvolaná silničním provozem - jejich vnímání a přijatelnost veřejností
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
11 2009 Příznivý vývoj nehodovosti je povzbuzením k dalším aktivitám
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2009 Systémové začlenění bezpečnostního auditu do právního řádu v ČR - současný stav
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Radim Striegler 
11 2009 Možnosti bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti provozu ve městech a obcích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2009 Bezpečnostní inspekce dálnic a rychlostních komunikací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
11 2009 Řešení nehodových lokalit - efektivní nástroj řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Milan Dont 
11 2009 Osmý ročník soutěže Cesty městy zná své vítěze
Obecné otázky
Klíčová slova:
Petr Šmíd 
11 2009 Evropská charta bezpečnosti silničního provozu - šance pro města a regiony
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2009 Regenerace panelových sídlišť - příležitost pro dopravní zklidňování
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Martin Krejčí 
10 2009 Národní Technologická platforma silniční doprava
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
10 2009 Silnice R6 Karlovy Vary - západ, 2. stavba
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Buriánek 
10 2009 R6 Karlovy Vary - západ, estakáda přes Chodovský potok
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Pavel Němec 
10 2009 Revize ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací z 1.6.1998
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Kuchta CSc.
9 2009 Krizový plán ministra dopravy Gustáva Slamečky k dosažení úspor při výstavbě dopravní infrastruktury
Obecné otázky
Klíčová slova:
Gustáv Slamečka 
9 2009 Historie a výhled budování rychlostní komunikace R6 v Karlovarském kraji
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Froněk 
9 2009 Zavěšený most přes Ohři v Karlových Varech
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Procházka 
9 2009 Estakáda přes Rolavu na průtahu silnice R6 v Karlových Varech
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Kamil Pejchal 
9 2009 Vozovky pre projekty PPP cestných komunikácií
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
7 2009 Cenové normativy staveb pozemních komunikací 2008
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
7 2009 Způsob stanovení hodnoty kritického časového odstupu
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
RNDr. Martin Hála CSc.
7 2009 Vliv stavebního uspořádání okružní křižovatky Hornoměcholupská - Milánská v Praze na bezpečnost dopravy
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
7 2009 Příprava výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Martin Höfler 
7 2009 Vznik, současnost a vize dopravní telematiky
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
7 2009 Vývoj dopravního inženýrství v posledních 15 letech - ohlédnutí, nové výzvy, nové nástroje
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
7 2009 Program rozvoja cestnej infraštruktúry Slovenska
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Pavol Kirchmayer 
6 2009 Vliv teploty na zkoušku pojíždění kolem
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Josef Žák Ph.D.
6 2009 Analýza vplyvu teploty na veľkosť priehybu zaťaženej konštrukcie asfaltovej vozovky
Silnice
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
6 2009 Hodnocení funkce vozovky na počátku životnosti ve vztahu ke zkouškám pojiv
Silnice
Klíčová slova:
Malkoc Gulay 
5 2009 Vývoj a současný stav Směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Radim Striegler 
5 2009 Role dopravního inženýrství v územním plánování
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Martolos Ph.D.
5 2009 Hodnoty kritického časového odstupu na neřízené úrovňové křižovatce
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
4 2009 Letištní vozovky, některé poznatky z provozu
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Roith 
4 2009 Cementobetonové kryty na cyklostezkách
Povrchové vlastnosti vozovek
Klíčová slova:
Petr Škoda 
4 2009 Dva nové ocelobetonové spřažené dálniční mosty v Německu
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
3 2009 Zklidnění Severojižní magistrály v okolí Národního muzea v Praze
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Pavel Šourek 
3 2009 Tunel Prackovice na dálnici D8 přes České středohoří
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Svoboda 
3 2009 Betonové okružní křižovatky v Rakousku
Ze světa
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Johannes Steigenberger Dr.
3 2009 Výstavba a rekonštrukcia dial
Ze světa
Klíčová slova:
Doprastav kolektív autorov a.s.
2 2009 Aplikace nových norem a předpisů v pozemních komunikacích
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
2 2009 Nové technické predpisy pre cestné komunikácie na Slovensku
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D.
2 2009 Údržba silnic na poddolovaném území
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Seidler 
2 2009 Hodnocení vodní citlivosti asfaltových směsí
Silnice
Klíčová slova:
Nevin Stuart 
1 2009 Dálnice D47 bude spojnicí Prahy, Ostravy a Polska
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Skanska DS kolektiv autorů a.s.
1 2009 Krivolakosť ako parameter trasy cestnej komunikácie
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Nemček PhD.
1 2009 Zkušenosti z aktualizace generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Povrchové vlastnosti vozovek
Klíčová slova:
Ing. Ludmila Trčková 
1 2009 Místa pro přecházení v extravilánu - realizace v Pardubickém kraji na silnici II/322
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Petr Novotný Ph.D. MBA
1 2009 Používání dětských zádržných systémů v ČR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Alena Daňková Ph.D.
12 2008 Rozšíření odbavovací plochy a prodloužení pojezdové dráhy D na letišti Praha Ruzyně
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Roith 
12 2008 Přínosy projektu EuroRAP pro bezpečnost silnic - 2. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
12 2008 Uspořádání dopravního prostředí v souladu se zákonitostmi vnímání a pozornosti
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Mgr. Miroslava Katolická 
11 2008 Praktické zkušenosti auditorského týmu se zpracovanými bezpečnostními audity
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
11 2008 Kampaň "NEMYSLÍŠ - ZAPLATÍŠ"
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Aleš Řebíček 
11 2008 Mezinárodní porovnání vývoje nehodovosti v ČR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2008 Jednotný systém dopravních informací pro ČR. Šance pro bezpečnější a plynulejší dopravu
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Zvára 
11 2008 Přínosy projektu EuroRAP pro bezpečnost silnic - 1. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
11 2008 Nové poznatky v oblasti utváření bezpečných pozemních komunikací - silniční kategorie S 9,5 a S 11,5
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jitka Kafoňková 
11 2008 Vybrané vlivy dlouhých a těžkých jízdních souprav na bezpečnost silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
11 2008 Podceněné nebezpečí stromů a podobných pevných překážek na okraji silnic
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
11 2008 Některé příklady nevhodných úprav dopravního zklidňování
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Martin Krejčí 
10 2008 Hodinová intenzita dopravy pro posuzování kapacity komunikací
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
10 2008 Asset management - nová metóda riadenia cestného hospodárstva
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Mária Trojanová PhD.
10 2008 Cyklodoprava ve městě: přidružený nebo hlavní dopravní prostor?
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D.
9 2008 Dva významné mosty na přeložce silnice I/7 Chomutov – Křimov
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
9 2008 Stanovení teplotních gradientů konstrukcí silničních komunikací
Silnice
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
9 2008 Přispění inteligentních dopravních systémů k srozumitelné a promíjející silniční síti
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Eva Gelová 
9 2008 Vozovky s povrchem z vymývaného betonu - německé zkušenosti
Ze světa
Klíčová slova:
Nina Sliwa 
7 2008 Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, I. etapa Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) otvorená
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Mydlo Marián 
7 2008 Orientační informace o metodách hodnocení variant rozhodování - 2. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
7 2008 Cenové normativy staveb pozemních komunikací
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
7 2008 Uplatnění spirálovitě uspořádaných okružních křižovatek
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
7 2008 Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích v České republice
Obecné otázky
Klíčová slova:
Mgr. Zuzana Strnadová 
6 2008 Orientační informace o metodách hodnocení variant rozhodování - 1. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
6 2008 Dosavadní postup investorské přípravy stavby č. 7553 Břevnovská radiála v Praze - 1. část
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
6 2008 Funkční způsob návrhu asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Dr.Ing. Michal Varaus 
6 2008 Vliv urychleného zrání při recyklaci za studena
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Fiedler 
6 2008 Porovnání metod pro výpočet kapacity mimoúrovňových křižovatek
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Kašpar 
6 2008 Dosavadní postup investorské přípravy stavby č. 7553 Břevnovská radiála v Praze - 2. část
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
5 2008 Zavedení elektronického mýta v České republice
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Václav Černý 
5 2008 Informačný systém pozemných komunikácií
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Juraj Mužík 
5 2008 Projekt eIMPACT: Strategie pronikání vybraných ITS na trh
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Mgr.Bc. Veronika Hamerníková DiS
5 2008 Nalezne systém bimodálních návěsů opět využití v Evropě?
Obecné otázky
Klíčová slova:
doc. Ing. Václav Cempírek Ph.D.
4 2008 Stanovení celodenních intenzit dopravy na základě krátkodobého měření
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
4 2008 Nové Technické podmínky Ministerstva dopravy pro "Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů na pozemních komunikacích" - TP 76-C
Tunely
Klíčová slova:
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
4 2008 Pojivo modifikované gumovým granulátem z ojetých pneumatik a gumoasfaltové silniční směsi
Obecné otázky
Klíčová slova:
doc.Ing. Jan Kudrna CSc.
3 2008 Možnost dopravní obsluhy území spoluprací silničních a železničních dopravců
Obecné otázky
Klíčová slova:
doc. Ing. Václav Cempírek Ph.D.
3 2008 Evropské normy a zatížitelnost mostů PK
Mosty
Klíčová slova:
doc.Ing. Vlastimil Kukaň CSc.
3 2008 Analýza silnic I. třídy v oblasti ovlivněné hornickou činností
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Denisa Cihlářová 
3 2008 Očakávané ekonomické účinky spoplatnenia diaľníc, rýchlostných ciest a vybratých ciest I. triedy Slovenskej republiky
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Doc.Dr.Ing. Milan Valuch 
3 2008 Stavba I/42 Brno, VMO Dobrovského
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Vlastimil Horák 
3 2008 Výzkum vlivu sekundárních činností na jízdu u řidičů nákladních automobilů
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Mgr. Jiří Vašek 
2 2008 XXIII. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES PAŘÍŽ 17.-21.9.2007
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
2 2008 Hraniční most na kontaktu dálnic D8 a A17 spojující Českou republiku se Spolkovou republikou Německo
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Otakar Lojkásek 
2 2008 Návrh sítě cyklistické dopravy v území městské části Praha 11
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Květoslav Syrový 
2 2008 Výsledky posuzování srozumitelnosti a pochopitelnosti dopravních symbolů (piktogramů) realizovaných v České republice, Rakousku a Maďarsku
Ze světa
Klíčová slova:
PhDr. Jan Weinberger 
1 2008 Integrace cyklistické infrastruktury do městského prostředí - Praha
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Květoslav Syrový 
1 2008 Projekt FREIGHTWISE. Telematická podpora intermodální nákladní dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Eva Gelová 
1 2008 Využitie triaxiálnej skúšky na hodnotenie odolnosti asfaltových zmesí proti vzniku trvalých deformácií
Technologie
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
1 2008 Visutá lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Kolíně, Kmochův ostrov - Zálabí
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Petr Letocha 
1 2008 Člověk a moderní systémy v automobilech
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Mgr. Jiří Vašek 
12 2007 Významný most v km 77,5 dálnice D8 přes tratě ČD v Trmicích
Mosty
Klíčová slova:
ing. Petr Dobrovský 
12 2007 Hodnocení modifikovaných asfaltových pojiv podle specifikací programu SHRP
Obecné otázky
Klíčová slova:
Jean-Pascal Planche 
12 2007 Obraz dopravního provozu z profilových měření
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
12 2007 Kvantitativní analýza přepravy nebezpečných nákladů silničním tunelem Sítina před uvedením do provozu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
ing. Lukáš Rákosník 
12 2007 Odstupy mezi vozidly v dopravním proudu a pravděpodobnost srážky se zvěří
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Martolos Ph.D.
12 2007 Vjezdový ostrůvek v obci Bedihošť
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
12 2007 Encyklopedie bezpečnosti silničního provozu - pomůcka pro praxi
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Skládaný 
11 2007 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu vyžaduje trvalé úsilí
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2007 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a oblast infrastruktrury
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jindřich Frič PhD.
11 2007 Bezpečnosť cestnej premávky v Slovenskej republike a očakávania
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
ing. Štefan Pristaš 
11 2007 Nehodové lokality 2005-2006
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vlasta Michková 
11 2007 Dynamická metoda sledování konfliktních situací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
11 2007 Nové poznatky v oblasti utváření bezpečných pozemních komunikací - odbočovací a připojovací pruhy
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Andres 
11 2007 Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
11 2007 České sdružení obětí dopravních nehod
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Mgr. Jana Běhanová 
11 2007 Zařízení pro provozní informace doplněné radarem
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
11 2007 Ekonomická stránka dopravních nehod
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Alena Daňková Ph.D.
11 2007 Účinnost bezpečnostního auditu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Petr Pokorný 
10 2007 Geosyntetika a lehké mateiály v zemním tělese pozemních komunikací - 3. část
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
10 2007 Vliv protismykových vlastností povrchů vozovek na nehodovost a program na systematické snižování nehodovosti
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Jan Kudrna CSc.
10 2007 Estakáda na dálnici D8 přes Ždírnické potoky
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
10 2007 Úsporné typy místních komunikací v obytné zástavbě
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
10 2007 Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Obecné otázky
Klíčová slova:
Mgr. Karla Ficnarová 
9 2007 Přeložka silnice I/7, I. etapa Chomutov - Křimov (projekční příprava a realizace stavby)
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
ing. Josef Král 
9 2007 Most budovaný na přesuvné skruži na přeložce silnice I/7 u Chomutova
Mosty
Klíčová slova:
ing. Martin Kulhavý 
9 2007 Geosyntetika a lehké materiály v zemním tělese pozemních komunikací - 2. část
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
9 2007 Asfaltový koberec drenážny na Slovensku
Silnice
Klíčová slova:
RNDr. Tibor Klačanský 
9 2007 Generely cyklistické dopravy měst a obcí
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
ing. Vladislav Rozsypal 
8 2007 Dálnice D8 a stavba 0807 z pohledu generálního projektanta
Dálnice
Klíčová slova:
ing. Antonín Kůstka 
8 2007 Dálnice D8, stavba 807/II, část E - most Knínice a část H - SO 212 most přes Mordovu rokli
Mosty
Klíčová slova:
ing. Vladimír Dubšík 
8 2007 Geosyntetika a lehké materiálny v zemním tělese pozemních komunikací
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
8 2007 Aktuální pohled na posuzování kapacity křižovatek
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
8 2007 Vliv otevření obchvatu dálnice D5 na intenzity dopravy v Plzni
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Vohradský 
7 2007 Rozhodující je základní dokončení dálniční sítě a hlavních transevropských koridorů
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Martina Vampulová 
7 2007 Nové zkušební metody EU pro hodnocení kvality silničních asfaltů
Obecné otázky
Klíčová slova:
ing. Jiří Plitz 
7 2007 Deset let uplatňování nástrojů Systému jakosti v oboru pozemních komunikací v oblasti zkušebnictví
Obecné otázky
Klíčová slova:
ing. Jaroslav Vodička 
7 2007 Nehody chodců na vyznačených neřízených přechodech v Praze v období 1998-2006 a zákon č. 361/2000 Sb.
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
ing. Ondřej Láska 
7 2007 Tangenciální autobusové linky a jejich význam pro městskou dopravu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
ing. Martin Jareš 
6 2007 Realizace D8 stavby 0807/IA - Trmice - Knínice
Dálnice
Klíčová slova:
ing. Tomáš Juna 
6 2007 Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy
Životní prostředí
Klíčová slova:
doc.ing. Jaroslav Smutný Ph.D.
6 2007 Rychlé způsoby obnovy provozní způsobilosti cementobetonových krytů vozovek v Evropě
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Josef Stryk Ph.D.
5 2007 Celostátní sčítání (dopravy) na dálniční a silniční síti České republiky v roce 2005
Obecné otázky
Klíčová slova:
ing. Pavel Prokop 
5 2007 Změny vlastností a složení polofoukaných asfaltů při jejich výrobě a stárnutí
Obecné otázky
Klíčová slova:
doc.ing. Josef Blažek CSc.
5 2007 Vyhodnocení funkčnosti systémů řízení dopravy v oblasti města
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc. Ing. Tomáš Tichý Ph.D. MBA
5 2007 Postoje českých a britských řidičů kamionů k telematickým technologiím
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Iva Macků 
4 2007 Statistika dopravního výkonu na pozemních komunikacích
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
RNDr. Olga Kastlová 
4 2007 Dopravní souvislosti uvedení dálnice D8 do provozu
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
4 2007 Analýza podmínek pro cyklistickou dopravu ve městě, zejména v křižovatkách
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D.
4 2007 Kombinácia vsakovacej priehlbne a ryhy na dažďové vody z cestných komunikácií
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
prof.ing. Pavel Urcikán DrSc.
4 2007 Dopravní zklidňování v Ostravě stále v počátcích
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Martin Krejčí 
4 2007 Městské kongesční mýtné v centru Stokholmu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
3 2007 Zdroje financování dopravní infrastruktury a návrh alokace disponibilních finančních prostředků
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
ing. Pavel Šejna 
3 2007 Přesné měření pohybu vozidel pomocí satelitních metod
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
3 2007 Systémové riešenie upokojovania cestných prieťahov
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
ing. Martin Škoda 
3 2007 Poznatky z bezpečnostních auditů okružních křižovatek na Novém Zélandu a v České republice
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Petr Pokorný 
3 2007 Nejnovější technologie v oblasti mechanizovaných ražeb tunelů - Konstrukce největších tunelovacích strojů - EPB štítu a bentonitového štítu
Tunely
Klíčová slova:
Dr.Ing.E.h. Martin Herrenknecht 
2 2007 Analýza poptávky v silniční dopravě
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
doc.ing. Rudolf Kampf CSc.
2 2007 Stav dopravních sítí a analýza jejich potřeb - 2. část
Technologie
Klíčová slova:
ing. Pavel Šejna 
2 2007 Faktory ovlivňující výpočet kapacity křižovatky
Křižovatky
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 2007 Dopravné zaťaženie komunikačného systému mesta Košice - v retrospektíve
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
ing. Brigita Salaiová CSc.
2 2007 Volba vhodného typu a umístění zastávky MHD z hlediska bezpečnosti cestujících
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
ing. Ivana Olivková Ph.D.
2 2007 Cyklistická infrastruktura v bavorských městech Pasov a Řezno
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
1 2007 Ing. Petr Laušman pro Silniční obzor - Letos opět proinvestujeme 40 až 50 miliard korun
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
ing. Petr Laušman 
1 2007 Stav dopravních sítí a analýza jejich potřeb
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
ing. Pavel Šejna 
1 2007 Porovnání relativní nehodovosti a rizika zranění na rychlostních a ostatních komunikacích v Praze v roce 2005
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
ing. Rudolf Kisvetr 
1 2007 Faktory ovlivňující kapacitu neřízené křižovatky
Křižovatky
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
1 2007 "Nové" poznatky o dopravě ve městech
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Petr Pokorný 
1 2007 Tramvajové zastávky a jak na nich omezit vznik konfliktních situací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
1 2007 In Teli-WIM systém
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
12 2006 TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Antonín Seidl 
12 2006 Nehodovost cyklistů v Praze v roce 2005
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
ing. Rudolf Kisvetr 
12 2006 Videoanalýza konfliktních situací a její využití v praxi
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
12 2006 Problematika pěších zrakově postižených účastníků silničního provozu ve vztahu k cyklistické dopravě
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Petr Lněnička 
12 2006 Informační podpora pro nevidomé. Project V&V MD ČR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Martin Pípa 
Dr. Ing. Jiří Plíhal 
Ing. Pavel Roček 
12 2006 Analýza výkonů zimní údržby silniční sítě pomocí Indexu údržby
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Martin Balajka 
RNDr. Vít Květoň CSc.
Ing. Tomáš Pospíšek 
12 2006 Spriahnuté betónové mosty na diaľnici D1 Ladce - Sverepec
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Rudolf Rakovský 
12 2006 Problematika určení kapacity na netypických křižovatkách
Křižovatky
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
12 2006 Porovnání současného stavu a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí v ČR
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Kamil Munia 
Ing. Jaroslav Žák MBA
11 2006 Projev na Silniční konferenci 2006 v Liberci
Obecné otázky
Klíčová slova:
RNDr. Petr Duchoň 
11 2006 Vývoj cestných dopravných nehôd v Slovenskej republike - 2. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Danica Ertlová 
Ing. Anna Hittmárová 
11 2006 Prvky bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike realizované v poslednom období
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Hnatič 
11 2006 Kritéria rizik silničních tunelů
Tunely
Klíčová slova:
Milan Holický 
11 2006 Posouzení stavebně atypické okružní křižovatky Hornoměcholupská - Milánská v Praze z hlediska bezpečnosti dopravy
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
11 2006 Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v normách a technických předpisech - 2. část
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Müller 
11 2006 Bezpečnostní dokumentace silničních tunelů Libouchec a Panenská na dálnici D8
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Petr Bednář 
ing. Lukáš Rákosník 
Ing. Jiří Smolík 
Ing. Ludvík Šajtar 
11 2006 Rozvoj a údržba silnic ve vlastnictví krajů
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Ivo Toman 
11 2006 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Kamil Munia 
Ing. Jaroslav Žák MBA
10 2006 Nový optický systém pro výkonné vodorovné dopravní značení do každého počasí
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Milan Devera 
10 2006 Vývoj cestných dopravných nehôd v Slovenskej republike - 1. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Danica Ertlová 
Ing. Anna Hittmárová 
10 2006 Vysoké ocenění českému výzkumu v oblasti bezpečnosti pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Heinrich 
10 2006 Aktuální zkušenosti se zaváděním bezpečnostního auditu v ČR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Hrubý 
10 2006 Bezpečnost silnice zachraňuje životy
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
10 2006 Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v normách a technických předpisech - 1. část
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Müller 
10 2006 Rychlost a bezpečnost
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Stanislav Prokeš 
10 2006 Metoda sledování dopravních konfliktů
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
10 2006 Komunikační aktivity BESIP
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Robert Šťastný 
10 2006 Novelizovaný zákon o silničním provozu a dopravní nehodovost v Severomoravském kraji
Technologie
Klíčová slova:
Mgr. Michal Tichý 
9 2006 Modelování dopadu ceny a rozsahu zpoplatnění pozemních komunikací na silniční síť
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Arnošt Bělohlávek 
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
Ing. Peter Súkenník 
9 2006 Trendy modernizace vozového parku MHD v Brně - TRAMVAJE
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Martin Janata 
9 2006 Porovnání relativní nehodovosti na vybraných tazích v ČR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vlasta Michková 
9 2006 K novému stavebnímu zákonu
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Petr Serafín 
9 2006 Zásady pro vytváření spravedlivého dopravního prostředí v ČR v souladu s EU
Obecné otázky
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
9 2006 Současná situace ve využívání strukturálních fondů EU v silniční dopravě
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Alena Zemánková CSc.
8 2006 Vážnost dopravních nehod v Praze a v ČR v letech 2003-2005
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
8 2006 Využitie systému WIM pri hospodárení s cestnou vozovkou
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karol Grünner PhD.
8 2006 Stavba diaľnice Yanbu-Al Jubail v Saudskej Arábii
Dálnice
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
8 2006 Sazby výkonového mýtného podle agresivních účinků vozidel na vozovky - 3. část
Dálnice
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
8 2006 Ohlasy veřejnosti na budování bezpečnostních prvků a opatření na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
por. Ing. Michael Vafek 
8 2006 Analýza způsobilosti procesu vytyčování pozemních komunikací
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Doc.Ing. Vladimír Vorel CSc.
7 2006 Silnice na Müllerově mapě Moravy
Silnice
Klíčová slova:
Mgr. Karla Ficnarová 
7 2006 Váženie vozidiel za pohybu - WIM
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karol Grünner PhD.
7 2006 Paříž, město na Seině. Postřehy a zajímavosti z dopravy.
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
Ing. Jan Kovařík 
7 2006 Sazby výkonového mýtného podle agresivních účinků vozidel na vozovky - 2. část
Dálnice
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
6 2006 Časově omezený nebo nepřetržitý provoz světelné signalizace? Pohled do Německa
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
6 2006 Vápnem zlepšené zeminy v konstrukci pozemních komunikací
Silnice
Klíčová slova:
doc. RNDr. František Kresta PhD.
6 2006 Dokonalejší pravidla pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Karel Nechmač 
6 2006 Londýn - město pro pěší
Ze světa
Klíčová slova:
Mgr. Alexandr Pešák 
6 2006 Cost-benefit analýza přestavby průsečných čtyřramenných křižovatek v intravilánu na okružní křižovatky
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Petr Pokorný 
6 2006 Sazby výkonového mýtného podle agresivních účinků vozidel na vozovky - 1. část
Dálnice
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
5 2006 Analýza a predikce charakteristik dopravního proudu na šestipruhové dálnici v ČR
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Marie Dolejší 
Ing. Petr Hofhansl Ph.D.
5 2006 Ekonomické aspekty výstavby ekologických mostů
Životní prostředí
Klíčová slova:
Doc. Ing. Marek Foglar PhD.
prof. Ing. Vladimír Křístek DrSc.
5 2006 Nehodovost na dálnici D1 Praha - Brno v letech 2003-2005
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
Ing. Michal Uhlík PhD.
5 2006 Využití prostředků EU při technickém zhodnocení místních komunikací
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Bc. Ladislav Marek 
Ing. Petr Mondschein PhD.
Ing. Vlasta Ptáčková 
Ing. Jan Valentin PhD.
5 2006 Nový zákon o veřejných zakázkách
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Petr Serafín 
4 2006 Automobilová doprava v Praze v roce 2005 a tendence vývoje od roku 1991
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
4 2006 Systémy parkování a kombinované dopravy P+R v Praze
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Věra Fenclová 
4 2006 Dopravní model pro Prahu a okolí
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Kadlec 
Ing. Jan Kreml 
4 2006 Historie, současnost a budoucnost okružních křižovatek na území Prahy
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
4 2006 Projekt JPD 2 - Dopravní modelování
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
4 2006 Vývoj názorů na kapacitu komunikací
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Kreml 
4 2006 Dopravní prognóza letiště Praha-Ruzyně
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jug Mikuškovic 
4 2006 Významné přínosy k rozvoji vědy o dopravě
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Prof.Ing. Petr Moos CSc.
4 2006 40 let Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy - ÚDI Praha (1966-2006)
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Ladislav Pivec 
4 2006 Řízení dopravy a dopravní telematika v hl.m. Praze
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Martin Šubrt 
3 2006 Přínos geosyntetik v podkladních vrstvách nejen dopravních staveb
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Dalibor Grepl 
3 2006 Statistická analýza nehodovosti na pražských světelně řízených křižovatkách - 2. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
RNDr. Martin Hála CSc.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
3 2006 Silniční estakáda Krejcárek - Palmovka
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Batal 
Ing. Dana Jáňová 
Milan Svoboda 
3 2006 Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Křižovatky
Klíčová slova:
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Dagmar Kočárková Ph.D.
3 2006 Provozní výkonnost státní silniční sítě - pilotní projekt ŘSD ČR
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
RNDr. Helena Bílková CSc.
Ing. Otakar Vacín,st. 
Ing. Václav Venc 
3 2006 Ing. Karel Feix pro Silniční obzor: "Termín zahájení provozu systému pro výběr mýta od začátku příštího roku lze ještě stihnout"
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Martina Vampulová 
3 2006 Výrazné zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení dopravní nehodovosti a automatické vymáhání práva ve Francii
Ze světa
Klíčová slova:
PhDr. Jan Weinberger 
2 2006 Statistická analýza nehodovosti na pražských světelně řízených křižovatkách - 1. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
RNDr. Martin Hála CSc.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 2006 Malé okružní křižovatky v Praze-Kunraticích a v Praze-Chodově a jejich vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu - část 2 (dokončení)
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
2 2006 I Dánsko řeší problémy s rozšířením přetížené dálnice
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
2 2006 Možnosti využití bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Doc. Ing. Miloslav Řezáč Ph.D.
2 2006 Spôsoby dimenzovania vsakovacích dažďových priehlbní pri cestných komunikáciách
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Doc.Ing. Dušan Rusnák PhD.
prof.ing. Pavel Urcikán DrSc.
2 2006 MÚK I/4 Strakonická, Malá Chuchle. Most přes ulici Strakonická
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Petr Drbohlav 
Ing. Miloš Novák 
Ing. Martin Vavřena 
2 2006 Umíme věrohodně a jednoznačně stanovit přínos geosyntetik v podkladních vrstvách vozovek?
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Petr Zedník 
1 2006 Pokusné zavedení mýtného v centru Stockholmu
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
1 2006 Celulární automaty v dopravních simulacích
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc. Ing. Petr Holcner Ph.D.
Mgr. Martin Kyselý 
Doc.RNDr. Jiří Macur CSc.
1 2006 Výstavba průtahu silnice I/6 Karlovy Vary-západ, 2. stavba z pohledu projektanta
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Froněk 
Ing. Jarmila Korbelářová 
1 2006 Malé okružní křižovatky v Praze-Kunraticích a v Praze-Chodově a jejich vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu - část 1
Křižovatky
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
1 2006 "Most Apollo" v Bratislave otvorený
Mosty
Klíčová slova:
RNDr. Tibor Klačanský 
Ing. Pavel Takáč 
12 2005 Vliv nepřiměřené reklamní činnosti na krajinný ráz
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Ivo Dostál 
12 2005 Mobility Management - příspěvek k řešení ekologické problematiky dopravy
Životní prostředí
Klíčová slova:
Mgr. Radomíra Plíšková 
Doc.Ing.arch.PhDr. Karel Schmeidler CSc.
12 2005 Nové poznatky pro navrhování městských komunikací
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Heinrich 
Ing. Eva Simonová 
12 2005 Využití geografických informačních systémů v dopravě
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Martina Kvapilová 
12 2005 Možnosti využití georadaru k měření strukturálních vlastností vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
12 2005 Výzkum a vývoj - hlavní činnost CDV
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Pavel Šoukal CSc.
12 2005 CDV - vyhledávaný partner evropského dopravního výzkumu
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Václav Fencl CSc.
12 2005 Oddělení informačních fondů CDV - Informační podpora odborné veřejnosti
Obecné otázky
Klíčová slova:
Mgr. Markéta Smažilová 
12 2005 Rozvoj Transevropských dopravních sítí
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Vančura CSc.
12 2005 Implementace a transpozice evropského práva v dopravě
Obecné otázky
Klíčová slova:
Mgr. Jana Doležalová 
12 2005 Kongesce - stále palčivější téma
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Eva Gelová 
12 2005 Rozhraní člověk/stroj v silniční dopravě
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Eva Gelová 
12 2005 Spadnou černé skříňky z nebes na silnici?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Martin Pípa 
12 2005 Nové technické podmínky v oblasti dopravního značení
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Radim Striegler 
Ing. Pavel Tučka 
12 2005 Sledování povinného používání světel
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Milan Dont 
12 2005 Zvýšení bezpečnosti v oblasti pracovních míst na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
PhDr. Jan Weinberger 
12 2005 Statistická šetření v dopravě
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Milan Brich 
12 2005 Bezpečné utváření okružních křižovatek
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Eva Simonová 
Ing. Pavel Skládaný 
11 2005 Simulace dopravního proudu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc. Ing. Petr Holcner Ph.D.
Mgr. Martin Kyselý 
Doc.RNDr. Jiří Macur CSc.
11 2005 Opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
11 2005 Poznatky z konference o bezpečnosti silnic "Safe Highways of the Future". Stuttgart 30.-31.5.2005
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
10 2005 Environmentálny spôsob zimnej údržby komunikácií na báze MgCl2
Životní prostředí
Klíčová slova:
Milan Búgel 
Michal Neubauer 
Alena Pietriková 
10 2005 Posuzování projektů výstavby (modernizace) infrastruktury silniční dopravy
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. František Freimann 
doc.ing. Rudolf Kampf CSc.
10 2005 Modely dopravního proudu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.Mgr. Tomáš Apeltauer Ph.D.
doc. Ing. Petr Holcner Ph.D.
Mgr. Martin Kyselý 
Doc.RNDr. Jiří Macur CSc.
10 2005 Způsob a přesnost stanovení celodenních intenzit automobilové dopravy na základě krátkodobých měření
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
10 2005 Železniční přejezdy = riziková místa
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vít Bartoš 
Ing. Arnošt Bělohlávek 
9 2005 Systém na podporu alokace finančních prostředků na investiční záměry druhů dopravy
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Prof.Ing. Jiří Fotr CSc.
Ing. Stanislav Hájek 
9 2005 Kapacita úrovňových křižovatek v souvislosti s kvalitou provozu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Milan Koukol 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
9 2005 Využití teorie neřízených křižovatek při kapacitních výpočtech malé okružní křižovatky
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
9 2005 Výzkum pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Eva Simonová 
9 2005 Mobilita pro seniory a pro lidi se zhoršenou pohyblivostí
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Doc.Ing.arch.PhDr. Karel Schmeidler CSc.
7-8 2005 Tunelový komplex Blanka na městském okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Josef Dvořák 
7-8 2005 Elektronické mýtné se stává realitou
Obecné otázky
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
7-8 2005 Doba provozu světelné signalizace a bezpečnost dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
7-8 2005 Velká okružní křižovatka na Domažlické třídě v Plzni
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Vohradský 
7-8 2005 Nástroje pro vyhledávání nehodových lokalit a zjišťování vlivu pozemních komunikací na vznik dopravních nehod
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
7-8 2005 Trvanlivost - náklady - spolehlivost konstrukcí dopravní infrastruktury
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Prof.Ing. Břetislav Teplý CSc. FEng.
7-8 2005 Vývoj nehodovosti chodců a cyklistů v Praze v letech 1990-2004
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
ing. Rudolf Kisvetr 
7-8 2005 Zastávky hromadné dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Eva Simonová 
6 2005 ŘSD zavádí nová opatření při opravách dálnic
Dálnice
Klíčová slova:
Martin Novická 
6 2005 Světelná signalizace a bezpečnost dopravy Praze
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
6 2005 Zkušenosti se zaváděním integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. František Kuda CSc.
Ing. Vladimír Návrat 
Ing. Šárka Wittichová 
6 2005 Cestná infraštruktúra a rozvojový potenciál regiónov Slovenska
Ze světa
Klíčová slova:
PhDr. Mária Kocianová 
5 2005 Mají být stromy v okolí silnic?
Životní prostředí
Klíčová slova:
por. Ing. Michael Vafek 
5 2005 Směrnice 2004/54/EC EU o minimálních požadavcích pro tunely na transevropských trasách
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Smolík 
5 2005 Přínosy ŘSD ČR ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vlasta Michková 
5 2005 Koncepce BESIP v Libereckém kraji
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Petra Vrňatová 
5 2005 Vyplatí se bezpečností audit?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Hrubý 
Ing. Petr Pokorný 
5 2005 Bezpečná cesta do školy
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Jitka Heinrichová 
5 2005 Velké okružní křižovatky
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Josef Andres 
5 2005 Úvod do analýzy bezpečnosti silničního provozu na MOK
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
5 2005 Zklidňování dopravy - soutěž pro města a obce
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Petr Šmíd 
5 2005 Co se může stát
Obecné otázky
Klíčová slova:
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
5 2005 Optické zvýraznění přechodů pro chodce
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Drbohlav 
5 2005 Železniční přejezdy v novém hávu
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Milan Devera 
4 2005 Sympozium IABSE 2004 v Šanghaji
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Antonín Brnušák 
Ing. Karel Dahinter CSc.
4 2005 Navrhovanie dažďovaých vsakovacích priehlbní pri komunikáciách
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Doc.Ing. Dušan Rusnák PhD.
prof.ing. Pavel Urcikán DrSc.
4 2005 Uplatňování telematiky v dopravním systému hl. m. Prahy
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Lávic 
4 2005 Kritéria pro zřizování stezek pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Čarský Ph.D.
3 2005 Vzájemné konflikty cyklistů a čekajících cestujících v prostoru zastávek veřejné hromadné dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Čarský Ph.D.
3 2005 Konference ITS ´05 Prague
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
3 2005 Nákladní doprava a její dopad na infrastrukturu
Technologie
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
2 2005 Kapacita neřízené křižovatky - výběr metody posouzení
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 2005 Průzkumy priorit uživatelů cyklistické infrastruktury
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Čarský Ph.D.
2 2005 Teoretické a praktické využití modulu TRIBUT pro modelování vlivu zpoplatnění dopravní infrastruktury na rozhodovací procesy uživatelů
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
2 2005 Německý silniční a dopravní kongres 2004
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Pavel Skládaný 
1 2005 1. mezinárodní konference Betonové vozovky 2004
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Marie Birnbaumová 
Ing. Jaroslava Škarková 
1 2005 Dopravní nehodovost na velkých okružních křižovatkách v Praze
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
1 2005 Výpočet kapacity neřízené křižovatky v revizi
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Martolos Ph.D.
doc.ing. Petr Slabý CSc.
1 2005 Kritéria pro rozhodování pro stavbu vozovek s betonovým krytem v Rakousku
Ze světa
Klíčová slova:
Dipl.Ing.Dr. Gunter Breyer 
12 2004 Optimalizace časového plánu rekonstrukcí mostů v rámci správy dálniční a silniční infrastruktury
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Václav Janoušek 
12 2004 Dozrievanie recyklovaných zmesí stabilizovaných asfaltovou emulziou a cementom
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Ján Gillinger 
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
12 2004 Pokládka asfaltových vrstev a možnosti jejího zlepšování
Silnice
Klíčová slova:
Josef Ciporanov 
Ing. Lubomír Žalman 
12 2004 Model HDM - 4, praktické zkušenosti s modelem po zveřejnění jednotných vstupních údajů
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Pavel Borovička 
12 2004 Příspěvek k posouzení kapacity úrovňových křižovatek
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Kristýna Kastlová 
11 2004 Most Košická - nové premostenie Dunaja v Bratislave
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Maťaščík 
11 2004 Křižovatka Vídeňská - Kunratická spojka v Praze
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
Ing. Jan Kovařík 
11 2004 Simulácia pozdĺžnych nerovností mikroprofilu vozoviek prostredníctvom autoregresného modelovania
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Bohuš Leitner PhD.
11 2004 Problematika stanovení kapacity mimoúrovňových křižovatek
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Monika Memićová 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
11 2004 Využití HDM-4 pro hodnocení efektivnosti městského okruhu v Praze
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
11 2004 Projev ministra dopravy Ing. Milana Šimonovského na Silniční konferenci 2004 v Hradci Králové
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Šimonovský 
10 2004 Rýchlostná cesta R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa - Rudno nad Hronom otvorená
Mosty
Klíčová slova:
RNDr. Tibor Klačanský 
10 2004 Bezpečné přechody pro chodce a psychologie řidičů
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vít Bartoš 
Ing. Arnošt Bělohlávek 
10 2004 Bezpečnosť jazdy automobilu v oblúku z hľadiska jeho polomeru
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karol Dostál CSc.
Ing. Imrich Števuška CSc.
10 2004 Vliv zařízení pro zpětnou informaci řidiče - měření rychlosti - na rychlost projíždějících vozidel
Technologie
Klíčová slova:
ing. Rudolf Kisvetr 
10 2004 Silniční výzkum v působnosti Fóra evropských národních silničních výzkumných laboratoří
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Josef Stryk Ph.D.
10 2004 Přínosy silniční přepravy pro společnost
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Vávlav Lundák 
ing. Pavel Šejna 
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
9 2004 Emise CO2 produkované pozemní dopravou
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Arnošt Bělohlávek 
9 2004 Správa, údržba a provoz tunelů pozemních komunikací v Praze
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Jiří Sládek 
9 2004 Malé okružní křižovatky v Praze a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Kovařík 
9 2004 Technologie rekonstrukce CB krytů
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Jareš CSc.
9 2004 Zkapacitnění silnice I/35 v úseku Ohrazenice (Turnov) - Liberec na rychlostní komunikaci
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Petr Keller 
8 2004 Dopravní řešení pražského městského okruhu - soubor staveb, varianty, výhled
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Aleš Merta 
8 2004 Správa, údržba a provoz v tunelu Mrázovka
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Jiří Sládek 
8 2004 Mostní objekt a architektonické řešení
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Pavel Krásný 
8 2004 Atypická výstavba připojovacích pruhů v tunelech Mrázovka
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Václav Braun 
Ing. Vlastimil Kaňovský 
Jiří Krajíček 
8 2004 Dodavatelský systém výstavby
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Padevět 
8 2004 Centrální systémy řízení tunelových technologií a dopravy
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Řehák 
Ing. Jiří Štefan 
8 2004 Výstavba tunelu Mrázovka
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Salač 
8 2004 Technické řešení konstrukcí tunelu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Alexandr Butovič PhD.
Ing. František Polák 
Ing. Pavel Šourek 
6 2004 Povodňová škoda na dálničním mostě v km 15,604 dálnice D8 přes silnici III/10151 Všestudy - Dušníky
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Ivan Anděl 
Ing. Petr Drbohlav 
6 2004 Projekty rekonstrukce mostů po povodni v srpnu 2002
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. František Košán 
6 2004 Modul přetvárnosti podloží pozemních komunikací
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
6 2004 Oprava silnice I/9 Větrušice - Kelské Vinice a inundačních mostů
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Ján 
6 2004 Most ev.č. 20-073 Myšenec
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Mareš 
Ing. Robert Vorschneider 
6 2004 Silnice I/20 Lnáře
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Stanislav Nováček 
6 2004 Praha - Stakonická ul. (I/4)
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Dürr 
Ing. Jiří Pejša CSc.
Ing. Jan Zrzavý 
6 2004 Sokolovská ulice v Praze - Karlíně. Oprava škod po povodni 2002
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Jiří Knotek 
Ing. Jiří Pejša CSc.
Ing. Ondřej Trešl 
Ing. Vít Valek 
6 2004 Využití přísad montánních vosků v silničním stavitelství
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Václav Valentin 
6 2004 Technologie betonu v USA - diskusní klub CDV
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Radka Haitmarová 
6 2004 Povodně 2002 v Praze
Obecné otázky
Klíčová slova:
Dr. Libor Sosnovec 
6 2004 Odstraňování povodňových škody z roku 2002
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Zoubek 
6 2004 Technická asistence programu ISPA pro rekonstrukci dopravní infrastruktury silniční sítě poškozené nebo zničené povodní 2002
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Veselý 
6 2004 Silniční hospodářství a povodně v roce 2002 v Jihočeském kraji
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Jiří Klása 
6 2004 Povodňové škody na horním toku Jizery v Krkonoších - srpen 2002
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Luboš Vaner 
5 2004 Metody posuzování vlivů dopravy na životní prostředí a jejich vstupní parametry
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Kristýna Neubergová Ph.D.
5 2004 Problematika svislého dopravního značení z pohledu výrobce
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
5 2004 BESIDIDO - Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích pro zklidňování, vyšší bezpečnost a estetickou úroveň
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Hrubý 
Ing. Eva Simonová 
5 2004 Na frankfurtském mezinárodním letišti se startuje na asfaltu
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jan Valentin PhD.
Ing. Václav Valentin 
5 2004 Systematické sledování automobilové dopravy na hraničních přechodech České republiky
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Patrik Břečka 
4 2004 História budovania ciest so spevneným povrchom v staroveku
Silnice
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
4 2004 Mostní dílo roku 2002
Mosty
Klíčová slova:
Doc.Ing. Tomáš Rotter CSc.
4 2004 Bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích a problémy jejich aplikace v praxi
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
por. Ing. Michael Vafek 
4 2004 Hodnocení výběru tras metodou koeficientů
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Prof.Ing. Petr Moos CSc.
Ing. Kristýna Neubergová Ph.D.
4 2004 Využitie metód DGPS a RTK v systémoch GIS
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Ján Zelem CSc.
4 2004 Zkušenosti s používáním modifikační přísady Hostamont BS 100 v silničním stavitelství v ČR
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Eva Králová 
4 2004 "Pojízdná silnice" Lovosice - Drážďány
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Ivan Novák CSc.
3 2004 Dopravní úrazovost v České republice nepřestává být problémem
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Rudolf Kubr 
Ing. Vlasta Nekvapilová 
3 2004 Modelování dopravních cest v prostředí GIS s využitím ACO
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Dušan Janoštík 
Doc.Ing. Jaroslav Puchrík CSc.
doc.ing. Jaroslav Smutný Ph.D.
3 2004 Simulace objíždění nákladních vozidel po zavedení elektronického mýtného
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Lukáš Plíhal 
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
3 2004 Klasifikácia rovnosti vozoviek zohľadňujíca dynamiku reálneho automobilu - 2. část
Silnice
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
Ing. Bohuš Leitner PhD.
3 2004 Mýtné v centru Londýna po šesti měsících od zavedení
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
3 2004 Elektronické mýto podle ujeté vzdálenosti v Rakousku
Ze světa
Klíčová slova:
Doc.JUDr. Miloš Čihák CSc.
3 2004 Liniové stavby ohrožené povodňovými průtoky
Obecné otázky
Klíčová slova:
Leopold Hudeček 
Doc. Ing. Miloslav Řezáč Ph.D.
2 2004 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.2003)
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
2 2004 Prodloužení pravobřežní sběrné komunikace do Modřan dokončeno
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Dürr 
Ing. Jiří Pejša CSc.
Ing. Miroslav Zrzavý 
2 2004 Klasifikácia rovnosti vozoviek zohľadňujíca dynamiku reálneho automobilu - 1. část
Silnice
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
doc.Ing. Matúš Kováč PhD.
Ing. Bohuš Leitner PhD.
2 2004 Vývoj vybraných charakteristik automobilové dopravy v Ostravě v období 1975-2002
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Jiří Tichý 
1 2004 Rychlostní silnice R35 propojila silnici I/47 se silnicí R46 - 2. část
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Radovan Hrnčíř 
1 2004 Diaľničný privádzač Trenčín
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Juraj Komada 
1 2004 Dopravní informační systém RDS-TMC
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Radim Mach 
1 2004 Silniční výzkum využívající zkušebních drah pro zrychlené zatěžovací zkoušky vozovek
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Josef Stryk Ph.D.
1 2004 Systém, organizace, financování a návratnost systémů WIM
Technologie
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
1 2004 Přijímání silničních projektů společností - 2. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
1 2004 Hospodárenie s vozovkami v SR
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Ján Šedivý CSc.
12 2003 Stavební úpravy na komunikacích pro zdravotně postižené - vyhláška 369/01 Sb.
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Petr Kundera 
12 2003 Přijímání silničních projektů společností - 1. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
12 2003 Rychlostní silnice R35 propojila silnici I/47 se silnicí R46 - 1. část
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Radovan Hrnčíř 
12 2003 Silnice a dálnice České republiky v roce 2003
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
12 2003 Diaľnica D 61 v Bratislave v úseku Mierová ulica - Senecká cesta
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Viktor Karel 
Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc.
11 2003 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze-Karlíně v úseku Těšnov - Švábky
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
11 2003 Vlastnosti pojiv modifikovaných EVA za vyšších letních teplot
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Fiedler 
Ing. Zdeněk Komínek 
Ing. Ivan Racek 
Ing. František Svoboda 
11 2003 Přestavba křižovatek na dálnici D1 u Říčan (Modletice) byla konečně uvedena do provozu
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
11 2003 Mimoúrovňová křižovatka velkého městského okruhu se Svitavskou radiálou v Brně
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. František Mužátko 
11 2003 Statistická analýza kapacit dvoupruhových silnic v extravilánu - 2. část
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
RNDr. Martin Hála CSc.
10 2003 Účinky mrazu a chemických posypových materiálov na vznik trhlín vo vozovke
Správa, údržba
Klíčová slova:
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
10 2003 Vplyv rýchlosti vozidla na produkciu znečisťujúcich látok do ovzudušia
Životní prostředí
Klíčová slova:
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Doc.RNDr. Ferdinand Hesek CSc.
10 2003 Porovnanie motodík na výpočet hladín hluku od električkovej dopravy používaných na Slovensku a v Nemecku
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Eva Panulinová PhD.
10 2003 Popílky na stavbách PK - revize TP 93
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
10 2003 Možnosti určovania únosnosti konštrukčných vrstiev vozoviek počas výstavby
Technologie
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
10 2003 Účasť súkromného kapitálu pri financovaní cestnej infraštruktúry
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Mikolaj CSc.
Ing. Mária Trojanová PhD.
Doc.Dr.Ing. Milan Valuch 
9 2003 Ochrana silničních komunikací a mostů - WIM v Evropě - 2. část
Technologie
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
9 2003 K problematice bezpečnosti na přechodech pro chodce
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Vohradský 
9 2003 Prognóza vývoje silniční přepravy a dopravy do roku 2020
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Arnošt Bělohlávek 
Ing. Petra Procházková 
9 2003 Statistická analýza kapacit dvoupruhových silnic v extravilánu - 1. část
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
RNDr. Martin Hála CSc.
9 2003 Nehodovost způsobená nepřiměřenou rychlostí
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Skládaný 
7-8 2003 Dopravní informační systém RDS-TMC
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Radim Mach 
7-8 2003 Zklidňování v praxi - TP 145 aplikace
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Eva Simonová 
7-8 2003 Navrhování podle vlečných křivek je účelné a praktické
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Hrubý 
Ing. Pavel Skládaný 
7-8 2003 Ochrana silničních komunikací a mostů - zůstaneme na chvostě? - 1. část
Technologie
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
7-8 2003 Tunel Branisko otvorený dňa 29.06.2003
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Štefan Choma 
Doc.  Ratkovský CSc.
7-8 2003 Tunel Horelica budovaný v zložitých podmienkach paleogénu západných Beskyd
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Gustav Schnierer 
7-8 2003 Některé postřehy ze silnic v Peru, Bolívii a Brazílii
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
7-8 2003 Dálnice D5 - východní větev obchvatu Plzně je přední stavbou realizovanou v současnosti Stavbami silnic a železnic, a.s.
Dálnice
Klíčová slova:
Mgr. Zdeněk Procházka 
7-8 2003 Vplyvy rozvoja motorizácie v cestnej doprave a základné činnosti pri zvýšení bezpečnosti dopravy v cestnom hospodárstve SR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Štefan Meszároš CSc.
6 2003 Německé zkušenosti při obnově betonových vozovek na příkladu spolkové země Braniborsko
Ze světa
Klíčová slova:
Dr.Ing. Randolf Anger 
6 2003 Rýchle vizuálne prehliadky asfaltových vozoviek zariadením VideoCar
Silnice
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Milan Tabak 
6 2003 Automobilová doprava v Praze v roce 2002 a tendence vývoje od roku 1991
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
6 2003 Vliv intenzit na využití průpletů na velkých okružních křižovatkách
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Barbora Mlčáková 
6 2003 Řízený provoz v podmínkách kapacity
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
5 2003 Projektování místních komunikací včera, dnes a zítra
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Heinrich 
5 2003 Výzkum dopravní bezpečnosti na ČVUT Praha
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
5 2003 Bezpečnostní audit - nezbytný nástroj pro bezpečné dopravní řešení
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Hrubý 
Ing. Pavel Tučka 
5 2003 Studie bezpečnosti provozu tunelových staveb západní části městského okruhu v Praze
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
5 2003 Přínosy Ředitelství silnic a dálnic České republiky ke zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Vlasta Michková 
Ing. Jan Švarc 
5 2003 Válka na našich silnicích a naše společná odpovědnost
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
4 2003 Hloubkové zlepšování zemin vibračními metodami
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Martin Růžička 
4 2003 Optimalizácia množstva spojív zmesí recyklovaných za studena
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Ján Gillinger 
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
4 2003 INTRANSNET - európska sieť výskumných inštitúcií pre dopravu
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
Prof.Ing. Tatiana Čorejová CSc.
4 2003 Přínosy silniční motorové dopravy pro společnost
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Arnošt Bělohlávek 
4 2003 Přestavba významného úseku silnice I/13 v Ústeckém kraji
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Petr Lienert 
4 2003 Souvislost mezi kapacitou a kvalitou
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
3 2003 Cestovní rychlost jako ukazatel kvality
Technologie
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
3 2003 10. seminář "Hydroizolácie mostov a tunelov"
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Aleš Kratochvíl 
3 2003 Dálniční tunel "VALÍK"
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Svoboda 
3 2003 Umelé hutné kamenivo z demetalizovanej oceliarenskej trosky použité v asfaltových zmesiach (UHKT DO)
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
Ing. Slávka Vinclerová PhD.
3 2003 Silniční obchvat hlavního města Prahy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
3 2003 Prognózy vývoje objemů a výkonů silniční přepravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Miroslav Foglar 
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
2 2003 Zaťažiteľnosť a rekonštrukcia niektorých typov mostov na pozemných komunikáciách
Mosty
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
2 2003 První program zlepšení stavu mezinárodních silnic v ČR s podporou Evropské unie dokončen
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Doc.JUDr. Miloš Čihák CSc.
2 2003 Výsledky mezinárodního harmonizačního experimentu EVEN - FILTER a jejich využití v praxi: podélné nerovnosti vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Oldřich Kropáč DrSc.
Ing. Jaroslav Šprinc CSc.
Ing. Michal Šprinc 
2 2003 Značky "Dej přednost v jízdě" lze umisťovat viditelněji
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
1 2003 Jak navrhujeme (a budeme navrhovat) vozovky pozemních komunikacích v ČR
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Bohuslav Novotný DrSc.
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
1 2003 Most Korytné na stavbe diaľnice D1 Behárovce - Branisko, III. etapa
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Juraj Komada 
1 2003 Vplyv zhutňovacej práce na fyzikálno-mechanické vlastnosti za studena recyklovaných zmesí
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Ján Gillinger 
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
1 2003 Přínosy silniční přepravy pro společnost
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
ing. Pavel Šejna 
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
12 2002 Zkušenosti Státního fondu dopravní infrastruktury s financováním silničního hospodářství a výhled pro nejbližší období
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Pavel Švagr CSc.
12 2002 Seminář "Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací"
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Andres 
12 2002 Silnice a reforma veřejné správy
Obecné otázky
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
12 2002 Samozhutnitelný beton - moderní technologie
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Aleš Kratochvíl 
Ing. Jaroslav Urban 
11 2002 Stavební inženýr v současném projektovém procesu
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Pavel Louda 
11 2002 I/42 Brno,VMO - tunely Dobrovského I a II
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Vlastimil Horák 
Ing. Jiří Pechman 
11 2002 Úsek Diaľnice D 1 Mierová - Senecká
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Klaudius Jančovič 
RNDr. Tibor Klačanský 
11 2002 Jak je to u nás s gabiony?
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Petr Zedník 
11 2002 Slavnostní otevření rekonstruovaných laboratoří CDV v Tišnově
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
11 2002 Úvodní projev na Silniční konferenci 2002
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Šimonovský 
9 2002 Mosty a inženýrské konstrukce
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Radek Menšík 
Ing. Radek Pachl 
9 2002 Preference MHD světelnou signalizací v Mnichově
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
9 2002 Za seminářem do Mongolska
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Petr Komárek 
9 2002 Preventivní zařízení pro měření rychlosti (Driver Feedback Sign - DFS)
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Michal Sklenář 
Ing. Pavel Tučka 
9 2002 Laboratorní posouzení pasivace silničního dehtu v živičném R-materiálu
Technologie
Klíčová slova:
RNDr.Mgr. Jan Zavřel 
9 2002 Únosnosť podložia vozoviek
Silnice
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
Ing. Rudolf Staňo CSc.
9 2002 Evropská silniční statistika 2001
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
9 2002 Změní se obchodní dodací podmínky staveb?
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Veselý 
8 2002 Dálnice D8, stavba 0803 A Nová Ves - Doksany
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Miloš Borovka 
7-8 2002 Úroveň služeb zimní údržby na vysoce vytížených dálnicích - strategie, problémy a omezení realizace
Správa, údržba
Klíčová slova:
Dr.ing. Otmar Speth P.E.
7-8 2002 Silniční tunel Lefortovo v Moskvě
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Smolík 
7-8 2002 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze v úseku Právnická fakulta - Strossmayerovo náměstí
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
7-8 2002 Dálnice D8 v Ústeckém kraji - faktor rozvoje území - 2. část
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
7-8 2002 Evropské dálnice a železnice
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
7-8 2002 Zvislé dynamické účinky vozidiel na vozovku - základné vlastnosti
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Peter Múčka CSc.
7-8 2002 Lehké násypy pozemních komunikací - 2. část
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
7-8 2002 Využití geotextílie k vyztužení nosných vrstev nad dutinami v podloží vyloučí nehody na silnici a železnici
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Eliška Barošová 
Alain Nancey 
6 2002 Dálnice D8 v Ústeckém kraji - faktor rozvoje území - 1. část
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
6 2002 Velký městský okruh v Brně - stavba VMO Dobrovského
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Ossendorf 
Ing. Dana Wendscheová PhD.
6 2002 Efektívnosť obnovy vozovky cestnej komunikácie
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Doc.Dr.Ing. Milan Valuch 
6 2002 Akce COST 347: Silniční výzkum pomocí zařízení pro zrychlené zatěžovací zkoušky vozovek
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Josef Stryk Ph.D.
6 2002 Lehké násypy pozemních komunikací - 1. část
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
5 2002 Preference tramvají světelnou signalizací na Podolském nábřeží v Praze
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
5 2002 Programy pre výpočet modulov pružnosti vrstiev asfaltovej vozovky z meraní deflektometrami FWD
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
5 2002 Hospodaření s pozemními komunikacemi v ČR a hlediska analýzy kvality jednotlivých zařízení
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Václav Bolina 
5 2002 Výzkumné práce v oboru asfaltových vozovek řešené SSŽ, a.s.
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Fiedler 
Ing. Ivan Racek 
4 2002 Dopravní zklidňování a vývoj intenzit automobilové dopravy v centru Prahy v období 1971-2001
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
4 2002 Diagnostika a stav cestných a diaľničných vozoviek na Slovensku
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Ján Šedivý CSc.
4 2002 Více bezpečnosti v silničním provozu - prvořadý cíl evropské dopravní politiky
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Mencl 
4 2002 Technická politika v nové struktuře silničního hospodářství
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
4 2002 Činnost odborné pracovní skupiny pro silniční hraniční přechody mezi Saskem a Českou republikou
Obecné otázky
Klíčová slova:
Doc.Ing. Vladimír Vorel CSc.
3 2002 Vývoj aplikací vysokohodnotného betonu při stavbě mostů, zejména v USA
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Aleš Kratochvíl 
Ing. Jaroslav Urban 
3 2002 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.2001)
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
3 2002 Návrh a kontrola zemních prací
Technologie
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
3 2002 Silnice na přelomu tisíciletí
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
2 2002 Dopady silniční dopravy na životní prostředí
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Kristýna Neubergová Ph.D.
2 2002 Rekonstrukce silnice III. tříd v úseku Liberec - Česká Chalupa - Bedřichov - Janov n. N. - Jablonec n. N.
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Martin Horák 
2 2002 Elektronické platby v Oslo
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
2 2002 Evropský výzkum v oblasti dopravní infrastruktury
Ze světa
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
2 2002 Zvislé dynamické účinky vozidiel na vozovku - spôsoby merania
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Peter Múčka CSc.
2 2002 Vliv adhezních přísad na přilnavost asfaltů ke kamenivu
Technologie
Klíčová slova:
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Alena Zemánková CSc.
1 2002 Řídící ústředna nebo dopravní centrum?
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
1 2002 Zatěžovací velkopokus základové půdy tvořené důlními výsypkami zlepšené štěrkovými pilíři
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jan Kurka CSc.
1 2002 Únosnosť podložia vozoviek - základná charakteristika dimenzovania vozoviek
Silnice
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
1 2002 Potřebujeme omezení rychlosti na dálnicích?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
11 2001 Výstavba estakády Ruzyně na silničním okruhu kolem Prahy
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
Josef Holba 
11 2001 Vplyv rovnosti povrchu vozovky na hladinu hluku z automobilovej dopravy
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Eva Panulinová PhD.
11 2001 Využití přesné inklinometrie a extenzometrie při sledování deformací nadloží tunelu Mrázovka
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Martin Tocháček 
11 2001 Uplatnění silničního skenovacího systému - 2. část
Technologie
Klíčová slova:
Doc.Ing. Milan Kašpar CSc.
Ing. Jan Kunc 
11 2001 Laboratorní geotechnické zkušební pole
Technologie
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
11 2001 8. světový kongres Inteligentní dopravní systémy
Ze světa
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
10 2001 Proměny tramvajových tratí v Praze
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Helena Špačková 
10 2001 Městský okruh na Smíchově - stavba Zlíchov-Radlická
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Michal Sýkora 
10 2001 Světelná signalizace a bezpečnost dopravy v Praze
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
10 2001 Analýza vývoja priehybov asfaltoých vozoviek na hlhodobo sledovaných úsekoch
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Zsolt Benkó 
Ing. Samuel Jelínek 
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
10 2001 Uplatnění silničního skenovacího systému - 1. část
Technologie
Klíčová slova:
Doc.Ing. Milan Kašpar CSc.
Ing. Jan Kunc 
9 2001 Zkušenosti s inovovanou českou technickou normou "Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu"
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Majdi Ajib 
doc.ing. Josef Blažek CSc.
Ing. Teku Jimma Erbitu 
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Daniel Maxa PhD.
Prof.Ing. Gustav Šebor CSc.
Ing. Alena Zemánková CSc.
9 2001 Silnice I/44, tunel pod Červenohorským sedlem
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jan Doležel 
Ing. Jiří Shejbal 
Ing. Jaromír Zlámal 
9 2001 Cílevědomý styk s veřejností pomáhá rozvoji dálnic
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
9 2001 Zariadenia slovenskej správy ciest na diagnostiku vozoviek
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Ján Šedivý CSc.
8 2001 Ochranné opatrenia proti dopravnému hluku a kritériá pre ich návrh
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Ján Mandula CSc.
ing. Brigita Salaiová CSc.
8 2001 Několik postřehů o dopravních poměrech v severní Itálii
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Stanislav Prokeš 
8 2001 Zásady rozvoje komunikační sítě města Plzně
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Petr Raška 
8 2001 Opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy v Plzni
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Vohradský 
7 2001 Silniční statistika IRF 2001 - 2. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
7 2001 Už 30 let (dálnic v ČR)
Dálnice
Klíčová slova:
Václav Lídl 
7 2001 Geografické datové soubory
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Dr. Ing. Jiří Plíhal 
Ing. Ludmila Rusová 
7 2001 Cementobetonové kryty, historie a vývoj v ČR
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Škarková 
7 2001 Koeficient tepelnej vodivosti a jeho závislosť od teploty
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Jarmila Cardosová 
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
7 2001 Některé z postřehů na veletrhu BAUMA 2001
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jiří Vysloužil CSc.
6 2001 Silniční statistika IRF 2001 - 1. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
6 2001 Dálniční síť v ČR, problémy její přípravy a stav projektové přípravy dálničního tahu D3 na území jihočeského regionu - 2. část
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Kočí 
Ing. Pavel Louda 
Ing. Viliam Stančík 
Ing. Blažena Svitavská 
6 2001 Dopravní nehodovost na nově zřizovaných malých okružních křižovatkách v Praze
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
6 2001 Účinok vody a roztokov chemických posypových materiálov na povrch cementového betónu
Silnice
Klíčová slova:
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
Doc.Ing. Katarína Šlopková CSc.
6 2001 Zjišťování skutečné hmotnosti vozidel na pozemních komunikacích
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Jan Vysloužil 
6 2001 Rekonstrukce a oprava tunelu Mont Blanc
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jiří Smolík 
5 2001 Dálniční síť v ČR, problémy její přípravy a stav projektové přípravy dálničního tahu D3 - 1. část
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Kočí 
Ing. Pavel Louda 
Ing. Viliam Stančík 
Ing. Blažena Svitavská 
5 2001 Zvyšování bezpečnosti všech typů komunikací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Mojmír Růžička 
5 2001 Posuzování nebezpečí vzniku trhlin za nízkých teplot v asfaltových vozovkách
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Fiedler 
Ing. Ivan Racek 
4 2001 Cyklistické stezky
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Václav Kaska 
4 2001 Rozvoj silnic a dálnic v České republice do roku 2010
Dálnice
Klíčová slova:
Prof.Ing. František Lehovec CSc.
4 2001 HDM-4 a možnosti importu stávajících databází proměnných parametrů a geometrie vozovky v ČR
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Václav Bolina 
4 2001 Modifikované asfalty ve Francii a SRN
Ze světa
Klíčová slova:
Yvonnick Brion 
Jurgen Lehdrich 
Ing. Václav Valentin 
3 2001 Nově zahajované výzkumné projekty MDS ČR
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
3 2001 Automobilová doprava v Praze v roce 2000 a tendence vývoje v 90. letech
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
3 2001 Rozšíření dálnice D1 Praha - Mirošovice pohledem zhotovitele
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jan Kocourek 
3 2001 Mechanické vlastnosti popílkového stabilizátu v zemním tělese
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
2 2001 Vliv konstrukce trati na hlučnost tramvajové dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Helena Špačková 
2 2001 Návrh rozšíření a parametry rekonstrukce dálnice D1 Praha - Mirošovice
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Koloušek 
2 2001 Pasivní bezpečnost silnic - 5. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
2 2001 HDM-4, pratické zkušenosti s využitím pro investiční záměry
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
1 2001 Projektování ekologických mostů
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
doc. RNDr. Petr Anděl CSc.
Ing. Vladimír Brejcha 
prof. Ing. Vladimír Křístek DrSc.
Ing. Roman Lenner 
1 2001 Zvláštní užívání komunikací
Obecné otázky
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
1 2001 Poznatky investora ze stavby Zkapacitnění dálnice D1 Praha - Mirošovice
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Karel Nechmač 
1 2001 Problematika investorské přípravy rekonstrukce D1
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Gustav Trnka 
1 2001 Pasivní bezpečnost silnic - 4. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
1 2001 Architektúra Inteligentných dopravných systémov
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
doc.Ing. Tibor Schlosser CSc.
1 2001 HDM-4 - Highway Development and Management Tools
Silnice
Klíčová slova:
ing. Petr Laušman 
12 2000 Vliv druhu ropy na reologické vlastnosti asfaltových pojiv a z nich připravených směsí
Silnice
Klíčová slova:
doc.ing. Josef Blažek CSc.
Ing. Teku Jimma Erbitu 
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Prof.Ing. Gustav Šebor CSc.
Ing. Alena Zemánková CSc.
12 2000 Možnosti prognózovania hlukových pomerov v projektovej príprave ciest SR
Ze světa
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
Doc.Dr.Ing. Milan Valuch 
12 2000 Příprava silničních staveb a vliv dopravy na životní prostředí
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Jitka Vranková 
12 2000 Samozhutnitelný beton - aplikace u a.s. Metrostav - 2. část
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Milada Mazurová 
Jan L Vítek 
12 2000 Nové zákony
Obecné otázky
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
12 2000 7. světový kongres inteligentních dopravních systémů "Od vize k realitě"
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
12 2000 Pasivní bezpečnost silnic - 3. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
12 2000 Sdružení pro výstavbu silnic Praha informuje ...
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Bohuslav Hála 
11 2000 Z cestujícího se stává zákazník?
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Světlana Stuchlíková 
11 2000 Ekonomika dopravy v projektech EU
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Kubásek 
Ing. Jan Spousta 
11 2000 Rekonstrukce průtahů silnic obcemi
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Hrubý 
11 2000 Údržba vozovek v programu COST
Správa, údržba
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karel Pospíšil Ph.D.
11 2000 Budou pracovní místa bezpečnější?
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Pavel Tučka 
11 2000 Doprava versus životní prostředí - stav a perspektivy
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Adamec 
Mgr. Jiří Dufek 
Ing. Jan Palán 
11 2000 Základem úspěchu je měření
Technologie
Klíčová slova:
Martin Novák 
11 2000 Fragmentace lokalit dopravní infrastrukturou
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Adamec 
Mgr. Jiří Dufek 
11 2000 Vliv železničního provozu na kvalitu vod
Životní prostředí
Klíčová slova:
RNDr. Jiří Huzlík Ph.D.
RNDr. Jan Švanda 
11 2000 Vzděláván je priorita
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
11 2000 V knihovně blízké budoucnosti
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Kubita 
11 2000 Společná cesta k harmonizaci evropského silničního výzkumu
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2000 Podaří se změnit normy?
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Pavel Skládaný 
11 2000 Šířkové uspořádání komunikací v Evropě
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Pavel Skládaný 
11 2000 Přibývá přeprav nebezpečných věcí
Obecné otázky
Klíčová slova:
Jiří König 
11 2000 Nesnadné cesty harmonizace práva
Obecné otázky
Klíčová slova:
Mgr. Denisa Mačiarová 
11 2000 Změny v zákoně o silniční dopravě
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Novotný 
11 2000 Rozvoj cyklistické dopravy v České republice
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Martinek 
11 2000 Jednotná dopravní vektorová mapa
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Vít Sedmidubský 
11 2000 Brno - Vídeň (tam a zpět)
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ladislav Vencálek 
11 2000 Nezbytná podmínka bezpečnosti
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2000 Zkušenosti z projektu DUMAS
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Heinrich 
11 2000 Co si myslí v Kroměříži
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Mgr. Lucie Marousková 
11 2000 FERSI zvyšuje bezpečnosti silničního provozu v Evropě
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
11 2000 Jak ovlivnit chování řidičů
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Mgr. Radka Odrazilová 
11 2000 Retroreflexní pozadí svislých dopravních značek
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
PhDr. Vlasta Rehnová 
Ing. Pavel Tučka 
11 2000 SAFESTAR - cesta k silnicím pro člověka
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Michal Sklenář 
11 2000 Optický plot chrání zvěř
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Tučka 
11 2000 Elektronická výměna dokumentů
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Kubita 
Stanislav Zaoral 
10 2000 Westerscheldetunnel - odstranění další evropské překážky dopravy na pozemních komunikacích
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Smolík 
10 2000 Výzkumné práce pro zavádění směsí s vysokým modulem tuhosti
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Fiedler 
Ing. Ivan Racek 
10 2000 Samozhutnitelný beton - aplikace u a.s. Metrostav - 1. část
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Milada Mazurová 
Jan L Vítek 
10 2000 Nový územní plán města Hradec Králové
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Kyp 
Ing. Jiří Landa 
Ing. Martin Samohrd 
10 2000 Pasivní bezpečnosti silnic - 2. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
9 2000 Diagnostika podložia asfaltových vozoviek zariadeniami FWD a jej výsledky
Technologie
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
9 2000 Zhutňovací zkouška pro dopravní stavby - metodika uspořádání a vyhodnocení podle novelizované ČSN 72 1006
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Kuchta CSc.
9 2000 Systém pro sledování dopravního proudu na mostech
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
9 2000 Telematika v praxi: Řízení silniční dopravy v oblasti Montrealu
Obecné otázky
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
9 2000 Pasivní bezpečnosti silnic - 1. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Jindřich Šachl CSc.
7-8 2000 Problematika ovlivňující zajištění zimní služby na vozovkách ČR - 2. část
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
7-8 2000 Přilnavost asfaltů ke kamenivu ve vztahu k jeho chemickému složení
Silnice
Klíčová slova:
doc.ing. Josef Blažek CSc.
Ing. Daniel Maxa PhD.
Prof.Ing. Gustav Šebor CSc.
7-8 2000 Výskum využitia kameniva z demetalizovanej oceliarenskej trosky
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
Ing. Slávka Vinclerová PhD.
7-8 2000 Vzájemná převoditelnost normovaných charakteristik podélné nerovnosti vozovek
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Oldřich Kropáč DrSc.
Ing. Jaroslav Šprinc CSc.
7-8 2000 Přechody mostů pozemních komunikací
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Kuchta CSc.
7-8 2000 Silniční mosty v povodňových územích a možnosti užití vysokopevnostních betonů
Mosty
Klíčová slova:
Doc. Ing. Miloslav Řezáč Ph.D.
Ing. Jaroslava Tylová 
7-8 2000 XIII. všesokolský slet Praha 2000 a jeho dopravní systém
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Adamec 
7-8 2000 Kapacita malých okružních křižovatek v souvislostech
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
6 2000 Problematika ovlivňující zajištění zimní služby na vozovkách ČR - 1. část
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
6 2000 Dynamická kontrola zhutnění kompaktometrem
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Antonín Svoboda 
6 2000 SEIA v dopravě
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Kristýna Neubergová Ph.D.
6 2000 Most, který byl postaven dvakrát
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Hynek Hlasivec 
6 2000 Oprava mostu přes řeku Dřevnici ve Zlíně
Mosty
Klíčová slova:
Petr Hrančík 
Ing. Vladimír Krejčík 
Ing. Josef Richter 
Ing. Pavel Tomášik 
5 2000 Podcenili jsme nebezpečí alkalické reakce kameniva v betonu - část II: podstata alkalicko-křemičité reakce, minerály citlivé na alkálie
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Škarková 
5 2000 Určovanie modulu pružnosti podložia na základe merania priehybu vozovky
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Eduard Štefanec 
5 2000 Premiéra nového systému mostních izolací v ČR
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jiří Fiedler 
5 2000 Změny v silničním zákoně
Obecné otázky
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
5 2000 Automobilová doprava v Praze v roce 1999 a tendence vývoje v 90. letech
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
5 2000 Analýza nehod chodců na křižovatkách v Praze
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Radek Libák 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
4 2000 Příprava Severní dálnice v Rakousku
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
4 2000 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.1999)
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
4 2000 Stabilizace svahů odvodňovacími vrty
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
RNDr. Peter Nešvara 
4 2000 HDM-4 - účinný nástroj řízení silničního hospodářství
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Václav Fencl CSc.
3 2000 Přehled příjmů a výdajů v sítích dálnic a silnic vybraných zemí
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
3 2000 Podcenili jsme nebezpečí alkalické reakce kameniva v betonu - část I: vozovkový beton dálnice D11
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Škarková 
3 2000 Kontrola kvality hlubokých základů
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Pachta 
3 2000 Most v km 10,230 na trati ČD Roudnice n/L - Straškov odbočka, přes otevřený odpad - stavební objekt SO 241
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Petr Klimeš 
3 2000 Aktivity Střediska T2 v silniční dopravě
Výzkum, analýzy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Kubita 
Ladislav Vencálek 
3 2000 Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánku řidičů - 2. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Prof.MUDr. Josef Faber DrSc.
Doc.Ing. Mirko Novák DrSc.
Plk.Doc.Ing. Václav Přenosil CSc.
Ing. Lukáš Vydra 
2 2000 Z historie výstavby dálnice D8
Silnice
Klíčová slova:
Mgr. Zdeněk Procházka 
2 2000 Tunel Mrázovka - ražba západní tunelové trouby z jižního portálu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Vlastimil Kaňovský 
2 2000 Problematika kontaktu zemního tělesa s objekty
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
2 2000 Dosavadní vývoj a perspektivy metody sledování a hodnocení konfliktních situací v silničním provozu
Obecné otázky
Klíčová slova:
Doc.Ing. Jan Folprecht CSc.
2 2000 Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánku řidičů - 1. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Prof.MUDr. Josef Faber DrSc.
Doc.Ing. Mirko Novák DrSc.
Plk.Doc.Ing. Václav Přenosil CSc.
Ing. Lukáš Vydra 
1 2000 Silniční hospodářství v rozpočtu MDS ČR v roce 2000
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Jiří Navrátil 
1 2000 Zkušenosti se zadáváním rozvojových projektů silnic a dálnic v Portugalsku
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
1 2000 XXI. světový silniční kongres
Obecné otázky
Klíčová slova:
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
1 2000 Příspěvek ministra dopravy a spojů, připravený pro Silniční konferenci ´99 v Karlových Varech
Obecné otázky
Klíčová slova:
Doc.Ing. Antonín Peltrám CSc.
12 1999 Dopravní nehodovost na nově zřizovaných malých okružních křižovatkách v Praze
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
12 1999 Rekonstrukce mostu přes Berounku v Letech
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Petr Hanuš 
Ing. Daut Kara 
Ing. Petr Nehasil 
Ing. Ladislav Šašek CSc.
12 1999 Úloha mechanizace při údržbě silnic
Správa, údržba
Klíčová slova:
Václav Dohnal 
12 1999 Úloha mechanizace při údržbě silnic a dálnic ČR
Obecné otázky
Klíčová slova:
Josef Tomečka 
12 1999 Zpráva o přípravě zimní služby na silniční síti České republiky pro zimní sezonu 1999/2000
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
11 1999 Dopravní zklidňování a vývoj intenzit automobilové dopravy v centru Prahy v období 1971-1998
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
11 1999 Rekonstrukce mostu v Kostelci nad Labem
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Petr Hanuš 
Ing. Daut Kara 
Ing. Petr Nehasil 
Ing. Ladislav Šašek CSc.
11 1999 Rekonštrukcia vozovky v historickom centre mesta Košice
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Oto Hrabovský 
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
11 1999 Dopravní nehody na vedlejší síti
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
Ing. Miloš Urban 
11 1999 Zhodnocení zimní sezony 1998/99 na silniční síti ČR
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
10 1999 Městský okruh hl.m. Prahy.Zahájení investorské přípravy severozápadního segmentu MO v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Josef Dvořák 
Ing. Jiří Landa 
Ing. Aleš Merta 
Ing. Josef Pitín 
Ing. Josef Sadílek 
10 1999 Nový způsob dokumentace vnášení předpětí do konstrukce
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Hynek Hlasivec 
10 1999 Fotometrické vlastnosti žlutozelené fluorescenční retroreflexní fólie 3M Scotchlite Yellow/Green Fluorescent Diamond Grade použité na pozadí svislých dopravních značek a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Devera 
9 1999 Dálnice v Rakousku - stále přitažlivý příklad
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
9 1999 Stanovení potřebné kapacity dálničního úseku a její zvětšování (rozšíření vozovky) - 2. část
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Prof.Ing. Jiří Fotr CSc.
9 1999 Přehled platných ČSN, TP a dalších technických předpisů Ministerstva dopravy a spojů ČR
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Lubomír Tichý CSc.
9 1999 Současný stav mechanizace u SÚS České republiky
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Alexander Matějka 
9 1999 Křivoklátské mosty
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Vácha 
9 1999 Před 120 lety první na Labi
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Formánek 
8 1999 Stanovení potřebné kapacity dálničního úseku a její zvětšování (rozšíření vozovky) - 1. část
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Prof.Ing. Jiří Fotr CSc.
8 1999 Oživenie tunelového staviteľstva na Slovensku
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Juraj Keleši 
8 1999 Adhezní přísady Promak a ...
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Alena Zemánková CSc.
8 1999 Průběh a možné důsledky katastrofálních požárů v alpských tunelech v letošním roce
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jiří Smolík 
8 1999 Z historie roudnického mostu
Silnice
Klíčová slova:
PhDr. Jan Smetana 
7 1999 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.1998)
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
7 1999 Test systémů a senzorů pro vážení vozidel za pohybu - WIM - 3. část
Technologie
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
7 1999 Statistická analýza dopravních nehod - 3. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
7 1999 Přímé zkušební metody ke zjištění parametrů míry zhutnění
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Pavel Jäckl 
7 1999 Výstavba vnitřního komunikačního okruhu - ulice U Trati v Plzni
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Ondřej Vohradský 
7 1999 Patníky
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Roman Bednář 
6 1999 Význam geotechniky pro kvalitu staveb
Technologie
Klíčová slova:
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
6 1999 Stavební geologie - Geotechnika, a.s. a silniční stavitelství
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
6 1999 Příklady využití numerického modelování při výstavbě a rekonstrukci silnic a dálnic
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Sekyra 
6 1999 Možnosti použití georadarové metody pro diagnostiku dálničního a silničního tělesa
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
RNDr. Jiří Nedvěd 
6 1999 Kontrolní sledování v silničním stavitelství
Technologie
Klíčová slova:
doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
6 1999 Vyztužování zemních těles
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
6 1999 Úkoly a nedostatky geotechnického průzkumu pro dopravní stavby. Stavba dálnice D5, Plzeň - Rozvadov
Dálnice
Klíčová slova:
RNDr. Jaroslav Bříza 
Milan Kovář 
Ing. Josef Líbal 
6 1999 Kvalitativní kontrola provádění zemních prací při výstavbě dálnice D5 Plzeň - Rozvadov
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Václav Hořejší 
5 1999 Husovický tunel z pohledu projektanta
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. František Juráň 
5 1999 Silniční koridor Český Těšín resp. Ostrava - Brno - Mikulov
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jitka Vranková 
5 1999 Efektivní výkonnost pozemních komunikací
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
5 1999 Malá exkurze silniční historií a souvislostmi
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Formánek 
4 1999 Třicet let PRAGOPROJEKTU, a.s.
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Veselý 
4 1999 Příspěvek k diskusi o dalším rozvoji dopravních sítí ČR
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Milan Sýkora CSc.
4 1999 Cementobetonové vozovky z nadhledu
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Škarková 
4 1999 Kontrola vodorovných dopravních značek
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Jan Zalešák 
4 1999 Zkoušení způsobilosti laboratoří s využitím mezilaboratorního porovnávání zkoušek
Technologie
Klíčová slova:
Ing. René Uxa 
4 1999 Bezpečná práce při údržbě silnic
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Antonín Hutta 
4 1999 Zimní údržba komunikací a životního prostředí - zhodnocení pětiletého vývoje
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
3 1999 Stav silničních mostů v České republice
Mosty
Klíčová slova:
Ing. František Menšík 
3 1999 Rekonstrukce mostu v Nymburce přes Labe
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Míčka 
3 1999 Česká Lípa - rekonstrukce křižovatek u nemocnice
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Lubomír Hruška 
3 1999 Kruhové křižovatky v České Lípě z pohledu investora
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Josef Jeníček 
3 1999 Rekonstrukce klenbových mostů v severních Čechách
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Luboš Vaner 
3 1999 Historické mostní objekty
Mosty
Klíčová slova:
PhDr. Jan Smetana 
3 1999 5. světový kongres ITS SOUL 1998
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
2 1999 CDV ve 4. rámcovém programu výzkumu EU
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Josef Mikulík CSc.
2 1999 Multimodální koridory v Evropě
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Vančura CSc.
2 1999 Telematika v silniční dopravě
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Kubásek 
2 1999 Vývoj nehodovosti v ČR
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Ladislav Skácal 
2 1999 IRTAD - mezinárodní databáze
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Ladislav Skácal 
2 1999 Vliv komunikace na dopravní nehody
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Josef Andres 
2 1999 Jak zvýšit bezpečnost silničního provozu?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Heinrich 
2 1999 Malé okružní křižovatky - moderní řešení
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Pavel Skládaný 
2 1999 Bezpečnostní audit pozemních komunikací
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Michal Sklenář 
2 1999 Modelování dopravní nehodovosti
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
RNDr. Jan Tecl 
2 1999 Nové technické podmínky pro dopravní značení
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Tučka 
2 1999 Sloužíme dopravcům, i zákonu
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jiří Novotný 
2 1999 Povinné svícení zachraňuje životy
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Pavel Skládaný 
Ladislav Vencálek 
2 1999 Umíme přenášet poznatky?
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Jiří Kubita 
2 1999 Dokonaleji využívat výsledků výzkumu
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Jan Vysloužil 
2 1999 Vliv dopravy na změny biodeverzity
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Adamec 
Mgr. Jiří Dufek 
Ladislav Vencálek 
2 1999 Co si myslí řidiči?
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Mgr. Pavlína Skládaná 
2 1999 Reklamní objekty podél silnic a jejich vliv na řidiče
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
PhDr. Vlasta Rehnová 
2 1999 Dopravní obslužnost a údržba vozovek
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Jiří Novotný 
2 1999 Evropská síť cyklistických stezek
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Martinek 
2 1999 Inteligentní dopravní systémy
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
2 1999 Základy báze geografických dat
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Vít Sedmidubský 
1 1999 Dávkování sypačů chemických materiálů
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Jiří Vašák 
1 1999 Převod EN v oboru silničních zařízení do soustavy ČSN
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Ivo Liškutín 
Ing. Irena Šašinková CSc.
1 1999 Kamenivo z magnezitového odpadu v stabilizovaných vrstvách vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
Doc.Ing. Edita Krličková CSc.
1 1999 Test systémů a senzorů pro vážení vozidel za pohybu - WIM - 2. část
Technologie
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
1 1999 Silnice a dálnice v České republice 1996-97
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
Ing. Josef Tunkr 
12 1998 Dálnice D8 Praha - Ústí n/L. - státní hranice
Dálnice
Klíčová slova:
Dr. Pavel Lány 
Jaroslava Smrčková 
12 1998 Výstavba dálnice D8, stavba 0804a Doksany - Lovosice
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Miloš Borovka 
12 1998 Dálniční most přes Ohři u Doksan
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Eduard Cirmon 
Ing. Karel Dahinter CSc.
Václav Švarc 
12 1998 Transportbeton mosty, a.s. dodavatel betonu na dálničním úseku D8 - 0804, 0805
Obecné otázky
Klíčová slova:
Milan Prokop 
12 1998 Dálnice D8 Praha - Ústí n/L., stavba 0804 Doksany - Lovosice
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Milan Vaisar 
Ing. Jiří Viktorín 
12 1998 Vysokohodnotné tenkovrstvé kryty z asfaltového koberce mastixového 0/6 a 0/3
Ze světa
Klíčová slova:
 Erdlen 
L-J-T Veldkamp 
11 1998 Silniční vývoj, spol. s r.o. se představuje
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jan Zalešák 
11 1998 Ekonomika silniční údržby
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Antonín Hutta 
11 1998 Činnost Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací
Technologie
Klíčová slova:
Stanislav Dašek 
ing. Jaroslav Vodička 
11 1998 Zkoušení a hodnocení svislých dopravních značek
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Ivo Liškutín 
11 1998 Zkoušení dopravních zařízení
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Ivo Liškutín 
11 1998 Hodnocení hmot pro vodorovné dopravní značení
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Irena Šašinková CSc.
Ing. Jan Zalešák 
11 1998 Prokazování shody u hmot pro vodorovné dopravní značky
Technologie
Klíčová slova:
RNDr. Jaroslav Krejčí CSc.
11 1998 Expertní činnost v oblasti vodorovného dopravního značení
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Irena Šašinková CSc.
11 1998 Spotřeba hmot pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Jan Zalešák 
11 1998 Vysazování a ošetřování silniční vegetace
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Jiří Vašák 
10 1998 Zjišťování kapacity pozemních komunikací zařízením Telemat TD - SIEMENS
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Dobiáš 
Ing. Jiří Landa 
10 1998 Z Dánska do Švédska přes Öresund
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Milan Strnad 
10 1998 Programové hodnotenie stavu povrchu letiskových plôch a dráh
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Ing. Milan Tabak 
10 1998 Do Evropy v pěti
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Martina Mašková 
10 1998 Stoupací a klesací přídatné pruhy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Milan Strnad 
9 1998 Pevnostné charakteristiky materiálov pri statických prepočtoch mostov pozemných komunikácií
Mosty
Klíčová slova:
Doc.Ing. Hedviga Helová CSc.
9 1998 Interakce mezi uživatelem, silnicí a vozidlem
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
9 1998 Nové periferie pro světelná signalizační zařízení
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Jaroslav Melíšek 
9 1998 Nový most v Ústí nad Labem je v provozu
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
9 1998 Statistické vyhodnocení experimentálních dat naměřených na vozovce upravené speciální technologií
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Aleš Florian CSc.
9 1998 Projekt ICARO v praxi
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Martina Mašková 
9 1998 Technologie vlhčené soli v další vývojové fázi
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
8 1998 Žilinská univerzita 45-ročná
Obecné otázky
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
8 1998 Stavebná fakulta Žilinskej univerzity
Obecné otázky
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Benčat CSc.
8 1998 Meranie a hodnotenie nerovností v Systéme hospodárenia s vozovkami
Technologie
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
8 1998 Konštrukcie vozoviek autobusových a trolejbusových zastávok MHD - stále aktuálny problém
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čorej CSc.
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
8 1998 Účinok vody a roztokov chemických posypových materiálov na priľnavosť asfaltov ku kamenivu
Silnice
Klíčová slova:
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.
8 1998 Asfalty používané pre obrusné vrstvy v SR a ich vplyv na vlastnosti zmesi asfaltového betónu
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Andrea Gavulová 
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
8 1998 Jednotná metodika výpočtu zaťažiteľnosti existujúcich mostov pozemných komunikácií
Mosty
Klíčová slova:
Doc.Ing. Josef Vičan CSc.
Doc.Ing. Štefan Zemko CSc.
8 1998 Stavebné materiály na sanácie betónových mostov
Mosty
Klíčová slova:
Doc.Ing. Katarína Šlopková CSc.
8 1998 Oceľové provizorné mosty v extrémnych prevádzkových podmienkach
Mosty
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
Doc.Ing. Josef Vičan CSc.
8 1998 Zabezpečenie skalnej steny odrezu cesty II/584 v km 23.400 pri Hutách
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jarmila Kavcová CSc.
Doc.RNDr.Ing. Milan Slivovský CSc.
7 1998 Internalizace environmentálních nákladů v sektoru dopravy
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
7 1998 Změny v číslování silnic České republiky
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
7 1998 Pasportizácia porúch cementobetónových letiskových dráh a plch
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
7 1998 Multi-funkční sběr proměnných a neproměnných parametrů vozovek v ČR systémem ARAN
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Václav Bolina 
7 1998 Proces EIA v projektování pozemních komunikací
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Richard Gnán 
7 1998 Modelování dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Zuzana Volfová 
7 1998 Hluk ze silniční dopravy
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Kristina Nachtneblová 
7 1998 Náměty na novelizaci silničního zákona
Obecné otázky
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
7 1998 ICARO v Plzni
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Martina Mašková 
6 1998 Technická politika v oboru pozemních komunikací - 3. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Václav Hvízdal 
6 1998 Analýza nerovností letiskových dráh a plôch
Betonové vozovky
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
prof. Ing. František Schlosser CSc.
6 1998 TP 103 - Navrhování obytných zón
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
6 1998 Popílek v zemním tělese - kvalitní a hospodárné řešení
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vítězslav Herle 
6 1998 Úprava zemin použitých nejen do násypů a podloží PK, ale i do podkladních vrstev
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Chupík CSc.
Ing. Tomáš Onderka 
6 1998 Opravy méně zatížených vozovek s použitím recyklace za studena
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Petr Meluzin 
5 1998 Účinné, trvanlivé a efektivní vodorovné dopravní značení pozemních komunikací zvyšuje bezpečnost
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Otakar Vacín,st. 
5 1998 Druhý experiment AIPRC/PIARC na sympoziu Roadsurf ´98 v červnu v Praze
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Procházka CSc.
4 1998 Význam spojení sever-jih v Čechách
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
4 1998 Okružní křižovatky Na Jelenách - Roztylská a Vídeňská -Kunratická spojka v Praze
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
4 1998 Nová generace panelu pro protihlukové clony
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Pavel Janeček CSc.
Ludvík Pozděna prom.fil.
4 1998 Estakáda Liberec
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Josef Kubíček CSc.
4 1998 Použitelnost "DDK" čedičového původu do asfaltových směsí
Technologie
Klíčová slova:
Ing. František Svoboda 
4 1998 Přídatné pruhy ve stoupáních
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Věk 
3 1998 Rychlostní silnice R35: úsek Přáslavice - Velký Újezd uveden do provozu - 2. část
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Marie Birnbaumová 
Ing. Ilja Hustý 
Ing. Jiří Škubna 
3 1998 Diagnostika únosnosti cementobetónových letiskových vozoviek
Betonové vozovky
Klíčová slova:
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 
3 1998 Rozdělení hodinových četností osobní dopravy během všedního dne v extravilánu
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
RNDr. Martin Hála CSc.
3 1998 Zvláštní užívání silnic
Obecné otázky
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
3 1998 Automatický výstražný systém hlášení mlhy
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
2 1998 Rychlostní silnice R35: úsek Přáslavice - Velký Újezd uveden do provozu - 1. část
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Radovan Hrnčíř 
Ing. Vilém Treblík 
2 1998 Řešení sítě hlavních komunikací v územních plánech hl.m. Prahy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Josef Sadílek 
2 1998 Statistická analýza dopravních nehod - 2. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Karel Dusbaba 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 1998 Letiskové vozovky a parametre lietadiel
Betonové vozovky
Klíčová slova:
Doc.Ing. Antonín Kazda CSc.
2 1998 Nová technologie parkování a garážování v České republice
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Hlaváček 
2 1998 Segregace nebo integrace cyklistické dopravy
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jiří Růžička 
1 1998 Technická politika v oboru pozemních komunikací - 2. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Václav Hvízdal 
1 1998 Městská rychlodráha Sever-Jih v Brně
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc. Ing. Jan Pavlíček CSc.
1 1998 Statistická analýza dopravních nehod - 1. část
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Karel Dusbaba 
doc.ing. Petr Slabý CSc.
1 1998 Most přes Radbuzu na Malostranské ulici v Plzni
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Hobza 
1 1998 Zlepšení zemin
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Doc.Ing. Vlastimil Bílek CSc.
1 1998 Technické podklady pro systém hospodaření s vozovkou
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Helena Jaklová 
1 1998 Posudzavanie vplyvu automobilovej dopravy na znečistenie ovzdušia
Životní prostředí
Klíčová slova:
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
1 1998 Zkušenosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 229/96 Sb.
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Boršek 
Ing. Pavel Brůžek 
12 1997 Tkané geotextilie - významné přednosti při realizaci silničních staveb
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Petr Komárek 
12 1997 Oprava silničního mostu přes trať ČD a řeku Labe v Kolíně
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Milan Jeřábek 
12 1997 Výstavba silničního tunelu Hřebeč
Tunely
Klíčová slova:
RNDr. Jaroslav Altmann 
Ing. Bohumil Vebr 
12 1997 Projektová příprava a realizace
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Píša 
Ing. Miloslav Salač 
12 1997 Realizace tunelu Hřebeč
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jan Škrábek 
12 1997 Jubileum Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU Bratislava
Obecné otázky
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ivan Gschwendt DrSc.
12 1997 Obchvat silnice I/7 Slaný v provozu
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Věk 
11 1997 Soubor staveb Strahovského tunelu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Arnošt Havrda 
Ing. Pavel Krásný 
11 1997 Technické řešení konstrukcí
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Jaromír Čížek 
Ing. Pavel Mařík 
11 1997 Výstavba Strahovského tunelu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Hadrava 
Ing. Miroslav Kolečkář 
11 1997 Technologické vybavení Strahovského tunelu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Goller 
Ing. Ludvík Šajtar 
11 1997 Systém řízení provozu ve Strahovském automobilovém tunelu
Tunely
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
11 1997 Spojitě vyztužená cementobetonová vozovka ve Strahovském tunelu
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Ivan Mišina 
Ing. František Tydlitat 
11 1997 Betonáž monolitického mezistropu Strahovského tunelu
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Padevět 
11 1997 Západní most přes Plzeňskou a Kartouzskou ulici
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jan Křížek CSc.
Ing.arch. Arnošt Navrátil 
11 1997 Výstavba mostu přes Plzeňskou a Kartouzskou ulici
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Miloslav Hadrava 
Ing. Miloš Homolka 
10 1997 Technická politika v oboru pozemních komunikací - 1. část
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Václav Hvízdal 
10 1997 Vegetační protihluková zařízení realizovaná pomocí gabionové stavební konstrukce BLOCK-SK
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Michal Nohejl 
10 1997 Zosilňovanie netuhých vozoviek lesných ciest - 2. časť
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Ing. Ladislav Zelinka CSc.
10 1997 Podkladní vrstva KAPS v tunelu Pražské radiály v Brně
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Igor Večerka 
10 1997 Rekonstrukce mostu přes řeku Berounku v Dobřichovicích
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Petr Kaplan 
9 1997 Stavba cementobetonového krytu na dálnici D5
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Škarková 
9 1997 Přeložka silnice II/180 Zbůch-Nýřany
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Václav Pelikán 
9 1997 Zosilňovanie netuhých vozoviek lesných ciest - 1. časť
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Ing. Ladislav Zelinka CSc.
9 1997 Poznatky z průběhu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Ludmila Vysloužilová 
9 1997 Základní komunikační síť v územním plánu města Plzně
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Aleš Richtr 
Ing. Ondřej Vohradský 
9 1997 Vývoj bezpečnosti dopravy na evropských dálnicích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Jiří Mencl 
9 1997 Novinky v oblasti betonových vozovek - 2. část
Silnice
Klíčová slova:
Jean-Pierre Christory 
8 1997 Zavěšený silniční most přes Labe v Ústí nad Labem
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jiří Landa 
8 1997 K některým otázkám rozvoje dopravy v České republice
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
Dipl.Ing. Emil Šlachta DrSc.
8 1997 Súčasný stav a perspektíva rozvoja medzinárodných ciest v Bieloruskej republike
Ze světa
Klíčová slova:
Doc.Ing. J-G Babaskin CSc.
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
8 1997 Vývoj vybraných charakteristik automobilové dopravy v Praze za období 1961-1996
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
8 1997 Novinky v oblasti betonových vozovek - 1. část
Silnice
Klíčová slova:
Jean-Pierre Christory 
7 1997 45 let Staveb silnic a železnic
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Bořivoj Kačena 
7 1997 Most přes Labe pod Mariánskou skalou v Ústí nad Labem
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Josef Adamčík 
7 1997 Most na dálnici D8 přes údolí Bakovského potoka
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Hynek Hlasivec 
7 1997 Stavba za více jak miliardu korun dopravně odlehčí Chebu
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Krössl 
7 1997 Příspěvek k námětům na prodlužování záručních lhůt a životnosti mostních objektů
Technologie
Klíčová slova:
Ing Jiří Hájek 
7 1997 Integrovaná mostní svodidla
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jiří Peřina 
7 1997 Nové technologie používané SSŽ při stavbě živičných vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jiří Fiedler 
7 1997 Centrální laboratoře a.s. SSŽ
Technologie
Klíčová slova:
Ing. František Svoboda 
7 1997 Preference tramvají světelnou signalizací v Praze (Stav k 31.12.1996)
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
7 1997 Komplexní dopravní politika v centru měst - poučení z Norska
Ze světa
Klíčová slova:
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
5 1997 Mosty byly a zůstávají dokladem technické vyspělosti každé doby
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Brejcha 
5 1997 Akciová společnost Stavby mostů Praha a její dceřiné společnosti
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
5 1997 Obchodní a ekonomická politika
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Ing. Jan Jech 
Ing. Václav Krauz 
5 1997 Zabezpečení jakosti v podmínkách SMP
Technologie
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Veselý CSc.
5 1997 Mosty SMP stavěné segmentovou technologií
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Vlastimil Šrůma 
5 1997 Prefabrikace u společnosti SMP
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jan Štěpánek 
5 1997 Mostní rekonstrukce prováděné SMP
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Batal 
Ing. Ivan Batal 
5 1997 Výstavba letmo betonovaného mostu přes Úhlavku na dálnici D5
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Antonín Brnušák 
5 1997 Mosty SMP betonované na pevné skruži
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Batal 
5 1997 Betonové mosty postupně vysouvané a betonované na výsuvné skruži
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Karel Dahinter CSc.
5 1997 Spřažené ocelobetonové mosty u SMP
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Otakar Zelenka 
5 1997 Zimní údržba - široká problematika ovlivňujících faktorů
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
4 1997 Gabionové konstrukce BLOCK-SK
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Michal Nohejl 
4 1997 Rekonstrukce kamenného mostu a výstavba lávky pro pěší v Kosově Hoře, okr. Příbram
Mosty
Klíčová slova:
Jan Linhart 
4 1997 Rekonstrukce Masarykova mostu přes Sázavu v Týnci nad Sázavou
Mosty
Klíčová slova:
Václav Jelínek 
4 1997 Opěrné, zárubní a obkladní zdí z prefabrikátů IES Mosty Litice nad Orlicí
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Josef Kubíček CSc.
4 1997 Plastifikační a superplastifikační (ztekucující) přísady
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslava Škarková 
4 1997 Renesance okružních křižovatek - ale všude?
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Prof.Ing. Petr Jirava CSc.
3 1997 Příspěvek k provádění ložních vrstev asfaltových vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Ing. Václav Hanzík CSc.
3 1997 Postavení města Brna v územní a sídelní kultuře
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Zdeněk Masařík 
3 1997 Mosty na severním obchvatu Chebu
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jan Procházka 
3 1997 Vliv posypových solí na dřeviny v blízkosti silnic
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
3 1997 Obchvat obce Schirnding
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jan Věk 
2 1997 Cheb - severní obchvat silnice I/6
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Jiří Hájek st.
2 1997 Segmentový most přes údolní nádrž Skalka u Chebu
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Teuchner 
2 1997 Okružní křižovatka Chrudim
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jindřich Kmoníček 
Ing. Jiří Nývlt 
2 1997 Most přes řeku Svratku v Židlochvicích
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Petr Kundera 
Ing. Josef Luňáček 
2 1997 Aktivace výzkumu dopravní nehodovosti v letech 1996-1999
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
2 1997 Zimní služba - vývoj technologie posypu s nulovou rychlostí dopadu materiálu na vozovku
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
1 1997 Dálnice D5 Plzeň-Rozvadov
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Karel Pelouch 
1 1997 Příprava dálnice D5, stavby 0511, 0512 a 0513 v úseku Sulkov - Rozvadov - státní hranice ČR/SRN
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
 kolektiv 
Ing. Jaroslava Svačinová 
1 1997 Stavba 0511 Sulkov - Benešovice
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Pavel Prošek 
1 1997 Stavba 0512 a 0513 Benešovice - státní hranice
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Miloš Pohanka 
1 1997 Hraniční most
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jan Pauli 
1 1997 Výstavba dálnice D5 Plzeň - Rozvadov
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jan Paclík 
1 1997 Rekonstrukce mostu ev.č. 7-046 u obce Postoloprty přes řeku Ohři
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Tomáš Míčka 
1 1997 Test systémů a sensorů pro vážení vozidel za pohybu - WIM - 1. část
Technologie
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
1 1997 Silniční zákon schválen!
Obecné otázky
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
1 1997 Analýza existujúcich mostov z hľadiska pôsobenia agresívnych médií
Mosty
Klíčová slova:
Doc.Ing. Ladislav Kapasný CSc.
Doc.Ing. Katarína Šlopková CSc.
Doc.Ing. Štefan Zemko CSc.
1 1997 Využití nových technologií v mostním stavitelství a příklady realizovaných staveb
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Rostislav Mitrenga 
11 1996 Dálniční tah D8 - úsek Úžice - Nová Ves
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Petr Kural 
Ing. Alena Tomanová 
11 1996 Investiční výstavba na síti silnic v období 1997-2005
Obecné otázky
Klíčová slova:
Doc.Ing. Vladimír Vorel CSc.
11 1996 Aktualizace programu rozvoje dálnic
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Čipera 
11 1996 První evropská výstava geosyntetik v Maastrichtu
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jiří Vysloužil CSc.
11 1996 Zdržanie vozidiel pred svetelne riadenou križovatkou - porovnanie dvoch typov riadenia
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
ing. Brigita Salaiová CSc.
11 1996 Významné prvky pro stanovení optimálního rozsahu sanačních prací na poškozených mostech
Mosty
Klíčová slova:
Doc.Dr.Ing. Franc Cafnik 
11 1996 Upravená metodika hodnotenia vizuálnych prehliadok bitúmenových vozoviek
Silnice
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Čelko CSc.
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
11 1996 Právní otázky kolem stromoví v průjezdních úsecích silnic
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
11 1996 Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Grundmann 
Ing. Bohuslav Hála 
11 1996 Jsou pokuty za dopravní přestupky nezákonné?
Obecné otázky
Klíčová slova:
JUDr. Zdeněk Svátek 
11 1996 Vznik náledí na různých krytech vozovek
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
11 1996 8. mezinárodní sympozium o cementobetonových vozovkách a informace z TV C7 AIPCR/PIARC pro cementobetonové vozovky
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Vladimír Chupík CSc.
11 1996 Liberecká obalovna
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jan Věk 
11 1996 Severní obchvat Chebu
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Věk 
10 1996 Silnice a dálnice v České republice 1994-95
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
Ing. Josef Tunkr 
10 1996 Doprava v hlavním městě Praze
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Josef Sadílek 
10 1996 Placené parkování ve městech
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
10 1996 Vývoj řídících strategií pro dopravní systémy
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
Prof.Ing. Pavel Přibyl CSc.
10 1996 Sanace mostu ev.č. 4314-2 přes železniční trať u obce Luleč
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Jan Zouhar 
10 1996 Spřažené mosty z nosníků MK-T délky 12-32 m
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Josef Kubíček CSc.
10 1996 Intertraffic 96 Amsterdam
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jan Švarc 
10 1996 Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
Josef Novotný 
9 1996 Vápenný hydrát jako přísad pro zlepšení přilnavosti asfaltu a kameniva
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
9 1996 K některým otázkám rozvoje dálnic v České republice
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Milan Černý CSc.
9 1996 Návrh zmeny klasifikačnej stupnice hodnotenia pozdĺžnych nerovostí cestných vozoviek
Silnice
Klíčová slova:
Anton Blunár 
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
9 1996 Stabilizace zemin textilními vlákny
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. František Matoušek 
9 1996 Silniční infrastruktura ve Střední Asii a sousedních státech
Ze světa
Klíčová slova:
PhDr. Božena Švehlová CSc.
9 1996 Příspěvek k dopravní politice velkých měst: Má být provoz MHD preferován před automobilovou dopravou nebo nemá?
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
9 1996 Rekonštrukcia vybraných cestných ťahov v Tunisku dostavbou mostov
Ze světa
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
9 1996 Termografie - další uplatnění techniky v zimní službě
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
8 1996 Činnost akciové společnosti Brněnské komunikace
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Ladislav Všetečka 
8 1996 Význam podzemních dopravních staveb v urbanistické struktuře města Brna
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Dana Wendscheová PhD.
8 1996 Pražská radiála - součást základního komunikačního systému v Brně
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Petr Mrva 
Vladimír Pechart 
8 1996 Velký městský okruh Dobrovského-Kohoutova
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Petr Mrva 
Ing. Ladislav Vyskočil 
8 1996 Podíl Ústavu dopravního inženýrství hl.m. Prahy na koncepci a realizaci systému MHD v Brně
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Petr Mrva 
8 1996 Cyklistická doprava v Brně
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Aleš Jebavý 
8 1996 Světelná signalizace - systém přestavba, koncepce
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Pavel Jelínek 
8 1996 Obnova inženýrských sítí v městě Brně
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Ivo Mrázek 
8 1996 Geograficko informační systém firmy Brněnské komunikace, a.s.
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
RNDr. Eva Krejčová CSc.
8 1996 Oprava Maloměřického mostu přes Svitavu na ulici Valchařské v Brně
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Petr Tušer 
8 1996 Metro v Newcastle on Tyne
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
8 1996 Pasivní bezpečnost na silničních komunikacích
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
7 1996 Gabiony - mnohostranně využitelný prvek v dopravním stavitelství
Zemní práce, geotechnika
Klíčová slova:
Ing. Michal Nohejl 
7 1996 Představujeme firmu ALGON s.r.o. Cheb dopravní a inženýrské stavby
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Michal Nohejl 
7 1996 Hodnotenie kameniva z hľadiska rozpadavosti
Technologie
Klíčová slova:
Doc.Ing. Karol Grünner PhD.
Ing. Jozef Kolivoška CSc.
7 1996 Dopravní zklidnění v Praze 7 - 1. fáze
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
doc.ing. Petr Slabý CSc.
7 1996 Mikrokoberce za studena a kalové zákryty SLURRY SEAL - dvě rozdílné technologie
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Václav Valentin 
7 1996 Spriahnuté mosty ako hlavný príspevok k neobvykle rýchlej realizácii diaľničnej stavby
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Prof.Ing. Ján Bujňák CSc.
7 1996 Znovuzavedení trolejbusů v Innsbrucku, provoz nízkopodlažních trolejbusů
Ze světa
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
6 1996 Komplexní řešení pro projektanty silničních staveb na bázi programu InRoads
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Petr Talla 
6 1996 Software pro investory a zhotovitele silničních staveb
Telematika, informační systémy
Klíčová slova:
ing. Martin Kulhavý 
6 1996 Podzemní garáže v budově ČEZ
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Ladislav Štefan 
6 1996 MOSS - nejrozsáhlejší interaktivní systém pro navrhování silnic
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Kamil Balšánek 
6 1996 Cement pro betonové vozovky a velkoplošné betonáže označený "Silniční cement - SC 70"
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Marie Vřešťálová 
6 1996 Zajišťování sjízdnosti vozovek postřikem solným roztokem
Správa, údržba
Klíčová slova:
Ing. Karel Melcher 
6 1996 D1 z Prahy do Mirošovic bude šestipruhová
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Jan Věk 
6 1996 Silniční zákon má smůlu
Ekonomika, financování
Klíčová slova:
JUDr. Pavel Fastr 
5 1996 Doba žádá kvalitu, rychlost a pružnost
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Jaroslav Roušal 
5 1996 Některé poznatky z oprav betonových vozovek na dálnicích D1 a D2
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Ivan Mišina 
5 1996 Opravy asfaltových krytů vozovek dálnice D1
Dálnice
Klíčová slova:
Ing. Milan Rousek 
5 1996 Stavba spojitě vyztužené cementobetonové vozovky ve Strahovském tunelu
Silnice
Klíčová slova:
Ing. Ivan Mišina 
5 1996 Stavby a rekonstrukce mostů
Mosty
Klíčová slova:
Ing. Miloš Rašek 
5 1996 Čerpací stanice pohonných hmot a.s. Benzina v Praze-Holešovicích, Argentinská ulice
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Miroslav Matoušek 
Ing. Miloslav Šipka 
5 1996 Využití technologií speciálního zakládání staveb v silničním stavitelství
Projektování, příprava staveb
Klíčová slova:
Ing. Emanuel Svoboda 
5 1996 Výstavba podchodů v železniční stanici Praha hlavní nádraží
Obecné otázky
Klíčová slova:
Ing. Vlastimil Tolar 
5 1996 Strahovský tunel - pažení stavební jámy "Sever"
Tunely
Klíčová slova:
Ing. Emanuel Svoboda 
5 1996 Skládka odpadů
Životní prostředí
Klíčová slova:
Ing. Milan Rampich 
5 1996 Těsnicí minerální vrstvy v konstrukcích skládek odpadů
Obecné otázky
Klíčová slova:
Jaroslav Capoušek 
Jiří Červený 
Ing. Zdenek Polák 
5 1996 Středisko výzkumu a laboratoří - státem akreditovaná zkušební laboratoř č. 1068
Obecné otázky
Klíčová slova:
RNDr. Jaroslav Záběhlický 
5 1996 Uplatnění polyuretanových a polyuretandehtových kompozic v dopravních a inženýrských stavbách
Silnice
Klíčová slova:
Jiří Elbel 
5 1996 Systémy a metodiky kontroly v průběhu zhutňování
Technologie
Klíčová slova:
Jiří Červený 
4 1996 Zabezpečení kvality pracovního procesu hutnění zeminy na stavbách silnic, dálnic, železnic a letišť
Technologie
Klíčová slova:
Dipl.Ing. Hans-Josef Kloubert 
4 1996 Dopravní zklidňování a vývoj intenzit automobilové dopravy v centru Prahy v období 1971-1995
Dopravní inženýrství
Klíčová slova:
Ing. Jan Adámek 
4 1996 Střední dělicí ostrůvky na Husově ulici v Liberci
Dopravní bezpečnost
Klíčová slova:
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
4 1996 TP 78 - Katalog vozovek pozemních komunikací
Silnice
Klíčová slova:
Doc.Ing. František Luxemburk CSc.
Ing. Bohuslav Novotný DrSc.
Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc.
4 1996 BP Olexobit - silniční modifikovaný asfalt s 25letou tradicí
Silnice