Silniční obzor

 

silnicni obzor logo 100 let trvani casopisu redukované


Časopis pro témata pozemních komunikací, mostů,

tunelů, bezpečnosti dopravy a dopravního inženýrství.

 

Vydává: Česká silniční společnost z.s.
Vedoucí redaktor: Ing. Jana Knechtová
Redakce: Novotného lávka 5, 110 00 PRAHA 1

 

Redakční rada:

Ing. Luděk Bartoš
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Ing. Karel Dahinter, CSc.
doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Ing. Marián Hanták, CSc.
Ing. Jiří Chládek, CSc.
Ing. Jiří Klepáč
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Ing. Petr Kůrka
Ing. Jiří Landa
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Ing. Aleš Merta
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Ing. František Polák
Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Ing. Josef Stryk, Ph.D.
Ing. Petr Svoboda
Ing. Ján Šedivý, CSc. (místopředseda)
Ing. Jan Švarc
Ing. Michal Uhlík, PhD.
doc. Ing. Otakar Vacín, PhD. (místopředseda)
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Ing. Ondřej Vohradský (předseda)
Ing. Michal Vojtíšek
Ing. Alois Vybíral
Ing. Andrea Zuzulová, Ph.D.