Zasedání sekce Bezpečnost silničního provozu

12. ledna 2021 proběhlo online zasedání odborné sekce. Jednalo se podle následujícího programu. Připojení k zasedání proběhlo prostřednictvím MS Teams.

Program zasedání odborné sekce Bezpečnost silničního provozu

  1. Zahájení - Frič

  2. Výzva k aktulizaci aktivních členů sekce, kontakty - Kocourek

  3. Odborné přednášky
      * Vývoj nehodovosti 2020 - Frič (příspěvek k dispozici zde)
      * Národní strategie BESIP 2030 - Valentová (příspěvek k dispozici zde ve 3 částech, 1, 2, 3)

  4. Různé - Kocourek

 Záznam z tohoto jednání je k dispozici zde.