Vážená kolegyně, vážený kolego,

zvu Vás na 36. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s., které se bude konat v pondělí 6. června 2022 od 14:00 hod v Praze, budova ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 315.

Navrhovaný program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti sekce SAMDI
 • Informace o odborných akcích
 • Odborné téma: Celostátní sčítání dopravy 2020
  1. Ján Skovajsa, ŘSD ČR
  2. Radim Striegler, CDV, v.v.i.
  3. diskuse
 • Různé
 • Stanovení termínu dalšího zasedání
 • Závěr (plánováno v 17:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.

předseda sekce SAMDI

V Praze 7. dubna 2022