Od roku 2018 organizuje Česká silniční společnost soutěž o nejlepší disertační práci v oboru silničního stavitelství. Cílem soutěže je zviditelnění nastupující generace odborníků v našem oboru a současně i zdůraznění významu práce vysokých škol, které odborníky pro náš obor vzdělávají.

 

Vyhodnocení soutěže disertačních prací ročníku 2022 

 

 1. Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební) - „Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad“

 2. Ing. et Ing. Radovan Hofírek, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební) - „Vliv změny náhradní tloušťky průřezu na chování betonových konstrukcí“

 3. Ing. Gabriel Skronka, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní) - „Nová metoda pro analýzu asfaltových pojiv“

Vyhodnocení soutěže disertačních prací ročníku 2021 

 

 1. Ing. Jan Šilar, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní) - „Využití moderních inteligentních dopravních systémů při řešení dopravy v klidu“

 2. Ing. Milan Holý, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) - „Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC“

 3. Ing. Pavla Vacková, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) - „Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek“

 Vyhodnocení soutěže disertačních prací ročníku 2020 

 

 1. Ing. Lucie Benešová, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) - „Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv“

 2. Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní) - „Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“

 3. Ing. Iva Coufalíková, Ph.D. (VUT Brno, Fakulta stavební) - „Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový“

Vyhodnocení soutěže disertačních prací ročníku 2019

 

 1. Ing. Dominik Suza, Ph.D., (VUT Brno, Fakulta stavební) – „Dočasné zesilování silničních mostů“

 2. Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D., (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní) – „Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod“

 3. cena nebyla udělena

Vyhodnocení soutěže disertačních prací ročníku 2018

 

 1. Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. (VUT Brno, Fakulta stavební) – „Reologické vlastnosti asfaltových pojiv“

 2. Ing. Jiří Drozda, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) – „Ověření validačních kritérií pro mostní zábradelní svodidlo s použitím numerické simulace“

 3. Ing. Jiří Hanzl, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní) – „Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení“

 

 

Aktuální propozice soutěže naleznete zde: Propozice

Aktuální přihlášku soutěže naleznete zde: Přihláška