ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: kocarkova@fd.cvut.cze-mail:

Program činnosti » Odborné akce » Prodej publikací a software »

Program činnosti pro období 2009 – 2013

  • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
  • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
  • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
  • publikování aktuálních článků v Sil. obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
  • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
  • časopis Dopravní inženýrství (2x ročně) – podpora vydávání recenzovaného odborného časopisu, možnost publikování aktuálních článků z oboru, stránka věnovaná zprávám o činnosti sekce SAMDI
  • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

Aktuality sekce

Dokumenty sekce

05.06.2009 - V Mikulově proběly dopravně inženýrské dny

V Mikulově se uskutečnil již 10.ročník Dopravně inženýrských dnů.

28.04.2009 - Sjezd České silniční společnosti

V Praze se uskutečnil sjezd České silniční společnosti. Staronovým předsedou ČSS je Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Členem devítičlenného předsednictva ČSS se stal také předseda sekce SAMDI Ing. Luděk Bartoš.

16.04.2009 - 8.zasedání SAMDI na Cityplanu

16.4.2009 proběhlo v Praze 8.zasedání sekce SAMDI. Diskuze na odborné téma se věnovala moderním druhům okružních křižovatek. Přítomnými členy byl odsouhlasen návrh činnosti sekce na další období. Zápis i návrh činnosti naleznete v rubrice "Dokumenty".

10.02.2009 - Dopravně-inženýrské dny Mikulov - přednášky členů sekce SAMDI

V rámci programu 10. Dopravně inženýrských dnů v Mikulově (3.-4.6.2009) zazní tyto přednášky členů sekce SAMDI:
1. - Vývoj dopravního inženýrství v posledních 15 letech - ohlédnutí, nové výzvy, nové nástroje, Ing. Jiří Landa, CityPlan spol. s r.o.
2. - Jak se naplnily prognózy vývoje intenzit automobilové dopravy v ČR?,Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o.
3. - Metodika plošného zklidňování dopravy, Ing. Radim Striegler, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno

20.01.2009 - Dopravní inženýrství 02/08

Vyšlo nové číslo časopisu - Dopravní inženýrství 02/08. Časopis lze objednat zde či na www.koura.cz

17.01.2009 - Návrhy přednášek na Dopravně-inženýrské dny v Mikulově

Ve dnech 3. - 4. 6. 2009 se v Mikulově uskuteční jubilejní 10. ročník Dopravně - inženýrských dnů. Sekce SAMDI může přispět celkem třemi přednáškami. Žádám proto všechny zájemce, aby poslali návrh názvu přednášky se stručnou charakteristikou obsahu a jméno přednášejícího. Návrhy posílejte do 23.1.2009 na adresu: bartos@edip.cz. Při výběru přednášek budou preferována témata hodnotící uplynulých deset let v našem oboru.

12.12.2008 - Proběhlo 7.zasedání SAMDI

Dne 20.11. proběhlo v Praze 7.zasedání sekce SAMDI. Přednášku "TP189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích" přednesl Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o.). Zápis naleznete v rubrice "Dokumenty".


«  předchozí... 1 2 3 4 5 6 7 8 ...další  »


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství