Silniční tunely.

Spolu s Ministerstvem dopravy České republiky se tato odborná sekce zabývá tvorbou prováděcích vyhlášek, a Nařízením vlády č. 264/2009 Sb. pro bezpečnost v tunelech. Při vytváření a doplňování norem a technických podmínek týkajících se objektů tunelů pozemní komunikace mimo MD spolupracuje také s Dopravní policií a Hasičským záchranným sborem České republiky. Aktivně se účastní jednání pracovních skupin Světové silniční asociace (PIARC) a organizuje vlastní jednání na pracovištích tunelů ve výstavbě. Výstavby tunelů pozemní komunikace v ČR prezentuje na odborných konferencích.

Ing. Vlastimil Horák

předseda odborné sekce Silniční tunely

Program činnosti odborné sekce

  • spolupráce s MD ČR při vytváření prováděcí vyhlášky nebo Nařízení vlády ČR pro bezpečnost v tunelech PK na území ČR
  • pokračování spolupráce s MD při vytváření a doplňování norem a tech. podmínek týkajících se objektů tunelů PK
  • aktivní účast na jednáních pracovních skupin PIARC
  • spolupráce s Dopravní policií a HZS při vytváření a doplňování norem a technických podmínek
  • organizování jednání sekce na pracovištích tunelů ve výstavbě
  • prezentace výstavby tunelů PK v ČR na odborných konferencích

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

28.11. 2011 proběhlo jednání sekce "Silniční tunely"

3. 1. 2012

Zápis z tohoto jednání naleznete v rubrice "Dokumenty", kde naleznete i jeho přílohy:
- presenční listina
- program PIARC TC 3.3 2012-15
- návrh plánu činnosti 2012

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram