Zemní práce, odvodnění a spodní stavba.

Tato sekce je spojovacím článkem mezi Světovou silniční asociací (PIARC) a odbornou veřejností v ČR. V rámci přejímání mezinárodních předpisů formuluje a překládá česká stanoviska. Dále slouží k předávání informací o vývoji oboru a šíří povědomí o významu odborného řešení problematiky odvodnění, zemních prací a spodní stavby mezi členy ČSS. Za tímto účelem pořádá také odborné semináře a účastní se akcí pořádaných ČSS.

doc. RNDr. František Kresta

předseda odborné sekce Zemní práce, odvodnění a spodní stavba

Program činnosti odborné sekce

 • spojovací článek mezi AIPCR a odbornou veřejností v ČR
  • předávání informací o vývoji v tomto oboru
  • formulování a předkládání českých stanovisek a připomínek
  • přejímání mezinárodních předpisů a norem
  • aktivní účast při tvorbě evropských norem v oblasti zemních prací – členství v TC 396 Earthworks při CEN v Bruselu
 • vztah k ČSS
  • prohlubování znalostí a povědomí o významu odborného řešení problematiky odvodnění, zemních prací a spodní stavby mezi členy ČSS
  • aktivní účast na akcích pořádaných ČSS
 • oblast vzdělávací
  • pokračování v tradici pořádání jednodenních odborných seminářů
  • využití možností progresivních informačních technologií, např. internetu, k šíření odborných informací
  • organizace 5. mezinárodního semináře Earthworks in Europe 21.-22.4. 2022 v Praze

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram