Soutěž o nejlepší disertační práci.

Od roku 2018 organizuje Česká silniční společnost soutěž o nejlepší disertační práci v oboru silničního stavitelství. Cílem soutěže je podpora nastupující generace odborníků, mladých vědců a studentů doktorského studia. Soutěž studentům umožňuje prezentovat a propagovat nejlepší doktorské práce z oborů silničních staveb a technologií před širokou odbornou veřejností. Oceněným autorům bude nabídnuta možnost publikování jejich práce v časopise Silniční obzor a získají finanční odměnu v částce 30 000 Kč, 20 000 Kč nebo 10 000 Kč.
Přihlášení do soutěže je zdarma. Disertační práce bude hodnotit porota složená z odborníků České silniční společnosti.

Vyhodnocení  ročníku 2023

1. místo

Ing. Mariia Khrapova, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra vozidel a pozemní dopravy
Research of influences on retroreflectivity of traffic signs

2. místo

Ing. Martin Macho, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Vliv koroze na únavovou životnost ocelových mostů (The impact of corrosion on the fatigue life of steel bridges)

3. místo

Ing. František Kolovský, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra Geomatiky
ALGORITHMS IN TRANSPORTATION

Vyhodnocení  ročníku 2022

1. místo

Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad

2. místo

Ing. et Ing. Radovan Hofírek, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Vliv změny náhradní tloušťky průřezu na chování betonových konstrukcí

3. místo

Ing. Gabriel Skronka, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Nová metoda pro analýzu asfaltových pojiv

Vyhodnocení  ročníku 2021

1. místo

Ing. Jan Šilar, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Využití moderních inteligentních dopravních systémů při řešení dopravy v klidu

2. místo

Ing. Milan Holý, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC

3. místo

Ing. Pavla Vacková, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek

Vyhodnocení  ročníku 2020

1. místo

Ing. Lucie Benešová, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv

2. místo

Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

3. místo

Ing. Iva Coufalíková, Ph.D.

VUT Brno, Fakulta stavební
Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový

Vyhodnocení  ročníku 2019

1. místo

Ing. Dominik Suza, Ph.D.

VUT Brno, Fakulta stavební
Dočasné zesilování silničních mostů

2. místo

Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod

3. místo

Cena nebyla udělena

Vyhodnocení  ročníku 2018

1. místo

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D

VUT Brno, Fakulta stavební
Reologické vlastnosti asfaltových pojiv

2. místo

Ing. Jiří Drozda, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Ověření validačních kritérií pro mostní zábradelní svodidlo s použitím numerické simulace

3. místo

Ing. Jiří Hanzl, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení
Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram