Cementobetonové vozovky.

Prioritou sekce Cementobetonové vozovky je výměna zkušeností v oblasti oprav vozovek, protismykových vlastností, kameniva do cementobetonových krytů a v problematice tunelů. Dále se zabývá novými Evropskými normami ČSN EN a účastní se jejich pětiletých revizí od uvedení do praxe. Stejně tak se podílí na revizích technických kvalitativních podmínek staveb (TKP) týkajících se cementobetonových krytů. Řeší jejich katalogové listy poruch, opravy, rekonstrukce, ošetřování a alkalicko-křemičitou reakci v betonu. Svými zkušenostmi z výstavby a oprav CB krytů přispívá také v rámci publikace odborných článků. V neposlední řadě sleduje světové oborové trendy a aplikuje mezinárodní poznatky při vlastní realizaci.

Ing. Stanislav Bedřich

předseda odborné sekce Cementobetonové vozovky

Program činnosti odborné sekce

  • Prioritou je výměna zkušeností (zavedení ČSN EN a nových, resp. revidovaných ČSN, kamenivo do CB krytů, protismykové vlastnosti, opravy, problematika tunelů)
  • Aktivní účast
    • při shromažďování pětiletých zkušeností s evropskými normami (revize po pěti letech od uvedení do praxe)
    • při revizích TKP týkajících se cementobetonových krytů (jejich opravy a rekonstrukce, katalogové listy poruch, ošetřování, alkalicko-křemičitá reakce v betonu)
  • sledování vývoje betonových vozovek ve světě a aplikace těchto poznatků v našich podmínkách v technických předpisech a při vlastní realizaci
  • publikování odborných článků týkajících se zkušeností a nových poznatků z výstavby a oprav CB krytů

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

Pozvánka na jednání odborné sekce CB vozovek 17.1.2018

17. 1. 2018

Program jednání sekce Cementobetonové vozovky, které se koná 17.1.2018 od 10:00 hodin na Novotného lávce 5, Praha v místnosti č. 220.

1) Informace z jednání 9. sjezdu a 1. zasedání Rady ČSS - Stanislav Bedřich. TPA ČR

2) Pohled na životnost CBK - Vít Šmilauer, ČVUT

3) Aktuální stav Cementobetonových krytů na dálniční síti v ČR - Jiří Klepáč, ŘSD

4) Analýza vzorků CBK a použitých cementů - Josef Stryk, CDV

5) - Informace z CEN/TC227/WG5 - Leoš Nekula, Měření PVV
- měření povrchových vlastností nových povrchů CBK před uvedením do provozu
- experiment přesnosti podle TP 207 pro měření protismykových vlastností, makrotextury a podélných nerovností IRI.

6) Diskuze

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram