Aktivity ČSS.

Odborné akce

Odborné akce pořáadné za účasti České silniční společnosti.

Medaile prof. Špůrka

Za zásluhy o Českou silniční společnost se od roku 2006 v návaznosti na mimořádně záslužnou činnost Prof. Ing. Dr. Josefa Špůrka, DrSc. rozhodla ČSS každoročně udělovat medaile za zásluhy v oblasti silničního sektoru v profesorově jménu.

Soutěž o nejlepší disertační práci

Od roku 2018 organizuje Česká silniční společnost soutěž o nejlepší disertační práci v oboru silničního stavitelství. Cílem soutěže je podpora nastupující generace odborníků, mladých vědců a studentů doktorského studia. Soutěž studentům umožňuje prezentovat a propagovat nejlepší doktorské práce z oborů silničních staveb a technologií před širokou odbornou veřejností.

Kalendář akcí

Detailní informace které pořádá Česká silniční společnost

Publikace

Publikace vydávané za účasti České silniční společnosti.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram