Asfaltové vozovky.

Významnou činností sekce Asfaltové vozovky je konference Asfaltové vozovky, která se koná v každém lichém roce ve dvouletém kalendářním cyklu. Sekce aktivně podporuje zástupce ve Světové silniční asociaci (PIARC) a spolupracuje s vysokými školami. Dále se podílí na revizi evropských norem a pořádá tematické pracovní workshopy.

Ing. Petr Mondschein, PhD.

předseda odborné sekce Asfaltové vozovky

Program činnosti odborné sekce

  • Konference s dvouletým cyklem: Asfaltové vozovky (v lichém roce)
  • Další témata pro činnost sekce:
    • aktivní podpora zástupců v TC AIPCR
    • spolupráce na revizi evropských norem
    • pořádání tématicky zaměřených pracovních workshopů
    • prohlubování spolupráce s vysokými školami

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram