Bezpečnost silničního provozu.

Účelem odborné sekce Bezpečnost silničního provozu je zvyšovat informovanost odborné veřejnosti o významu bezpečného dopravního prostoru. Činnosti sekce jsou založeny na základním principu ochrany života a zdraví všech účastníků silničního provozu, který ovlivňuje plánováním, projektováním, výstavbou, údržbou a provozem silničních komunikací. S Ministerstvem dopravy spolupracuje při stanovení a naplňování aktivit Akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030, a to zejména v části zaměřené na silniční infrastrukturu. Dále prostřednictvím článků pro časopis Silniční obzor a organizací odborných přednášek na akcích pořádaných ČSS předává aktuální informace o dění v oboru. Zaměřuje se především na vývoj nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR, výzkum na národní i mezinárodní úrovni a na aktualizaci evropských i národních předpisů a norem ve vztahu k utváření bezpečné silniční infrastruktury.

Ing. Jindřich Frič, PhD.

předseda odborné sekce Bezpečnost silničního provozu

Další členové vedení sekce

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Martin Lipl

Program činnosti odborné sekce

 • Účelem sekce je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti  o utváření bezpečného dopravního prostoru prostřednictvím rozvíjení činností směřujících k prosazování významu bezpečnosti silničního provozu. Uplatňování těchto činností realizovaných při plánování, projektování, výstavbě, údržbě a provozu silničních komunikací je založené na základním principu ochrany života a zdraví všech účastníků silničního provozu.
 • Předávání informací o výsledcích výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.
 • Předávání informací o aktualizaci evropských i národních předpisů a norem ve vztahu k utváření bezpečné silniční infrastruktury.
 • Předávání informací o vývoji nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR.
 • Spolupráce s Ministerstvem dopravy při stanovování a naplňování aktivit Akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030 zejména v části zaměřené na silniční infrastrukturu.
 • Příprava článků pro časopis Silniční obzor se zaměřením na bezpečnost silničního provozu.
 • Organizace odborných přednášek na akcích pořádaných ČSS a spolupráce s dalšími pořadateli konferencí a workshopů.
 • Pravidelná aktualizace webových stránek sekce.

Seznam aktivních členů sekce

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

EDIP s.r.o.

Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, Ph.D.

CDV, v.v.i.

Ing. Alena Daňková, Ph.D.

CDV, v.v.i.

Ing. Milan Devera

ČMADZ

Ing. Mgr. Lukáš Fiedler

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

CDV, v.v.i.
předseda sekce

Ing. Pavel Havránek

CDV, v.v.i.

Ing. Jaroslav Heinrich

HBH projekt spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Hrubý

Ing. Tomáš Jakl

Linio Plan, s.r.o.

Ing. Martin Janeček

Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Bc. Karel Kocián, Ph.D.

ČVUT v Praze FD

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

ČVUT v Praze FD
vedení sekce

Ing. Petr Kozák

HBH projekt spol. s r.o.

Mgr. Renáta Krystyníková

MěÚ Otrokovice

doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

VŠB TU Ostrava, FAST

Ing. Petr Kůrka

ŘSD ČR

Ing. Ondřej Kyp

SWECO

Ing. Jiří Landa

Ing. Jiří Lávic

AFRY

Ing. Martin Lipl

HBH projekt spol. s r.o.
vedení sekce

Ing. Radka Matuszková

VUT Brno, FAST

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

ČVUT v Praze, FSV

Ing. Jakub Motl

CDV, v.v.i.

Ing. Leoš Nekula

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Ateliér MOK

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

ČVUT v Praze FD

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

VUT Brno, FAST

Ing. Aleš Richtr

EDIP s.r.o.

Ing. Eva (Simonová) Kšicová

CDV, v.v.i.

Ing. Pavel Skládaný

CDV, v.v.i.

Ing. Radim Striegler

CDV, v.v.i.

Ing. Pavel Suntych

AFRY

doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.

Ing. Zora Šachlová

Ing. Jiří Šmíd, Ph.D.

Ministerstvo dopravy ČR

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

UP Olomouc

Ing. Michal Uhlík, Ph.D.

ČVUT v Praze, FSV

Ing. Tomáš Vacek

Česká silniční společnost z.s.

Ing. Michael Vafek

Ing. Ondřej Valach

CDV, v.v.i.

Ing. Veronika Valentová, Ph.D.

CDV, v.v.i.

Ing. Vladimír Vorel

ŘSD ČR

Ing. Lucie Vyskočilová

CDV, v.v.i.

JUDr. Terezia Zlámalová

MěÚ Vizovice

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

2. ZASEDÁNÍ SEKCE BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

28. 4. 2021

14. dubna 2021 od 14:00 formou on-line prostřednictvím Microsoft Teams proběhlo 2. zasedání odborné sekce ČSS Bezpečnost silničního provozu.

Záznam tohoto jednání je k dispozici zde: Záznam zasedání odborné sekce

Zasedání sekce Bezpečnost silničního provozu

25. 1. 2021

12. ledna 2021 proběhlo online zasedání odborné sekce. Jednalo se podle následujícího programu. Připojení k zasedání proběhlo prostřednictvím MS Teams.

Program zasedání odborné sekce Bezpečnost silničního provozu

 1. Zahájení - Frič
 2. Výzva k aktulizaci aktivních členů sekce, kontakty - Kocourek
 3. Odborné přednášky
  * Vývoj nehodovosti 2020 - Frič (příspěvek k dispozici zde)
  * Národní strategie BESIP 2030 - Valentová (příspěvek k dispozici zde ve 3 částech, 123)
 4. Různé - Kocourek

Záznam z tohoto jednání je k dispozici zde.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

23. 10. 2019

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

na Silniční konferenci v Českých Budějovicích

 

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční ve středu 23. 10. 2019 od 15:30 hod na Silniční konferenci v Českých Budějovicích.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 33. zasedání sekce SAMDI a 16. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, z.s., které se bude konat ve středu
23. října 2019 od 15:30 hod v Českých Budějovicích na Výstavišti v pavilonu Z – Beta galerii v prvním patře.

Navrhovaný program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti sekce SAMDI
3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu
4) Informace o odborných akcích
5) Odborné téma: „Využitelnost a věrohodnost dat v dopravě“
a. prezentace: Ing. Jaroslav Heinrich, HBH
b. diskuse
6) Různé
7) Stanovení termínu dalšího zasedání
8) Závěr (plánováno v 18:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.

předseda sekce SAMDI

silničního provozu

Ing. Josef Mikulík, CSc.

předseda sekce Bezpečnosti

V Praze 1. 10. 2019 V Brně 2. 10. 2019

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

17. 10. 2018

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

na Silniční konferenci v Ostravě.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční v rámci prvního dne Silniční konference v Ostravě dne 17. 10. 2018, hlavním tématem bude "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda je optimální?".

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 31. zasedání sekce SAMDI a 15. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, které se bude konat ve středu 17. října 2018 od 15:30 hod v Ostravě v hotelu Clarion Congress v sále Silver.

Navrhovaný program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti sekce SAMDI
3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu
4) Informace o odborných akcích
5) Odborné téma: "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda
je optimální? "
a) prezentace: Ing. Veronika Valentová, Ph.D., CDV
(podrobnější informace bude k dispozici na Programu Silniční konference na https://www.silnicnikonference.cz/2018/delegati/program.php po rozkliknutí "více" u naší odborné sekce)
b) diskuse
6) Různé
7) Stanovení termínu dalšího zasedání
8) Závěr (plánováno v 18:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda sekce SAMDI
V Praze 2. 10. 2018

Ing. Josef Mikulík, CSc.
předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu
V Brně 2. 10. 2018

10. zasedání Sekce bezpečnosti

3. 2. 2015

10. zasedání Sekce bezpečnosti ČSS se konalo

ve čtvrtek 10.5. 2012 v Kroměříži

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram