Správa a údržba komunikací.

Hlavním cílem sekce je pořádání každoročního semináře Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací. Dále spolupracuje na vyhodnocení bezpečnosti provozu na silnicích I. Třídy a pracuje na opatření ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti. Zabývá se také problematikou silničního stromoví a ozelenění středového pásu.

Tomáš Voráček

předseda odborné sekce Správa a údržba komunikací

Program činnosti odborné sekce

  • Každoročně se opakující akce: Aktuální otázky správy a údržby PK
  • Spolupráce na vyhodnocení bezpečnosti provozu na silnicích I. třídy
  • Spolupráce na návrhu opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu
  • Spolupráce při řešení problematiky silničního stromoví a ozelenění středového pásu

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram