Členství.

Členství v České silniční asociaci vítá všechny, kteří se z profesních, akademických, byznysových nebo zájmových důvodů chtějí podílet na rozvoji silničního hospodářství a činnosti společnosti. Nabízí výhody ve formě pozvánek na konference, semináře, workshopy, a veletrhy se zlevněným vstupným. Členem České silniční společnosti se můžou dobrovolně stát individuální osoby, kolektivy nebo firmy nejen z území České republiky.

Typy členství

V rámci ČSS nabízíme 4 typy členství:

Jiný typ členství se uděluje organizačním jednotkám, jejichž práva a povinnosti jsou shodné s právy a povinnostmi firemního člena na základě rozhodnutí sjezdu.

Kolektivní členství

Kolektivním členem se může stát tematicky příbuzná organizace k ČSS působící na území ČR. O přijetí rozhoduje po podání přihlášky Rada společnosti. Členové:

  • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Sdružení SÚS (Správa a údržba silnic) ČR
  • Sdružení správců městských komunikací

Firemní členství

Firemní členy přijímá Rada společnosti po posouzení činnosti a poslání dané společnosti. Firmy mohou působit v českém i zahraničním prostředí a musí být slučitelné s právní řádem. Výhody členství zahrnují kromě využívání četných slev a výhod také možnost získání křesla s poradním hlasem v Radě společnosti. V rámci firemního členství závisí výše poplatku na počtu zaměstnanců společnosti.

  • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Sdružení SÚS (Správa a údržba silnic) ČR
  • Sdružení správců městských komunikací

Individuální členství

Individuálním členem se po registraci na kterékoliv pobočce České silniční společnosti stává každý občan. Roční příspěvek pro individuální členy činí 300 Kč.

Čestné členství

Členství čestné je možné pouze získat, a to sice za zásluhy o rozvoj společnosti, její prestiž, nebo ekonomický přínos.

Individuální členství

Individuálním členem se po registraci na kterékoliv pobočce České silniční společnosti stává každý občan. Roční příspěvek pro individuální členy činí 300 Kč.

Čestné členství

Členství čestné je možné pouze získat, a to sice za zásluhy o rozvoj společnosti, její prestiž, nebo ekonomický přínos

Přihláška za člena

Více informací o jednotlivých typech členství naleznete ve zvoleném registračním formuláři.

Registrační list firemníRegistrační list individuální
Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram