Seznam držitelů medaile prof. Špůrka.

Za zásluhy o Českou silniční společnost se od roku 2006 v návaznosti na mimořádně záslužnou činnost Prof. Ing. Dr. Josefa Špůrka, DrSc. rozhodla ČSS každoročně udělovat medaile za zásluhy v oblasti silničního sektoru v profesorově jménu.
Profesor Špůrek pracoval zejména v oboru staveb silničních, letištních a městských komunikací a přispěl k rozvoji dálniční sítě. K jeho nejvýznamnějším činnostem patří založení nového vědního oboru ČVUT, silničního a městského dopravního inženýrství, který byl otevřen v roce 1964. Byl členem Výkonného výboru PIARC a vedoucím československých delegací na světových kongresech PIARC konaných v Rio de Janeiro, Římě Mexico City, Vídni a Tokiu. Jakožto předseda tehdejší Československé silniční společnosti se stal také prezidentem XIV. světového silničního kongresu PIARC, který se konal v Praze roku 1971. Zúčastnilo se ho více než 2000 silničních odborníků. Krátce po pražském kongresu se stal pan profesor doživotním členem PIARC s obdržením čestného titulu v roce 1976.;

2023

Stříbrná medaile

Ing. Aleš Merta
Jana Müllerová
Ing. Josef Neuwirth
Ing. Tomáš Vacek
Prof. Ing. Dr. Michal Varaus

Bronzová medaile

Ing. František Fryš
Ing. Jana Knechtová
Ing. Libor Žádník

2022

Zlatá medaile

Ing. Alois Vybíral

Stříbrná medaile

Ing. Ján Šedivý, CSc.
Ing. Pavel Švagr, CSc.

Bronzová medaile

Ing. Zuzana Fejesová
Ing. Stanislava Kubešová
Ing. Martin Sirotek
Ing. Ján Štefík

2021

Zlatá medaile

Ing. Petr Čížek

Stříbrná medaile

Ing. Ivan Racek
Ing. Luboš Fuchs

Bronzová medaile

Ing. Ivo Vykydal (in memoriam)

2020

Zlatá medaile

Ing. Jan Švarc

Stříbrná medaile

Ing. Jaroslav Heinrich
Ing. Petr Laušman
Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

Bronzová medaile

Slovenská cestná spoločnosť
Ing. Zdeněk Hrubý
Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Ing. Libor Ládyš
Ing. Josef Stryk, Ph.D.
Ing. Marie Tesařová
Tomáš Voráček

2019

Zlatá medaile

Ing. Václav Neuvirt, CSc.

Stříbrná medaile

Ing. Karel Melcher

Bronzová medaile

Ing. Marián Hanták, CSc.
Dana Průšová
Ing. Jan Volek

2018

Stříbrná medaile

Ing. Radek Holý
Ing. Michal Vojtíšek

Bronzová medaile

Prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Ing. Zdeněk Komůrka
Pavel Sýs
Ing. Pavel Šustr
Doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Ing. Jindřich Volf, CSc.

2017

Zlatá medaile

Ing. Milan Černý, CSc.

Stříbrná medaile

Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Ing. Alois Vybíral

Bronzová medaile

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
Doc. Ing. František Luxemburk, CSc.
Doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Vladimír Špaček
Ing. Ján Zahradník

2016

Zlatá medaile

Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
Ing. Jan Věk

Stříbrná medaile

Ing. Václav Bolina – in memoriam
Ing. Petr Čížek
Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Ing. Dušan Štofa

Bronzová medaile

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Jiří Pejša, CSc.

2015

Stříbrná medaile

Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.
Ing. Vítězslav Herle
Ing. Jiří Chládek, CSc.
Ing. Josef Jeníček
Ing. Rudolf Kubr
Ing. Josef Mikulík, CSc.
Ing. Jan Švarc

Bronzová medaile

Doc. Ing. Václav Hanzík, CSc.
Ing. Jaroslav Heinrich
Ing. Petr Komárek
Ing. Vlado Kozák

2014

Stříbrná medaile

Ing. Karel Dahinter, CSc.
Prof. Ing. Ivan Gschwent, DrSc.
Ing. Václav Hořejší, MBA
Ing. Josef Jeníček
Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
Ing. Otakar Vacín
Ing. Vladimír Vorel

Bronzová medaile

Ing. Zdeněk Kuťák
Ing. Zdeněk Loveček, CSc., Dr. h. c.
Ing. Marek Novotný
Ing. Karel Melcher
Ing. Josef Neuwirth
Ing. Ladislav Pivec
Ing. František Polák
Ing. Zora Šachlová
Ing. Ludvík Šajtar
Ing. Pavel Švagr, CSc.
Ing. Bohumil Vebr

2013

Stříbrná medaile

Ing. Miroslav Adamec
Ing. Vladimír Drda
Ing. Bořivoj Kačena
Ing. Jiří Landa
Ing. Aloiz Medvec
Prof. Ing. Jiří Pošvář, CSc.
Ing. Jiří Smolík
Jaromír Vávra
Ing. Jan Zouhar

Bronzová medaile

Ing. Radek Holý
Ing. Aleš Merta
Ing. Štefan Škoda
Ing. Vratislav Škvor
Ing. Tomáš Vacek
Ing. Michal Vojtíšek

2012

Stříbrná medaile

Ing. Roman Bednář
Ing. Milan Černý, CSc.
Ing. Jaroslav Dostál
Ing. Zdeněk Trčka

Bronzová medaile

Ing. Stanislava Jakešová
Prof. Ing. Petr Jirava, CSc. (in memoriam)
Ing. Miloslav Müller
Ing. Jaroslav Potůček
Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Ing. Ján Šedivý, CSc.
Ing. Alois Vybíral

2011

Stříbrná medaile

Ing. Pavel Karlický, CSc.
Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
Ing. Jaroslava Škarková
Dipl. Ing. Emil Šlachta, DrSc.
Ing. Jan Věk
Ing. Vladimír Veselý

Bronzová medaile

Ing. Jan Adámek
Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.
Prof. Dr.-Ing. Werner Brilon
Doc. Dr. Miloš Čihák, CSc.
Ing. Václav Hvízdal
Jana Müllerová
Ing. Pavel Šejna
Ing. Dušan Štofa
Ing. Josef Živnůstek;

2010

Bronzová medaile

Ing. Bohuslav Hála
Ing. Vítězslav Herle
Ing. Jiří Chládek
RNDr. Tibor Klačanský
Ing. Rudolf Kubr
Ing. Petr Kundera
Ing. Petr Laušman
Ing. Josef Mikulík, CSc.
Ing. Jan Švarc
Prof. Ing. Stanislav Teplý, CSc., Dr.h.c.
Ing. Lubomír Tichý, CSc.
Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

2009

Bronzová medaile

Ing. Roman Bednář
Ing. Karel Dahinter, CSc.
JUDr. Pavel Fastr
Prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.
Ing. Václav Hořejší, MBA
Ing. Josef Jeníček
Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Jaromír Pešek
Prof. Ing. František Schlosser CSc.
Doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
Ing. Otakar Vacín
Ing. Vladimír Vorel

2008

Bronzová medaile

Ing. Miroslav Adamec
Ing. Marie Birnbaumová
Ing. Vladimír Drda
Ing. Bořivoj Kačena
Ing. Jiří Landa
Ing. Alojz Medvec
Ing. Jiří Novák
Prof. Ing. Jiří Pošvář, CSc.
Ing. Jiří Procházka – in memoriam
Ing. Pavel Prokop
Ing. Jiří Rupp
Ing. Jiří Smolík
Jaromír Vávra
Ing. Emil Vraník
Ing. Jan Zouhar

2007

Bronzová medaile

Ing. Milan Černý, CSc.
Ing. Jaroslav Dostál
Ing. Vladimír Chupík, CSc.
Antonín Selnar
Ing. Zdeněk Trčka

2006

Bronzová medaile

Ing. Václav Bolina
Ing. Petr Čížek
Ing. Luboš Fuchs
Ing. Pavel Karlický CSc.
Prof. ing. František Lehovec, CSc.
Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Ing. Ivan Racek
Ing. Jaroslava Škarková
Dipl. ing. Emil Šlachta, DrSc.
Ing. Jan Věk
Ing. Vladimír Veselý
Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram