Silniční mosty.

Odborná sekce Silniční mosty přispívá svými činnostmi k šíření informací o projektech vědy a výzkumu v dané oblasti. Spolupracuje s vysokými školami a se Sdružením pro dopravní telematiku ČR, s nímž poučuje o standardech dopravní telematiky řešených v rámci technických komisí ISO a CEN. Své poznatky šíří v rámci publikační činnosti v časopisu Silniční obzor a na odborných seminářích a workshopech. V neposlední řadě informuje o činnosti technického výboru Světové silniční asociace (PIARC).

Ing. Jan Volek

předseda odborné sekce Silniční mosty

Program činnosti odborné sekce

  • spolupráce při vydávání časopisu Silniční obzor (s publikováním vlastních článků)
  • spolupráce při pořádání odborných seminářů a workshopů v dané problematice
  • spolupráce se Sdružením pro dopravní telematiku ČR
  • šíření znalostí o standardech dopravní telematiky řešených v rámci technických komisí ISO a CEN
  • podpora a šíření informací o projektech vědy a výzkumu, spolupráce s vysokými školam
  • informace o činnosti technického výboru PIARC
  • správa webových stránek sekce na serveru ČSS

Seznam aktivních členů sekce

Karel Dahinter

Zdeněk Hlasivec

Václav Hvízdal

Jiří Chládek

Pavel Mařík

František Mašek

Jan Švarc

Jan Volek

Dana Wangler

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram