Rada.

Členové Rady ČSS zvolení na 10. sjezdu České silniční společnosti z.s.

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

Vědecký tajemník

EDIP, s.r.o.

Ing. Martin Borovka

Člen

Ing. Jiří Chládek, CSc.

Člen

Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.

Člen

Katedra dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TU Ostrava

Ing. Petr Čížek

Člen

Sdružení pro výstavbu silnic

Ing. Karel Dahinter, CSc.

Člen

Ing. Milan Dont, Ph.D.

Člen

Bc. Roman Hanák

Člen

Ing. Jan Hoření

Člen

Ing. Radovan Hrnčíř

Člen

Ing. Lubomír Hýbl

Člen

Ing. Julius Janeba

Člen

Ing. Lukáš Ježek

Člen

Ing. Tomáš Kaas

Člen

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Člen

Fakulta dopravní - ČVUT

Ing. Milan Komínek

Člen

Ing. Zdeněk Komůrka

Místopředseda

Krajská správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Ing. Jiří Landa

Člen

Ing. Petr Laušman

Člen

Předseda Sdružení pro výstavbu silnic

doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.

Člen

Ing. Radek Mátl

Člen

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Předseda

ČVUT Praha, Fakulta stavební

Martin Neuvirt

Člen

VIAKONTROL, spol. s r.o.

Ing. Václav Neuvirt, CSc.

Člen

Předseda Národního komitétu PIARC

Radek Otruba

Člen

Ing. Ivan Racek

Člen

Hana Staňková

Člen

Ladislav Štefan

Člen

Ing. Jan Švarc

Místopředseda

Ing. Marie Tesařová

Člen

Ing. Tomáš Vacek

Tajemník

doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.

Člen

prof. Dr. Ing. Michal Varaus

Člen

VUT Brno, Fakulta stavební

doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

Člen

Ing. Michal Vojtíšek

Člen

Ing. Vladimír Vorel

Člen

Ing. Alois Vybíral

Člen

Členové Revizní komise Rady České silniční společnosti z.s.

Radomil Havrda

Člen

Ing. Pavel Šustr

Předseda

Ing. Otakar Vacín

Člen

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram