Dopravní telematika a systémy.

Sekce Dopravní telematika a systémy se zabývá rozvíjením spolupráce v oblasti inteligentních dopravních systémů, tedy v oblasti dopravních systémů na pozemních komunikacích, přispívajících ke zvyšování plynulosti a bezpečnosti dopravy, snižování dopravních kongescí a environmentální zátěže, zvyšování průjezdnosti dané oblasti, zvyšování efektivity přepravy osob i zboží a optimalizace ekonomických dopadů. Sekce aktivně spolupracuje s dalšími platformami, jež se zabývají dopravní telematikou nebo dopravními systémy, zejména se státní správou, s akademickou a s privátní sférou v ČR a v zahraničí.

doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

předseda odborné sekce Dopravní telematika a systémy

Program činnosti odborné sekce

  • spolupráce se sdruženími nebo iniciativami zabývajícími se telematikou v ČR a v zahraničí;
  • spolupráce s komerční a akademickou sférou;
  • spolupráce s dalšími organizacemi pro zajištění rozvoje a vzdělávaní;
  • spolupráce s ministerstvy, státní správou a samosprávou;
  • aktivní účast na jednání pracovní skupiny PIARC;
  • pořádání odborných seminářů a kurzů k dané problematice;
  • osvětová činnost, publikování v odborných periodikách;
  • šíření informací o nových standardech v dopravní telematice vycházející z komisí ISO a CEN;
  • podpora, spolupráce a šíření informací o projektech VaV.

Seznam aktivních členů sekce

doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Předseda

Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Ing. Radim Striegler

CDV, v.v.i.

Ing. Petr Neuwirth

CDV, v.v.i.

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram