Povrchové vlastnosti vozovek.

Sekce sdružuje odborníky zaměřené na problematiku měření a hodnocení povrchových vlastností vozovek, konkrétně nerovností, textury, protismykových vlastností, hlučnosti a výskytu poruch. Členové sekce spolupracují s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a dalšími správci PK, pracují v odborných skupinách a technických výborech. Minimálně jednou ročně pořádá jednání, kde se prezentují nejnovější poznatky a výsledky probíhajících řešených VaV projektů.

Ing. Josef Stryk, Ph.D.

předseda odborné sekce Povrchové vlastnosti vozovek

Program činnosti odborné sekce

 • plnit funkci Národního aplikačního týmu (NAT) pro normy EN a ISO, technické specifikace a jiné předpisy navrhované, projednávané a schvalované CEN/TC 227/WG 5
 • účastnit se projednávání národních předpisů vztahujících se k této problematice
 • věnovat se problematice sběru dat v návaznosti na systémy hospodaření s vozovkami
 • usilovat o zřízení národních referenčních úseků pro kontrolu přesnosti měřicích zařízení
 • podporovat činnosti pro zajištění přesnosti měřicích zařízení podle TP 207
 • zastupovat ČR v PIARC TC zaměřené na vozovky
 • informovat o řešení výzkumných projektů u nás i v zahraničí
 • spolupracovat se Sdružením pro výstavbu silnic, ŘSD a Silniční databankou
 • publikační a prezentační činnost

Seznam aktivních členů sekce

Ing. Josef Stryk, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., předseda sekce

Ing. Pavla Nekulová

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, tajemník sekce

Leoš Nekula

Měření PVV

Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Čestmír Kopřiva

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Úsek kontroly kvality staveb

Ing. Jiří Klepáč

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Provozní úsek

Bc. Natálie Malíková

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Odbor silniční databanky a NDIC

Ing. Jiří Šmíd, Ph.D.

Ministerstvo dopravy, Obor pozemních komunikací

Ing. Petr Svoboda

Sdružení pro výstavbu silnic

Ing. Zora Šachlová

důchodkyně, bývalý zaměstnanec ŘSD, zakládající člen sekce

Ing. Jiří Sláma

GEOPONT 3D s.r.o.

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

České vysoké učení technické, Fakulta stavební

Ing. Jan Valentin, Ph.D.

České vysoké učení technické, Fakulta stavební

Ing. Zbyněk Kugler

GRID, a.s.

Ing. Radek Matula, Ph.D.

SQZ s.r.o.

Ing. Marek Přikryl, Ph.D.

Exact Control System a.s.

Ing. Petr Škoda, MBA

Doprastav, a.s.

Ing. Aleš Balík

Skanska Asfalt s.r.o.

Ing. Vladislav Borecký, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Maria Míková

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Ondřej Machel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Michal Janků, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Ivan Tesař

VARS Brno a.s.

Ing. Zdeněk Drápela

VARS Brno a.s.

prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D.

Státní fond dopravní infrastruktury

Ing. Petr Mahdal

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Ing. Stanislav Bedřich

STRABAG a.s.

Ing. Tomáš Kohout

České vysoké učení technické, Fakulta dopravní

Ing. František Haburaj, Ph.D.

DSP a.s.

Ing. Luděk Mališ

PavEx Consulting s.r.o.

Ing. Václav Neuvirt, CSc.

VIAKONTROL, spol. s r.o.

Ing. Michal Šprinc

DYNVIA, s.r.o.

Ing. Zdeněk Mudrych

CONSULTEST s.r.o.

Ing. Bohumil Kouřím

GEOVAP s.r.o.

Ing. Richard Machálek

Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Ladislav Vysloužil

Skanska a.s.

Články v silničním obzoru

Příspěvky sekce

Nové webové stránky k problematice povrchových vlastností vozovek

5. 7. 2024

Na adrese: https://www.povrchove-vlastnosti-vozovek.cz/ byly zveřejněny nové webové stránky k problematice měření a hodnocení povrchových vlastností vozovek.

Tyto webové stránky vznikly v souvislosti s aktivitami, které řeší pracovníci Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a další členové České silniční společnosti – Sekce povrchových vlastností vozovek, zejména L. Nekula, P. Nekulová, J. Sláma a Č. Kopřiva.

Stránky jsou členěny podle následujících proměnných parametrů povrchů vozovek:

 • textura povrchu,
 • protismykové vlastnosti povrchu,
 • hlučnost povrchu,
 • nerovnost povrchu.

Naleznete zde zejména:

 • informace k měřicím zařízením a metodám,
 • přehled aktuálních norem, technických předpisů, metodik apod.,
 • obvyklé životnosti povrchů vozovek z hlediska vybraných parametrů,
 • odkazy na další zdroje informací,
 • novinky k tomuto tématu.

Jsou zde zveřejněny také informace z nové metodiky: Zásady pro použití obrusných vrstev a technologií údržby a oprav povrchů vozovek z hlediska protismykových vlastností, která je zdarma ke stažení na adrese: https://www.shopcdv.cz/cs/metodika-protismykove-vlastnosti.

Jednání sekce PVV dne 20. 11. 2023

17. 4. 2024

Jednání proběhlo prezenční formou v Praze na Novotného lávce 200/5.

Zúčastnilo se ho 20 osob, převážně členů této sekce.

Níže jsou ke stažení následující dokumenty:

Přílohy:

 1. Zprávy ze zasedání CEN/TC227/WG5 – Nekulová VUT
 2. Životnost protismykových vlastností povrchů vozovek, její predikce a skutečný vývoj v čase (aktualizace MP z r. 2006) – Stryk, Nekula, Nekulová
 3. Hlučnost povrchů vozovek, současný stav a měření metodou CPX, včetně výsledků dotazníkového šetření CEN TC227 WG5 – Křivánek CDV
 4. Experimenty přesnosti proběhlé na letišti Pacov-Kámen v roce 2023 podle aktualizované verze TP 207 – Kopřiva ŘSD
 5. Srovnávací měření zařízení měřicích protismykové vlastnosti ve francouzském Nantes, konané v 5/2023 – Nekulová VUT
 6. Měření dálnic a silnic I. tř. multifunkčním vozidlem, měření mikrotrhlin na dálnicích – Tesař VARS
 7. Systém hospodaření s vozovkou (SHV) – Hrušková ŘSD
 8. PIARC TC 4.1: Vozovky – WRC 2023 v Praze, výstupy ukončeného cyklu, témata nového 4. letého cyklu – Stryk CDV
 9. Zajímavosti z konference ERPUG 2023, Athény – Stryk CDV
 10. Informace k plánovanému srovnávacímu měření různých i netradičních technik používaných pro měření nerovností, textury a poruch vozovek na dráze DuraBASt, Kolín nad Rýnem, v rámci konference ERPUG 2024 – Nekulová, Stryk
 11. Výzva pro účastníky a sponzory srovnávacímu měření na dráze DuraBASt v rámci konference ERPUG 2024

PIARC TC 4.1: Vozovky – 2 zprávy na téma „Big data for road condition monitoring“

24. 3. 2023

V rámci tématu: 4.1.3. Monitorování a správa silnic na základě Big Data a analýzy dat, byly vydány dvě zprávy, které jsou dostupné on-line na níže uvedených odkazech.

Zprávy se týkají využitelnosti různorodých dostupných dat pro účely monitorování stavu silnic, které se souhrnně označují termínem "Big Data".

The Use Of Big Data For Road Condition Monitoring - Literature Review

The Use Of Big Data For Road Condition Monitoring - Briefing Note

Jednání ERPUG 2022: European Road Profile Users Group

9. 12. 2022

ve dnech 12. až 14. října 2022 se v Edinburghu uskutečnilo jednání ERPUG

podrobnosti jsou uvedeny na níže uvedené webové stránce, na níž jsou zveřejněny přednesené příspěvky

http://erpug.org/page31227078.html

Český příspěvek na konferenci ERPUG 2021

19. 11. 2021

ve dnech 10. až 12. listopadu 2021 se ve Vídni uskutečnilo jednání ERPUG: European Road Profile Users‘ Group

na konferenci byl prezentován český příspěvek s názvem Investigation on surface characteristics in different countries

program a jednotlivé prezentace jsou přístupné na níže uvedené webové stránce:

http://erpug.tilda.ws/page19188148.html

Jednání sekce PVV dne 22. 6. 2021

30. 6. 2021

Jednání proběhlo on-line formou v prostředí MS Teams od 8:30 do 12:15.

Zúčastnilo se ho 24 osob, převážně členů této sekce.

Níže jsou ke stažení následující dokumenty:

- zápis z jednání

přílohy:

- 01 CEN TC227 WG5_Nekulová VUT

- 02 Kontrolní měření na polygonu Pacov-Kámen_Kopřiva ŘSD

- 03 PIARC TC 4.1: Vozovky_Stryk

- 04 Měření hlučnosti povrchů vozovek_Křivánek CDV

- 05 VaV projekt - Použití směsí kameniva s různou odolností (protismykové vlastnosti)_Nekulová VUT (část1, část2)

- 06 VaV projekt - Klasifikace proměnných parametrů povrchů vozovek_Kudrna VUT (část1, část2, část3)

- 07 VaV projekt - Životnost protismykových vlastností povrchů vozovek_Stryk CDV

- 08 VaV projekt - Hlavni prohlidky PK_Stryk CDV

- 09 Dipstick_Sláma Geopont 3D

- 10 3D projektování a reprofilace vozovek_Přikryl EXACT

- 11 Konference a web sekce PVV_Stryk

Informace o připravovaném sympóziu SURF 2022, Miláno

24. 2. 2021

12. - 14. září 2022 se bude konat 9. sympózium SURF (on pavement surface characteristics).
místo konání: Miláno, Itálie

podrobnosti jsou uvedeny na webové stránce: https://surf2022.org/

abstrakty ke schválení se mají zasílat do 15. dubna 2021

předchozí 8. ročník se konal v roce 2018 v Brisbane (Austrálie)

PIARC report: State of the art in monitoring road condition and road/vehicle interaction, 2019

5. 11. 2019

hlavní výstup technického výboru PIARC TC D.2: Pavements, jeho pracovní skupiny D.2.3: Non-destructive pavement monitoring and testing techniques

na přípravě tohoto výstupu se, za podpory Ministerstva dopravy, podílel Ing. Stryk a Ing. Janků z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., konkrétně kapitol zabývajících se diagnostikou georadarem a infračervenou termografií

ke stažení ZDE

Jednání ERPUG: European Road Profile Users Group

18. 10. 2019

ERPUG 16. až 18. 10. 2019 Vilnius

ve dnech 16. až 18. října 2019 se ve Vilniusu uskutečnilo jednání ERPUG: European Road Profile Users Group

podrobnosti jsou uvedeny na níže uvedené webové stránce, na níž jsou zveřejněny přednesené příspěvky

http://www.erpug.org/index.php?contentID=248

Český příspěvek na evropském workshopu k měření protismykových vlastností EPFW 2019

1. 6. 2019

příspěvky z EPFW 2019, prezentace českého příspěvku v PowerPointu

workshop EPFW 2019 Nantes, Francie 23. - 24. 5. 2019

příspěvky z workshopu jsou přístupné na níže uvedené webové adrese

https://friction.sciencesconf.org/resource/page/id/18

Zpráva z jednání Sekce PVV při ČSS ze dne 1. 3. 2019

1. 3. 2019

Jednání proběhlo na ČSVTS na Novotného lávce v Praze od 9:30 a zúčastnilo se ho 21 osob.

Na níže uvedených odkazech jsou ke stažení následující dokumenty:

- zpráva z jednání,

- přílohy:

1 - Informace k činnosti CEN TC227 WG5, TNK 147 a přípravě experimentu přesnosti (Nekula, Měření PVV)

2 - Experiment přesnosti podle TP 207 uspořádaný v roce 2018 (Kopřiva, ŘSD) - část 1, část 2

3 - Informace k činnosti PIARC D2.3 a konferencím SURF 2018 a ERPUG 2018 (Stryk, CDV)

4 - Ohladitelnost kameniva měřená zařízením Wehner/Schulze (Nekulová, VUT)

5 - Hlučnost povrchů vozovek měřená metodou CPX (Křivánek, CDV)

6 - Povrchové vlastnosti vozovek - aktivity centra AdMaS (Kudrna, VUT) - část 1, část 2

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram