Povrchové vlastnosti vozovek.

Sekce sdružuje odborníky zaměřené na problematiku měření a hodnocení povrchových vlastností vozovek, konkrétně nerovností, textury, protismykových vlastností, hlučnosti a výskytu poruch. Členové sekce spolupracují s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a dalšími správci PK, pracují v odborných skupinách a technických výborech. Minimálně jednou ročně pořádá jednání, kde se prezentují nejnovější poznatky a výsledky probíhajících řešených VaV projektů.

Ing. Josef Stryk, Ph.D.

předseda odborné sekce Povrchové vlastnosti vozovek

Program činnosti odborné sekce

  • plnit funkci Národního aplikačního týmu (NAT) pro normy EN a ISO, technické specifikace a jiné předpisy navrhované, projednávané a schvalované CEN/TC 227/WG 5
  • účastnit se projednávání národních předpisů vztahujících se k této problematice
  • věnovat se problematice sběru dat v návaznosti na systémy hospodaření s vozovkami
  • usilovat o zřízení národních referenčních úseků pro kontrolu přesnosti měřicích zařízení
  • podporovat činnosti pro zajištění přesnosti měřicích zařízení podle TP 207
  • zastupovat ČR v PIARC TC zaměřené na vozovky
  • informovat o řešení výzkumných projektů u nás i v zahraničí
  • spolupracovat se Sdružením pro výstavbu silnic, ŘSD a Silniční databankou
  • publikační a prezentační činnost

Články v silničním obzoru

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram