ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: kocarkova@fd.cvut.cze-mail:

Program činnosti » Odborné akce » Prodej publikací a software »

Program činnosti pro období 2009 – 2013

  • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
  • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
  • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
  • publikování aktuálních článků v Sil. obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
  • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
  • časopis Dopravní inženýrství (2x ročně) – podpora vydávání recenzovaného odborného časopisu, možnost publikování aktuálních článků z oboru, stránka věnovaná zprávám o činnosti sekce SAMDI
  • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

Aktuality sekce

Dokumenty sekce

08.10.2008 - Další zasedání SAMDI až v listopadu

Další, v pořadí již 7.zasedání sekce SAMDI se na základě dohody členů na minulém zasedání uskuteční až v listopadu. V rámci Silniční konference neproběhne žádná oficiální akce SAMDI. V případě zájmu však můžete kontaktovat vedení sekce na Silniční konferenci na stáncích jejich firem: Ing. Bartoš - EDIP s.r.o., Ing. Landa - CityPlan s.r.o.

18.09.2008 - 6.zasedání SAMDI

V Praze proběhlo 6.zasedání sekce SAMDI.
Zápis naleznete v rubrice "Dokumenty".

08.08.2008 - Číslo 01/08 časopisu Dopravní inženýrství právě vyšlo

Nové číslo časopisu právě vyšlo. Obsah čísla a vybrané články naleznete na adrese: http://www.dopravniinzenyrstvi.cz/archiv-cisel/
Zdarma jej dostanou předplatitelé Silničního obzoru a silniční správní úřady. Další zájemci objednávejte prosím zde nebo na www.koura.cz

20.06.2008 - 4.-5.6.2008 Dopravně inženýrské dny v Mikulově

Za účasti cca 130 odborníků se uskutečnil 9.ročník Dopravně inženýrských
dnů v Mikulově. V rámci druhého bloku přednášek zazněly příspěvky
zástupců sekce SAMDI: Ing. Olgy Krištofíkové (MD ČR), Ing. Pavla Tučky (CDV), Ing. Jana Martolose (EDIP s.r.o.) a Ing. Jaroslava Martinka (CDV).

13.05.2008 - Přecházení chodců přes komunikaci

13.5.2008 proběhlo v rámci veletrhu Roadware 2008 v Praze za účasti 17 členů sekce diskuzní zasedání sekce na téma "Přecházení chodců přes komunikaci".
Zazněly příspěvky Petra Novotného a Ondřeje Kypa.
Byla diskutována zejména otázka navrhování míst pro přecházení a příliš přísných požadavků ČSN 73 6110 na délku přechodu pro chodce.
Zápis připravujeme.

15.04.2008 - Konference v Kroměříži

Ve dnech 15.-16.4.2008 v Kroměříži proběhla konference Přínosy XXIII.
světového silničního kongresu.

07.04.2008 - 4.zasedání SAMDI

V Praze proběhlo 4.zasedání sekce SAMDI.
Zápis naleznete v rubrice "Dokumenty".


«  předchozí... 1 2 3 4 5 6 7 8 ...další  »


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství