ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: kocarkova@fd.cvut.cze-mail:

Program činnosti » Odborné akce » Prodej publikací a software »

Program činnosti pro období 2009 – 2013

  • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
  • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
  • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
  • publikování aktuálních článků v Sil. obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
  • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
  • časopis Dopravní inženýrství (2x ročně) – podpora vydávání recenzovaného odborného časopisu, možnost publikování aktuálních článků z oboru, stránka věnovaná zprávám o činnosti sekce SAMDI
  • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

Aktuality sekce

Dokumenty sekce

22.02.2008 - Nové technické podmínky Ministerstva dopravy

V distribuci jsou nové technické podmínky TP188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek a TP189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. Informace a objednávky na www.koura.cz

10.02.2008 - Dopravně inženýrské dny v Mikulově 2008

Do programu konference byly za sekci SAMDI zařazeny příspěvky Ing. Olgy Krištofíkové (MD ČR), Ing. Pavla Tučky (CDV), Ing. Jana Martolose (EDIP s.r.o.) a Ing. Jaroslava Martinka (CDV). Program konference bude zveřejněn v dubnu.

29.01.2008 - Zástupci ve světové silniční organizaci AIPCR/PIARC

Členové sekce SAMDI, kteří byli jmenováni zástupci České republiky v Technických výborech světové silniční organizace AIPCR/PIARC pro období 2008-2011:
Ing. Jiří Landa, řádný člen výboru TC C.1 Safer Road Infrastructure; Ing. Luděk Bartoš, člen korespondent výboru TC B.3 Improved Mobility in Urban Areas;
Ing. Jan Martolos, člen korespondent výboru TC A.1 Preserving the Environment

08.01.2008 - Dopravní inženýrství 02/07

Druhé číslo roku 2007 je věnováno převážně otázce bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Informace ze sekce SAMDI na straně 40. Informace o odborných akcích v roce 2008. Více na www.dopravniinzenyrstvi.cz.


«  předchozí... 1 2 3 4 5 6 7 8 


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství