ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Rada

Rada je nejvyšším výkonným, řídícím, koordinačním a kontrolním orgánem společnosti mezi sjezdy. Počet členů Rady je úměrný členské základně a je tvořen nejméně patnácti členy volenými sjezdem, předsedy odborných sekcí a zástupci firem s hlasem poradním.

Členové Rady ČSS zvolení
na 7. sjezdu České silniční společnosti

 • Ing. Luděk Bartoš
 • Ing. Martin Borovka
 • Ing. Milan Černý, CSc.
 • Ing. Petr Čížek
 • Ing. Karel Dahinter, CSc.
 • doc. Ing. Vladimír Doležal, CSc.
 • Ing. Milan Dont, Ph.D.
 • Radomil Havrda
 • Ing. Lubomír Hýbl
 • Ing. Josef Jeníček
 • Ing. Tomáš Kaas
 • Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
 • Ing. Petr Komárek
 • Ing. Milan Komínek
 • Ing. Josef Kubovský
 • Ing. Jiří Landa
 • Ing. Petr Laušman
 • prof. Ing. František Lehovec, CSc.
 • doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
 • Ing. Josef Mikulík, CSc.
 • Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
 • Ing. Václav Neuvirt, CSc.
 • Radek Otruba
 • Ing. Ivan Racek
 • Ing. Jiří Smolík
 • Ing. Hana Staňková
 • Vladimír Špaček
 • Ing. Pavel Šustr
 • Ing. Jan Švarc
 • Ing. Marie Tesařová
 • Josef Tomečka
 • Ing. Tomáš Vacek
 • doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Michal Varaus
 • doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
 • Ing. Vladimír Veselý
 • Ing. Michal Vojtíšek
 • Ing. Vladimír Vorel
 • Ing. Alois Vybíral
 • Ing. Jan Zouhar

Členové Revizní komise
Rady České silniční společnosti z.s.

 • Ing. Vladimír Drda
 • Ing. Zdeněk Komůrka
 • Ing. Otakar Vacín

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství