ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

2 / 2019 Chování asfaltových směsí typu VMT z hlediska deformačních charakterstik (tuhosti)
Ing. Adriana Kotoušová , Ing. Jan Valentin PhD.,
2 / 2019 Vplyv textúry povrchu vozovky na jej bezpečnosť
Prof.Ing. Ján Čelko CSc., Ing. Kristína Chovancová , doc.Ing. Matúš Kováč PhD.,
2 / 2018 Funkčné vlastnosti obrusnej vrstvy asfaltovej vozovky z pohľadu hlukových imisií
prof.Dr.Ing. Martin Decký , Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček CSc., doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.,
7 / 2017 Uvolňování polyaromatických uhlovodíků z recyklátu z asfaltových vrstev vozovek v reálných podmínkách
RNDr. Jiří Huzlík Ph.D., Ing. Vilma Jandová , Mgr. Roman Libčinský , Ing. Josef Stryk Ph.D.,
7 / 2017 Klimatické charakteristiky Slovenska v rokoch 1971 až 2011 z hľadiska navrhovaní vozoviek
prof.Dr.Ing. Martin Decký , Ing. Matej Hájek , doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.,

WRC 2023

logo wrc 2023

Silniční obzor

5 / 2020