Vážení členové České silniční společnosti, vážení kolegové, přátelé,

v letošním roce nás čeká mnoho nových výzev, a současně si spoustu úkolů a povinností přenášíme z roku minulého.

Jako předseda ČSS jsem velmi potěšen, že naše působení rozšiřujeme a stále více plníme poslání a povinnosti profesní organizace.

V loňském roce jsme se setkali na letní, velmi úspěšné a obohacující, „Silničce" v Ostravě. Vydali jsme, z mého pohledu, úžasnou knihu „Dopravní inženýrství". Cestářská rodea a odborné semináře se dále rozšiřují, prohloubili jsme spolupráci s kraji a se školami a mnohým z nás se splnil sen úspěšnou organizací 27. Světového silničního kongresu v Praze (WRC 2023), který přivítal dohromady přes 6000 delegátů a studentů.

Tento komplexní rozsah činností nám bezesporu umožňují naši partneři z řad firem a státní správy, díky kterým jsem schopni působení naší společnosti rozšiřovat a inovovat. Za tuto podporu Vám jménem svým a jménem naší společnosti velice děkuji!

V letošním roce slavíme velké jubileum – je nám již 90. let! Proto jsme si dovolili vytvořit nové logo, které právě tuto dlouhověkost a kontinuitu akcentuje.

Se Silniční konferencí se vracíme do našeho klasického říjnového termínu a rádi bychom do ní zapracovali nové zkušenosti, což naznačuje i její motto „Ze světa do regionů" a doufáme, že se Vám připravované změny budou líbit. Krásný areál Výstaviště v Českých Budějovicích nabízí mnoho možností a my doufáme, že se nám podaří konferenci ještě vylepšit.

Úspěch WRC 2023 je nám závazkem k pokusu o posílení naší pozice v mezinárodních strukturách. Chceme přinášet naším členům odborné výstupy a reporty z mezinárodních projektů a technických výborů. Proto jsme se rozhodli formalizovat a posílit pozici Národního komitétu pod vedením Ing. Václava Neuvirta, CSc. Jsem moc rád, že se do této aktivity zapojilo Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury, což se projevuje i ve složení výkonných orgánů této pracovní skupiny. Naším cílem je organizace mezinárodních setkání a seminářů, které nám pomohou konfrontovat naše postupy a vědomosti s nejlepšími světovými odborníky na daná témata.

Nesmíme zapomenout ani na mladou generaci, a spolupráce se studenty se stává jedním ze stěžejních témat České silniční společnosti. Věříme, že naše aktivity přivedou více studentů do aul technický vysokých škol a více mladých lidí do celého oboru silničního stavebnictví a oblasti dopravní infrastruktury.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a věříme, že nás čeká úspěšné období pro dopravní infrastrukturu a silniční hospodářství.

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Předseda České silniční společnosti, z.s.