Bezpečnost silničního provozu

Ing. Jindřich Frič, PhD.
předseda odborné sekce Bezpečnost silničního provozu
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program činnosti

 • Účelem sekce je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti  o utváření bezpečného dopravního prostoru prostřednictvím rozvíjení činností směřujících k prosazování významu bezpečnosti silničního provozu. Uplatňování těchto činností realizovaných při plánování, projektování, výstavbě, údržbě a provozu silničních komunikací je založené na základním principu ochrany života a zdraví všech účastníků silničního provozu.
 • Předávání informací o výsledcích výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.
 • Předávání informací o aktualizaci evropských i národních předpisů a norem ve vztahu k utváření bezpečné silniční infrastruktury.
 • Předávání informací o vývoji nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR.
 • Spolupráce s Ministerstvem dopravy při stanovování a naplňování aktivit Akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030 zejména v části zaměřené na silniční infrastrukturu.
 • Příprava článků pro časopis Silniční obzor se zaměřením na bezpečnost silničního provozu.
 • Organizace odborných přednášek na akcích pořádaných ČSS a spolupráce s dalšími pořadateli konferencí a workshopů.
 • Pravidelná aktualizace webových stránek sekce. 

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

7 / 2022 Smrtelné následky nehod na elektrokolech v České republice
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D., Ing. Lukáš Kadula , Mgr. Eva Šragová , Mgr. Robert Zůvala ,
6 / 2022 Záchytné systémy pro vozidla – případová studie
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D., Ing. Kristina Kletečková , Ing. Eva Simonová ,
4 / 2022 Využití LiDARu měřicího vozidla pro stanovení rozhledu na pozemní komunikaci
Doc. RNDr. Michal Bíl PhD., Ing. Pavel Havránek , Mgr. Vojtěch Nezval Ph.D., Ing. Eva Simonová , Ing. Šimon Špinar ,
4 / 2022 Spolufinancování aktivit bezpečnosti silničního provozu na území měst
Mgr. Eva Šragová , RNDr. Jan Tecl , Ing. Ondřej Valach ,
4 / 2022 Nepozornost: postoje účastníků silničního provozu v kontextu nehodových dat
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D., Sára Klečková , Mgr. Pavlína Skládaná ,


 

2. ZASEDÁNÍ SEKCE BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

 14. dubna 2021 od 14:00 formou on-line prostřednictvím Microsoft Teams proběhlo 2. zasedání odborné sekce ČSS Bezpečnost silničního provozu.

Záznam tohoto jednání je k dispozici zde: Záznam zasedání odborné sekce

Zasedání sekce Bezpečnost silničního provozu

12. ledna 2021 proběhlo online zasedání odborné sekce. Jednalo se podle následujícího programu. Připojení k zasedání proběhlo prostřednictvím MS Teams.

Program zasedání odborné sekce Bezpečnost silničního provozu

 1. Zahájení - Frič

 2. Výzva k aktulizaci aktivních členů sekce, kontakty - Kocourek

 3. Odborné přednášky
    * Vývoj nehodovosti 2020 - Frič (příspěvek k dispozici zde)
    * Národní strategie BESIP 2030 - Valentová (příspěvek k dispozici zde ve 3 částech, 1, 2, 3)

 4. Různé - Kocourek

 Záznam z tohoto jednání je k dispozici zde.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

na Silniční konferenci v Ostravě.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční v rámci prvního dne Silniční konference v Ostravě dne 17. 10. 2018, hlavním tématem bude "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda je optimální?".

10. zasedání Sekce bezpečnosti ČSS se konalo

ve čtvrtek 10.5. 2012 v Kroměříži