Na základě doporučení hodnotitelské komise ze dne 1.9.2020 uděluje předsednictvo České silniční společnosti tyto ceny za nejlepší disertační práce v roce 2020:

  1. místo

(odměna 15.000 Kč a přednáška na Silniční konferenci 2021): 

Ing. Lucie Benešová, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební, za práci s názvem „Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv“

  1. místo

(odměna 10.000 Kč):

Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta dopravní za práci s názvem „Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“

  1. místo:

(odměna 5.000 Kč):

Ing. Iva Coufalíková, Ph.D., VUT Brno, Fakulta stavební, za práci s názvem „Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový“

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny na Silniční konferenci, která se bude konat v termínu
8.- 9. 2021 v Olomouci.

Všem oceněným blahopřejeme.

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
vědecký tajemník ČSS