Témata světových silničních kongresů PIARC (v tomto termínu zrušeno)

 • 28. dubna 2021 (Národní komitét PIARC a ČSS)
 • Uherské Hradiště (Hotel Grand)

Seminář „Aktuální problematika údržby pozemních komunikací“ (přesunuto na jiný termín)

 • 4.-5. listopadu 2021(Sekce ČSS Údržba PK a pobočka ČSS ve Žďáře)
 • Hotel Skalský dvůr

Seminář XXI. dopravně-inženýrské dny (přesunut na příští rok)

 • 25. -26. května 2022(sekce SAMDI, SCS a pobočka ČSS při Brněnských komunikacích)
 • Mikulov (motel Zámeček)

25. Mezinárodní sympozium mosty 2021 (přesunuto na jiný termín)

 • 7. – 8. října 2021 (Sekurkon a sekce ČSS Mosty)
 • Brno (Hotel Voroněž)

Geotechnický seminář „Vybrané geotechnické problémy při realizaci zemních prací“ (přesouvá se na jiný termín)

 • podzim 2021 (Sekce ČSS Zemní práce a SG Geotechnika)
 • Praha (Novotného lávka)

27. silniční konference

 • 8. -9. září 2021 (ČSS a Sekurkon)
 • Olomouc (NH Hotel a hala)

Cestářské rodeo Mistrovství republiky

 • 30. září–1. října 2021 (KSUS Vysočiny a ČSS)
 • Jihlava

Konference Asfaltové vozovky 2021

 • 23. -24. listopadu 2021 (Sdružení pro výstavbu silnic a sekce ČSS Asfaltové vozovky)
 • České Budějovice (Kulturní dům Metropol)