Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

jménem České silniční společnosti bych Vás rád pozval na první ze série virtuálních konferencí, které mají za cíl široké odborné veřejnosti představit organizaci PIARC, které je Česká republika, resp. Československo členem již od roku 1921. Cílem těchto setkání je představit činnost Světové silniční asociace, její odborné zaměření, ale i aktivní účast našich zástupců v technických výborech, a to se zaměřením na problematiku v konkrétních regionech naší republiky.

Úvodní konference, která se koná za podpory Jihomoravského kraje, proběhne 19.5. od 10:00. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje pan Mgr. Jan Grolich a pan poslanec České republiky Mgr. Jiří Mihola. Více informací o samotné konferenci, včetně odkazu na registraci, naleznete v pozvánce v příloze.

Velice nás těší, že odborná témata zaštítily Brněnské komunikace a Centrum dopravního výzkumu, obě úzce spojené s Jihomoravským krajem a problematikou dopravní infrastruktury tohoto kraje.

Naším cílem je nejen seznámit odbornou veřejnost s činností PIARCu, jejími konkrétními projekty, organizací, ale v rámci těchto regionálních setkání i s dopravní infrastrukturou regionů, kterou budeme chtít prezentovat účastníkům XXVII. Světového silničního kongresu, který se uskuteční v roce 2023 v Praze.

Doufáme, že tato virtuální akce bude mít další pokračování a v tzv. hybridní podobě, kdy nám bude umožněno se setkat v tváři tvář a opětovně zakusit reálnou diskusi. Zvu Vás srdečně na 1. virtuální setkání zaměřené na PIARC a regiony, a to díky podpoře politické reprezentace, odborných společností a firem reprezentujících Jihomoravský kraj.

Petr Mondschein
předseda České silniční společnosti

Přílohy

Pozvánka na akci

Registrace na konferenci

Návod na přihlášení