Katedra dopravných stavieb Stavebná fakulta STU v Bratislave
Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS - Odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO
Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Vás pozývajú na

XXVI. seminár Ivana POLIAČKA
s medzinárodnou účasťou

 

VÝSTAVBA CESTNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

pod záštitou
Ministerstva dopravy a výstavby SR
a dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave
prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD.

29. september 2021
Bratislava, Hotel Bratislava****

 

Pozvánka na seminář