Hodně štěstí a zdraví v novém roce přeje svým členům
a příznivcům Česká silniční společnost.